Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Сторінка2/11
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.63 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 1. Проблеми формування еколого-правової науки та освіти в сучасних умовах (5 год.)

^ Лекція 1. Проблеми формування еколого-правової науки та освіти в сучасних умовах (1 год.)

Наукові концепції взаємодії суспільства і природи в умовах соціально-екологічної кризи та їх вплив на формування науки екологічного права.

Генетичні засади суспільної екологічної саморегуляції у правосвідомості Українського народу.

Трансформація соціальних регуляторів взаємодії суспільства і природи. Актуальність наукового опосередкування форм взаємодії суспільства і природи та їх закріплення в сучасному екологічному праві. Формування відновлювальної (відтворювальної) форми взаємодії суспільства і природи на засадах положень Концепції сталого розвитку.

Стратегія національної екологічної політики як державно-правовий засіб оптимізації форм взаємодії суспільства і природи. Наукові засади екологічної конфліктології. Роль екологічного права у здійсненні національної екологічної політики. Механізм правового забезпечення національної екологічної політики.
^ Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Генеза наукових концепцій взаємодії суспільства і природи.

2. Екологічна парадигма в звичаях, традиціях та морально-етичних засадах праукраїнців та інших народів світу.

3. Антропоцентричний та біоцентричний підходи до розуміння взаємодії суспільства і природи та формування на їх засадах сучасної екологічної політики.

4. Сучасні публічно-правові (колективні) та приватно-правові (індивідуальні) імперативи взаємодії людини та довкілля на території України.
Рекомендована література:

Основні джерела: 4, 11, 14, 68, 89, 144, 145, 221, 227, 273, 282, 393, 513

Додаткові джерела: 10, 17, 48, 87, 96, 115, 141, 142, 160, 218, 242, 278, 356, 358, 374, 389, 394, 424, 431, 432, 458, 467, 492, 511, 514, 516, 521

Нормативно-правові акти: 1, 13, 21, 77, 92, 93, 157, 203

^ Тема 2. Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права (7 год.)

Лекція 1. Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права (1 год.)

Науково-правові засади становлення екологічного права. Особливості предмета і метода екологічного права як основних критеріїв виділення його в окрему галузь права. Перспективи розвитку наукових підходів до предмета і методів екологічного права. Поняття екологічного права та питання його співвідношення з іншими галузями права. Комплексний характер, єдність та системність екологічного права.

Теоретичні аспекти поняття об’єктів екологічного права та їх класифікації. Суспільно-правові передумови формування обґрунтованого суб’єктного складу екологічних правовідносин. Принципи та функції екологічного права, проблеми наукового обґрунтування.

Система джерел екологічного права: класифікація, сучасний стан та перспективи розвитку. Диференціація, інтеграція та комплексність як тенденції щодо розвитку екологічного права. Співвідношення екологічного права та законодавства.

Поняття та розвиток природоресурсного права. Джерела природоресурсного права. Наукові підходи до питань систематизації природоохоронного права. Право екологічної безпеки: науково-правовий аспект.

Проблеми систематизації екологічного законодавства в сучасних умовах.
Практичне заняття 1. Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права (2 год.)

1. Розвиток науки екологічного права.

2. Формування наукових положень про предмет і метод екологічного права.

3. Співвідношення екологічного права з іншими галузями у системі національного права.

4. Система об’єктів екологічного права та перспективи її розширення.

5. Теоретико-правові аспекти принципів та функцій екологічного права.

6. Систематизація екологічного законодавства на сучасному етапі його розвитку.
Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття та види джерел екологічного права України.

2. Диференціація, інтеграція та комплексність як тенденції щодо розвитку екологічного права України.

3. Співвідношення екологічного права та законодавства України.
Рекомендована література:

Основні джерела: 30, 51, 59, 80, 177, 178, 179, 352, 392,

Додаткові джерела: 4, 33, 40, 79, 84, 104, 110, 157, 161, 162, 176, 180, 190, 195, 224, 281, 328, 333, 338, 348, 349, 351, 353, 356, 357, 378, 385, 395, 396, 409, 410, 411, 430, 454, 480, 481, 498, 499, 500, 512

Нормативно-правові акти: 1, 3-7, 39, 70, 95, 96, 157, 179, 319, 320

^ Тема 3. Становлення і розвиток еколого-правових наукових шкіл в Україні

(7 год.)

Лекція 1. Становлення і розвиток еколого-правових наукових шкіл в Україні

(1 год.)

Поняття та загальна характеристика сучасних наукових шкіл екологічного права. Гуманістична школа екологічного права КНУ імені Тараса Шевченка. Еколого-правова наукова школа Інституту держави і права ім. Корецького (персоналії та наукові доробки).

Еколого-правова наукова школа Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого (персоналії та наукові доробки). Еколого-правова наукова школа Одеської національної юридичної академії (персоналії та наукові доробки).

Еколого-правова наукова школа Львівського національного університету ім. Івана Франка (персоналії та наукові доробки). Зарубіжна наука екологічного та природоохоронного права: основні напрями, результати та значення для вітчизняної науки екологічного права. Перспективи розвитку наукових еколого-правових досліджень.
^ Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Правове регулювання природоресурсних відносин в працях вчених –правників дореволюційного періоду.

2. Правове регулювання природоохоронних відносин в працях вчених –правників рдореволюційного періоду.

3. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки в працях представників Гуманістичної школи екологічного права КНУ імені Тараса Шевченка.

4. Проблеми правового регулювання використання природних ресурсів в працях представників наукової школи Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

5. Проблеми природоохоронного права в працях представників наукових шкіл Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого та Одеської національної юридичної академії.
Рекомендована література:

Основні джерела: 60,17, 26, 256, 332

Додаткові джерела: 321, 364, 396

Нормативно-правові акти: 1, 13, 21, 77, 93, 157, 204
^ Тема 4. Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку (6 год.)
Лекція 1. Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку (2 год.)

Становлення та принципи концепції сталого розвитку. Міжнародно-правові джерела щодо сталого розвитку та його екологічної складової. Законодавче впровадження в Україні екологічної складової сталого розвитку. Міжнародно-правові напрямки співпраці України щодо реалізації екологічної складової сталого розвитку.
^ Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Історичні передумови становлення принципу сталого розвитку.

2. Сталий розвиток, як системоутворюючий принцип міжнародного екологічного права та законодавства.

3. Основні міжнародні конференції, що стосуються сталого розвитку.

4. Роль конференції ООН в Ріо-де- Жанейро (1992) та основні її положення щодо сталого розвитку.

5. Роль Всесвітнього саміту зі сталого розвитку в Йоханнесбурзі (2002р.) на шляху до подолання екологічної кризи.

6. Механізм реалізації положень міжнародних конференцій щодо сталого розвитку на національному та міжнародному рівнях.
Рекомендована література:

Основні джерела: 116, 298, 299

Додаткові джерела: 407

Нормативно-правові акти: 1, 21, 14, 28, 170, 179, 311, 312, 317, 319, 323.
Тема 5. Проблеми правового забезпечення екологічних правовідносин в Україні (18 год.)
Лекція 1. Проблеми правового забезпечення екологічних правовідносин в Україні (2 год.)

Проблеми становлення та розвитку науки про екологічні права та обов’язки громадян. Екологічні права та обов’язки громадян – центральний інститут екологічного права: проблеми формування та розвитку.

Місце екологічних прав та обов’язків громадян у системі конституційних прав та обов’язків. Системний характер екологічних прав та обов’язків громадян.

Юридичні ознаки екологічних прав та обов’язків громадян. Проблеми реалізації права громадян на екологічну безпеку. Проблеми гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян. Проблеми правових форм участі громадськості в прийнятті важливих рішень у сфері охорони довкілля.
^ Практичне заняття (1 год.)

1. Історичні засади формування інституту екологічних прав та обов’язків громадян.

2. Місце екологічних прав та обов’язків громадян у системі конституційних прав та обов’язків.

3. Система гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

 1. Еколого-правова норма: особливості змісту та структури.

 2. Сучасна еколого-правова термінологія: проблеми точності, гуманізму та спеціальності.

 3. Оптимальні форми закріплення еколого-правових приписів.

 4. Система сучасного екологічного законодавства України: особливості та взаємозв’язок із іншими галузями законодавства.

 5. Проблеми кодифікації еколого-правових норм.

 6. Оптимізація, гармонізація та уніфікація екологічного законодавства України у контексті міжнародних зобов’язань та acquis communautaire.

 7. Правозастосовчі акти у екологічній сфері: правова природа та проблема єдності форми. Форми та значення договірних джерел екологічного права.

 8. Екологічні права та обов’язки громадян – центральний інститут екологічного права.

 9. Розвиток науки про екологічні права та обов’язки громадян.

 10. Місце екологічних прав та обов’язків громадян у системі конституційних прав та обов’язків.

 11. Юридичні ознаки екологічних прав та обов’язків громадян.

 12. Системний характер екологічних прав та обов’язків громадян.


Рекомендована література:

Основні джерела: 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 34, 143, 250, 251, 315, 444

Додаткові джерела: 5, 57, 73, 76, 77, 85, 86, 88, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 113, 121, 132, 238, 241, 243, 246, 257, 260, 262, 287, 290, 291, 293, 294, 295, 308, 312, 318, 329, 398, 399, 400, 427, 428, 434, 436, 438, 445, 448, 449, 453, 483, 488, 489, 490, 493, 502, 510, 518, 520

Нормативно-правові акти: 1, 2-9, 11, 21, 39, 70, 77, 157
^ Лекція 2. Проблеми правового регулювання (забезпечення) екологічних правовідносин в Україні (2 год.)

Проблеми становлення та розвитку теорії екологічного управління (тектоекології) в науці екологічного права. Характеристика правових форм та видів екологічного управління в контексті Концепції сталого розвитку.

Проблеми інституційного та функціонально-правового забезпечення екологічних правовідносин.

Проблеми екологічного планування, прогнозування та еколого-інформаційного забезпечення як функцій екологічного управління. Правові проблеми техніко-юридичного регулювання екологічних правовідносин: юридична природа екологічної стандартизації та нормування. Проблеми вдосконалення дозвільної системи у галузі екології. Процедурно-правові проблеми здійснення екологічного контролю і нагляду, оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та екологічної експертизи. Проблеми розвитку управлінсько-правових засад екологічного моніторингу, аудиту, менеджменту і сертифікації.

Проблеми організаційно-правового забезпечення ведення природоресурсових кадастрів. Проблеми розвитку правових засад ресурсовпорядження як функції екологічного управління. Організаційно-правові, економічні та спеціально-наукові проблеми обліку природних ресурсів, об’єктів підвищеної небезпеки та інших об’єктів та факторів.

Перспективи вдосконалення законодавства у сфері екологічного управління з урахуванням міжнародних стандартів.
Практичне заняття 1. ( 1 год.)

 1. Правові проблеми теорії екологічного управління (тектоекології).

 2. Проблеми інституційно-правового забезпечення екологічних правовідносин.

 3. Проблеми функціонально-правового забезпечення екологічних правовідносин.


Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)

 1. Проаналізувати стратегію екологічного управління в національній політиці України.

 2. Розглянути правові проблеми професійного забезпечення системи екологічного управління.

 3. Окреслити коло організаційно-правових проблем, пов’язаних з формуванням системи органів державного управління у галузі екології.

 4. Проаналізувати організаційно-правові проблеми управління в галузі екології, яке здійснюють органи місцевого самоврядування (самоврядного управління).

 5. Дослідити правові засади відомчого, виробничого та корпоративного екологічного управління та визначити проблеми їх співвідношення між собою.

 6. Виявити правові проблеми системності контрольно-наглядової діяльності у сфері екології.

 7. Проаналізувати історично-правові передумови та перспективи розвитку правового статусу громадських інспекторів з охорони довкілля.

 8. Виявити теоретичні та організаційно-правові проблеми формування механізму стандартизації і нормування.

 9. Проаналізувати принципи формування дозвільної системи у сфері екології та запропонувати перспективи її вдосконалення.

 10. Провести класифікацію дозволів (ліцензій) у галузі екології з урахуванням положень екологічного, господарського та ін. галузей законодавства: проблеми теорії і практики.

 11. Дослідити розвиток еколого-правової думки щодо екологічної експертизи та формування екологічної експертології.

 12. Визначити правові проблеми оцінки впливу на довкілля (ОВНС) та державної екологічної експертизи.

 13. Проаналізувати проблеми ефективності правової організації екологічної експертизи як функції управління у галузі екології.

 14. Окреслити коло проблем реалізації права громадян на участь в державній, громадській та інших екологічних експертизах.

 15. Визначити перспективи правового регулювання державної екологічної експертизи в системі державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва.

 16. Дослідити проблеми співвідношення виробничого управління у галузі екології та екологічного менеджменту.

 17. Розглянути правові проблеми забезпечення екологічного менеджменту як гарантії ефективності екологічно спрямованих заходів при здійсненні господарської та іншої діяльності.

 18. Проаналізувати економіко-правові та організаційно-управлінські проблеми екологічного аудиту.

 19. Дослідити перспективи вдосконалення нормативно-правових засад ведення кадастрів природних ресурсів та комплексних об’єктів еколого-правової охорони й використання.


^ Лекція 3. Проблеми правового регулювання (забезпечення) екологічних правовідносин в Україні (1 год.)

Проблеми поняття та системи правовідносин економіко-правового механізму в науці екологічного права. Питання диференційної ренти в системі економіко-правового механізму в галузі екології. Проблеми ефективності дії міжнародних принципів застороги та “забруднювач платить” в економіко-правовому механізмі в галузі екології. Перспективи вдосконалення механізму стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища в екологічному законодавстві.

Правові проблеми формування механізму стимулювання екологічно спрямованої діяльності. Проблеми та перспективи використання ринкових механізмів у сфері реалізації правовідносин екологічного стимулювання. Перспективи правового забезпечення фінансування природоохоронних заходів.

Проблеми екологічного страхування та екологічного аудиту в системі економіко-правового механізму в галузі екології. Перспективи вдосконалення правового регулювання відносин з екологічного страхування та перестрахування екологічних ризиків.
Практичне заняття (1 год.)

1. Наукові та практичні проблеми формування економіко-правового механізму в галузі екології.

2. Проблеми правового забезпечення справляння зборів у сфері екології.

3. Правові проблеми запровадження та практичного здійснення заходів стимулювання в галузі екології.

4. Перспективи вдосконалення економіко-правового механізму екологічного страхування.
Завдання для самостійної роботи ( 3 год.)

 1. Виявити перспективи розвитку економіко-правових важелів екологічної політики у контексті принципу сталого розвитку.

 2. Проаналізувати правові проблеми визначення джерел фінансування екологічно спрямованих заходів.

 3. Проаналізувати правові форми обов’язкових (податкових) платежів у галузі екології: проблеми теорії і практики.

 4. Дослідити проблеми запровадження збору за погіршення якості природних ресурсів та формування економіко-правових засад його справляння.

 5. Дослідити проблеми ефективності запровадження платних управлінських послуг як елемента економіко-правового механізму в галузі екології.

 6. Проаналізувати правові проблеми здешевлення кредитів для здійснення природоохоронних заходів як важливого елемента системи стимулювання у галузі екології.

 7. Окреслити коло правових проблем, пов’язаних з плануванням та фінансуванням природоохоронних заходів з Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

 8. Розглянути правові проблеми економічного забезпечення процедури організації та проведення екологічної експертизи (державної, громадської та інших).

 9. Дослідити правові проблеми розвитку обов’язкового та добровільного екологічного страхування як окремих його організаційно-правових форм.

 10. З’ясувати принципи та функції екологічного страхування як складової економіко-правового механізму в галузі екології: проблеми їх реалізації та практичного застосування.

 11. Визначити перспективи формування механізму правового забезпечення екологічного аудиту.

 12. Визначити місце і роль лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин та на утворення й розміщення відходів у економіко-правовому механізму в галузі екології.

 13. Окреслити коло правових проблем, пов’язаних із залученням екологічних „зелених” інвестицій в охорону довкілля в рамках міжнародного співробітництва України та інших держав.

 14. Проаналізувати історико-правові проблеми відображення в законодавстві засад позабюджетного фінансування екологічно спрямованих заходів та ефективності їх запровадження в сучасних умовах.


Рекомендована література:

Основні джерела: 1, 41, 44, 78, 123, 136, 169, 170, 309, 366, 368

Додаткові джерела: 3, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 49, 98, 105, 112, 114, 129, 130, 135, 150, 181, 194, 217, 219, 222, 258, 272, 277, 296, 316, 317, 319, 320, 330, 331, 340, 343, 360, 362, 363, 365, 367, 373, 403, 405, 407, 408, 415, 419, 422, 425, 425, 446, 451, 459, 464, 474, 475, 484, 486, 487, 501, 519

Нормативно-правові акти: 1, 2, 21, 24, 25, 27, 32, 66, 73, 80, 83, 227, 315.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Ковальчук Т. Г. – кандидат юридичних наук, доцент, в о завідувача кафедри трудового, земельного І екологічного права
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів пк. Основні поняття програмного забезпечення пк. Представлення інформації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма з курсу господарське право в 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма зі спецкурсу інвестиційне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка