Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Сторінка3/11
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.63 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 6. Передумови подальшого розвитку екологічного права України ( 4 год.)
Лекція 1. Передумови подальшого розвитку екологічного права України ( 1 год.)

Соціально-екологічна криза як передумова подальшого розвитку екологічного права України. Державна екологічна політика як передумова подальшого розвитку екологічного права України. Законодавче закріплення основних засад державної екологічної політики України. Специфічні риси сучасного екологічного права України.
^ Практичне заняття. Передумови подальшого розвитку екологічного права України ( 1 год.)

 1. Екологічна функція держави як одна з основних функцій державної політики України.

 2. Основні засади державної екологічної політики України.

 3. Основні програмні документи, що визначають напрями державної політики в галузі екології.

 4. Екологічні програми: поняття та види.

 5. Основні специфічні риси екологічного права України на сучасному етапі його розвитку.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Поняття „екологізації” за основними програмними документами в галузі екології.

 2. Основні напрями державної політики у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: аналіз актуальності на сьогоднішній день.

 3. Концепція національної екологічної політики на 2000-2015 роки: шляхи реалізації.

 4. Принципові засади державної екологічної політики, передбачені Законом „Про основи національної безпеки України”.

 5. Конфліктність інтересів (економічних і екологічних) як особлива риса екологічного права.

 6. Глобальність проблем екологічного права в сучасному світі та шляхи їх подолання.


Рекомендована література:

Основні джерела: 124, 163, 227, 259, 282

Додаткові джерела: 69, 91, 387, 393, 407

Нормативно-правові акти:

^ Тема 7. Проблеми вдосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в сучасних умовах державотворення (6 год.)
Лекція1. Проблеми вдосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в сучасних умовах державотворення (2 год.)

Формування інституту відповідальності в науці екологічного права. Поняття та види відповідальності за екологічним законодавством. Науково-правові засади еколого-правової відповідальності. Підстави виникнення та форми позитивної відповідальності за екологічним законодавством.

Ефективність адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення екологічного законодавства. Проблеми дисциплінарної відповідальності в галузі екології. Роль природоохоронних та правоохоронних органів у виявленні екологічних правопорушень.

Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення екологічного законодавства. Проблеми способів (методів) компенсації шкоди за екологічним законодавством. Правові аспекти абсолютної (суворої) відповідальності в екологічному праві.

Особливості відповідальності за порушення екологічних прав громадян. Роль судової практики в удосконаленні юридичної відповідальності за порушення вимог екологічного законодавства.

Перспективи систематизації правових норм про відповідальність за екологічним законодавством.
Практичне заняття ( 2 год.)

1. Проблеми поняття відповідальності в екологічному праві.

2. Проблеми видів відповідальності в науці екологічного права.

3. Поняття, види та структура екологічної шкоди в науці екологічного права.

4. Соціально-правові аспекти відповідальності в сфері екології.
Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

 1. Проблеми посилення превентивної та виховної функції юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства.

 2. Розвиток вчення про еколого-правову відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства.

 3. Роль правоохоронних органів в попередженні екологічних правопорушень.

 4. Проблеми зменшення „латентності” екологічних правопорушень.

 5. Еколого-правова культура як засіб зменшення екологічних правопорушень.

 6. Екологічний правопорядок: від концепції до реалізації в конкретних суспільних відносинах.


Рекомендована література:

Основні джерела: 13, 55, 74, 107, 108, 109, 138, 228, 245, 253, 255, 350

Додаткові джерела: 43, 50, 119, 122, 133, 166, 203, 205, 237, 240, 247, 261, 278, 279, 280, 292, 302, 311, 324, 325, 326, 337, 346, 347, 354, 369, 372, 397, 404, 412, 457, 470, 471, 477, 478, 491, 494, 515, 517

Нормативно-правові акти: 1, 2, 21, 50, 71, 73, 74, 82, 91, 121, 124, 125, 131, 143, 209.
1.2.Контрольні запитання до змістового модуля І.

 1. Соціально-правове підґрунтя становлення спеціального еколого-правового регулювання у період інтенсивного розвитку промисловості (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст).

 2. Сучасні концепції взаємодії суспільства та природи.

 3. Концепція сталого розвитку та правові форми її втілення у міжнародному праві та праві України.

 4. Поняття екологічної складової концепції сталого розвитку в Україні.

 5. Поняття, ознаки та види об'єктів екологічного права.

 6. Стан та перспективи розвитку предмету екологічного права як комплексної галузі права.

 7. Гуманістична школа екологічного права КНУ ім. Т. Шевченка.

 8. Харакеритстика наукових напрямків Харківської, Львівської та Одеської шкіл екологічного та земельного права. Науковий доробок школи екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

 9. Школа правової охорони природи та її погляди на предмет екологічного права.

 10. Наукові витоки екологічного права у працях його фундаторів.

 11. Реалії та перспективи розширення об'єктного кола екологічних правовідносин.

 12. Концепція права екологічної безпеки та її вплив на розвиток екологічного права України.

 13. Диференціація та інтеграція як тенденції розвитку екологічного права.

 14. Перспективи систематизації законодавства України: можливі шляхи та форми.

 15. Екологізація галузевого законодавства у контексті інтеграції правової системи України.

 16. Поняття та ознаки екологічних прав громадян.

 17. Поняття та зміст права громадян на безпечне для життя та здоров'я довкілля.

 18. Формування системи екологічних прав громадян.

 19. Правові форми та проблеми реалізації права громадян на екологічну інформацію.

 20. Правові форми та проблеми реалізації права громадян на участь у прийнятті еколого-значимих рішень.

 21. Особливості судового захисту екологічних прав громадян та його ефективність.

 22. Правова природа, поняття та види гарантій екологічних прав громадян.

 23. Система правових титулів використання природних ресурсів: проблеми вдосконалення.

 24. Поняття та особливості змісту права власності на природні ресурси.

 25. Співвідношення права власності на природні ресурси із правом природокористування.

 26. Поняття та зміст, проблеми визначення кола об'єктів та суб'єктів права загального природокористування.

 27. Тенденції розвитку правових форм природокористування: науково-практичні погляди.

 28. Поняття та елементи економіко-правового механізму в галузі екології.

 29. Проблеми формування та ефективного використання природоохоронних державних та недержавних фондів (коштів).

 30. Проблеми оподаткування еколого-значимої діяльності.

 31. Новітні тенденції розвитку економіко-правового механізму у сфері екології (міжнародна торгівля викидами, екологічне кредитування).

 32. Правова природа екологічного страхування його значення у системі екологічного права.

 33. Поняття та правова природа соціального управління у сфері екології.

 34. Система органів державного контролю у сфері екології: проблеми координації.

 35. Правові проблеми здійснення ефективного громадського екологічного контролю.

 36. Поняття екологічного ліцензування як функції управління, юридичного складу та гарантії екологічних прав громадян.

 37. Поняття та юридичне значення нормування та стандартизації у галузі екології.

 38. Юридична відповідальність як специфічний стан екологічних правовідносин.

 39. Концепція еколого-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності.

 40. Держава у відносинах еколого-правової відповідальності.

 41. Особливості майнової відповідальності у галузі екології. Специфіка абсолютної відповідальності.


^ 1.3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1.

Тестові завдання.

1. Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді (їх може бути одна або декілька.)
Поєднати cтрілками наукові праці та їх авторів:

Андрейцев В.І.
Балюк Г.І.
Носік В.В.
Краснова М.В.
Позняк Е.В.
Мірошниченко А.М.

"Проблеми формування та становлення ядерного права в Україні"

"Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію"

"Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин"

"Теоретичні проблеми правового забезпечення ефективності екологічної експертизи"

"Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні"

"Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу"


^ 2. Які із вказаних вчених є представниками Харківської еколого-правової школи:

1) Бондар В.О.

2) Вовк Ю.В.

3) Гетьман А.П.

4) Каракаш І.І.

5) Кравченко С.М.

6) Погрібний О.О.

7) Титова Н.І.

8) Шульга М.В.
^ 3. Напрям екологічної етики, який розглядає довкілля на одній моральній площині із людиною має назву:

 1. антропоморфізм;

 2. анімізм;

 3. конкордизм;

 4. екоцентризм;

 5. антропоцентризм.


^ 4. Основні положення концепції сталого розвитку:

 1. охорона навколишнього природного середовища;

 2. задоволення потреби розвитку та збереження навколишнього природного середовища повинно поширюватись не лише на нинішнє, але й на майбутні покоління;

 3. зменшення розриву у рівні життя між державами, викорінення бідності;

 4. врахування соціальних, економічних та екологічних потреб;

 5. заборона використання вичерпних природних ресурсів;

 6. наділення явищ природи людськими психічними та фізіологічними якостями.


^ 5. Ст. 50 Конституцї України передбачає право на:

1) екологічну безпеку;

2) безпечне для життя і здоров"я довкілля;

3) екологічну освіту;

4) вільного доступу до інформації про стан довкілля;

5) відшкодування шкоди, завданої порушенням права на безпечне для життя і здоровя довкілля.
^ 6. До природоохоронних (середовищеохоронних) правовідносин належать:

 1. правовідносини по охороні навколишнього природного середовища;

 2. правовідносини по охороні життя та здоров’я людини від негативного впливу стихійних сил природи;

 3. правовідносини в галузі охорони об’єктів та територій природно-заповідного фонду;

 4. фауністичні правовідносини;

 5. правовідносини в галузі охорони лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон і територій;

 6. гірничі правовідносини.


^ 7. До комплексних об'єктів екологічного права належать:

1) навколишнє природне середовище;

2) рослинність;

3) виключна морська (економічна) зона;

4) континентальний шельф;

5) природні заповідники;

6) тваринний світ.
^ 8. Правові форми юридичної відповідальності в галузі екології:

1) адміністративна 2) майнова 3) дисциплінарна 4) кримінальна 5) позитивна 6) ретроспективна.
Дайте розгорнуті відповіді:

 1. Поняття екологічної складової концепції сталого розвитку в Україні

 2. Тенденції розвитку правових форм природокористування: науково-практичні погляди.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Науково-практичні проблеми становлення і розвитку природоресурсного та природоохоронного права України.
Тема 8. Актуальні проблеми земельного права України (5 год.)
^ Лекція 1. Актуальні проблеми земельного права України (1 год).

Поняття ''земля'' i ''земельна дiлянка'' та їх спiввiдношення. Поділ земель на категорії. Реалiзацiя принципу цiльового використання земель. Правовий режим земельних ділянок, віднесених до декiлькох категорiй земель.Проблеми змiсту прав на землю. Реалiзацiя норми ''власнiсть зобов'язує''. Проблеми дублювання та колiзiї повноважень органів управління в сфері використання та охорони земель. Проблеми органiзації та ведення державного земельного кадастру. Проблеми квалiфiкацiї деяких видів земельних правопорушень (самовільне зайняття земельної ділянки, псування та забруднення земель та iн). Особливості правового режиму окремих категорій земель.
Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Земельна ділянка як об’єкт права.

 2. Реалiзацiя принципу використання земель за цільовим призначенням та його альтернативи.

 3. Проблеми квалiфiкацiї земельних правопорушень.

 4. Проблеми використання земельних ділянок на титулах, не передбачених чинним ЗК України.

 5. Проблеми органiзацiйного забезпечення управління в сфері використання та охорони земель.

 6. Нормування та стандартизація як функція управління.

 7. Зонування земель як альтернатива поділу земель на категорії.

 8. Обмеження та обтяження у використанні земель.


Рекомендована література:

Основні джерела: 28, 29, 159, 171. 172, 173, 314

Додаткові джерела: 62, 134, 167, 168, 189, 189, 196, 236, 252, 263, 265, 288, 450, 461, 505, 506

Нормативно-правові акти: 1, 21, 70, 75, 76, 109, 176, 178, 186, 207, 225, 254-261, 265, 279

Тема 9. Актуальні проблеми водного права України (6год.)
Лекція 1. Актуальні проблеми водного права України (2год.)

Поняття вод та водного об’єкта. Спiввiдношення правового режиму вод, водного об’єкта та земельної ділянки водного об’єкта.

Особливості та спiввiдношення використання вод та водокористування.

Особливості правового регулювання використання водних об’єктів для різних потреб.

Спiввiдношення правового режиму підземних вод та надр. Правові аспекти охорони вод.
Практичне заняття 1. Актуальні проблеми водного права України (2год.)

1. Правовий режим вод, водного об’єкта та земельної ділянки водного фонду. Спiввiдношення правового режиму підземних вод та надр.

2. Проблеми правосуб'єктностi водокористувачів.

3. Проблеми загального водокористування.

4. Проблеми управління в сфері використання та охорони вод та водних об’єктів.

5. Правові проблеми охорони вод.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Проблеми правового регулювання використання дна водойм.

2. Використання водних об’єктів, віднесених до особливо охоронюваних, а так само розташованих в межах територій, що підлягають особливій охороні.

3. Проблеми правового режиму акваторій водних об’єктів.

4. Охорона вод від забруднення та засмічення: обмеження у використанні вод та земель водного фонду.

5. Проблеми квалiфiкацiї порушень водного законодавства.
Рекомендована література:

Основні джерела:

Додаткові джерела: 93, 111, 126, 191, 192, 193, 214, 220. 223, 283, 303, 327, 359, 382, 416, 423, 468, 469, 485

Нормативно-правові акти: 1, 21, 9, 39, 49, 92, 111, 126, 127, 129. 139, 141, 162, 180, 195, 199, 291, 306.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Ковальчук Т. Г. – кандидат юридичних наук, доцент, в о завідувача кафедри трудового, земельного І екологічного права
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів пк. Основні поняття програмного забезпечення пк. Представлення інформації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма з курсу господарське право в 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма зі спецкурсу інвестиційне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка