Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
НазваМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Сторінка4/12
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема 3. Сторони в цивільному процесі


 1. Поняття та ознаки сторін. Їх цивільно-процесуальна право- та дієздатність.

 2. Поняття та види процесуальної співучасті.

 3. Заміна неналежної сторони на належну.

 4. Процесуальне правонаступництво.Питання для самоконтролю:


 1. В якому виді проваджень по цивільним справам існує інститут сторін?

 2. На кого поширюється матеріальна частина судового рішення, якщо позов подається прокурором?

 3. Чи обов’язково особи повинні перебувати між собою в спірних матеріальних правовідносинах для отримання статусу позивача або відповідача?

 4. Який інститут матеріального права обумовлює інститут процесуальної співучасті?

 5. Які умови вступу до справи співпозивачів?

 6. Чим відрізняється пасивна співучасть від інституту другого відповідача?

 7. Чи можна вважати наявність додаткового відповідача в справі пасивною співучастю?

 8. Позов працівників до роботодавця про поновлення на роботі буде обумовлювати обов’язкову чи факультативну співучасть?

 9. Яка одна з ознак належної сторони не характерна для неналежної?

 10. Яким чином суд визначає наявність в справі неналежної сторони?

 11. На якій стадії цивільного процесу можливе проведення заміни неналежної сторони на належну?

 12. Чи можна провести заміну неналежної сторони на належну в суді апеляційної інстанції?

 13. Які юридичні факти породжують процесуальне правонаступництво?

 14. На якій стадії цивільного процесу можливе правонаступництво?

 15. Чим відрізняється правонаступництво від заміни неналежної сторони на належну?Тести:
1. Чи обов’язково особа повинна бути учасником спірних матеріальних правовідносин для зайняття статусу сторони:

а) так;

б) ні.
^ 2. Позивач – це особа:

а) яка звертається з позовом до суду;

б) яка вступає в процес для захисту своїх самостійних вимог;

в) яка вимагає примусового виконання рішення суду;

г) в захист прав та охоронюваних законом інтересів якого порушується цивільна справа.
3. Виділіть вид співучасті за формою та ступенем зобов’язаності в наступному прикладі: заподіяння шкоди фізичній особі автомобілем, який перебуває в спільній власності_______________________________________
^ 4. В якому процесуальному статусі залучається в справу належний відповідач, якщо позивач не згідний на його заміну:

а) в якості законного представника;

б) як додатковий відповідач;

в) як другий відповідач;

г) як третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на бік відповідача.
^ 5. В яких з нижченаведених прикладів не допускається процесуальне правонаступництво:

а) при переводі боргу;

б) при спадкуванні;

в) при стягненні аліментів;

г) при уступці вимоги.

Задачі:
1. У травні 2009 р. Петрова звернулася до суду з позовом до Титова про захист честі та гідності і відшкодування їй моральної шкоди.

Позивачка зазначила, що 20 березня 2009 року у газеті було надруковано статтю Титова, в якій автор стверджував, що поїздка Петрової до Данії мала приватний характер, хоча й була оформлена як службова і фінансувалася за державні кошти. Автор статті також вказував, що Петрова привласнила путівку до міжнародного дитячого центру “Артек” для свого сина.

Посилаючись на те, що ці відомості на відповідають дійсності позивачка просила суд задовольнити позов і відшкодувати їй моральну шкоду.

Визначте сторін в даній справі.
2. Виконком райради звернувся до суду з позовом до Симакової про виселення, посилаючись на те, що після смерті наймачки однокімнатної квартири Лизунової там залишилася проживати відповідачка, яка доглядала за Лизуновою та дочка покійної Ярпова (17 років). Як тимчасова мешканка Симакова самостійного права на житлову площу не придбала і тому підлягає виселенню без надання їй іншого житла. У судовому засіданні Симакова просила відмовити в задоволенні позову, оскільки виконком є неналежним позивачем.

Визначте склад осіб, які беруть участь в розгляді справи.
3. Саленко О. подарував школі будинок і господарські будівлі, які належали йому на праві власності. Договір дарування був нотаріально посвідчений. Школа передала будівлі виконкому міськради. МЖУ перебудувало їх під житло, перепланувало та заселило трьома сім’ями. Дружина Саленка, вважаючи, що її право було порушено, оскільки договір дарування було укладено без її згоди, звернулася до суду з позовом про виселення вказаних сімей.

Хто повинен бути відповідачем у цій справ? Як зміниться ситуація, якщо позовні вимоги стосувалися б визнання договору дарування недійсним.
4. Управління Південної залізниці звернулося до місцевого суду м. Харкова з позовом до свого колишнього працівника Савченка про виселення з квартири, яку йому було надано у зв’язку з трудовими відносинами. Савченко у 2008 році звільнився за власним бажанням, але покинути квартиру відмовився.

У судовому засіданні представник позивача заявив клопотання про притягнення у процес жінки Савченка і його неповнолітньої дочки як співвідповідачів. Суд відмовив у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що основним квартиронаймачем є Савченко, який і повинен бути відповідачем.

Чи правильно діяв суд?

Література до теми:


 1. Абова Т.Е. Соучастие в гражданском процессе: Автореф. – М., 1952.

 2. Аносова С.В. Замена ненадлежащей стороны в советском гражданском процессе: Автореф. – М., 1954.

 3. Васильєв С.В. Співучасть у справах про відшкодування шкоди, нанесеної при виконанні трудових обов’язків // Право України. – 1996. - №6.

 4. Васильченко Н.М. Процессуальное положение ответчика в гражданском судопроизводстве. – Харьков: Вища школа, 1979. – 89с.

 5. Викут М.А. Стороны – основные лица искового производства. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1968. – 76с.

 6. Грось Л. Влияние норм материального права на определение надлежащих сторон в гражданском деле // Правоведение. – 1999. – №4.

 7. Грось Л. Институт процессуального соучастия: связь между процессуальным и материальным правом // Российская юстиция. – 1998. – №3.

 8. Зайцев И. М. Надо ли суду заменять ненадлежащую сторону? // Российская юстиция. – 1999. - №8.

 9. Комаров В.В., Радченко П.І. Суб’єкти цивільного процесуального права: Текст лекцій. – Харків: Юрид. ін-т, 1990. – 52с.

 10. Кулаков Г., Орловская Я. Обязанности сторон в гражданском процессе // Российская юстиция. – 2001. - №4.

 11. Хутыз М. Х. Понятие сторон в гражданском процессе // Советское государство и право. – 1981. - №11.

 12. Цюра Т.О. Сторони як основні «процесуальні противники» в процесі доказування в цивільних справах // Право України. – 2002. – № 3.

 13. Шакарян М.С. Учение о сторонах в советском гражданском процессе. Учебное пособие. – М.: РИО ВЮЗИ, 1983. – 68с.

 14. Щеглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. - Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1979. - 129с.Тема 4. Треті особи в цивільному процесі


 1. Поняття та види третіх осіб.

 2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги.

 3. Правовий статус третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог.Питання для самоконтролю:


 1. В чому полягає юридична зацікавленість в справі третіх осіб?

 2. Для якого виду цивільного провадження характерний інститут третіх осіб?

 3. Що поєднує третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги та сторін в цивільній справі?

 4. До якого моменту треті особи, які заявляють самостійні вимоги можуть вступити в процес?

 5. Яким чином третя особа, яка заявляє самостійні вимоги може захистити свої права, якщо вона не вступила в справу?

 6. Форма вступу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги в процес?

 7. Чи буде зупинятися провадження по справі для виправлення недоліків позовної заяви третьої особи?

 8. Чому не можна оскаржити ухвалу суду про залишення заяви третьої особи без розгляду?

 9. Хто виступає відповідачем за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги?

 10. Чи може впливати третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на первісний позов?

 11. Підстави участі в процесі третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги.

 12. Яка відмінність участі в справі третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги від інституту процесуальної співучасті?

 13. Чи потрібна згода третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на вступ в справу?

 14. Наведіть приклад участі третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на боці позивача.Тести:
^ 1. Умовою вступу в справу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги є:

а) наявність спільного права з стороною позивача;

б) наявність єдиного предмету спору за первісним позовом та позовом третьої особи;

в) наявність однорідних позовних вимог;

г) наявність протилежних сторонам цивільної справи інтересів.
^ 2. Яку з можливостей не можна віднести до переваг вступу в справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги:

а) вимоги розглядаються в одній справі, а не двох;

б) усувається можливість винесення судом суперечливих рішень;

в) судом виноситься одне рішення, а не два;

г) третя особа може захистити своє право в цивільному судочинстві на загальних засадах.
^ 3. Вступ в процес третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги приводить до:

а) розгляду справи з самого початку;

б) зупинення провадження по справі;

в) розгляд первісного позову та позову третьої особи в самостійних провадженнях;

г) розгляду справи з самого початку тільки на підставі відповідного клопотання третьої особи.
^ 4. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги займають процесуальне становище:

а) позивача;

б) сторін;

в) відповідача;

г) законного представника.
^ 5. Назвіть право, яке відсутнє в третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог:

а) право на оскарження судового рішення;

б) право на участь в дослідженні доказів по справі;

в) право вимагати примусового виконання судового рішення;

г) право заявити відвід судді.

Задачі:
1. Федоренко після смерті батька одержав у спадщину по заповіту жилий будинок. У заповіті йшлося також про те, що Федоренко повинен передати у довічне користування одну кімнату цього будинку Філлеру. Після прийняття спадщини Філлер подає позов до суду про виселення з будинку наймачів Шкуренка і Зубова, які займають кімнату, що по заповіту повинна бути передана йому, тобто Філлеру у користування. В позові позивач вказує на необхідність притягнення до справи на своїй стороні в якості третьої особи Федоренко.

Чи повинен суд задовольнити дану вимогу? Визначіть процесуальний статус осіб, вказаних у фабулі задачі.
2. До суду з вимогою про поновлення на роботі звернулася Зотова. В позовній заяві вона зазначила, що директор заводу “Турбогаз” звільнив її з роботи без узгодження з профспілковим комітетом. В якості співвідповідачів по справі вона вказала директора заводу та сам завод. Крім того, вона просила притягнути до справи на боці співвідповідачів профспілковий комітет в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги.

Чи повинен задовольнити дану вимогу суд? Визначіть сторін та третіх осіб в даній справі.
3. Агропідприємство „Шлях комунізму” звернулося до пастухів Глимазя та Погрібного з вимогою про відшкодування збитків з осіб, винних у загибелі застрахованої худоби. Суд залучив до справи страхову компанію району і, встановивши, що вона виплатила підприємству страхове відшкодування, у зазначеній сумі відмовив йому в позові й присудив суму збитків страховій компанії.

Яке процесуальне становище страхової компанії у цій справі? Чи законне рішення суду?
4. Сергієнко звернувся до Мазковича про визнання недійсним договору купівлі-продажу жилого будинку, що був проданий Сергієнком Мазуркевичу у грудні 2003 року. Під час розгляду справи відповідач заявив клопотання про притягнення до справи приватного нотаріуса Черниченка, який посвідчував договір купівлі-продажу жилого будинку. Суд дану вимогу задовольнив, притягнувши Черниченка в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача.

Оцініть дії суду.
Література до теми:


 1. Аргунов В.Н. Участие в гражданском процессе третьих лиц с самостоятельными требованиями // Советская юстиция. – 1982. - №8.

 2. Аргунов В.Н. Об основаниях участие в гражданском процессе третьих лиц без самостоятельных требований // Советская юстиция. – 1983. - №23.

 3. Грось Л. О третьих лицах в гражданском и арбитражном процессах // Хозяйство и право. – 1999. - №12.

 4. Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском праве. – Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1970. – 190с.

 5. Гусаров К.В. Цивільна процесуальна правосуб’єктність сторін та третіх осіб // Бюлетень Мін’юсту України. – 2004. - №2-3.

 6. Ильинская И.М. Участие третьих лиц в гражданском процессе. – М.: Госюриздат, 1962. – 83с.

 7. Кнышев В., Треушников М. Привлечение в процесс третьих лиц по делам о восстановлении на работе // Советская юстиция. – 1982. - № 14.

 8. Комаров В.В., Радченко П.І. Участь третіх осіб та прокурора в цивільному процесі. – Харків: Юрид. ін-т, 1991. – 64с.

 9. Коссак С. Особливості участі третіх осіб у трудових справах // Право України. – 1997. – №4.

 10. Сибилев Д.М. Вступление третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, в гражданское дело // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – №4.

 11. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, в цивільних справах, що виникають з трудових правовідносин // Підприємництво і право. – К., 1998.

 12. Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. – М.: Госюриздат, 1960. – 190с.

 13. Шакарян М.С. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. – М.: РИО ВЮЗИ, 1990. – 35с.Тема 5. Судове представництво


 1. Поняття судового представництва. Його взаємодія з матеріальним представництвом.

 2. Види судового представництва.

 3. Повноваження судових представників та їх оформлення.Питання для самоконтролю:


 1. Чим відрізняється інститут процесуального представництва від інституту представництва в матеріальному праві?

 2. Які суб’єкти в цивільному процесі можуть вести справу через представників?

 3. Чи буде породжувати відносини представництва подання позовної заяви прокурором в інтересах певної особи?

 4. Який принцип цивільного процесу буде порушений, якщо представником по справі буде виступати суддя?

 5. В якому випадку особа представника може мати одночасно правовий статус й іншого суб’єкта цивільного процесу?

 6. Що виступає правовою підставою договірного представництва?

 7. Норми якої галузі права будуть регламентувати відносини між судовим представником та судом, якщо воно виникло на підставі цивільно-правового договору доручення?

 8. Що виступає правовою підставою законного представництва?

 9. Назвіть правову підставу громадського представництва?

 10. В чому полягає юридична зацікавленість судового представника?

 11. Чим відрізняється зацікавленість законного представника від договірного?

 12. Який порядок обмеження повноважень судового представника?

 13. Яким чином можна контролювати здійснення процесуальних дій законним представником?

 14. В яких випадках правовстановлюючий документ для судового представника видає не особа, яку він представляє?

 15. Яким документом підтверджується повноваження усиновителя, якщо він представляє інтереси малолітньої дитини?

 16. Від імені кого видається довіреність, якщо законний представник вирішив передати ведення справи договірному представнику?Тести:
^ 1. Чи може представлювана особа реалізовувати процесуальні права разом з договірним представником під час розгляду справи:

а) ні;

б) так, але тільки за згоди представника;

в) так;

г) ні, окрім випадку, коли в справі бере участь законний представник.
^ 2. Виділіть випадок внутрішніх правовідносин судового представництва:

а) реалізація представником права на відвід судді;

б) подання клопотання представлюваного суду про участь певної особи у справі в якості її представника;

в) участь представника та представлюваного в дослідженні судових доказів;

г) подання клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.
^ 3. Хто з вказаних суб’єктів може діяти в позовному провадженні через судового представника:

а) адвокати та прокурори;

б) особи, які беруть участь в розгляді справи;

в) тільки позивач та відповідач;

г) сторони та треті особи.
^ 4. В якому випадку відсутнє законне представництво:

а) захист інтересів усиновлювачем;

б) захист інтересів прокурором, що подав позов по підставі, яка вказана в законі;

в) захист інтересів спадкоємців, коли спадщина не прийнята;

г) захист інтересів особи, яка визнана безвісно відсутньою.
^ 5. Що не є підставою виникнення договірного представництва:

а) довіреність;

б) контракт;

в) доручення;

г) трудовий договір.

Задачі:
1. Беручи участь в справі, прокурор як підтвердження своїх повноважень подав до суду своє посвідчення; адвокат – ордер юридичної контори; голова КСП – довіреність, підписану заступником та головбухом; Григоренко за позовом своєї дружини – свідоцтво про шлюб; Самофалов у справі своїх дітей 19 і 12 років – свідоцтва про їх народження; Горнобай у справі про визнання недієздатною своєї племінниці – довідку будинкоуправління, що він її дядько; Вернигора у справі свого батька – своє свідоцтво про народження; Прокоп у справі селянського господарства – письмову вказівку голови КСП.

Кого суд має право за цими документами допустити до участі в справі? Визначте вид представництва у цих справах.
2. Суд відмовив допустити до участі в справах представниками сторін юрисконсульта заводу, який був відкликаний зі складу колегії адвокатів; громадянина М., який виступив на захист майнових інтересів своїх дітей, у зв’язку з тим, що він був у судовому порядку визнаний обмежено дієздатним і над ним було встановлено піклування; суддю місцевого суду у справі за позовом секретаря суду К. про поновлення на роботі; співпозивача за дорученням інших співпозивачів.

Визначте, де суд дав правильну відмову.
3. Представнику позивача була видана довіреність на ведення справи в суді, де в змісті було зазначено про “можливість використання всіх процесуальних засобів захисту інтересів позивача”. Під час судового засідання представник позивача змінив підставу позову.

Чи правомірні дії даного представника?
4. Представник позивача Гнатюк, що діяв на підставі довіреності у справі про поновлення на роботі та виплати заробітної плати за вимушений прогул вирішив оскаржити рішення по справі в апеляційному порядку. Суддя апеляційної інстанції повернув апеляційну скаргу, посилаючись на те, що дана процесуальна дія представнику прямо заборонена позивачем у виданій йому довіреності. В касаційній скарзі на ухвалу про повернення апеляційної скарги представник Гнатюк зауважив, що йому належать загальні процесуальні права та обов’язки особи, яка бере участь в справі, передбачені в ст.27 ЦПК, в тому числі і право на оскарження рішень та ухвал суду, а тому заборона скоєння такої дій в довіреності правового значення не має.

Яку відповідь повинен дати суд касаційної інстанції?

Література до теми:


 1. Атамась Т. Функції адвоката у цивільному судочинстві // Право України. – 1997. – №6.

 2. Власов А. Адвоката надо считать лицом, участвующим в деле // Российская юстиция. – 2001. - №6.

 3. Гелецька І.О. Правова природа довіреності як форми уповноваження при договірному представництві // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. - №4(12).

 4. Ивакин В. Н. Процессуальное положение судебных представителей // Правоведение. – 1985. - №5

 5. Ковтун Л. Представництво у цивільному процесі: окремі проблеми // Право України. – 2004. - №1.

 6. Колоколова Э.А. Адвокат-представитель в гражданском процессе России. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 160с.

 7. Лазько Г.З. До питання визначення поняття процесуального представництва у цивільному процесі // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 26. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004.

 8. Лазько Г.З. Джерела інституту представництва у цивільному процесуальному праві України // Часопис Київського університету права. Випуск 3. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005.

 9. Осокина Г. Понятие, виды и основание законного представительства // Российская юстиция. – 1998. – №1.

 10. Павлуник І.А. Представництво в цивільному процесі України: Автореф. – К., 2002.

 11. Розенберг Я.А. Представительство по гражданским делам в суде и арбитраже. – Рига, 1981.

 12. Світлична Г.О. Новели інституту представництва в цивільному судочинстві: проблеми теорії та правозастосування // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2007. - №1.

 13. Сульженко Ю.О.Цивільне процесуальне представництво, його розвиток та види//Бюлетень Міністерства юстиції України.-К..-2004.-1

 14. Фурса С. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України // Право України. – 1999. – №9.

 15. Халатов С.А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. – М.: НОРМА, 2002. – 208с.

 16. Чечина Н.А. Представительство в гражданском судопроизводстве // Правоведение. – 1989. – №6.

 17. Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. – М., 1984.

 18. Якименко О. Адвокат у цивільному процесі // Адвокат. – 1999. – №4.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМетодичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді...
Технологіна практика : методичні рекомендації. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. –...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ізмаїльський...
Філософія. Програма навчальної дисципліни. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2012
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon1 Реалізм
Міністерство освіти І науки України двнз переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Державний вищий навчальний заклад...
«актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківський...

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
«Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет...
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання складені відповідно до освітньо-професійної...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка