Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Сторінка9/11
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.63 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
С.35 – 55.

 • Рамкова конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992 р. // Інформаційна база „ЛІГА: Закон”.

 • Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату від 11.12.1997 р. // Інформаційна база „ЛІГА: Закон”.

 • Конвенція ООН з морського права від 10.12.1982 р. // Інформаційна база „ЛІГА: Закон”.

 • Конвенція про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті від 25 лютого 1991 р., Еспо (Фінляндія )// Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. Видання друге, доповнене. – Львів: Экоправо-Львов, 2002. С. 66 – 77.

 • Конвенція про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступу до правосуддя по питанням, що стосуються навколишнього середовища від 25 червня 1998 р., Орхус (Данія) // Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. Видання друге, доповнене. – Львів: Экоправо-Львов, 2002. С. 101 – 118.

 • Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій, від 17 березня 1992 р. (Хельсінкі)// Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. Видання друге, доповнене. – Львів: Экоправо-Львов, 2002. С. 78 – 100.

 • Конвенція ООН про охорону озонового шару від 22 березня 1985 р. // www.rada.gov.ua.

 • Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар// www.rada.gov.ua.

 • Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку від 3 червня 1992 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.

 • Стокгольмська Декларація з навколишнього середовища від 16 червня 1972 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.

 • Ротердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди щодо окремих небезпечних хімічних речовин і пестицидів в міжнародній торгівлі (1998). – К.: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 2005. – 43 с.

 • Директива Ради 96/61/ЄС від 24 вересня 1996р. про інтегровану систему запобігання і контролю забруднення // OJ L 257 of 10.10.1996.

 • Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/42/ЄС від 27 червня 2001р. про оцінку впливу на стан довкілля окремих проектів та програм // OJ L 197 of 21.07.2001, р.30-37.

 • Директива Ради 85/337/ЄЕС про оцінку впливу деяких державних та приватних проектів на стан навколишнього середовища// OJ L 175 of 05.07.1985.С.40.

 • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2849 (XXVII) від 20 грудня 1971 р. Розвиток та навколишнє середовище // http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/2849(XXVI)&Lang=R&Area=RESOLUTION.

 • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2995 (XXVII) від 15 грудня 1972 р. Співробітництво між країнами в сфері навколишнього середовища //http://daccess ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/2995(XXVII)&Lang=R&Area=RESOLUTION

 • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/36/192 від 17 грудня 1981 р. Міжнародне співробітництво в сфері навколишнього середовища // http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/36/192&Lang=R

 • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/44/226 (XXVII) від 22 грудня 1989 р. Обіг та видалення, контроль та транскордонне перевезення токсичних та небезпечних продуктів та речовин // http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/44/226&Lang=R.

 • Лист ДПА України “Про особливості адміністрування збору за спеціальне використання лісових ресурсів у 2009 році” від 23.01.2009 р. N 1130/7/15-0817 // Вісник податкової служби України. – 2009. - № 5.

 • Декларація ООН про клонування людини від 8 березня 2005 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.

 • Конвенція Ради Європи про захист прав та гідності людини у зв'язку з використанням досягнень біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину) від 4 квітня 1997 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.

 • Додатковий протокол до Конвенції Ради Європи про захист прав та гідності людини у зв'язку з використанням досягнень біології та медицини щодо заборони клонування людських істот від 12 січня 1998 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.


  ^ СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Абалкина И. Л. Страхование экологических рисков (из практики США) / Абалкина И.Л. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 88 с.

  2. Агибалов А.Н. Правовое регулирование радиационной безопасности населения при использовании атомной энергии: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – Саратов., 2001. – 178 с.

  3. Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно-небезпечних об’єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація: автореф. дис. … д-ра. техн. наук: спец. 21.06.01 / Адаменко Я.О. – Івано-Франківськ, 2006. - 25 с.

  4. Актуальные проблемы развития экологического права в ХХІ веке / О.Л. Дубовик, А.К. Голиченков, М.М. Бринчук и другие. Отв. ред. М.М. Бринчук, О.Л. Дубовик. – М.: Институт государства и права РАН, 2007. – 258 с.

  5. Алихаджиева А.С. Правовой механизм реализации права на благоприятную окружающую среду: 12.00.06 / А.С. Алихаджиева. – Саратов, 2003. – 236 с.

  6. Андрейцев В.И. Гарантии эффективности экологической экспертизы: социально-правовые проблемы. – К.: Общество “Знание” Украины, Республиканский дом экономических и научно-технических знаний, 1992. – 20 с.

  7. Андрейцев В. И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. – К.: Будивэльнык, 1990. – 168 с.

  8. Андрейцев В. И., Фролов М. А. Кодификация экологического законодательства: состояние и проблемы законодательного конструктивизма // Фиксированное выступление на круглом столе: «Экологический кодекс: мифы и реальность». Киев, 12-13 мая 2005 года. – К., 2005. – 38 с.

  9. Андрейцев В.И. Теоретические проблемы правового обеспечения эффективности экологической экспертизы. – Автореф. дис. доктора. юрид. наук: 12.00.06. / .– Харьков., 2000. – 45 с.

  10. Андрейцев В.І. Екологічне право і проблеми екологічної безпеки // Радянське право. – 1990. – № 4.– С.32-36.

  11. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208.

  12. Андрейцев В.І. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки// Право України 1999,– №1,– с.62-69

  13. Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого – правова відповідальність. – К.: Т – во “Знання” УРСР, 1991. – 48 с.

  14. Андрейцев В. І. Конституційно-правові засади національної екологічної безпеки // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 41. – С. 5-20.

  15. Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: контрольно-наглядові гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 45. – С. 9 – 21.

  16. Андрейцев В. І. Конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 43. – С. 5-12.

  17. Андрейцев В.І. Політика. Інновації. Приватизація. Екологічна безпека. Право. (Проблеми оптимізації та екологізації законодавства України). Ексклюзивні нариси. – К.: УЕАН, 1996. – 140 с.

  18. Андрейцев В. І. Право громадян на екологічну безпеку: превентивні гарантії реалізації та захисту // Право України. – 2001. - № 12. – С. 15-20.

  19. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України. – 2001. – № 4. – С. 8 – 11.

  20. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 54. – С. 103 – 109.

  21. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту (продовження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 55. – С. 147 – 153.

  22. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії (початок) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 46. – С. 82 – 89.

  23. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії (закінчення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 47. – С. 162 – 172.

  24. Андрейцев В.І. Проблеми гармонізації законодавства про екологічну безпеку// В кн. Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні. Розділ І. Конституційно-правові засади реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні, – К., КНУ ім. Т. Шевченка, 2004, – с.5-20.

  25. Андрейцев В.І. Розділ 1. Право екологічної безпеки. Глава 1. Право екологічної безпеки в системі екологічного права України // Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – С.10 – 49.

  26. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібн. – К.: Знання-Прес, 2002. – 331 с.

  27. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: проблеми формування об’єктного складу // Право України. – 2001. - № 10.- С. 9-12.

  28. Андрейцев В. І. Правовий режим землі як основного національного багатства // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. - № 4. – С. 15-26.

  29. Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб.- К.: Істина, 1999.- 320 с.

  30. Андрейцев В. І. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. - Випуск 42. – С. 5-14.

  31. Андрейцев В. І. Проблеми конституціоналізації об’єктного складу права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. - Випуск 40. – С. 5-13.

  32. Андрейцев В. І., Єрофєєв М. І. Організаційно-правові проблеми планування комплексного розвитку міст // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – К.: Вид-во при Київському державному університеті видавничого об’єднання “Вища школа”, 1984. – Вип. 25. – С. 39-44.

  33. Андрушкявичус А., Марционас А. О принципах экологического права Литвы // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 82-87.

  34. Анісімова Г.В. Здійснення громадянами екологічних прав. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06.– К., 1996 – 21 с.

  35. Анісімова Г.В. Параграф 1. Поняття екологічної безпеки та її правові форми. Розділу VII. Правове забезпечення екологічної безпеки // Екологічне право України Підручник для студентів юрид. вищ. навч. заклвдів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Размєтаєв та ін.; За ред. В.К. Попова та А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. – С. 145 – 149.

  36. Бабенко B. I. Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону довкілля: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2004. – 20 с.

  37. Бабенко В. Цілі та завдання прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства // Право України. – 2002. - № 11. – С. 57-61.

  38. Бабенко В. І., Руденко М.В. Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація: Навч. посібник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.. — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2005. — 408с. — Бібліогр.: с. 366-405.

  39. Бажайкин А. Л. Обязательное экологическое страхование в сфере недропользования // Экологическое право. – 2000. - № 5. – 52 с.

  40. Бажайкин А.Л. Правовая конструкция как инструмент экологического права // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 5 – 6.

  41. Бажайкин А.Л. Понятие и содержание экологического страхования // Государство и право. – 2005. – № 10. – С. 67 – 75.

  42. Бажайкин А.Л. Правовые аспекты ядерного страхования за рубежом и в Российской Федерации // Экологическое право. – 2003. - № 3. – С. 48 – 52.

  43. Бажайкин А. Л Страхование ответственности за причинение вреда окружающей среде в Федеративной Республике Германия // Экологическое право. – 2004. - № 5. – С. 47-53.

  44. Бакай О. Екологічне прогнозування як функція управління у сфері природокористування та охорони довкілля // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - № 3 (26). – С. 240-246.

  45. Бакай О. О. Правове забезпечення екологічного прогнозування. – Автореф. дис. … к. ю. н. – Харків, 2001. – 19 с.

  46. Бакунина Т.С. О законодательном обеспечении экологической безопасности// Государство и право, – 1995, – №2, – с.115-130.

  47. Балезин В. П. Правовой режим земель городской застройки. – М.: Госюриздат, 1968. – 194 с.

  48. Балюк, Г.І. Досвід правового регулювання відносин щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічних прав громадян на рівні Європейського Союзу та його значення для адаптації законодавства України / Г.І. Балюк. // Міністерство юстиції України Бюлетень Міністерства юстиції України. - Київ, 2007. № 5. - С. 77-98.

  49. Балюк Г.І. Деякі проблеми удосконалення юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забепезпечення радіоекологічної безпеки / Г. І. Балюк  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. - Випуск 43. – С. 46-51.

  50. Балюк Г. І. До встановлення причинного зв’язку між ядерним інцидентом та ядерною шкодою / Г. І. Балюк  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. - Випуск 43. – С. 46-51.

  51. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006 . – 192 с.

  52. Балюк Г.І. Законодавство у сфері надзвичайних екологічних ситуацій: історія становлення і сучасний стан. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. – Випуск. – 67 – С. 8 – 12.

  53. Балюк Г. І. Міжнародно-правові засади співробітництва України у сфері нерозповсюдження ядерної зброї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Випуск 41. – С. 23-27.

  54. Балюк Г.І. Поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. – Випуск. – 63 – С. 13 – 18.

  55. Балюк Г.І. Поняття “ядерного” та “радіаційного правопорушення” як підстави юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії// В кн. Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні. Розділ І. Конституційно-правові засади реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні, – К., КНУ ім. Т. Шевченка, 2004, – с.21-24

  56. Балюк Г.І. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій та гарантії прав потерпілих громадян // Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – С. 166 – 193.

  57. Балюк Г.І. Правові засади доступу громадян до інформації у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки / Г. І. Балюк  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. 2003. - Випуск 50 . – С. 70 – 73.

  58. Балюк Г.І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні: / Київський національний ун – т ім. Т. Шевченка. – К.– 196 с.

  59. Балюк Г. І. Проблеми кодифікації та реалізації екологічного законодавства України // Фіксований виступ на круглому столі: “Екологічний кодекс: міфи та реальність”. Київ, 12-13 травня 2005 року. – К.: 2005. - 7 с.

  60. Балюк Г.І. Проблеми формування та становлення ядерного права України. Автореф. дис. ... доктора. юрид. наук: 12.00.06. / Балюк Галина Іванівна.– К., 2000. – 33 с.

  61. Балюк Г.І. Стан законодавства про відходи та проблеми його вдосконалення// Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія „Юридичні науки”. – 2001. – № 44.

  62. Бахуринська М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. / Балюк Галина Іванівна.– К., 2008. – 20 с.

  63. Бевзенко Б.М. Природно-заповідний фонд України як об’єкт державного управління. – У зб.: Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 276 – 281.

  64. Бобкова А.Г. Правове забезпечення рекреаційної діяльності. – Автореф. дис. … д. ю. н. … 12.00.04; 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001. – 19 с.

  65. Бобкова А.Г. Правове обеспечение рекреационной деятельности. – Донецк: Юго-Восток, 2000. – 308 с.

  66. Бобкова А.Г. Рекреационное право: Учеб. пособие. – Донецк: ДонНУ, 2000. – 249 с.

  67. Боголюбов С.А. Раздел VII. Чрезвычайные экологические ситуации // В кн. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об охране окружающей среды». Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, проф. С.А. Боголюбов. – М.: Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 1997. – С. 175.

  68. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА ). 2000. – 448 с.

  69. Боголюбов С.А. Колбасов О.С. Закон об охране природы в СССР. Каким ему быть? Мнения и предложения ученных. – М.: Юрид. лит., 1991. – 64 с.

  70. Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. – 448 с.

  71. Бондар Л. О. Правові засади здійснення екологічно небезпечної діяльності в Україні: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 - Одеса, 2001. – 206 с.

  72. Борейко В.П. Прорыв в экологическую этику. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2003.

  73. Боровська І. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля як цивільне особисте немайнове право: історія виникнення, становлення і розвитку // Підприємництво, господарство і прав. – 2004. – № 4. – С. 44 – 48.

  74. Боровська І. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля // Право України. – 2004. - № 9. – С. 58-60.

  75. Братель Г.О. Цивільно-правові наслідки надзвичайних ситуацій: Автоеф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Націонаьний унівеситет внутішніх справ. – Х., 2003. – 22 с.

  76. Бредіхіна В. Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє середовище: монографія / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. — 168с.

  77. Бредіхіна В. Л. Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України імен і Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 21 с.

  78. Бринчук М.М. Государственное управление как эколого-правовая категория // Экологическое право. – 2006. - № 1. – С. 10 – 15.

  79. Бринчук М.М. Комплексность в экологическом праве // Экологическое право. – 2004. – № 6. – С. 19 – 28.

  80. Бринчук М. М. О понятийном аппарате экологического права // Государство и право .- 1998.- № 9.- с. 20-28.

  81. Бринчук М. М. Правовая охрана атмосферного воздуха. – М.: Наука, 1985. – 174 с.

  82. Бринчук М.М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами, – М.: Наука, 1990, – 212 с.

  83. Бринчук М.М. Правовые меры борьбы с химическим загрязнением окружающей среды// Окружающая среда под охраной закона/ Ред. О.С. Колбасов, М.М. Славин. – М.: Ин-т. государства и права АН СССР,1982.– с.70-80.

  84. Бринчук М.М. Теоретические проблемы формирования законодательства об окружающей среде. // Государство и право. – 1998. –№ 12. – С. 73 – 81.

  85. Бринчук М. М. Теоретические основы экологических прав человека // Государство и право. – 2004. – № 5. – С. 5 – 15.

  86. Бринчук М.М. Человек как объект экологических отношений // Экологическое право. – 2005. – № 3. – С. 2 – 5.

  87. Бринчук М.М. Юридическое экологическое образование в аспекте развития права окружающей среды// Государство и право.– 1995.– №10.–с.127-128.

  88. Бринчук М.М. Экологические права граждан в контексте развития природоохранительного законодательства. // Вестник Московского университета. Серия 11. «Право». – 1996. – № 1. – С. 13 – 15.

  89. Бринчук М.М. Экологическое право. (Право окружающей среды): Учебник для высших учебних заведений. – М.: Юристъ, 1999.– 688 с.

  90. Быстров Г. Е. О кодификации лесного законодательства и праве государственной собственности на леса // Экологическое право. – 2005. - № 2. – С. 14-18.

  91. Вайерс Й. Торговля и экология в ЕС и ВТО. Правовой анализ // Экологическое право. – 2006. - № 1. – С. 36 – 39.

  92. Валиева Д.С. Конституционно-правовые вопросы реализации права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду в России: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. – Саратов, 2001. – 232 с.

  93. Вакула М.А. Новый Водный кодекс: проблемы и пробелы // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 24 – 25.

  94. Васильева М.И. Арбитраж и защита права граждан на здоровую окружающую среду // Весник Московского университета. Серия 11. Право. – 1987. – № 2.

  95. Васильева М.И. Закон и право граждан на здоровую окружающую среду // Вестник Московского гос. ун-та. Серия “Право”. – 1988. – № 5.

  96. Васильева М.И. Общественные экологические интересы: Правовое регулирование. (Комментарий к законодательству). – М.: Наука, 1999. – 132 с.

  97. Васильева М.И. Охрана права граждан СССР на здоровую окружающую среду / М.И. Васильева // Вестник Московского университета. Серия 11 «Право» – 1990. – № 6. – С. 54.

  98. Васильева М.И. О применении в праве экологических критериев благоприятности окружающей среды // Государство и право. – 2002. – № 11. – С. 84.

  99. Васильева М.И. Право на благоприятную окружающую среду как элемент правового статуса личности // Экологическое право. – 2005. – № 1. – С. 19 – 26.

  100. Васильева М.И. Проблемы защиты общественного интереса в экологическом праве // Государство и право. – 1999. – № 8. – С. 49 – 62.

  101. Васьковська В. Механізм забезпечення права людини на безпеку // Право України. – 2005. - № 9. – С. 25-28.

  102. Вербицкий В.В. Правовое регулирование обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – М., 1999. – 158 с.

  103. Виноградов Б.В., Кузмич В.Н., Назаревский В.Н. Определение зон экологического кризиса и бедствия на территории Российской Федерации и их законодательное оформление // Государство и право. – 1995. – № 4. – С. 73 – 77.

  104. Винокуров Ю. Е. Экологическое право Российской Федерации: курс лекций. – М. : Экзамен, 1997. – 346 с.

  105. Віленчук О. М. Екологічне страхування в системі охорони природного середовища // Економіка АПК. – 2001. - № 10. – 128 с.

  106. Вітовська І. В. Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України. – Автореф. дис. … к. ю. н. …12.00.06. – Івано-Франківськ:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Схожі:

  Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
  Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
  Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
  Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
  Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
  Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
  Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
  Ковальчук Т. Г. – кандидат юридичних наук, доцент, в о завідувача кафедри трудового, земельного І екологічного права
  Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
  Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів пк. Основні поняття програмного забезпечення пк. Представлення інформації...
  Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
  Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...
  Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
  Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
  Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
  Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
  Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма з курсу господарське право в 2-х частинах...
  Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
  Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма зі спецкурсу інвестиційне право для студентів...
  Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2015
  звернутися до адміністрації
  skaz.com.ua
  Головна сторінка