Контрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України»
Скачати 70.22 Kb.
НазваКонтрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України»
Дата конвертації23.06.2013
Розмір70.22 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Контрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України»

 1. Поняття, предмет і метод конституційного права України як галузі права.

 2. Конституційно-правові норми, їх класифікація й особливості.

 3. Конституційно-правові інститути, їх види.

 4. Система конституційного права України.

 5. Конституційно-правові відносини: їх суб'єкти, об'єкти, види.

 6. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни і припинення конституційно-правових відносин.

 7. Джерела конституційного права України як галузі права.

 8. Поняття і предмет науки конституційного права України.

 9. Актуальні проблеми науки конституційного права України на сучасному етапі.

 10. Становлення конституціоналізму.

 11. Поняття та сутність конституції.

 12. Класифікація конституцій.

 13. Мова і стиль конституції.

 14. Форма і структура конституції.

 15. Функції конституції.

 16. Юридичні властивості конституції.

 17. Загальна характеристика Конституції України.

 18. Структура Конституції України.

 19. Порядок прийняття і внесення змін до Конституції України.

 20. Конституція України як соціальна цінність.

 21. Конституція України як особливий об'єкт охорони з боку суспільства і держави.

 22. Поняття і структура механізму реалізації Конституції України.

 23. Фактори, що впливають на реалізацію Основного закону України.

 24. Поняття та види тлумачення Конституції України.

 25. Способи тлумачення Конституції України.

 26. Практика тлумачення Конституції України Конституційним Судом України.

 27. Поняття конституційного ладу України і його засад.

 28. Закріплення засад конституційного ладу України в Основному Законі України.

 29. Людина як найвища соціальна цінність.

 30. Конституційне закріплення суверенітету українського народу і форми його реалізації.

 31. Конституційні засади державного суверенітету України і його гарантії.

 32. Конституційна характеристика України як правової, демократичної, соціальної держави.

 33. Конституційний принцип поділу влади і його втілення в державно-правовій практиці України.

 34. Конституційний принцип верховенства права, Конституції і законів України.

 35. Конституційні засади політичної системи України.

 36. Конституційні засади економічної системи України.

 37. Правовий статус мов в Україні.

 38. Міжнародно-правові аспекти засад конституційного ладу України.

 39. Конституційно-правова відповідальність та її специфіка.

 40. Види (форми) конституційно-правової відповідальності.

 41. Поняття державних символів.

 42. Правове регулювання використання державних символів в Україні.

 43. Конституційно-правові засади взаємовідносин держави і громадянського суспільства в Україні.

 44. Поняття та види об'єднань громадян.

 1. Конституційно-правовий статус політичних партій: порядок створення, повноваження, відповідальність, підстави та порядок припинення діяльності.

 2. Конституційно-правовий статус громадських організацій: порядок створення, повноваження, відповідальність, підстави та порядок припинення діяльності.

 3. Поняття, види і джерела інформації в Україні. Законодавство про інформацію.

 4. Правовий статус друкованих засобів масової інформації в Україні.

 5. Правові засади взаємовідносин друкованих засобів масової інформації в Україні.

 6. Поняття та види релігійних організацій.

 7. Порядок утворення і припинення діяльності релігійних організацій.

 8. Конституційно-правові основи взаємовідносин держави і релігійних організацій в Україні.

 9. Конституційно-правовий статус особи і його елементи.

 10. Види правового статусу особи.

 11. Конституційні принципи правового статусу громадян України.

 12. Походження конституційних прав і свобод. Покоління прав людини.

 13. Міжнародні стандарти прав людини та основних свобод.

 14. Класифікація прав і свобод людини і громадянина.

 15. Обмеження прав і свобод особи: конституційно-правовий аспект.

 16. Поняття громадянства України. Категорії осіб, які є громадянами України.

 17. Принципи громадянства.

 18. Підстави набуття громадянства України. Умови прийняття до громадянства України.

 19. Підстави припинення громадянства України. Умови втрати громадянства України.

 20. Процедури з питань громадянства України.

 21. Компетенція органів державної влади по вирішенню питань громадянства.

 22. Основні особисті права і свободи людини і громадянина і їх загальна характеристика.

 23. Основні політичні права і свободи громадян України.

 24. Основні економічні, соціальні, екологічні і культурні права людини і громадянина.

 25. Гарантії прав і свобод людини і громадянина. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні.

 26. Поняття та принципи конституційно-правового статусу національних меншин.

 27. Права та обов'язки національних меншин в Україні.

 28. Гарантії реалізації прав національних меншин в Україні.

 29. Поняття «іноземець» та «особа без громадянства». Категорії іноземців і особливості їх правового статусу.

 30. Основні права, свободи та обов'язки іноземців.

 31. Особливості юридичної відповідальності іноземців в Україні.

 32. Поняття біженців та особливості їх правового статусу.

 33. Поняття надзвичайного стану, умови його введення і припинення.

 34. Заходи, що використовуються в умовах надзвичайного стану.

 35. Конституційні гарантії прав людини і громадянина в умовах надзвичайного стану.

 36. Форми безпосередньої демократії в Україні і їх закріплення в конституційному законодавстві.

 37. Поняття та види референдумів в Україні.

 38. Предмет всеукраїнського та місцевих референдумів.

 39. Порядок призначення референдумів, підготовка їх проведення.

 40. Порядок голосування і визначення результатів референдумів.

 41. Юридичні наслідки проведення референдумів.

 42. Поняття виборчої системи і виборчого права.

 43. Типи виборчих систем в світі. Види виборів в Україні.

 44. Конституційні принципи виборчого права в Україні.

 1. Складання списків виборців, утворення виборчих округів і виборчих дільниць.

 2. Система виборчих комісій та їх компетенція.

 3. Висування та реєстрація кандидатів у народні депутати України.

 4. Передвиборча агітація.

 5. Фінансування виборчої кампанії.

 6. Гарантії кандидатів у народні депутати України, інших суб'єктів виборчого процесу.

 7. Порядок голосування, підрахунку голосів виборців, встановлення результатів виборів.

96. Поняття органу державної влади, класифікація органів державної влади.

 1. Конституційне закріплення системи органів державної влади в Україні.

 2. Верховна Рада України, її роль і місце в державному механізмі.

 3. Конституційний склад і структура парламенту України.

 4. Функції і повноваження парламенту України.

101. Законодавчий процес.

 1. Основні форми діяльності Верховної Ради України.

 2. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

 3. Рахункова палата як орган парламентського контролю.

 4. Поняття статусу народного депутата України.

 5. Права та обов'язки народного депутата України.

 6. Гарантії депутатської діяльності.

108. Особливості правового статусу депутатів Верховної ради АРК та депутатів
місцевих рад.

 1. Загальна характеристика інституту Президента України.

 2. Порядок обрання Президента України.

 3. Функції і повноваження Президента України. Акти Президента.

112. Підстави і процедура дострокового припинення повноважень Президента
України.

 1. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України.

 2. Поняття виконавчої влади та система її органів.

 3. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України.

 4. Центральні органи виконавчої влади.

 5. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій.
 1. Конституційний Суд - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, порядок його формування і його склад.

 2. Повноваження Конституційного Суду України. Акти Конституційного Суду України.
 1. Процедури розгляду справ Конституційним Судом України.

 2. Конституційно-правове регулювання судової системи України.

 3. Система судів загальної юрисдикції, їх функції і повноваження.

 4. Основні засади судочинства в Україні.

 5. Конституційний статус Вищої Ради юстиції України.

 6. Конституційно-правовий статус прокуратури України.

126. Поняття територіального устрою України. Унітаризм і його відмінність від
федералізму.

 1. Система адміністративно територіального устрою України.

 2. Автономна Республіка Крим - територіальна автономія у складі України.

 3. Загальна характеристика Конституції Автономної Республіки Крим.

 4. Органи влади Автономної Республіки Крим та їх компетенція.

 5. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

 6. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування.

 7. Органи і посадові особи місцевого самоврядування.

134. Організаційно-правова та матеріально-фінансова основа місцевого
самоврядування.

135. Гарантії місцевого самоврядування.

Схожі:

Контрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України» iconРобоча програма для підготовки та складання державного іспиту для...
Контрольні питання для підготовки до державного іспиту з «Теорії права та держави»
Контрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України» iconПрограма І методичні вказівки курсу «Конституційне право України»...
Програму курсу «Конституційне право України» (В. А. Шатіло, кандидат юридичних наук, доцент) для слухачів спеціальності 03040101...
Контрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів...
Конституційне право України : методичні рекомендації до написання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) // Л....
Контрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України» iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія”
Головні ідеї західної політології: американської, французької, німецької, італійської
Контрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України» iconЕкзаменаційні питання з курсу «конституційне право україни»
Поняття, предмет І метод правового регулювання конституційного права України як галузі права
Контрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної...
«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (відповідно до вимог ects) / Уклад.: С. Г. Серьогіна, О. А. Гончаренко, К. О. Закоморна,...
Контрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України» iconПрограма курсу “Конституційне право зарубіжних країн” для слухачів...
Програму курсу “Конституційне право зарубіжних країн” (укладач: П. П. Захарченко, доктор юридичних наук, доцент) для слухачів за...
Контрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України» iconКонституційне право провідна галузь права України
Конституційне право як галузь в Україні започатковано з 1991 року, тобто з періоду утворення незалежної окремої держави Україна
Контрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України» iconФілософія контрольні питання для підготовки до іспиту
Філософія стародавньої Індії. Ортодоксальні (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, міманса, веданта) й неортодоксальні (локаята-чарвака,...
Контрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України» iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни «Філософія» (2 курс)
Філософія стародавньої Індії. Ортодоксальні (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, міманса, веданта) й неортодоксальні (локаята-чарвака,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка