Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
НазваТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
Сторінка2/6
Дата конвертації30.06.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6
^

Тема 4. Право громадян на екологічну безпеку (2 год.).


Лекція 1. Право громадян на екологічну безпеку.

Право громадян на екологічну безпеку як об’єктивна категорія. Конституційні засади права громадян на екологічну безпеку. Законодавчі засади права громадян на екологічну безпеку. Міжнародно-правові засади права громадян на екологічну безпеку. Пріоритет охорони та захисту права громадян на екологічну безпеку в механізмі державної екологічної політики.

Поняття та особливості суб’єктивного права громадян на екологічну безпеку. Абсолютний характер права громадян на екологічну безпеку. Зміст права на екологічну безпеку. Підстави виникнення, зміни та припинення права громадян на екологічну безпеку. Гарантії права громадян на екологічну безпеку. Форми та способи реалізації і захисту права громадян на екологічну безпеку.
^ Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути історичні передумови законодавчого закріплення права громадян на екологічну безпеку.

2. Проаналізувати нормативно-правові засади права громадян на екологічну безпеку.

3. Визначити юридичні критерії якості довкілля як основна ознака та гарантія права громадян на екологічну безпеку.

4. Розкрити юридичні ознаки права громадян на екологічну безпеку.

5. Охарактеризуйте правовідносин у сфері реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

6. Розглянути систему гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.
Рекомендована література:

Основні джерела: 4, 18, 26, 52, 53, 75, 91, 108, 145.

Додаткові джерела: 1, 9, 12, 13, 14, 23, 38, 40, 45, 46, 49, 50, 54, 87, 96, 101, 111, 130, 140, 153.

Нормативно-правові акти: 1, 4, 9, 13, 18, 24, 26, 59, 162, 261, 262.
Тема 5. Правові засади захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації (4 год.).

Лекція 1. Правові засади захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

Поняття захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Правові засади функціонування Єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

Запобіжні заходи та заходи реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру. Прогнозування стихійних лих та техногенних аварій і катастроф. Попередження шкідливої дії вод. Система оповіщення про надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

Поняття зони надзвичайної ситуації та її різновидів. Умови та підстави оголошення окремих територій України зоною надзвичайної екологічної ситуації. Порядок оголошення окремих територій зоною екологічної ситуації. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

Ліквідаційні заходи в межах зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Правовий статус осіб, постраждалих внаслідок дії надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Практичне заняття 1. Правові засади захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

1. Поняття захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2. Єдина державна система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

3. Запобіжні заходи та заходи реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

4. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

5. Ліквідаційні заходи в межах зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути правові засади захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2. Розглянути систему аварійно-рятувальних служб і їх повноваження в сфері захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Розглянути повноваження Державної служби медицини катастроф в сфері захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4. Проаналізувати повноваження інших органів у сфері захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (Комісії прогнозу землетрусів та оцінки сейсмічної небезпеки, Державної служби моніторингу довкілля, Системи гідрометеорологічних і геофізичних спостережень, Регіонального екологічного центру “РЕЦ- Київ” тощо).

5. Розкрити законодавчі засади оголошення окремих територій зоною надзвичайної екологічної ситуації.

6. Навести поняття, юридичні ознаки та види зони надзвичайної екологічної ситуації.

7. Розглянути порядок оголошення окремих територій зоною надзвичайної екологічної ситуації.

8. Визначити та охарактеризувати ліквідаційні заходи в межах зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

9. Розкрити правовий статус осіб, постраждалих внаслідок дії надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
Рекомендована література:

Основні джерела: 4, 18, 26, 30, 75, 97.

Додаткові джерела: 27, 28, 34, 57, 68, 71, 78, 94, 95, 150.

Нормативно-правові акти: 3, 14, 41, 97, 103, 105, 107, 147, 150.
Тема 6. Правові засади забезпечення екологічної безпеки населених пунктів, рекреаційних і лікувально-оздоровчих зон та теритрій (4 год.).

Лекція 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки населених пунктів, рекреаційних і лікувально-оздоровчих зон та територій.

Законодавчі засади забезпечення екологічної безпеки при розміщенні і розвитку населених пунктів. Організаційно-правові, функціонально-правові та інші засоби забезпечення екологічної безпеки населених пунктів.

Особливості планування та забудови населених пунктів, оцінки впливу на навколишнє природне середовище запланованї забудови, державної експертизи містобудівної документації, стандартизації і нормування, зонування територій, контролю та моніторингу у сфері забезпечення екологічної безпеки населених пунктів.Законодавчі засади забезпечення екологічної безпеки рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та територій. Зонування територій рекреаційного та лікувально-оздоровчого призначення як необхідна умова забезпечення їх екологічної безпеки. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в системі забезпечення екологічної безпеки рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та територій. Участь громадськості при плануванні та забудові населених пунктів, використанні рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та територій.
^ Практичне заняття 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки населених пунктів, рекреаційних і лікувально-оздоровчих зон та територій.

1. Законодавчі засади забезпечення екологічної безпеки при розміщенні і розвитку населених пунктів, рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та територій.

2. Організаційно-правові, функціонально-правові та інші засоби забезпечення екологічної безпеки населених пунктів, рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та територій.

4. Зонування територій населених пунктів, рекреаційного та лікувально-оздоровчого призначення як необхідна умова забезпечення їх екологічної безпеки.

5. Участь громадськості при плануванні та забудові населених пунктів, використанні рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та територій.
^ Завдання для самостійної роботи (4 год.).

1. Розглянути законодавчі засади забезпечення екологічної безпеки при розміщенні і розвитку населених пунктів, рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та територій.

2. Навести організаційно-правові, функціонально-правові та інші засоби забезпечення екологічної безпеки населених пунктів.

3. Проаналізувати особливості правового регулювання планування та забудови населених пунктів, оцінки впливу на навколишнє природне середовище запланованої забудови, державної експертизи містобудівної документації, стандартизації і нормування, зонування територій, контролю та моніторингу у сфері забезпечення екологічної безпеки населених пунктів.

4. Розглянути зонування територій рекреаційного та лікувально-оздоровчого призначення як необхідна умова забезпечення їх екологічної безпеки.

5. Розглянути державний санітарно-епідеміологічний нагляд в системі забезпечення екологічної безпеки рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та територій.

6. Розглянути правове регулювання участі громадськості при плануванні та забудові населених пунктів, використанні рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та територій.
Рекомендована література:

Основні джерела: 4, 18, 22, 26, 75, 81, 82.

Додаткові джерела: 73,83, 85, 105, 106, 107, 122, 124, 129, 131.

Нормативно-правові акти: 29, 30, 38, 54, 92.
2.2. Контрольні запитання до змістового модуля ІІ.

1. Право громадян на екологічну безпеку як об’єктивна категорія.

2. Нормативно-правові засади права громадян на екологічну безпеку.

3. Пріоритет охорони та захисту права громадян на екологічну безпеку в механізмі державної екологічної політики.

4. Поняття та особливості суб’єктивного права громадян на екологічну безпеку.

5. Зміст права на екологічну безпеку.

6. Підстави виникнення, зміни та припинення права громадян на екологічну безпеку.

7. Гарантії права громадян на екологічну безпеку.

8. Форми та способи реалізації і захисту права громадян на екологічну безпеку.

9. Законодавчі засади захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

10. Поняття захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

11. Правові засади функціонування Єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

12. Запобіжні заходи та заходи реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

13. Прогнозування стихійних лих та техногенних аварій і катастроф.

14. Попередження шкідливої дії вод.

15. Інформування про надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

16. Законодавчі засади оголошення окремих територій зоною надзвичайної екологічної ситуації.

17. Поняття зони надзвичайної екологічної ситуації та її різновидів.

18. Умови та підстави оголошення окремих територій України зоною надзвичайної екологічної ситуації.

19. Порядок оголошення окремих територій зоною екологічної ситуації.

20. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

21. Ліквідаційні заходи в межах зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

22. Правовий статус осіб, постраждалих внаслідок дії надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

23. Законодавчі засади забезпечення екологічної безпеки при розміщенні і розвитку населених пунктів.

24. Організаційно-правові, функціонально-правові та інші засоби забезпечення екологічної безпеки населених пунктів.

25. Особливості планування та забудови населених пунктів у сфері забезпечення екологічної безпеки.

26. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище запланованї забудови населених пунктів.

27. Державна експертиза містобудівної документації у сфері забезпечення екологічної безпеки населених пунктів.

28. Стандартизація, нормування, зонування територій у сфері забезпечення екологічної безпеки населених пунктів.

29. Контроль та моніторинг у сфері забезпечення екологічної безпеки населених пунктів.

30. Законодавчі засади забезпечення екологічної безпеки рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та територій.

31. Зонування територій рекреаційного та лікувально-оздоровчого призначення як необхідна умова забезпечення їх екологічної безпеки.

32. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в системі забезпечення екологічної безпеки рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та територій.

33. Участь громадськості при плануванні та забудові населених пунктів, використанні рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та територій.
^ 2.3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовим модулем ІІ.


  1. Тестові завдання


Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді:
За рівнем нормативно-правового закріплення право громадян на екологічну безпеку:

а) конституційне;

б) законодавче;

в) міжнародно-правове;

г) європейсько-правове.
Юридичні критерії якості довкілля як основна ознака та гарантія права громадян на екологічну безпеку:

а) граничнодопустимі викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі;

б) гранично-допустимі концентрації забруднюючих речовин у викидах і скидах;

в) гранично-допустимі рівні фізичних і біологічних факторів впливу на навколишнє природне середовище;

г) гранично-допустимий вміст шкідливих речовин у продуктах харчування.
Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру класифікуються відповідно до Закону за:

а) характером походження подій;

б) ступенем поширення;

в) розміром людських втрат та матеріальних збитків;

г) за обсягом заподіяних наслідків.
Зона надзвичайної екологічної ситуації це:

а) територія України, на якій виникла техногенна аварія, катастрофа чи природне стихійне лихо;

б) окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація;

в) окрема територія України, на якій відбулися негативні зміни в навколишньому природному середовищу.


  1. Дайте письмові розгорнуті відповіді на наступні запитання:

Розкрити види режимів функціонування системи захисту населення і територій.

Розкрити умови та підстави для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації.

^ Змістовний модуль ІІІ „Правові засади забезпечення екологічної безпеки в промисловості, у сфері сільського господарства та інших видів діяльності”.
Тема 7. Правові засади забезпечення екологічної безпеки в промисловості та на транспорті (1 год.).

^ Лекція 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки в промисловості та на транспорті (1 год.).

Поняття екологічної безпеки в процесі здійснення промислово-виробничої та транспортної діяльності: юридична природа та ознаки. Правові засади забезпечення екологічної безпеки в процесі здійснення промислово-виробничої та транспортної діяльності. Поняття та джерела екологічного ризику в процесі здійснення промислово-виробничої та транспортної діяльності. Правові засади забезпечення екологічних вимог в процесі планування господарської діяльності. Правове забезпечення екологічних вимог в процесі проектування промислових об’єктів. Правове забезпечення екологічних вимог в процесі введення в експлуатацію промислових об’єктів. Особливості юридичної відповідальності підприємств за шкоду, завдану внаслідок порушення вимог екологічної безпеки.
^ Практичне заняття 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у промисловості та на транспорті (1 год.).

  1. Організаційно-правові та законодавчі засади забезпечення екологічної безпеки при плануванні, будівництві та експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки.

  2. Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки та ідентифікація небезпечних факторів.

  3. Паспортизація об’єктів підвищеної небезпеки.

  4. Відповідальність власників та користувачів об’єктів підвищеної небезпеки за порушення вимог екологічної безпеки.

  5. Забезпечення екологічної безпеки на автомобільному транспорті. Порядок перевезення небезпечних вантажів.


Завдання для самостійної роботи (2 год.).

  1. Розглянути організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки на автомобільному, залізничному, авіаційному та трубопровідному транспорті.

  2. Розглянути особливості забезпечення екологічної безпеки при плануванні та експлуатації магістральних трубопроводів.

  3. Розглянути особливості законодавчого регулювання та організаційне забезпечення екологічної безпеки на залізничному транспорті. Перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. Відповідальність перевізників та власників небезпечних вантажів за порушення вимог екологічної безпеки на залізничному транспорті.

Рекомендована література:

Основні джерела: 4, 10, 18, 26, 35, 74, 75, 86, 93, 132, 133, 142.

Додаткові джерела: 3, 42, 52, 56, 66, 117, 136, 145, 152.

Нормативно-правовіакти: 4,18,36,38,40,46,51,56,64,70,71,106,128,130,141,148,168,195, 222, 223,227,255,256,258,266.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
Ядерне право України. Завдання для практичних занять зі спецкурсу / Балюк Г.І. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т....
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра трудового, земельного та екологічного права
Аграрне право України. Робоча навчальна програма / Носік В. В., Коваленко Т. О., Марченко С. І. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра трудового, земельного та екологічного права
Захист земельних прав фізичних І юридичних осіб. Робоча навчальна програма / Коваленко Т. О., Марусенко Р.І. – Київ нац ун-т імені...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра трудового, земельного та екологічного права
Аграрне право України. План та завдання для практичних занять / Носік В. В., Коваленко Т. О., Марченко С. І. – Київ нац ун-т імені...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра трудового, земельного І екологічного права
Носік В. В., Балюк Г.І., Ковальчук Т. Г., Мірошниченко А. М., Краснова М. В., Коваленко Т. О., Позняк Е. В., Заєць О.І., Євстігнєєв...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра трудового, земельного...
Договори в екологічному праві. Програма, робоча навчальна програма та практикум. Краснова М. В. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра трудового, земельного І екологічного права
Навчально-методичний комплекс: Програма, Робоча навчальна програма та практикум з дисципліни
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра трудового, земельного...
Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин (модуль 1, модуль 2, модуль 3)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка