Запитання до модульної контрольної роботи (заліку) з дисципліни «Правознавство» («Основи правознавства», «Основи права») для напрямів підготовки опут,одр, мо на весняний семестр 2012-2013 навч р. Викладач: доц. Шипович М. А
Скачати 49.27 Kb.
НазваЗапитання до модульної контрольної роботи (заліку) з дисципліни «Правознавство» («Основи правознавства», «Основи права») для напрямів підготовки опут,одр, мо на весняний семестр 2012-2013 навч р. Викладач: доц. Шипович М. А
Дата конвертації24.06.2013
Розмір49.27 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Запитання до модульної контрольної роботи (заліку) з дисципліни «Правознавство» («Основи правознавства», «Основи права»)

для напрямів підготовки ОПУТ,ОДР, МО

на весняний семестр 2012-2013 навч. р.
Викладач: доц. Шипович М. А.


 1. Основні теорії походження держави і права.

 2. Поняття й ознаки держави.

 3. Поняття функцій держави. Внутрішні й зовнішні функції держави.

 4. Класифікація держав за їхньою формою (форми правління, державного устрою, політичні режими).

 5. Правова держава: поняття та її ознаки, шляхи формування правової держави в Україні.

 6. Право як об’єктивна категорія, його поняття та співвідношення з іншими основними видами соціальних норм.

 7. Суб’єктивне право та його співвідношення з правом в об’єктивному розумінні.

 8. Поняття основні ознаки та структура правової норми.

 9. Класифікація норм права та їхніх елементів.

 10. Поняття джерела права. Система джерел (форм) права.

 11. Межі дії нормативних актів.

 12. Систематизація законодавства: поняття, форми.

 13. Основні галузі права та загальна характеристика їхнього змісту та джерел.

 14. Система права та система законодавства, Поняття та характеристика змістовних елементів.

 15. Правотворення як процес самоорганізації права.

 16. Поняття та структура (елементи) правовідносин: учасники, їхні суб’єктивні права та обов’язки, об’єкт правовідносин.

 17. Поняття законності і правопорядку.

 18. Поняття правової культури. Види правової культури. Професійна правова культура спеціалістів торговельно-економічного профілю.

 19. Правомірна поведінка.

 20. Склад та види правопорушень.

 21. Юридична відповідальність. Основні види юридичної відповідальності.

 22. Поняття цивільного права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання.

 23. . Цивільно-правові відносини. Об’єкти та суб’єкти цивільно-правових відносин.

 24. Джерела та система цивільного права.

 25. Відносини власності: поняття та зміст права власності. Види форм власності.

 26. Поняття і зміст цивільно-правової правоздатності та дієздатності громадян.

 27. Спеціальна правосуб’єктність юридичних осіб. Порядок виникнення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб.

 28. Поняття та класифікація цивільно-правових угод.

 29. Визнання угоди недійсною та правові наслідки виконання недійсної угоди. Види недійсних угод.

 30. Реституція та варіанти вирішення питання про її застосування.

 31. Поняття представництва. Підстави, за яких виникають повноваження з представництва. Сфера та межі дії представництва (представника).

 32. Доручення. Форма і строк доручення. Передоручення. Припинення доручення. Наслідки скасування доручення.

 33. Поняття та види цивільно-правових зобов’язань.

 34. Припинення зобов'язань, способи припинення зобов’язань. Відповідальність за порушення зобов'язань.

 35. Загальна характеристика сімейного права як галузі права. Джерела, система та завдання сімейного права України.

 36. Порядок і умови укладання шлюбу. Недійсність шлюбу.

 37. Особисті та майнові права і обов’язки подружжя.

 38. Припинення шлюбу.

 39. Особисті права та обов’язки батьків і дітей. Права батьків і дітей на майно.

 40. Аліментні обов’язки батьків і дітей та інших членів сім’ї і родичів.

 41. Усиновлення (удочеріння).

 42. Поняття трудового права та трудових правовідносин. Предмет, метод та джерела трудового права України.

 43. Колективний та трудовий договори як джерела та інститути трудового права.

 44. Форма та види трудового договору.

 45. Способи розірвання трудового договору. Порядок звільнення.

 46. Поняття та види робочого часу.

 47. Поняття та види часу відпочинку.

 48. Поняття та зміст трудової дисципліни. Дисциплінарна відповідальність.

 49. Поняття та види матеріальної відповідальності працівників.

 50. Трудові спори: поняття і класифікація. Способи розгляду трудових спорів.

 51. Поняття адміністративно-правових відносин та адміністративного права.

 52. Адміністративна відповідальність. Підстави адміністративної відповідальності.

 53. Характеристика адміністративного правопорушення. Адміністративні правопорушення в системі торгівлі і громадського харчування.

 54. Види адміністративних стягнень та їхній зміст. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.

 55. Поняття і структура кримінального права.

 56. Поняття злочину, характеристика складу злочину як його юридичного вираження.

 57. Класифікація злочинів.

 58. Стадії розвитку умисного злочину.

 59. Співучасть у злочині.

 60. Кримінальне покарання, його метата види.

Схожі:

Запитання до модульної контрольної роботи (заліку) з дисципліни «Правознавство» («Основи правознавства», «Основи права») для напрямів підготовки опут,одр, мо на весняний семестр 2012-2013 навч р. Викладач: доц. Шипович М. А iconТеоретичні питання для підготовки до модульної контрольної роботи...

Запитання до модульної контрольної роботи (заліку) з дисципліни «Правознавство» («Основи правознавства», «Основи права») для напрямів підготовки опут,одр, мо на весняний семестр 2012-2013 навч р. Викладач: доц. Шипович М. А iconЗ навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи римського права» для студентів 1 курсу юридичного факультет нні права та безпеки денної...
Запитання до модульної контрольної роботи (заліку) з дисципліни «Правознавство» («Основи правознавства», «Основи права») для напрямів підготовки опут,одр, мо на весняний семестр 2012-2013 навч р. Викладач: доц. Шипович М. А iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт місце, значення...
Місце, значення І мета контрольної роботи у вивченні дисципліни «Основи економічних теорій». Місце контрольної роботи у навчальному...
Запитання до модульної контрольної роботи (заліку) з дисципліни «Правознавство» («Основи правознавства», «Основи права») для напрямів підготовки опут,одр, мо на весняний семестр 2012-2013 навч р. Викладач: доц. Шипович М. А iconЗатверджую
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи римського права» для студентів 1 курсу нні права заочної форми навчання, напряму підготовки...
Запитання до модульної контрольної роботи (заліку) з дисципліни «Правознавство» («Основи правознавства», «Основи права») для напрямів підготовки опут,одр, мо на весняний семестр 2012-2013 навч р. Викладач: доц. Шипович М. А iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
Основи конституційного, адміністративного, цивільного та господарського права України
Запитання до модульної контрольної роботи (заліку) з дисципліни «Правознавство» («Основи правознавства», «Основи права») для напрямів підготовки опут,одр, мо на весняний семестр 2012-2013 навч р. Викладач: доц. Шипович М. А iconЛекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства»
Лекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства». Поняття держави І права, їх загальна характеристика
Запитання до модульної контрольної роботи (заліку) з дисципліни «Правознавство» («Основи правознавства», «Основи права») для напрямів підготовки опут,одр, мо на весняний семестр 2012-2013 навч р. Викладач: доц. Шипович М. А iconМіністерство освіти І науки України Маріупольський державний університет...
Робоча програма з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0304...
Запитання до модульної контрольної роботи (заліку) з дисципліни «Правознавство» («Основи правознавства», «Основи права») для напрямів підготовки опут,одр, мо на весняний семестр 2012-2013 навч р. Викладач: доц. Шипович М. А iconЗагальні методичні вимоги до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів-бакалаврів за напрямом підготовки...
Запитання до модульної контрольної роботи (заліку) з дисципліни «Правознавство» («Основи правознавства», «Основи права») для напрямів підготовки опут,одр, мо на весняний семестр 2012-2013 навч р. Викладач: доц. Шипович М. А iconНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони...
«Основи охорони праці» для студентів нту напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)”, 020207 “Дизайн”, 040106 “Екологія,...
Запитання до модульної контрольної роботи (заліку) з дисципліни «Правознавство» («Основи правознавства», «Основи права») для напрямів підготовки опут,одр, мо на весняний семестр 2012-2013 навч р. Викладач: доц. Шипович М. А iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки...
В них вказано тематичний план, науково-методичне обґрунтування тем, цілі занять, орієнтовні основи дії для засвоєння теоретичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка