Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
НазваМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Сторінка5/12
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема 6. Участь в цивільній справі органів прокуратури


 1. Підстави та форми участі в цивільній справі органів прокуратури.

 2. Процесуальний статус прокурора у цивільному процесі.^ Питання для самоконтролю:


 1. З якою метою встановлено можливість захищати права позивача або третьої особи прокурором?

 2. Яка нормативна регламентація правового статусу прокурора в цивільному процесі?

 3. Підстави участі в цивільній справи прокурора?

 4. Які форми участі прокурора при розгляді та в рішенні цивільної справи Ви знаєте?

 5. Чи потрібна згода позивача на розгляд цивільної справи при подачі позову в його інтересах прокурором?

 6. Які встановлені особливості при поданні прокурором позовної заяви?

 7. Хто несе обов’язок доказування в цивільній справі, якщо позов в інтересах особи подано прокурором?

 8. В якому випадку суд буде приймати зміну предмету позову заявлену прокурором?

 9. Чому в прокурора відсутнє право на укладення мирової угоди?

 10. Чи можна до прокурора подавати зустрічний позов?

 11. Чи має право прокурор оскаржити рішення та ухвали суду першої інстанції, якщо він не брав особистої участі в розгляді справи?

 12. Чому на прокурора, який подав позов в інтересах певної особи не буде поширювати свою дію матеріально-правова частина судового рішення?

 13. Чим відрізняється участь в справі представника позивача від участі в справі прокурора?Тести:
^ 1. Яка роль відводиться прокурору у цивільному процесі:

а) здійснювати нагляд за законністю розгляду цивільної справи;

б) консультувати сторін по питанням цивільного процесу;

в) здійснювати захист суб’єктивних матеріальних прав та інтересів сторін і третіх осіб у випадках, що вказані в законі;

г) звертатися із заявами до суду про захист прав та інтересів осіб, у випадках, що вказані у законі.
^ 2. Яке процесуальне право прокурору заборонено здійснювати у справах позовного провадження:

а) змінювати предмет позову;

б) визнавати позов;

в) завершувати справу мировою угодою;

г) збільшувати і зменшувати суму позовних вимог.
^ 3. Які процесуальні обов’язки не властиві прокурору в цивільному процесі:

а) добросовісно користуватися наданими процесуальними правами;

б) виконувати обов’язок доказування;

в) виконувати обов’язки по сплаті судових витрат;

г) з’являтися в судове засідання.

^ 4. Яким чином дієздатний позивач може обмежити повноваження прокурора в цивільному процесі:

а) шляхом видачі йому довіреності, де вказується які процесуальні дії прокурор не має права скоювати;

б) оскарження до вищестоящої судової інстанції процесуальних дій прокурора;

в) усне перерахування процесуальних прав, що не має право реалізовувати прокурор, яке заноситься до журналу судових засідань;

г) несхвалення процесуальних дій прокурора у судовому засіданні.
^ 5. Що не властиво участі у справі прокурора, а характерно, коли позов подає адвокат позивача:

а) виконувати обов’язок по захисту інтересів позивача;

б) наявність договірних відносин з позивачем;

в) пов’язаність з інтересами держави;

г) можливість обмеження повноважень на ведення справи з боку позивача.

Задачі:
1. Від батьківського комітету школи та опікунської ради району до прокурора надійшла заява про те, що учні 5-го і 7-го класів Косогон О.П. та Косогон Б.П. не відвідують школу внаслідок того, що їх батьки перешкоджають їм у цьому: примушують працювати цілими днями в домашньому господарстві (доглядати худобу та обробляти поле), не пускають гратися з іншими дітьми. Перевіркою заяви було також встановлено, що батьки дітей не піклуються про них, ніде не працюють та зловживають алкоголем.

Як належить вчинити прокурору? Визначте учасників процесу в цій справі.
2. У справі за позовом Потапова А. до Потапова Ю. про визнання права особистої власності на частину жилого будинку й розподіл земельної ділянки до суду було залучено бюро технічної інвентаризації для дачі висновку про можливий поділ будинку та порядок користування земельною ділянкою. У процесі брав участь прокурор, який і звернувся з позовом в інтересах Потапова А. Прокурор наполягав в основу рішення по справі покласти його думку.

Чи є відмінність між висновком бюро технічної інвентаризації та думкою прокурора по справі?

Яке правове значення має висловлена думка прокурора для суду?
3. До прокуратури району поступила заява про те, що в агропідприємстві „Прогрес” з поля площею 2.5 га не вивезено цукрових буряків. Кагати залишилися не прикритими, через що значна кількість буряків зіпсувалася і підприємству були нанесені значні збитки. Перевіркою було встановлено, що це відбулося через недбайливе ставлення до своїх обов’язків бригадира, відсутність контролю з боку голови агропідприємства та агронома. Бригадир свою частку збитків відшкодував добровільно. До голови агропідприємства і агронома був пред’явлений позов прокурором.

Під час розгляду справи співвідповідачі подали до суду рішення правління агропідприємства про віднесення збитків на рахунок агропідприємства, звільнення їх від відповідальності у зв’язку з непередбаченими ранніми заморозками та про відмову від позову. Прокурор вимагав розгляду справи по суті.

Чи правомірні дії прокурора? Як належить вчинити суду?

Література до теми:


 1. Аргунов В.Н. Участие прокурора в гражданском процессе. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 136с.

 2. Валюх В. Інтереси держави як предмет представництва прокуратури у суді // Право України. – 2001. - №2.

 3. Валюх В. Представництво прокурором інтересів громадян у суді // Адвокат. – 2002. - №4-5.

 4. Власов А.А. Не ограничивать права прокурора в гражданском процессе // Законность. – 2000. - №8.

 5. Гусаров К. Право прокурора на оскарження судових рішень в апеляційному порядку // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - №2(32).

 6. Домбругова А. Прокурор – особливий суб’єкт цивільного процесу // Юридичний вісник України. – 2004. - №17.

 7. Дунас Т.О., Руденко М.В. Прокурор у цивільному процесі України: Сутність, завдання, повноваження: Навч. та наук.-практ. посібник. – Х.: Харків юридичний, 2006. – 340с.

 8. Зубенко В. Представництво прокурора у цивільному судочинстві: проблеми теорії та практики застосування нового цивільно-процесуального законодавства // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - №6.

 9. Конетюк М., Книш О. Правові засади участі прокурора в апеляційному провадженні // Юридична Україна. – 2005. - №3.

 10. Корж В.В. Проблемні питання представництва прокурора в судовому процесі // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - №6.

 11. Левіна Ю. Процесуальний статус прокурора в цивільному судочинстві на сучасному етапі // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - №4.

 12. Похмелкин В. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел – юридический атавизм // Российская юстиция.- 2001. - №5.

 13. Тимченко Г. Участь прокурора в цивільному судочинстві (історико-теоретичний аспект) // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - №6.

 14. Топорина Л. Так что же такое «интересы государства» // Юридическая практика. – 1999. - №8(90).

 15. Фурса С. Теоретичні аспекти правового та процесуального становища прокурора в цивільному судочинстві // Право України. – 1998. - №12.Тема 7. Підсудність


 1. Поняття та види підсудності.

 2. Порядок вирішення питань про підсудність. Зміна підсудності.Питання для самоконтролю:


 1. В чому полягає відмінність підсудності від підвідомчості?

 2. Вирішення питання щодо розгляду справи загальним судом чи господарським стосується підвідомчості чи підсудності?

 3. Яка відмінність між судовою ланкою та судовою інстанцією?

 4. Яка судова інстанція береться до уваги, коли вирішується питання про підсудність?

 5. Яка різниця між компетенцією судового органу та підсудністю цивільної справи?

 6. Правове регулювання питання підсудності.

 7. Які критерії поділу підсудності на види Ви знаєте?

 8. Які умови беруться до уваги при формулюванні загального правила родової підсудність?

 9. Чому основна маса цивільних справ розглядається судами першої ланки?

 10. Чи необхідно залишити можливість Верховному Суду України виступати судом першої інстанції?

 11. Які умови беруться до уваги при встановленні правил територіальної підсудності?

 12. Чому основне правило територіальної підсудності сформульовано саме так?

 13. Як визначається місце проживання боржника фізичної особи?

 14. Хто з учасників цивільного процесу повинен встановити місце знаходження відповідача?

 15. Чи приведе до яких-небудь правових наслідків зміна місця проживання відповідача після подання позовної заяви?

 16. Які винятки із загального правила територіальної підсудності Ви знаєте?

 17. Яка різниця між альтернативною підсудністю та підсудністю за місцем виконання договору?

 18. Чим обумовлено правило виключної підсудності?

 19. Які види територіальної підсудності виключна буде усувати?

 20. На якій стадії цивільного процесу вирішується питання підсудності цивільної справи?

 21. Правові наслідки виявлення суддею порушення правил підсудності на стадії підготовки цивільної справи до судового розгляду?

 22. Що таке зміна підсудності?

 23. Які випадки зміни правил підсудності Ви знаєте?

 24. Чи можна ухвалу суду про передачу цивільної справи до іншого суду при порушенні правил підсудності оскаржити?Тести:
^ 1. Підсудність цивільних справ – це:

а) компетенція судових органів по розгляду та вирішенні цивільних справ;

б) компетенція юрисдикційних органів по розгляду та вирішенні юридичних справ по суті;

в) компетенція судового органу по розгляду і вирішенні цивільної справи по суті;

г) компетенція судового органу по узагальненні судової практики.
^ 2. Вкажіть, який з вказаних випадків охоплюється дією інституту підсудності:

а) розмежування вирішення справи між загальним судом та господарським судом;

б) розмежування вирішення справи між місцевим та апеляційним судом як судами першої та апеляційної інстанції;

в) розмежування вирішення справи між судом загальної юрисдикції та третейським судом;

г) розмежування вирішення справи між місцевими судами як судами першої інстанції, що знаходяться у різних областях.
^ 3. Територіальна підсудність розмежовує вирішення цивільних справ між:

а) судовими органами різних судових ланок;

б) судовими органами різних судових інстанцій;

в) між судовими та адміністративними органами, які розташовані в рамках однієї адміністративно-територіальної одиниці;

г) між судовими органами однієї судової ланки.
^ 4. Чи можна на підставі договірної підсудності передати справу на вирішення третейському суду?

а) так;

б) ні;

в) так, але при цьому не повинна порушуватися виключна підсудність;

г) ні, якщо при такій домовленості не будуть враховані інтереси обох сторін (наприклад, однакова відстань для сторін до суду).
^ 5. Якщо суд, якому передана справа з іншого суду в порядку зміни підсудності, побачить помилковість такої процесуальної дії, то він:

а) може оскаржити ухвалу про передачу справи в апеляційному порядку;

б) повинен розглядати справу за будь-яких умов;

в) повинен повернути справу до суду, який її передав, вказавши належний суд в ухвалі про повернення справи;

г) повертає позовну заяву позивачеві, роз’яснюючи йому право подати позов до належного суду.

Задачі:
1. Федорова, яка мешкає в м. Харкові, звернулася до Київського районного суду м. Харків з позовом про встановлення батьківства та стягнення аліментів із Грибанова, який мешкає у м. Запоріжжі. Київський районний суд надіслав справу на розгляд Дніпровського районного суду м. Запоріжжя, посилаючись на те, що позивачка у судовому засіданні заявила клопотання про передачу справи на розгляд за місцем проживання відповідача. Дніпровський районний суд відмовив у прийнятті цієї справи в провадження, мотивуючи відмову тим, що її доцільніше розглянути у Київському районному суді м. Харкова, і надіслав її до Верховного Суду України для вирішення питання про місце розгляду справи.

Чи були допущені судами помилки?
2. Ващенко звернувся до суду з позовом про зменшення суми аліментів, яка стягується з нього на трьох синів, посилаючись на те, що їх мати, стягувачка аліментів, померла. У позовній заяві він зазначив, що двоє синів проживають разом з ним у м. Ужгороді, а третій живе у м. Мукачеві, його тещі, яку призначено опікуном.

До якого суду може звернутися Ващенко? У якому суді теща має право захистити інтереси підопічного, якщо позов Ващенко буде задоволено?
3. При поверненні з відрядження Осипов дізнався, що його вітчима засуджено за розкрадання майна. Для забезпечення позову слідчий прокуратури провів опис майна, у тому числі й того, що належало Осипову як у м. Берегові, так і в м. Львові.

У якому суді повинна бути розглянута справа за позовом про виключення майна з опису – за місцем знаходження прокуратури, за місцем відбуття покарання вітчима, за місцем знаходження товариства захисту карпатських бурундуків, якому нанесені були засудженим збитки, за місцем знаходження майна чи за місцем знаходження відповідача?

Література до теми:


 1. Андреева Т. Подведомственность и подсудность дел // Закон.- 1995. – №9.

 2. Бігун В. Право іноземців на судовий захист // Вісник академії правових наук України. – 1999.- №2.

 3. Бігун В.А. Підсудність цивільних справ за участю окремого елемента // Вісник Академії правових наук України. – 1998. - №4.

 4. Васильєв С.В. Деликтное судопроизводство (Судопроизводство о возмещении вреда): Учебное пособие. – Х.: Одиссей, 2006. – 448с.

 5. Гнездов О. Спеціальна і персональна підсудність цивільних справ // Право України. – 1995. – №11.

 6. Грось Л.А. К вопросу о подсудности гражданских дел и надлежащих ответчиках по делам о восстановлении на работе // Арбитражный и гражданский процесс. – 2004. - № 1.

 7. Дусейнова Э.О. Подсудность гражданских дел: Теоретические и практические аспекты: Автореф. – Астана, 2008.

 8. Лабутин В.Н. Подведомственность и подсудность имущественных и преддоговорных споров: лекция для студентов кооперат. институтов. – М.: Московский кооперат. ин-т, 1975.

 9. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства / Під ред. В.В. Комарова. – Харків: Харків юридичний, 2008. – 928с.

 10. Тимофеев О.М. Подсудность исков о защите чести, достоинства и деловой репутации // Арбитражный и гражданский процесс. – 2000. - №3.

 11. Фединяк Л.С. Підсудність цивільних справ з "іноземним елементом": доктрина, законодавство та правозастосовча практика. – Л.: Світ, 1998. – 47с.

 12. Фединяк Л.С. Підсудність та юрисдикційний імунітет держави, її органів та представників. – Л.: Світ, 1998. – 24с.

 13. Хоцький М. Новий проект Концепції судово-правової реформи // Право України. 2000. – №1.Тема 8. Процесуальні строки


 1. Поняття та види процесуальних строків.

 2. Обчислення процесуальних строків.

 3. Зупинення, продовження та поновлення процесуальних строків.Питання для самоконтролю:


 1. В чому полягає значення процесуальних строків?

 2. Відмінність процесуальних строків від службових.

 3. Чи має право суд встановити строк для оскарження судового рішення?

 4. Чи буде недотримання процесуального строку судом підставою для скасування судового рішення?

 5. В чому полягає значення обчислення процесуальних строків?

 6. Якими юридичними фактами визначаються процесуальні строки для вчинення процесуальної дії?

 7. В чому полягає закінчення процесуального строку?

 8. Що виступає підставою для зупинення процесуального строку? Наведіть приклади.

 9. В чому полягає відмінність перерви процесуального строку від його зупинення?

 10. Назвіть підставу продовження процесуального строку?

 11. Чи може суд без відповідного клопотання осіб, які беруть участь в розгляді справи продовжити процесуальний строк?

 12. Яка підстава поновлення пропущеного процесуального строку?

 13. Чи може поновити процесуальний строк суд, який не розглядає цивільну справу?

 14. В якій формі відбувається продовження чи поновлення процесуальних строків?

 15. Чи можна ухвалу суду про поновлення процесуального строку оскаржити?Тести:
^ 1. Процесуальні строки – це:

а) встановлений проміжок часу, на протязі якого має бути виконано рішення суду;

б) встановлений проміжок часу, на протязі якого суд та учасники процесу можуть або повинні вчинити певну процесуальну дію;

в) встановлений проміжок часу, на протязі якого можна звернутися з вимогою до суду;

г) встановлений проміжок часу, на протязі якого повинна бути розглянути цивільна справа.
^ 2. Вкажіть процесуальний строк, який встановлюється судом:

а) строк для оскарження судового рішення в апеляційному порядку;

б) строк для подання зауважень на журнал судового засідання;

в) строк для виправлення недоліків поданої позовної заяви;

г) строк для подання доказів по цивільній справі.
^ 3. Вкажіть, який використовується спосіб обчислення строку на апеляційне оскарження рішення суду:

а) даних строк визначається спливом місяців;

б) даний строк визначається вказівкою на подію, яка має неминуче настати;

в) даний строк визначається спливом днів;

г) даний строк визначається календарною датою.
^ 4. Чи вказує ЦПК України підстави для продовження процесуальних строків:

а) так;

б) ні.
5. Якщо суд пропустить процесуальні строки, що йому встановлені законом для вчинення ним процесуальних дій, то це тягне за собою:

а) втрату ним права на вчинення такої процесуальної дії;

б) все рівно зобов’язаний вчинити таку процесуальну дію;

в) зобов’язаний відшкодувати матеріальні збитки сторонам, що завдані їм у зв’язку з попуском процесуального строку;

г) втрату ним права на вчинення такої процесуальної дії, якщо не буде підстав для поновлення пропущеного процесуального строку.

Задачі:
1. Рішенням Ужгородського міськрайонного суду було відмовлено в задоволенні позову Панича В. до Орлової К. про виселення та задоволено зустрічний позов Орлової К. про визнання права власності на жиле приміщення. На це рішення суду Панич В. подав до Ужгородського міськрайонного суду апеляційну скаргу, в якій просив поновити пропущений строк для оскарження в апеляційному порядку рішення місцевого суду. У якості обґрунтування пропуску строку на оскарження рішення зазначалося, що з рішенням суду Панич В. не був знайомий, а його представник не виконав доручення по оскарженні даного рішення, оскільки перебував у відрядженні.

Не викликаючи в судове засідання сторін справи ухвалою Ужгородського міськрайонного суду клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження було залишено без задоволення.

Чи правильні дії судді місцевого суду? Які підстави для поновлення пропущеного строку для оскарження рішення в апеляційному порядку?
2. Беручи до уваги важке захворювання позивача провадження у справі за ініціативи суду було припинено, а після вилікування сторони (через три роки) поновлено. У судовому засіданні відповідач просив відмовити у задоволенні позову, оскільки позивачем був пропущений строк позовної давності.

Яке рішення повинен винести суд?
3. 20 листопада 2008 року Ужгородський міськрайонний суд розглянув справу і задовольнив позовну вимогу Лисенка до Потоша про виселення через неможливість сумісного з ним проживання. В судовому засіданні було проголошено тільки вступну та резолютивну частину рішення. 26 листопада 2008 року відповідач звернувся з письмовою заявою до суду про обґрунтування висновку суду по цій справі. 4 грудня 2008 року суд постановив повне рішення у справі. 15 грудня 2008 року відповідач звернувся з апеляційною скаргою, в якій вказав на необґрунтованість рішення місцевого суду. У прийнятті апеляційної скарги було відмовлено, посилаючись на пропущення відповідачем апеляційного строку.

Вкажіть, ким та які помилки були допущені у цій справі?

Література до теми:


 1. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції у I півріччі 2008 р. (за даними судової статистики // Офіційний веб-сайт Верховного суду України.

 2. Андрійчук О.В. Цивільні процесуальні строки та інші часові параметри у наказному провадженні // Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками: Цивільне та сімейне право. Цивільний процес. Комерційне право. Міжнародне приватне право // http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=218

 3. Бужинскас Г.П. Процессуальные сроки в советском гражданском судопроизводстве: Автореф. – М., 1987.

 4. Жилин Г.А. Понятие целевых установок в гражданском судопроизводстве // Журнал российского права. – 1998. - №6.

 5. Исаева Е.В. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 224с.

 6. Комаров В.В. Практика застосування процесуального законодавства судами при розгляді цивільних справ. – К., 1992.

 7. Кравчук В. Тактика цивільного процесу: затягування розгляду справи // Підприємництво, господарство та право. – 2002. - №9.

 8. Онопенко В. Ми повинні подолати роз’єднаність судової влади… // Юридичний Вісник України. – 2008. - № 18.

 9. Проблемы науки гражданского процессуального права / Под ред. В.В. Комарова. – Харьков: Право, 2002. – 440с.

 10. Сакара Н.Ю. Розумний строк судового розгляду як елемент доступності правосуддя у цивільних справах // Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. та наук. повідом. учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів / За ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004.

 11. Фалькович М. Процессуальные сроки // Хозяйство и право. –1996. - № 5.

 12. Ярема А.Г., Давиденко Г.І. Новели цивільного судочинства // Вісник Верховного Суду. – 2006. - №3(67).1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМетодичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді...
Технологіна практика : методичні рекомендації. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. –...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ізмаїльський...
Філософія. Програма навчальної дисципліни. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2012
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon1 Реалізм
Міністерство освіти І науки України двнз переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Державний вищий навчальний заклад...
«актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківський...

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
«Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет...
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання складені відповідно до освітньо-професійної...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка