Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Сторінка4/11
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.63 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 10. Актуальні проблеми лісового права України (6год.)
^ Лекція 1. Актуальні проблеми лісового права України (2год.)

Актуальні проблеми формування лісового права України як самостійної галузі права, його місце в системі екологічного права України. Доктринальні підходи до визначення предмету лісового права України. Співвідношення понять "ліс", "лісові землі", "земельна лісова ділянка", "землі лісогосподарського призначення". Проблеми реалізації права загального та спеціального лісокористування. Вдосконалення системи управління в сфері лісокористування. Проблеми кваліфікації лісових правопорушень. Формування інституту юридичної відповідальності за лісові правопорушення.
Практичне заняття 1. Актуальні проблеми лісового права України (2год.)


 1. Проблеми об’єктно-суб’єктного складу лісових правовідносин та їх змісту.

 2. Проблеми правової регламентації лісових правовідносин.

 3. Тектоекологічні проблеми лісової галузі України.

 4. Проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства в сфері використання та охорони лісів.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)
1. Співвідношення понять "ліс", "лісові землі", "земельна лісова ділянка", "землі лісогосподарського призначення".

2. Проблеми реалізації права загального лісокористування.

3. Правова регламентація обмежень прав суб’єктів права спеціального лісокористування.
Рекомендована література:

Основні джерела: 90, 127, 128, 264, 267

Додаткові джерела: 133, 225, 266, 417, 418, 495, 496, 497

Нормативно-правові акти: 1, 4, 21, 69, 114, 120, 121, 140, 170, 196, 198, 329.

Тема 12. Актуальні проблеми фауністичного права України (8 год.)
Лекція 1. Актуальні проблеми фауністичного права України (2год.)

Науково-теоретичні проблеми формування предмету фауністичного права України.

Правові проблеми управління та регулювання в сфері використання, охорони та відтворення тваринного світу.

Проблеми правового регулювання використання тваринного світу в Україні.

Правові проблеми окремих видів спеціального використання тваринного світу.

Проблеми правового регулювання охорони, відтворення та використання рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин.

Правові проблеми відповідальності за порушення законодавства у сфері використання, охорони та відтворення тваринного світу.
Практичне заняття 1. Актуальні проблеми фауністичного права України (2год.)

 1. Проблеми визначення предмету, методу та об’єктів фауністичного права України як інституту екологічного права України.

 2. Правові проблеми державного та самоврядного управління в сфері використання, охорони та відтворення тваринного світу.

 3. Проблеми правового регулювання окремих видів спеціального використання тваринного світу в Україні та встановлення і стягнення плати за вказане використання.

 4. Правові проблеми охорони та вітворення видів фауни, занесених до Червоної книги України.

 5. Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за порушення фауністичного законодавства України.


^ Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Проблеми співвідношення правового регулювання використання, охорони та відтворення об’єктів тваринного світу та правового регулювання тваринництва в Україні.

 2. Правові проблеми ведення мисливського господарства та здійснення рибальства в Україні.

 3. Проблеми громадського управління в сфері охорони та відтворення об’єктів тваринного світу.

 4. Співвідношення фауністичного законодавства України із нормами міжнародних нормативно-правових актів у сфері використання, охорони та відтворення об’єктів тваринного світу.


Рекомендована література:

Основні джерела: 152, 153, 154, 155

Додаткові джерела: 131, 327, 377, 412, 416, 423, 443

Нормативно-правові акти: 1, 7, 11, 12, 15, 21, 130, 140, 181, 205, 302, 313.

Тема 12. Актуальні проблеми гірничого права України (6год.)
Лекція 1. Актуальні проблеми гірничого права України (2год.)

Актуальні проблеми формування гірничого права України як самостійної галузі права, науки, навчальної дисципліни.

Еколого-правова концепція кодифікації законодавства про надра.

Проблеми організаційно-інституційного забезпечення розвитку гірничодобувної галузі України.

Еколого-правові проблеми використання та охорони надр в сучасних умовах державотворення.

Проблеми забезпечення додержання законності в гірничодобувній галузі України.
Практичне заняття 1. Актуальні проблеми гірничого права України (2год.)

1. Сучасні підходи до формування гірничого права України. Надроправо vs гірниче право.

2. Проблеми об’єктно-суб’єктного складу гірничих правовідносин та їх змісту.

3. Проблеми правової регламентації гірничих правовідносин.

4. Тектоекологічні проблеми гірничодобувної галузі України.

5.Проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства в сфері надрокористування.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Розвиток наукової думки про право надрокористування.

 2. Проблеми правового регулювання відносин власності на надра.

 3. Сучасний зміст права надрокористування та його ознаки.

 4. Поняття та зміст правового забезпечення безпеки надрокористування.

 5. Суть правового забезпечення раціонального використання і охорони надр.

 6. Особливості юридичної відповідальності в сфері використання надр.

 7. Юридична відповідальність за порушення норм гірничого законодавства.


Рекомендована література:

Основні джерела: 151, 200, 201, 305

Додаткові джерела: 39, 146, 147, 148, 149, 202, 206, 322, 323, 344, 437. 455

Нормативно-правові акти: 1, 3, 11, 21, 68, 187, 200, 313.

Тема 13. Актуальні проблеми атмосфероохоронного права (8 год.)
Лекція 1. Актуальні проблеми атмосфероохоронного права (2год.)

Науково-теоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку атмосфероохоронного права. Проблеми розвитку атмосфероохоронного законодавства в руслі імплементації положень Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї. Проблеми правового забезпечення участі України в міжнародному співробітництві з питань охорони атмосферного повітря, озонового шару та запобігання змінам клімату.

Проблеми інституційного забезпечення охорони атмосферного повітря. Проблеми правового і структурно-функціонального забезпечення стандартизації та нормування у сфері охорони атмосферного повітря. Правові проблеми вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони та використання атмосферного повітря, регулювання впливу на погоду і клімат та забезпечення екологічної безпеки в господарській діяльності.Правові проблеми державного обліку у галузі охорони атмосферного повітря. Правові проблеми контролю й нагляду у сфері охорони атмосферного повітря.

Проблеми формування економіко-правового механізму в галузі охорони атмосферного повітря і забезпечення заходів із запобігання змінам клімату. Перспективи розвитку правових засад екологічного страхування, екологічного аудиту та екологічного стимулювання у сфері охорони атмосферного повітря.

Проблеми формування інституту юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря. Проблеми систематизації правопорушень, пов’язаних із негативним впливом на атмосферне повітря та клімат.
^ Практичне заняття 1. Актуальні проблеми атмосфероохоронного права (2год.).

 1. Науково-теоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку атмосфероохоронного права та атмосфероохоронного законодавства.

 2. Проблеми інституційно-функціонального забезпечення охорони атмосферного повітря та запобігання змінам клімату.

 3. Проблеми економіко-правового забезпечення заходів із охорони атмосферного повітря та запобігання змінам клімату.

 4. Проблеми формування інституту юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Дослідити правові ознаки атмосферного повітря як об’єкта правової охорони та використання: проблеми законодавчого визначення.

 2. Проаналізувати наукові та правові підходи до поняття кліматичної системи як об’єкта міжнародно-правового регулювання та охорони.

 3. Окреслити коло правових проблем у сфері використання атмосферного повітря.

 4. Проаналізувати положення Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї з позиції вдосконалення механізму правової охорони атмосферного повітря.

 5. Розглянути проблеми використання та охорони атмосферного повітря з урахуванням принципу сталого розвитку в галузі захисту кліматичної системи від антропогенного впливу.

 6. Визначити перспективи вдосконалення національної системи проведення оцінки обсягу антропогенних викидів та абсорбції парникових газів: організаційно-правові проблеми.

 7. Окреслити коло проблем правового забезпечення охорони атмосферного повітря і запобігання змінам клімату в окремих галузях господарювання (сільське господарство, енергетика, будівництво, транспорт та ін.).

 8. Проаналізувати правові проблеми захисту атмосферного повітря від забруднення виробничими, побутовими й іншими відходами.

 9. Розглянути проблеми правового забезпечення захисту населення від акустичного, електромагнітного, іонізуючого впливу та впливу інших фізичних факторів.

 10. Проаналізувати проблеми управління у сфері імплементації положень міжнародних документів про охорону атмосферного повітря, озонового шару та запобігання змінам клімату.

 11. Окреслити правові проблеми планування, прогнозування та програмування у сфері охорони атмосферного повітря та пом’якшення наслідків зміни клімату.

 12. Дослідити організаційно-правові проблеми здійснення екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз щодо об’єктів, спроможних негативно впливати на стан атмосферного повітря.

 13. Визначити перспективи правового регулювання відносин із здійснення виробничого контролю та екологічного менеджменту у галузі охорони атмосферного повітря.

 14. Дослідити проблеми обчислення та відшкодування шкоди, заподіяної в результаті вчинення правопорушень у сфері охорони та використання атмосферного повітря.


Рекомендована література:

Основні джерела: 117, 118, 182, 426

Додаткові джерела: 81, 82, 156, 239

Нормативно-правові акти: 1, 5, 21, 115, 132-137, 311, 312, 317, 318.

Тема 14. Проблеми охорони об’єктів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних територій України (8 год.).
Лекція 1. Проблеми охорони об’єктів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних територій (2год.)

Науково-теоретичні та історико-правові передумови формування правового режиму природно-заповідного фонду як об’єкта правового регулювання, охорони та використання. Розвиток наукової думки щодо особливостей правових режимів курортів та природних ресурсів лікувально-оздоровчих й рекреаційних зон і територій. Особливості правового режиму ландшафтів, водно-болотних угідь та територій, що перебувають у стані консервації. Проблеми становлення та розвитку природно-заповідного, курортного, рекреаційного та ландшафтного права, визначення їх співвідношення з природоохоронним і екологічним правом. Науково-правові проблеми формування законодавства про національну екологічну мережу України.

Проблеми зонування окремих територій та об’єктів природно-заповідного фонду й інших особливо охоронювальних об’єктів та територій, встановлення охоронних зон навколо них. Проблеми реалізації громадянами права на використання природних корисних властивостей окремих об’єктів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів та територій. Проблеми правового забезпечення зеленого, сільського та екологічного туризму як видів рекреаційного природокористування.

Проблеми інституційного забезпечення охорони і використання природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів і територій. Перспективи вдосконалення функціонально-правового забезпечення охорони і використання природно-заповідного фонду інших особливо охоронювальних об’єктів і територій.

Проблеми економіко-правового стимулювання охорони і ефективного використання природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів і територій. Перспективи економіко-правового забезпечення заходів з формування національної екологічної мережі.

Проблеми систематизації порушень природно-заповідного, курортного, рекреаційного, ландшафтного законодавства та законодавства про національну екологічну мережу. Проблеми вдосконалення способів (методів) обчислення шкоди, заподіяної об’єктам природно-заповідного фонду та іншим особливо охоронювальним об’єктам та територіям.
^ Практичне заняття 1. Проблеми охорони об’єктів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних територій (2 год.)

1. Проблеми формування правових режимів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів і територій.

2. Проблеми реалізації громадянами права на використання природних корисних властивостей окремих об’єктів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів та територій.

3. Проблеми інституційно-функціонального забезпечення охорони і використання природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів і територій.

5. Проблеми економіко-правового стимулювання охорони і ефективного використання природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів і територій.

6. Проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд та інші особливо охоронювальні об’єкти і території.
^ Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Окреслити напрями розвитку наукової думки щодо охорони та використання об’єктів і територій природно-заповідного фонду, курортів, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон і територій.

2. Визначити перспективи систематизації природно-заповідного, рекреаційного, курортного та ландшафтного права.

3. Визначити місце і роль законодавства про національну екологічну мережу в системі екологічного законодавства.

4. Дослідити повноваження Державної служби заповідної справи у галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів та територій.

5. Розглянути правові засади проектування національної екологічної мережі та організації наукових досліджень у системі функцій екологічного управління.

6. Проаналізувати правові засади участі громадськості у процесі охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів та територій.

7. Проаналізувати юридичне значення резервування для подальшого заповідання цінних природних територій та об’єктів: проблеми теорії та практики.

8. Дослідити особливості правової охорони біосферних та природних заповідників.

9. Проаналізувати проблеми правового забезпечення здійснення зеленого, сільського та екологічного туризму у контексті рекреаційного природокористування.

10. Розглянути особливості правового режиму рекреаційних природних ресурсів у межах спеціальних (вільних) економічних зон і територій та на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності.

11. Провести співвідношення законодавства про курорти, про охорону здоров’я, про санітарно-епідемічне благополуччя, земельного та екологічного законодавства у регулюванні відносин з охорони та використання лікувально-оздоровчих зон і курортів.

12. Провести співвідношення правового режиму окремих структурних елементів (ключових, сполучних, буферних та відновлюваних територій) у складі національної екологічної мережі.

13. Проаналізувати особливості правової охорони водно-болотних угідь у складі національної екологічної мережі.

14. Розкрити особливості економіко-правового забезпечення заходів з організації, функціонування та охорони природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів і територій.

15. Проаналізувати проблеми формування механізму екологічного страхування у природоохоронному праві.

16. Розглянути проблеми систематизації порушень природно-заповідного, рекреаційного та курортного законодавства у контексті юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

17. Окреслити напрями систематизації порушень законодавства про національну екологічну мережу у контексті юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 63, 64, 65, 66, 212

Додаткові джерела: 106, 306, 336, 371, 414

Нормативно-правові акти. 1, 12, 13-16, 18, 19, 21, 112, 122, 124, 289.

^ 2.2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ 2

 1. Поняття та елементи правового режиму природних ресурсів в Україні.

 2. Земля як інтегрований та диференційований об'єкт правового регулювання.

 3. Правові форми та методи регулювання земельних відносин: проблеми реформування.

 4. Проблеми визначення та реалізації права власності на землю в Україні.

 5. Проблеми та перспективи систематизації земельного законодавства України.

 6. Зміст та значення процедурно-процесійних ганрантій прав на землю в Україні.

 7. Поняття та особливості реалізації заходів земельно-правової відповідальності.

 8. Поняття та юридичні ознаки лісу як об'єкта екологічних правовідносин.

 9. Проблема юридичного визначення лісу як об'єкта правового регулювання та відмежування його від об'єктів інших поресурсових галузей.

 10. Особливості суб'єктного і об'єктного складу права власності на ліси.

 11. Перспективи розвитку правових форм лісокористування.

 12. Історико-правові форми надрокористування.

 13. Генеза та перспективи розвитку гірничного права.

 14. Проблеми визначення об'єктів гірничих правовідносин.

 15. Особливості управління в галузі використання і охорони надр.

 16. Порушення законодавства про надра як підстава юридичної відповідальності.

 17. Особливості предмету та об'єктів водного права України.

 18. Право власності на води: поняття та особливості.

 19. Види права водокористування, підстави виникнення, зміни і припинення.

 20. Особливості управління в галузі використання, відновлення і охорони вод.

 21. Специфіка юридичного визначення атмосферного повітря як загальної спадщини людства.

 22. Правові проблеми ефективного регулювання використання атмосферного повітря.

 23. Правові проблеми вдосконалення управління в галузі охорони і використання атмосферного повітря.

 24. Правові проблеми регламентації діяльності, що впливає на клімат.

 25. Проблеми формування економіко-правового механізму в галузі охорони атмосферного повітря і забезпечення заходів із запобігання змінам клімату.

 26. Наукові підходи до формування природоохоронного (ландшафтного) права у системі екологічного права України.

 27. Екологічна мережа як новітній об'єкт екологічного права України - соціально-правові та екологічні передумови визнання та регулювання.

 28. Особливості правового режиму природних ресурсів виключної (морської) економічної зони.

 29. Суверенні права і юрисдикція держави щодо охорони і використання ресурсів виключної (морської) економічної зони.

 30. Особливості континентального шельфу як елемента навколишнього природного середовища і об'єкт правової охорони.

 31. Поняття та склад територій та об'єктів екологічної мережі України: проблеми визначення правового режиму.

 32. Склад і класифікація територій і об'єктів природно-заповідного фонду за чинним законодавством.

 33. Правові форми та види використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

 34. Ландшафти як об'єкти правової охорони та особливості їх правової охорони.

 35. Проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд та інші особливо охоронювальні об’єкти і території.

 36. Розвиток наукової думки щодо особливостей правових режимів курортів та природних ресурсів лікувально-оздоровчих й рекреаційних зон і територій.

 37. Тваринний світ як об'єкт правового регулювання використання, відтворення і охорони.

 38. Правові проболеми охорони та використання тваринного світу в Україні.

 39. Особливості управління в галузі використання, відтворення і охорони тваринного світу.

 40. Поняття рослинного світу та правових форм його використання та охорони, відмежування від об'єктів аграрного права.^ 2.3 Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовим модулем ІІ.
Є виключною власністю народу України і надаються лише у користування наступні природні ресурси:

1) ліси; 2) земля; 3) надра; 4) тварини, занесені до Червоної книги; 5)об’єкти природно-заповідного фонду.
^ До природних ресурсів загальнодержавного значення належать:

1) територіальні та внутрішні морські води;

2) природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;

3) атмосферне повітря;

4) підземні води;

5) поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області;

6) корисні копалини, за винятком загальнопоширених.
Які дії можуть здійснювати громадяни в межах права загального водокористування:

1. Купання та плавання на човнах.

2. Любительське і спортивне рибальство.

3. Водопій тварин.

4. Забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць.
В межах здійснення права загального використання лісових ресурсів громадяни мають право:

1. Вільно перебувати в лісах в лісах державної, комунальної та приватної власності.

2. Вільно перебувати в лісах в лісах державної та комунальної власності.

3. За згодою власника перебувати в лісах приватної власності.

4. Безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти,

ягоди, горіхи, гриби.

5. Заготовляти другорядні лісові матеріали: живицю, пні, луб, кору, деревну зелень, деревні соки.

6. Заготовляти сіно, випасати худобу, розміщувати пасіки.
Коли право загального використання громадянами об'єктів тваринного світу може здійснюватися шляхом вилучення об'єктів тваринного світу з природного середовища?

1. В усіх випадках за бажанням суб’єкта права.

2. В разі одержання дозволу природоохоронних органів.

3. При здійсненні любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування в межах встановлених законодавством обсягів безоплатного вилову.

4. Для створення приватних зоологічних колекцій, зоологічних парків, питомників.
^ Збір за забруднення навколишнього природного середовища встановлюється на основі:

1) фактичних обсягів викидів (атмосферне повітря)

2) лімітів скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище (води)

3) нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин

4) лімітів розміщення відходів.
Дайте розгорнуті відповіді на питання:

1 Специфіка юридичного визначення атмосферного повітря як загальної спадщини людства.

2 Поняття та склад територій та об'єктів екологічної мережі України: проблеми визначення правового режиму.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Науково-практичні проблеми забезпечення екобезпеки в Україні
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Ковальчук Т. Г. – кандидат юридичних наук, доцент, в о завідувача кафедри трудового, земельного І екологічного права
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів пк. Основні поняття програмного забезпечення пк. Представлення інформації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма з курсу господарське право в 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма зі спецкурсу інвестиційне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка