Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
НазваМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Сторінка3/12
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема 20. Наказний порядок розгляду цивільних справ
Поняття та значення наказного провадження. Історична характеристика наказного провадження. Наказне провадження та дотримання цивільно-процесуальної форми. Порядок звернення до суду. Вимоги, по яким можна звертатися за виданням судового наказу. Процесуальний порядок розгляду вимог про видання наказу. Правова природа судового наказу та його форма. Оскарження судового наказу та його виконання. Відмінність наказного провадження від нотаріального провадження по виданні виконавчого напису.

^ 3. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Тема 21. Окреме провадження
Поняття та сутність окремого провадження. Відмінність окремого провадження від позовного.

Підвідомчість суду справ окремого провадження. Категорії справ окремого провадження та їх підсудність. Порушення розгляду справ окремого провадження. Зміст заяви. Особи, які беруть участь в розгляді справ окремого провадження, їх процесуальний статус. Рішення суду та його виконання.

Визнання громадянина недієздатним чи обмеженим у дієздатності. Підстави. Родова та територіальна підсудність справи. Зміст заяви. Особливості доказування. Призначення експертизи. Правовий статус заявника та зацікавленої особи. Розподіл судових витрат по справі. Рішення суду та порядок його виконання.

Тенденції розвитку законодавства щодо справ окремого провадження з врахуванням вимог цивільного законодавства.

Розділ ІІІ

^ ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

Тема 22. Апеляційне провадження
Історія становлення інституту оскарження судових рішень. Поняття, ознаки та види апеляції. Сутність та значення апеляційного провадження.

Право на апеляційне оскарження, суб’єкти. Об’єкт апеляційного оскарження. Рішення та ухвали суду першої інстанції, які не підлягають оскарженню в апеляційному порядку. Порядок та строки реалізації права на апеляційне оскарження. Форма та зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги. Право на подання нових доказів для обґрунтування апеляційної скарги.

Розгляд справи в апеляційному порядку. Процесуальні дії суду першої інстанції при розгляді справи в апеляційному порядку.

Порядок розгляду справи у суді апеляційної інстанції. Доповнення або зміна апеляційної скарги. Відкликання та відмова від апеляційної скарги, процесуальні наслідки. Визнання апеляційної скарги, процесуальні наслідки. Суддя-доповідач та його роль в апеляційному провадженні. Засідання суду апеляційної інстанції та його частини.

Повноваження суду апеляційної інстанції. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції. Право суду апеляційної інстанції встановлювати нові факти та досліджувати нові докази.

Підстави до відміни судових рішень апеляційною інстанцією. Необґрунтованість та незаконність рішення суду, процесуальні наслідки. Підстави до закриття провадження по справі чи залишення заяви без розгляду.

Постанови суду апеляційної інстанції. Зміст ухвали та рішення суду апеляційної інстанції. Виконання рішення (ухвали) суду апеляційної інстанції.

Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції. Об’єкт оскарження та суб’єкти. Особливості апеляційного оскарження ухвал суду першої інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції стосовно ухвал суду першої інстанції.

^ Тема 23. Касаційне провадження
Поняття та завдання касаційного провадження. Відмінність касаційного провадження від апеляційного. Суди касаційної інстанції.

Право на касаційне оскарження, підстави. Суб’єкти права на подання касаційної скарги. Касаційне оскарження особами, які не брали участі в розгляді справи. Об’єкт касаційного оскарження. Судові постанови, які не підлягають оскарженню в касаційному порядку. Порядок реалізації права на касаційне оскарження. Строк касаційного оскарження, його поновлення. Форма та зміст касаційної скарги.

Розгляд справи в касаційному порядку. Зупинення виконання рішення (ухвали). Межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Підготовка справи до касаційного розгляду. Попередній розгляд справи. Порядок розгляду справи судовою колегією.

Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави скасування постанов суду. Незаконні постанови суду: порушення норм матеріального та процесуального права. Змінене чи нове рішення суду касаційної інстанції. Обов’язковість вказівок суду касаційної інстанції.

Рішення та ухвали суду касаційної інстанції, порядок їх постановлення. Зміст постанов суду касаційної інстанції.

^ Тема 24. Перегляд постанов суду за винятковими обставинами
Перегляд постанов суду за винятковими обставинами як різновид касаційного провадження. Умови та підстави для перегляду. Право на оскарження постанов суду за винятковими обставинами та порядок його реалізації. Розгляд справи Верховним Судом України за винятковими обставинами, повноваження суду.

^ Тема 25. Перегляд постанов суду, що набрали законної сили у зв’язку з нововиявленими обставинами
Сутність перегляду судових постанов за нововиявленими обставинами, мета. Відмінність від інших способів перегляду судових рішень.

Підстави до перегляду судових постанов за нововиявленими обставинами, їх ознаки. Відмінність нововиявлених обставин від нових доказів.

Процесуальний порядок порушення перегляду рішень та ухвал суду за нововиявленими обставинами. Право на порушення даного виду провадження, суб’єкти та об’єкт перегляду. Строк реалізації права на перегляд судових постанов за нововиявленими обставинами. Форма та зміст заяви.

Форма та порядок розгляду заяви про перегляд судових постанов за нововиявленими обставинами. Оскарження ухвали суду.

Розділ ІV

^ ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Тема 26. Виконання судових постанов та інших документів
Сутність та значення виконавчого провадження. Виконавче провадження та виконання судових постанов. Правова регламентація виконавчого провадження.

Учасники виконавчого провадження: поняття та класифікація. Система органів, які уповноважені виконувати судові постанови та органи примусового виконання. Принципи роботи державного виконавця: об’єктивність, повнота та своєчасність. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні (стягувач, боржник, співучасники, правонаступники, представники, органи державної влади та місцевого самоврядування), їх юридична зацікавленість. Особи, які сприяють здійсненню виконавчих дій (експерт, спеціаліст, перекладач, поняті та органи внутрішніх справ), їх правовий статус. Роль суду у виконавчому провадженні.

Акти юрисдикційних органів як підстави виконання. Поняття та види виконавчих документів, їх значення. Виконавчий лист та вимоги, які до нього пред’являються. Порядок видачі виконавчого листа. Дублікат виконавчого листа.

Загальні правила виконання. Виконавча давність. Перерва строку виконавчої давності. Місце виконання. Строки проведення виконавчого провадження. Час проведення виконавчих дій. Витрати виконавчого провадження.

Порядок здійснення виконавчого провадження. Порушення виконавчого провадження. Добровільне виконання рішень та значення строку для добровільного виконання. Примусове виконання. Відкладення провадження виконавчих дій. Відстрочка або розстрочка виконання. Зміна способу і порядку виконання рішення. Зупинення виконавчого провадження: обов’язкове та факультативне. Порядок зупинення виконавчого провадження та процесуальні наслідки. Закінчення виконавчого провадження, наслідки. Повернення виконавчих документів стягувачу.

Заходи примусового виконання рішень: поняття, види та процесуальний порядок їх застосування. Звернення стягнення на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника. Виконання рішень у немайнових спорах.

Розподіл стягуваних сум між стягувачами. Черговість задоволення вимог стягувачів. Виплата стягувачеві грошових сум.

Розділ V

Цивільне судочинство в Україні з іноземним елементом

^ Тема 27. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства

в українському цивільному процесі
Правове становище іноземців та осіб без громадянства в цивільному процесі, їх процесуальні права та обов’язки. Представництво іноземців консулами.

Підсудність справ по спорам , в яких беруть участь іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні підприємства та організації. Позови до іноземної держави як сторони в процесі. Імунітет держави.

Підготовка справ за участю іноземного елемента до судового розгляду.

Виконання доручень іноземних судів. Обсяг правової допомоги, яка надається судами України. Порядок виконання доручень іноземних судів.

Визнання та виконання рішень іноземних судів. Умови визнання та виконання рішень іноземних судів. Відмова у визнанні та видачі примусового дозволу на виконання рішення іноземного суду.

Розділ VI

^ НЕ СУДОВІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВА

Тема 28. Нотаріальна форма захисту суб’єктивних прав
Поняття нотаріату та його основні задачі. Компетенція нотаріальних органів.

Поняття та види нотаріальних дій. Загальні правила здійснення нотаріальних дій. Оскарження нотаріальних дій.

^ Тема 29. Третейське судочинство
Громадська форма захисту суб’єктивних прав та роль третейського судочинства в їх захисті. Третейське провадження по цивільним справам та завдання третейського судочинства.

Правова регламентація третейського судочинства в Україні.

Порядок оформлення передачі справи на розгляд до третейського суду. Формування складу третейського суду та вимоги до членів третейського суду. Правові наслідки наявності домовленості про розгляд правових спорів третейським судом.

Процедура розгляду справи третейським судом. Процесуальні гарантії сторін по захисту своїх інтересів під час розгляду справи третейським судом. Рішення третейського суду та порядок його оголошення.

Третейський розгляд цивільно-правових спорів між юридичними особами. Постійно діючі третейські суди.

Виконання рішень третейського суду.

^ Плани семінарських занять та методичні рекомендації

до їх вивчення
Тема 1. Цивільне процесуальне право як галузь права


 1. Поняття, предмет та методи правового регулювання цивільного процесуального права.

 2. Структура цивільного процесуального права.

 3. Місце цивільного процесуального права в системі права України. Його взаємодія з матеріальними галузями права.

 4. Джерела цивільного процесуального права. Дія норм цивільного процесуального права в часі, просторі та по колу осіб.

 5. Поняття цивільного процесу: стадії та види. Цивільно-процесуальна форма.Питання для самоконтролю:


 1. Визначте предмет правового регулювання цивільного процесуального права.

 2. Які підходи по визначенні предмета цивільного процесуального права Ви знаєте?

 3. Чому цивільні процесуальні відносини регламентуються диспозитивним методом?

 4. Які Ви знаєте правові інститути загальної та особливої частини цивільного процесуального права?

 5. Що таке матеріальне та процесуальне право? Їх взаємодія.

 6. Яким чином взаємодіють цивільне процесуальне право та галузі приватного права, норми яких застосовуються при вирішенні цивільних справ?

 7. Які Ви знаєте інститути цивільного процесуального права, існування яких обумовлюється матеріально-правовими інститутами?

 8. Які Ви знаєте міжнародні договори, що є джерелом цивільного процесуального права України?

 9. Чи буде виступати судовий прецедент або узагальнення судової практики джерелом цивільного процесуального права в Україні? Аргументуйте відповідь.

 10. Які Ви знаєте правила дії норм цивільного процесуального права у часі? Чи можуть вказані норми мати зворотню або переживаючу дію?

 11. На підставі якого критерію проводиться розмежування цивільного процесу на стадії?

 12. Які види цивільного процесу виділяють на сучасному етапі?

 13. Що таке цивільно-процесуальна форма? Її характерні ознаки.Література до теми:


 1. Гетманцев О.В. Теоретичні аспекти поняття цивільної процесуальної форми // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Правознавство. Збірник наук. праць. Вип.161 . – Чернівці, 2002.

 2. Гетманцев О.В. Цивільний процес як система цивільних процесуальних відносин // Збірник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 16 – К., 2002.

 3. Егорова Л.В. Сущность гражданской процессуальной формы: Автореф. – СПб., 2001.

 4. Ершов В.В. Конституционные проблемы судоустройства и судопроизводства // Государство и право. – 1994. – №12.

 5. Зайцев И.М., Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма: понятие, содержание и значение // Государство и право. – 1995. – №2.

 6. Комаров В.В. Метод правового регулирования гражданских процессуальных отношений: Диссерт. – Х., 1980. – 161с.

 7. Комаров В.В. Предмет цивільного процесуального права: Текст лекцій. – Харків, 1992.

 8. Лукянова Е.Г. Теория процессуального права. – М.: Норма, 2004. – 240с.

 9. Носырева Е.И. Виды современного гражданского судопроизводства и их классификация // Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве / Под. ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец, 2004. – 352с.

 10. Проблемы науки гражданского процессуального права / Под ред. Комарова В.В. – Харьков: Право, 2002. – 440с.

 11. Тертышников В.И. Гражданский процесс: Конспект лекций. – Харьков: Консум, 2005. – 248с.

 12. Фархтдинов Я.Ф. Источники гражданского процессуального права Российской Федерации: Автореф. – Екатеринбург, 2002. – 56с.

 13. Фархтдинов Я.Ф. О действии источников гражданского процессуального права // Современное право. – 2002. - №4.

 14. Фурса Д.А. Понятие отрасли арбитражного процессуального права // Государство и право. – 1999. – №1.

 15. Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам. – Новосибирск: Наука, 1997. – 392с.Тема 2. Принципи цивільно-процесуального права


 1. Поняття та значення принципів цивільно-процесуального права. Їх система.

 2. Організаційно-функціональні принципи цивільного процесу.

 3. Функціональні принципи.Питання для самоконтролю:


 1. Що таке принципи права?

 2. З якою метою виділяють принципи галузей права?

 3. Що таке принципи цивільно-процесуального права?

 4. В чому полягає значення принципів цивільно-процесуального права? Виділіть практичне значення даних принципів.

 5. Чому принципи цивільного процесу утворюють його систему?

 6. Яким чином проявляється взаємодія принципів диспозитивності та змагальності?

 7. Охарактеризуйте взаємозв’язок принципів гласності та усності цивільного процесу.

 8. Як проявляється взаємодія принципів безпосередності та безперервності?

 9. Назвіть організаційно-функціональні принципи цивільного процесу та їх охарактеризуйте.

 10. Які принципи відносяться до функціональних? Дайте їм характеристику.Тести:
1. Яка з нижченаведених класифікацій принципів в теорії цивільного процесу не існує:

а) конституційні та неконституційні принципи;

б) принципи, які визначають судоустрій та принципи, які визначають судочинство по цивільним справам;

в) загальні, міжгалузеві та галузеві принципи цивільного процесу;

г) галузеві принципи та принципи, що закріплені в Конституції.
^ 2. Виділіть правові гарантії незалежності судді в процесі розгляду цивільної справи:

а) встановлення кримінальної відповідальності за втручання в діяльність по здійсненні правосуддя;

б) належний рівень оплати праці судді;

в) недоторканість судді;

г) діяльність кваліфікаційних комісій суддів по притягненні суддів до дисциплінарної відповідальності.
^ 3. Який з вказаних принципів направлений на обмеження принципу диспозитивності:

а) принцип змагальності;

б) принцип процесуального формалізму;

в) принцип гласності;

г) принцип рівноправності сторін.
^ 4. Що не пов’язано з обмеженням принципу гласності:

а) прилюдне проголошення судового рішення;

б) допит свідка в місці його перебування;

в) дослідження запису телефонних розмов особистого характеру без дозволу співрозмовників;

г) участь в закритому судовому засіданні свідків, експертів, перекладачів.
^ 5. Які з нижче вказаних правил мають відношення до принципу безпосередності цивільного процесу:

а) судді повинні особисто знайомитися з доказами у справі;

б) суддя забезпечує дотримання порядку в залі суду при дослідженні доказів по справі;

в) склад суду у справі має бути незмінний;

г) суддя проводить роз’яснювальну роботу при реалізації сторонами своїх процесуальних прав.

Задачі:
1. Пирогов звернувся до місцевого суду з позовом до Кірова про стягнення боргу розміром 700 грн.

У судовому засіданні відповідач запропонував передати позивачеві замість грошової суми магнітофон вартістю 980 грн. Позивач не заперечував проти цього, і на такій підставі сторони вирішили укласти мирову угоду. Суддя, у провадженні якого знаходилася справа, відмовився затвердити цю мирову угоду, оскільки вартість магнітофона перевищувала розмір боргу.

Чи правильно діяв суддя, виходячи із змісту принципів цивільного процесу?
2. Дільничний інспектор міліції склав акт про те, що Мухін – наймач, який мешкає в будинку Дяченка, руйнує приміщення, тримає його в антисанітарному стані. На цій підставі начальник райвідділу внутрішніх справ звернувся до суду з позовом про виселення Мухіна.

Яке рішення по даній позовній заяві повинен прийняти суддя? Визначіть принципи, що мають відношення до вирішення справи.
3. Петренко звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі, вважаючи, що по скороченню штатів його було звільнено незаконно. До позовної заяви він додав характеристику, а щодо інших документів, які свідчать про його переважене право залишення на роботі, заявив, що не може їх подати до суду особисто, оскільки вони знаходяться у відповідача. Петренко просив, щоби належні документи суд сам витребував для розгляду їх у справі. Суддя відмовив у прийнятті позовної, зазначивши, що збирання доказів в обов’язок суду не входить.

Чи правильно діяв суддя?

Література до теми:


 1. Андрушко А.В. Поняття і зміст принципу диспозитивності цивільного процесуального права України // Держава і право: Щорічник наукових праць молодих вчених. – К.: Вид. дім “Юрид. книга”, 1999. – Вип. 4.

 2. Бабич Н. Судебное “состязание”: к вопросу о состязательности в судебном разбирательстве // Финансы Украины. – 1996. – №31.

 3. Величко О. Правова природа принципів рівності та рівноправності в цивільному процесі // Юридичний журнал. – 2004. - №3.

 4. Воронов А.Ф. Принципы гражданского процесса: прошлое, настоящее, будущее. – М.: Городец, 2009. – 496с.

 5. Кривенко В.П. Аудіозапис судових засідань – можливість змінити фіксування судового процесу // Право України. – 2002. – № 5.

 6. Луспеник Д. Роль суду в диспозитивному цивільному процесі // Юридичний журнал. = 2004. - №6.

 7. Основные принципы гражданского процесса / Под ред. М.К. Треушникова, З. Чешки. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 144с.

 8. Осокина Г. О праве суда выйти за пределы исковых требований // Российская юстиция. – 1998. – №6.

 9. Плешаков А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и практики. — М.: НОРМА, 2002. – 351с.

 10. Про незалежність судової влади // Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 р. №8.

 11. Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. – М.: Юрид. лит-ра, 1982. – 152с.

 12. Стефаник В.С., Богранов Л.Б., Попов Ю. І. Організаційно-правові та технічні засади аудіо фіксування судового процесу // Право України. – 2002. – № 4.

 13. Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском процессе. Учебное пособие. – М.: Изд-во ВЮЗИ,1990. – 54с.

 14. Ференс-Сороцкий А.А. Процессуальный формализм или процессуальная экономия? // Правоведение. – 1991. - № 4.

 15. Шевчук П. Історичні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Право України. – 2000. – №4.

 16. Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3.

 17. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України. – 1999. – №6.

 18. Ясинок М.М. Принципи усності, безпосередності та безперервності у цивільному судочинстві: Автореф. – Х., 2004.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМетодичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді...
Технологіна практика : методичні рекомендації. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. –...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ізмаїльський...
Філософія. Програма навчальної дисципліни. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2012
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon1 Реалізм
Міністерство освіти І науки України двнз переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Державний вищий навчальний заклад...
«актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківський...

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
«Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет...
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання складені відповідно до освітньо-професійної...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка