Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Сторінка5/11
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.63 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 15. Науково-практичні засади правового забезпечення екобезпеки в сучасних умовах в Україні (4 год.)
^ Лекція 1. Науково-практичні засади правового забезпечення екобезпеки в сучасних умовах в Україні ( 2 год.)

Історичні та соціально-економічні передумови правового забезпечення екологічної безпеки. Місце екологічної безпеки в екологічній політиці держави. Об'єктивні та суб’єктивні фактори формування права екологічної безпеки України: проблеми та перспективи. Проблема правового забезпечення правовідносин в сфері екологічної безпеки. Проблеми визначення та класифікації екологічного ризику у правовідносинах екологічної безпеки. Проблеми кодифікації законодавства в сфері забезпечення екологічної безпеки.

Проблеми структурно-правової організації забезпечення екологічної безпеки. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми реалізації та захисту.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Основи державної політики у сфері забезпечення екологічної безпеки.

 2. Поняття та ознаки екологічної безпеки як правової категорії.

 3. Рівні екологічного ризику та юридичні критерії їх визначення.

 4. Проблеми визначення поняття „вимоги екологічної безпеки”.

 5. Вимоги, норми та нормативи екологічної безпеки: поняття та юридична форма закріплення.

 6. Ідентифікація джерел підвищеної екологічної небезпеки.

 7. Міжнародні та європейські стандарти екологічної безпеки. Їх значення для законодавства України.

 8. Місце системи екологічної безпеки у різних концепціях подальшого розвитку людства та перспективи її правового забезпечення.


Рекомендована література:

Основні джерела: 17, 25, 26, 27, 188, 216, 230, 332, 341

Додаткові джерела: 3, 12, 35, 46, 102, 137, 174, 175, 197, 198, 282, 284, 388, 406, 413, 421, 440, 442, 452, 456, 460, 462, 463, 465, 472, 473, 479, 509

Нормативно-правові акти: 1, 14, 21, 40, 44, 45, 92, 104, 113, 116-119, 127, 147, 150, 159, 182.

Тема 16. Проблеми правового регулювання та забезпечення екобезпеки в сфері здійснення різних видів екологічнонебезпечної діяльності (4 год.)
Практичне заняття 1. Проблеми правового регулювання та забезпечення екобезпеки в сфері здійснення різних видів екологонебезпечної діяльності (2 год.)

Поняття, правова характеристика та види екологонебезпечної діяльності (ЕНД).

Основні напрямки вдосконалення правового регулювання здійснення ЕНД різних ступенів ризику. Адміністративні на економічні заходи обмеження ЕНД.

Правова відповідальність за порушення законодавства про ЕНД.
^ Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Екологічно ризикована та екологічно небезпечна діяльності: особливості правового регулювання.

 2. Правове регулювання ідентифікації діяльності як еколого небезпечної.

 3. Особливості суб'єктно-об'єктного складу еколого небезпечної діяльності.


Рекомендована література:

Основні джерела: 58, 71, 300, 301

Додаткові джерела: 3, 32, 47, 55, 182, 183, 184, 185, 187, 269, 271, 297, 310, 339, 370, 386, 420, 421, 429, 433, 439, 466

Нормативно-правові акти:
^ Тема 17. Проблеми правового забезпечення безпеки та якості продуктів харчування (5 год.)

Лекція 1. Проблеми правового забезпечення безпеки та якості продуктів харчування (1 год.)

Проблеми екологічної безпеки та якості продуктів харчування як об’єкта правового регулювання. Проблеми правових процедур забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування. Проблеми впровадження принципів НАССР як засобу забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування.

Проблеми впровадження системи управління якістю та систем екологічного управління у сфері забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування. Правові проблеми здійснення державного контролю у сфері забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування. Правові проблеми дозвільної системи у сфері поводження з продуктами харчування, які містять ГМО. Правові проблеми маркування продуктів харчування, які містять ГМО та виготовлення без застосування ГМО. Проблеми міжнародно-правового регулювання поводження з ГМО.
Практичне заняття 1. Проблеми правового забезпечення безпеки та якості продуктів харчування (2год.)

 1. Проблеми забезпечення «внутрішньої» екологічної безпеки як основи виживання людства.

 2. Законодавче регулювання забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування в Україні.

 3. Екологічна безпека продуктів харчування: поняття та зміст.

 4. Проблеми правових процедур забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування.

 5. Правові проблеми здійснення державного контролю у сфері забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування.

 6. Правове забезпечення безпеки та якості продуктів харчування та ГМО.

 7. Проблеми юридичної відповідальності за порушення правового режиму безпеки та якості харчових продуктів.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Принципи НАССР як засіб забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування: проблеми впровадження.

 2. Міжнародно-правове регулювання питань забезпечення екобезпеки при використанні видозмінених організмів в рамках діяльності ООН.

 3. Тенденції та основні напрямки розвитку законодавства Європейського Союзу у галузі здійснення генетично-інженерної діяльності.


Рекомендована література:

Основні джерела: 209, 208, 210, 211

Додаткові джерела: 334, 335, 391

Нормативно-правові акти: 1, 8, 21, 23, 32, 50, 82, 156, 174.
Тема 18. Проблеми правового забезпечення біологічної та генетичної безпеки (5 год.)

Лекція 1. Проблеми правового забезпечення біологічної та генетичної безпеки (1 год.)

Правове поняття біологічної безпеки як складової екологічної безпеки

Правове регулювання забезпечення біобезпеки при здійсненні генетично-інженерної діяльності в Україні.

Актуальні проблеми правового регулювання поширення ГМО в Україні та Європі.
Практичне заняття 1. Проблеми правового забезпечення біологічної та генетичної безпеки (2год.)

1. Поняття біобезпеки та її правове регулювання.

2. Право на екологічну інформацію та участь громадськості у прийнятті екологічно значущих рішень як гарантія забезпечення біобезпеки.

3. Правове регулювання біобезпеки при генетично-інженерній діяльності.

4. Особливості юридичної відповідальності за порушення вимог по забезпеченню біобезпеки в Україні.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Поняття та ознаки біологічної безпеки як складового елементу загального поняття "екологічна безпека".

2. Основні правові засоби забезпечення біологічної безпеки при здійсненні генетично-інженерної діяльності.

3. Основні тенденції розвитку законодавства України щодо забезпечення біобезпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами.

4. Перспективи формування національної нормативно-правової бази у галузі регулювання здійснення генетично-інженерної діяльності як однієї з базових гарантій захисту екологічних прав особи, збереження біологічного різноманіття та охорони довкілля в цілому.

5. Загальна характеристика законодавства Європейського Союзу у сфері забезпечення біобезпеки у галузі генної інженерії і виділити можливі напрямки гармонізації національного законодавства з міжнародним та європейським правом у досліджуваній галузі.
Рекомендована література:

Основні джерела: 199, 208, 342, 435

Додаткові джерела: 209

Нормативно-правові акти: 1, 8, 21, 23, 32, 50, 82, 156, 174.
Тема 19. Проблеми правового забезпечення екобезпеки при поводженні з небезпечними речовинами (6 год.)

Лекція 1. Проблеми правового забезпечення екобезпеки при поводженні з

небезпечними речовинами (1год.)

Проблеми законодавчого визначення джерел екологічної небезпеки. Теорії небезпечної речовини та діяльності.

Проблеми законодавчого визначення "небезпечна речовина" та формування обґрунтованої класифікації небезпечних речовин.

Поняття, сучасна правова природа та види організаційно-правових форм поводження з небезпечними речовинами.

Проблеми класифікації та правової актуалізації переліку небезпечних речовин, що перевозяться різними видами транспорту.

Проблеми забезпечення екологічної безпеки при поводженні з радіоактивними

речовинами.

Проблеми законодавчого визначення та класифікації відходів. Проблеми сучасних організаційно-правових форм поводження з відходами та їх відповідність класифікації відходів.

Проблеми створення дієвих правових моделей поводження з пестицидами та агрохімікатами та власності на них.
^ Практичне заняття 1. Понятійно-методологічні засади забезпечення екологічної безпеки при поводженні з небезпечними речовинами (2 год.)

1. Проблеми правового взаємозв'язку понять "еколого-небезпечна діяльність" та "екологічно небезпечна речовина".

2. Розвиток правового опосередкування небезпечних речовин як джерел екологічного ризику.

3. Сучасні моделі правового забезпечення екологічної безпеки при поводженні із небезпечними речовинами.

4. Проблеми суб'єктивації небезпеки речовин, що використовуються людиною.

5. Поняття та зміст правовідносин перевезення небезпечних речовин.

6. Правова природа класифікації небезпечних речовин при їх перевезенні у внутрішньодержавному та міжнародному транспортному сполученні.

7. Основні заходи забезпечення безпеки перевезення небезпечних речовин.
Практичне заняття 2. Проблеми сучасних правових моделей забезпечення екологічної безпеки при поводженні із небезпечними речовинами (1 год.)

1. Проблеми визначення та класифікації радіоактивних речовин.

2. Забезпечення екологічної безпеки у процесі використання радіоактивних речовин у наукових цілях, у промисловості, у енергетиці.

3. Проблеми та перспективи правового регулювання поводження з радіоактивними відходами.

4. Проблеми правового визначення відходів.

5. Концептуальні засади правового регулювання поводження з відходами: правові механізми операцій поводження та правові режими окремих видів відходів.

6. Проблеми ефективного визначення правосуб'єктності та розподілу повноважень у сфері поводження з відходами.

7. Проблеми ефективності ліцензійно-превентивних заходів забезпечення безпеки при поводженні з відходами.

8. Проблеми правової регламентації новітніх способів поводження з відходами та забезпечення безпеки при поводженні з відходами невстановленого походження.

9. Проблеми відповідальності при поводженні з пестицидами і агрохімікатами.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)
1. Правові проблеми удосконалення правових вимог у сфері перевезення небезпечних вантажів.

2. Проблеми гармонізації транспортного законодавства із законодавством ЄС та міжнародними актами у сфері забезпечення безпеки перевезень небезпечних вантажів.

3. Понятійно-методологічні засади регулювання поводження з радіоактивними матеріалами. Правові ознаки понять "ядерна безпека", "радіаційна безпека".

4. Співвідношення радіаційного захисту та радіаційної безпеки.

5. Проблеми визначення та класифікації ядерних та радіаційних правопорушень як підстав юридичної відповідальності.

6. Правова природа Жовтого та Зеленого переліків відходів.

7. Власність на відходи як їх юридична ознака, обмеження прав власників відходів.

8. Проблеми збалансування правових вимог до власників та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення екологічної безпеки при поводженні з відходами.

9. Правова природа регламентаційно-обмежувальних заходів у сфері поводження з відходами.

10. Організаційно-правові засади участі громадськості у прийнятті рішень, які стосуються екологічної безпеки у сфері поводження з відходами.

11. Правові та світоглядні передумови безпечного виробництва та застосування пестицидів та агрохімікатів.

12. Проблеми визначення меж правосуб'єктності суб'єктів сільськогосподарського виробництва щодо поводження із пестицидами та агрохімікатами.
Рекомендована література:

Основні джерела: 49, 61, 231, 232, 482

Додаткові джерела: 50, 83, 213, 233, 244, 289, 379, 479, 476

Нормативно-правові акти:

^ Тема 20. Актуальні проблеми правового регулювання та забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій (5 год.)

Лекція 1. Актуальні проблеми правового регулювання та забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій (1 год.)

Науково-теоретичні проблеми формування права забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій як інституту екологічного права України. Правові проблеми системності законодавства у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій. Проблеми удосконалення правового регулювання державного управління та регулювання у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій. Проблеми удосконалення правового регулювання функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру. Проблеми посилення превентивної функції законодавства в сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій. Проблеми юридичної відповідальності в сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій.
^ Практичне заняття 1. Актуальні проблеми правового регулювання та забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій (2 год.)

1. Проблеми визначення предмету, методу та об’єктів права забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій як інституту екологічного права України.

2. Правові проблеми системності законодавства у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій.

3. Правові проблеми державного управління та регулювання в сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій.

4. Співвідношення законодавства України у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій із нормами міжнародних нормативно-правових актів у відповідній сфері.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Правові проблеми визначення меж обмеження прав людини за надзвичайних екологічних ситуацій.

2. Проблеми удосконалення правового регулювання діяльності аварійно-рятувальних служб в Україні.

3. Проблеми правового забезпечення громадського і самоврядного управління у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій.
Рекомендована література:

Основні джерела: 2, 52, 54, 140, 165, 235

Додаткові джерела: 67, 75, 103, 125, 164, 215, 275, 276, 277, 313, 345, 355, 361, 375, 376, 380, 381, 384, 401, 447

Нормативно-правові акти: 21, 29, 35, 48, 51, 57, 58, 81, 87, 98-107, 147, 151, 153-155, 159, 160, 163, 165, 172, 177.
Тема 21. Правові проблеми становлення біоправа в Україні (4 год.).

Лекція 1. Правові проблеми становлення біоправа в Україні (1год.)
Світовий досвід правового регулювання відношення до живого. Право стосовно свійських тварин. Правовий захист тварин, які використовують в сільському господарстві та для видовищних цілей. Правове регулювання використання тварин в експериментах.

Правове регулювання відношення до живого в Україні. Захист тварин від жорстокості. Правовий захист тварин згідно з Законом України „Про захист тварин від жорстокого поводження”, а також згідно Закону України „Про ветеринарну медицину”. Нормативно-правові акти, які регулюють використання тварин в експериментах. Участь України в міжнародно-правових угодах щодо захисту живого у природі. Нормативно-правове регулювання в сфері захисту живого природних екосистем.
Практичне заняття 1. Правові проблеми становлення біоправа в Україні ( 1 год.)

 1. Законодаче врегулювання правових питань відношення до живого в Україні.

 2. Нормативно-правові акти України, які регулюють питання використання та охорони тварин.

 3. Міжнародно-правові документи в сфері використання, відтворення та захисту біологічного різноманіття.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Сутність концепції „права тварин”.

 2. Проблеми правового регулювання використання тварин в експериментах в Україні.

 3. Посилення ефективності контролю за дотриманням законодавства про захист тварин від жорстокого поводження в Україні.

 4. Характеристика основних міжнародних актів у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.


Рекомендована література:

Основні джерела: 72, 285, 304, 435

Додаткові джерела: 342

Нормативно-правові акти: 1, 7, 21, 23, 25, 27, 32, 41, 68, 156, 192, 222.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Ковальчук Т. Г. – кандидат юридичних наук, доцент, в о завідувача кафедри трудового, земельного І екологічного права
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів пк. Основні поняття програмного забезпечення пк. Представлення інформації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма з курсу господарське право в 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма зі спецкурсу інвестиційне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка