Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права
НазваМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права
Сторінка3/12
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

Тема 3. Земельні правовідносини в умовах земельної реформи.


(ДФН – 2 г., ЗФН – 4 г.)

Основні питання:

1. Поняття земельних правовідносин.

2. Загальна характеристика видів земельних правовідносин.
Для чіткого розуміння цієї теми необхідно, перш за все, з’ясувати, що треба розуміти під земельними правовідносинами, що є об’єктом цих відносин.

Студент повинен знати, що поняття земельних відносин розкривається у ст. 2 Земельного кодексу України.

Для характеристики земельних правовідносин використовується метод класифікації або розподілу правовідносин по групах відповідно до вибраних критеріїв. Найбільш поширеною є класифікація земель­них відносин з основних інститутів земельного права.
^ Контрольні запитання до теми:

1. В чому полягає специфіка об’єкту земельних правовідносин?

2. В чому полягає взаємозв’язок земельних відносин та природноресурсових відносин?
Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №3-4. – Ст. 27.

 3. Закон України «Про оренду землі» в редакції Закону від 2 жовтня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 10. - Ст. 102.

 4. Закон України від 11 грудня 2003 р. «Про оцінку земель» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 15. - Ст. 229.

 5. Закон України від 19 червня 2003 р. «Про охорону земель» //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. – Ст. 349.

 6. Закон України від 22 травня 2003 р. «Про землеустрій» // Відомості Верховної Ради України – 2003. – № 36. – Ст. 282.

 7. Закон України від 19 червня 2003 р. «Про державний контроль за використанням та охороною земель» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. – Ст. 350.

 8. Закон України від 7 липня 2011 р. «Про державний земельний кадастр» // Офіційний вісник України. – 2011. - № 60. – Ст. 2405.


Основна література:

 1. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – 2 видання. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

 2. Земельне право України: Підручник / За ред М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 3. Земельное право Украины: Учебное пособие. Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. – К.: Истина, 2002. – 448 с.

 4. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 676 с.

 5. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар за заг. ред. В.І. Семчика. – 3-є видання. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.

 6. Земельне право України: підручник /За ред. О.О Погрібного та І.І. Каракаша. – вид. 2, перероб. і доп. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 7. Ковальский Д. В. Земельно-процесуальні правовідносини : монографія / Д.В. Ковальский. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 176 .

 8. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 9. Правові основи майнових і земельних відносин: Навчальний посібник / За заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2006. – 384 с.


Додаткова література:

 1. Бусуйок Д. Шляхи удосконалення законодавчого регулювання грошової оцінки земельних ділянок // Право України. – 2010. - № 3. – С. 166 – 173.

 2. Мірошниченко А. М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Монографія. - К. : Алерта; КНТ ; ЦУЛ , 2009. – 268 с.

 3. Семчик В. До питання про механізм реалізації права на землю громадянами та юридичними особами // Право України. - 2009. - № 9. - С. 6 - 10.^

Тема 4. Право власності на землю.


(ДФН – 4 г., ВФН – 4 г., ЗФН – 2 г.)

Основні питання:

1. Приватизація державних та комунальних земель як підстава виникнення права приватної власності на землю.

2. Набувальна давність як підстава виникнення права власності громадян.

3. Поняття і види обмежень права власності на землю.
Розглядаючи цю тему, безумовно, студентові необхідно знати поняття права власності на землю, його ознаки, суб’єктів права власності на землю. Після ознайомлення із питаннями, що були розглянути на лекції, студенту необхідно більш детально вивчати вказані питання, які на лекції були розглянуті поверхнево.

Розкриваючи зміст першого питання, необхідно: розглянути умови приватизації земель, її види, порядок приватизації з визначен­ням органів приватизації та строків, вказаних діючим законодавством для деяких дій. Особливу увагу треба звернути на повноваження ор­ганів, які правомочні вирішувати питання щодо надання у власність земельних ділянок.

Підготовка з другого питання передбачає розгляд поняття та умов набувальної давності, особливостей цієї підстави виникнення права власності на землю. Студентові при цьому обов’язково треба звернути увагу на відповідні положення Цивільного кодексу України.

При розгляді останнього питання необхідно, у першу чергу, визначити правову природу обмежень права власності на землю, назвати ознаки, які відрізняють обмеження прав на землю від обтяжень.
^ Практичні завдання:

1. Близько двадцяти років тому громадянин Іванов отримав земельну ділянку, якою користуюся дотепер. Чи є сенс її приватизовувати?

2. Громадянин В. вирішив продати земельну ділянку, що надана йому для ведення особистого селянського господарства. Нотаріус відмовився засвід­чити правочин. Вирішить справу.

3. Який порядок зміни цільового призначення земельної ділянки?

4. Які документи підтверджують право власності на земельну ділянку?

5. Назвіть стадії отримання земельної ділянки фізичними особами в порядку безкоштовного отримання.

6. Міська рада відмовила у наданні безоплатно у власність громадянинові земельної ділянки для зведення житлового будинку на підставі того, що нібито немає вільних ділянок. Де можна оскаржити це рішення і як перевірити, чи справді в місті немає ділянок для передачі громадянам під приватну забудову?

7. Які земельні ділянки виступають об’єктом мораторію?

8. Громадянка Петрова користується земельною ділянкою з 1993 року, в 2008 року вона її приватизувала. Нещодавно вона помітила, що межа між її та сусідньою ділянками зміщена, внаслідок чого частиною її городу користується сусід. Проте сусід це заперечує. Чи є можливість якось перевірити розташування межі, якщо між нашими ділянками не було постійних межових знаків?
Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3 - 4. – Ст. 27.

 3. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. в редакції Закону від 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 21. - Ст. 170.

 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40 - 44. – Ст. 356.

 5. Закон України від 1 червня 2000 р. «Про ліцензування видів господарської діяльності» // Офіційний вісник України. - 2003. - № 27. -Ст. 1109.

 6. Закон України від 18 січня 2001 р. «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 11. – Ст. 55.

 7. Закон України від 1 липня 2004 р. в редакції Закону України від 11 лютого 2010 р. «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 18. - Ст. 141.

 8. Закон України від 5 лютого 2004 р. «Про розмежування земель державної та комунальної власності» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 35. - Ст. 411.

 9. Закон України від 5 березня 2009 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок» // Відомості Верховної Ради України. – 2009. - № 29. - Ст. 396.

 10. Закон України від 16 червня 2011 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури посвідчення права власності на землю» // Офіційний вісник України. - 2011. - № 55. – Ст. 2171.

 11. Закон України від 7 липня 2011 р. «Про державний земельний кадастр» // Офіційний вісник України. – 2011. - № 60. – Ст. 2405.

 12. Указ Президент України від 2 лютого 2002 р. № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» // Голос України, 19.02.2002, № 33.

 13. Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 648. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 21. – Ст. 1026.

 14. Порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 15. – Ст. 818.

 15. Тимчасовий порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749 // Урядовий кур'єр, 08.09.2010, № 165.

 16. Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками: затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18 травня 2010 р. № 376 // Офіційний вісник України. – 2010. - № 46. - Ст. 1519.


Основна література:

  1. Глотова О. В. Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні : монографія / О. В. Глотова. – Одеса : Фенікс, 2008. – 256 с.

  2. Земельне право України: Підручник / За ред М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

  3. Земельне право України: підручник /За ред. О.О Погрібного та І.І. Каракаша. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

  4. Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Научно-практическое пособие. - К.: Истина, 2004. – 216 с.

  5. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

  6. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу. Монографія. - К., 2003.


Додаткова література:

 1. Бавбекова Э.А. Генезис права собственности на землю в законодательстве современной Украины //Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2002. – Випуск 16. – С. 575 – 579.

 2. Бородовський С.О. Спори щодо державної реєстрації права власності на землю // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2009. - № 2. – С. 21 – 25.

 3. Вербицька Н. Обмеження прав використання землі: можливість чи зобов’язання? //Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 9. – С. 156 – 159.

 4. Гринько С. Правові аспекти відмежування реєстрації прав на земельні ділянки та реєстрації права власності на нерухоме майно в Україні // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 3. – С. 132 – 135.

 5. Гуревський В.К. Право приватної власності на землі сільськогосподарського призначення. Монографія – Одеса: «АстроПринт», 2000. – 136 с.

 6. Єромоленко В.М. Щодо відповідності поняття «мораторій на відчу­ження земель сільськогосподарського призначення» змісту врегульова­них відносин // Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природоресу­рсне право: актуальні проблеми теорії та прак­тики: Матеріали міжна­родної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2010 року), м. Біла Церква. – Біла Церква, 2010. – С. 4 – 5.

 7. Каракаш И.И. Конституционные основы права собственности на природные ресурсы // Юридический вестник. – 1997. - № 2. – С. 63 - 69.

 8. Каракаш І.І. Підстави й умови набуття прав на землю громадянами та юридичними особами // Земельне право України: теорія і практика.. – 2006. - № 2. – С. 18 – 30.

 9. Кулинич П. Державна реєстрація прав на земельну і неземельну нерухомість: світовий досвід та проблеми його імплементації в Україні //Земельне право України. – 2006. - № 9. – С. 30 - 39.

 10. Луняченко А.В. Земли сельскохозяйственного использования: пра­вовой режим использования гражданами на праве собственности: Монография / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса: Латстар, 2002. – 179 с.

 11. Настіна О. Щодо питання законодавчого закріплення підстав припи­нення права державної власності на землю в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 1. – С. 104 - 108.

 12. Маляр Ю. Підстави для відмови у наданні земельної ділянки шляхом безоплатної приватизації // Земельне право. – 2008. - № 5 – 6. – С. 41 – 45.

 13. Міняйлик І., Гунчак А. Деякі проблемні питання набуття права власності на земельні ділянки лісогосподарського призначення // Земельне право України: теорія і практика. – 2009. - № 4. – 37 - 38.

 14. Настечко К. Особливості оформлення прав на земельні ділянки залежно від їх цільового призначення // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 3. – С. 165 – 168.

 15. Носік В.В. Право власності на землю українського народу. Монографія. - К., 2003. – 544 с.

 16. Троцька М. Екологічно збалансоване та стабільне використання природних ресурсів комунальної власності // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 1. – С. 57 – 59.

 17. Федорович В. Набуття прав на землю в Україні іноземними суб’єктами підприємства: проблеми правового регулювання // Вісник Львівського університету. Випуск 50. – Л., 2010. – С. 216 – 223.

 18. Хом’яченко С. Поняття та види обігу земельних ділянок // Часопис Київського університету права. – 2009. - № 2. – С. 223 – 228.

 19. Шестіріков В. Актуальні питання законодавчого врегулювання примусо­вого припинення права приватної власності на земельні ділянки // Акту­альні питання цивільного та господарського права. – 2009. - № 3. – С. 21 – 33.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права icon«Предмет, метод, принципи І система земельного права України»
Поняття І основні ознаки земельного права України як галузі права, галузі науки І навчальної дисципліни
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconТема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового...
Система правовідносин трудового права. Підстави виникнення, зміни І припинення трудових правовідносин
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи складені на основі робочої навчальної програми з курсу „Системи технологій...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconТема №1 Предмет, метод І система трудового права
Предмет трудового права. Трудові відносини як центральні серед суспільних відносин, врегульованих трудовим правом
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconТема дисципліни 1 : Поняття та предмет кооперативного права
Тема самостійної роботи: Джерела кооперативного права. Закони України “Про кооперацію”, “Про споживчу кооперацію”. Нормативно-правові...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” напряму підготовки...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconЗавдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка