Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Сторінка6/11
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.63 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 22. Правові проблеми трансплантології та клонування (3 год.)

Лекція1. Правові проблеми трансплантології та клонування (1год.)

Зародження трансплантології як науки в Україні і державах Європи (друга половина ХІХ – початок ХХ століть). Розвиток трансплантології в період існування СРСР та в пострадянський період в Україні. Основні положення Закону України „”. Юридичні аспекти трансплантології. Межі допустимої трансплантології. Трансплантологія та екологічне і кримінальне право України.

Еколого-правові та біомедичні проблеми трансплантології. Екологічні проблеми ймовірні при створенні трансгенних тварин в якості донорських органів. Правові проблеми пересадки органів тварин людині. Правові проблеми клонування людини з метою одержання донорських органів.

Правові аспекти можливих наслідків втілення в клінічну практику нових способів тривалого зберігання пересаджених органів. Правові проблеми подальшого розвитку трансплантології.
^ Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

 1. Розвиток правового регулювання трансплантології за часів незалежності України: еколого-правові аспекти.

 2. Проблеми меж еколого-правового регулювання трансплантології.

 3. Врахування норм моралі та етики при еколого-правовому регулюванні трансплантології.


Основні джерела: 72, 139, 507

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти: 1, 21, 27, 53, 78, 144, 168, 183, 215, 330, 331, 332.
Тема 23. Актуальні проблеми формування та розвитку міжнародного екологічного права в сучасних умовах (6 год.)

Лекція1. Актуальні проблеми формування та розвитку міжнародного екологічного права в сучасних умовах (2год.)

Генеза розвитку передумов та чинників міжнародно-правового співробітництва у галузі екології. Науково-теоретичні проблеми формування системоутворюючих чинників міжнародного екологічного права. Особливості об’єктів міжнародного екологічного права. Поняття та зміст міжнародного екологічного права. Особливості міжнародних екологічних правовідносин та їх класифікація в сучасних умовах.

Особливості джерел міжнародного екологічного права: поняття та види. Поняття та види принципів і пріоритетів міжнародного екологічного права. Співвідношення загально правових та спеціальних принципів міжнародного екологічного права.

Система міжнародного екологічного права. Науково-теоретичні проблеми співвідношення міжнародного екологічного та внутрішньодержавного права. Участь України у міжнародно-правовому співробітництві у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення міжнародної екологічної безпеки.
^ Практичне заняття 1. Актуальні проблеми формування та розвитку міжнародного екологічного права в сучасних умовах (2год.)

 1. Історія розвитку міжнародно-правового співробітництва держав в сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

 2. Система чинників та передумов формування міжнародного екологічного права.

 3. Теоретичні проблеми формування об’єкта та предмета міжнародного екологічного права.

 4. Особливості еколого-правового нормотворення.

 5. Поняття, особливості та класифікація еколого-правових норм.

 6. Науково-теоретичні засади співвідношення міжнародного екологічного та внутрішньодержавного права.

 7. Поняття імплементації міжнародних еколого-правових норм.

 8. Складові елементи механізму імплементації міжнародних еколого-правових норм.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Поняття та особливості міжнародних еколого-правових норм.

 2. Науково-теоретичні засади класифікації міжнародних еколого-правових норм. Місце міжнародних еколого-правових норм в системі міжнародного права.

 3. Проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного екологічного права.

 4. Правові форми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права.

 5. Доктринальні підходи щодо реалізації міжнародних еколого-правових норм.

 6. Поняття імплементації міжнародних еколого-правових норм в системі національного законодавства.

 7. Механізм імплементації міжнародних еколого-правових норм.

 8. Особливості національно-правової імплементації міжнародних еколого-правових норм.

 9. Проблеми вдосконалення екологічного законодавства України в контексті міжнародних еколого-правових угод.


Рекомендована література:

Основні джерела: 120, 229, 268, 307

Додаткові джерела: 24, 53, 158, 204, 248, 249, 269, 286, 390, 402, 434, 441, 503, 504, 508, 522

Нормативно-правові акти: 1, 21, 84, 310-332.  1. 2.3. Контрольні питання до змістовного модуля ІІІ.

 1. Місце екологічної безпеки в екологічній політиці держави.

 2. Соціальні, екологічні та правові передумови формування права екологічної безпеки.

 3. Поняття та види правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

 4. Ознаки правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки та їх характеристика.

 5. Поняття та ознаки екологічної безпеки як правової категорії.

 6. Визначення екологічної безпеки за законодавством України.

 7. Поняття та види екологічного ризику.

 8. Рівні екологічного ризику та юридичні критерії їх визначення.

 9. Вимоги, норми та нормативи екологічної безпеки: поняття та юридична форма закріплення.

 10. Міжнародні та європейські стандарти екологічної безпеки. Їх значення для законодавства України.

 11. Проблеми визначення поняття „вимоги екологічної безпеки”.

 12. Значення правового забезпечення вимог екологічної безпеки у природноресурсових відносинах в контексті Концепції сталого розвитку.

 13. Проблеми реалізації принципу пріоритетності вимог екологічної безпеки у земельному законодавстві.

 14. Проблеми реалізації принципу пріоритетності питного водопостачання у водному законодавстві.

 15. Проблеми врахування вимог екологічної безпеки у лісовому законодавстві.

 16. Проблеми врахування вимог екологічної безпеки у законодавстві про надра.

 17. Проблеми регламентації вимог екологічної безпеки у законодавстві про охорону атмосферного повітря.

 18. Проблеми екологічної безпеки та якості продуктів харчування як об’єкта правового регулювання.

 19. Проблеми правових процедур забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування.

 20. Проблеми впровадження принципів НАССР як засобу забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування.

 21. Проблеми впровадження системи управління якістю та систем екологічного управління у сфері забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування.

 22. Правові проблеми здійснення державного контролю у сфері забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування.

 23. Правові проблеми маркування продуктів харчування, які містять ГМО та без застосування ГМО.

 24. Проблеми міжнародно-правового регулювання поводження з ГМО.

 25. Проблеми визначення предмету, методу та об’єктів права забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій як інституту екологічного права України.

 26. Правові проблеми системності законодавства у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій.

 27. Правові проблеми державного управління та регулювання в сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій.

 28. Співвідношення законодавства України у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій із нормами міжнародних нормативно-правових актів у відповідній сфері.

 29. Проблеми правового забезпечення громадського і самоврядного управління у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій.

 30. Світовий досвід правового регулювання відношення до живого.

 31. Проблеми правового регулювання використання тварин в експериментах.

 32. Правове регулювання відношення до живого в Україні.

 33. Участь України в міжнародно-правових угодах щодо захисту живого у природі.

 34. Сутність концепції "Права тварин".

 35. Юридичні аспекти трансплантології. Межі допустимої трансплантології.

 36. Еколого-правові та біомедичні проблеми трансплантології.

 37. Правові проблеми подальшого розвитку трансплантології.

 38. Генеза розвитку передумов та чинників міжнародно-правового співробітництва у галузі екології.

 39. Науково-теоретичні проблеми формування системоутворюючих чинників міжнародного екологічного права.

 40. Особливості об’єктів міжнародного екологічного права.

 41. Поняття та зміст міжнародного екологічного права.

 42. Особливості міжнародних екологічних правовідносин та їх класифікація в сучасних умовах.

 43. Особливості джерел міжнародного екологічного права: поняття та види.

 44. Поняття та види принципів і пріоритетів міжнародного екологічного права.

 45. Участь України у міжнародно-правовому співробітництві у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення міжнародної екологічної безпеки.

 46. Проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного екологічного права.

 47. Доктринальні підходи щодо реалізації міжнародних еколого-правових норм.

 48. Особливості національно-правової імплементації міжнародних еколого-правових норм.


^ 3.3 Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовим модулем ІІІ.

1. Правовим питанням забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування присвячене дисертаційне дослідження:

1) Андрейцева В.І.

2) Ковальчук Т.Г.

3) Малишевої Н.Р.

4) Шемшеченка Ю.С.
2. До системи державних органів, що забезпечують розробку, затвердження та впровадження санітарних заходів щодо безпечності та якості харчових продуктів входять:

а) Державна санітарно-епідеміологічна служба України;

б) Державна служба ветеринарної медицини України;

в) центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики;

г) центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики;

д) центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
3. Доктринальне визначеня ядерної безпеки:

а) дотримання норм, правил, стандартів та умов використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку;

б) дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки;

в) такий стан розвитку суспільних відносин у сфері використання ядерної енергії, зокрема ядерній енергетиці, при якому системою науково-технічних, організаційних, економічних, державно-правових та інших соціальних засобів регулювання забезпечується належний безпечний режим використання ядерних установок (обєктів), ядерних матеріалів тощо, який спонукає до безумовоного дотримання вимог законодавства, норм, правил, стандартів та умов, що діють у сфері використання ядерної енергії;

г) сукупність радіаційно-гігієнічних, проектно-конструкторських, технічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки.

  1. Агрохімікати -це:

а) токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб;

б) органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості грунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції;

в) будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
5. Ветеринарна служба здійснює державний контроль та нагляд за такими харчовими продуктами:

а) усі харчові продукти;

б) необроблені харчові продукти тваринного походження на потужностях (об'єктах) з їх виробництва;

в) усі рослинні продукти, сільськогосподарська продукція та необроблені харчові продукти тваринного походження, що продаються на агропродовольчих ринках;

г) продукцією на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних, молокопереробних підприємствах, які використовують необроблені харчові продукти тваринного походження як сировину, та підприємствах гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження.
^ Дайте розгорнуті відповіді на питання.


 1. Проблеми правових процедур забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування.

 2. Правове регулювання відношення до живого в Україні.


^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ.


 1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

 3. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - N 36. - Ст. 340.

 4. Лісовий кодекс України в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - N 21. Ст. 170.

 5. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” в редакції Закону України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - N 48. - Ст. 252.

 6. Закон України “Про рослинний світ” від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 22-23. Ст. 198.

 7. Закон України “Про тваринний світ” від 13.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002. - N 14. - Ст. 97.

 8. Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” в редакції Закону України від 5 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - N 42. - Ст. 2641.

 9. Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10.01.2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002.- N 6. - Ст. 223.

 10. Закон України Про Червону книгу України” від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - N 30. - Ст. 201.

 11. Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - N 21. - Ст. 152.

 12. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 34. - Ст. 502.

 13. Закон України “Про екологічну мережу України” // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - N 45. - Ст. 502.

 14. Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки” від 21.09.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 47. - Ст. 405.

 15. Закон України “Про мисливське господарство і полювання” від 22.02.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - N 12. - Ст. 442.

 16. Закон України “Про курорти” від 05.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 50. - Ст. 435.

 17. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 16.05.2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. - N 36. - Ст. 1196.

 18. Закон України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець” від 18.03.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N18. - Ст. 139.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Ковальчук Т. Г. – кандидат юридичних наук, доцент, в о завідувача кафедри трудового, земельного І екологічного права
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів пк. Основні поняття програмного забезпечення пк. Представлення інформації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма з курсу господарське право в 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма зі спецкурсу інвестиційне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка