Міністерство юстиції україни наказ
Скачати 67.92 Kb.
НазваМіністерство юстиції україни наказ
Дата конвертації02.02.2014
Розмір67.92 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2012 № 967/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 липня 2012 р.

за № 1091/21403

Про затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до частини п’ятої статті 16 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей наказ до відома головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, відповідних місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування.

4. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А.В.) забезпечити виконання цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О. Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції

України 02.07.2012 № 967/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 липня 2012 р. за № 1091/21403

ПОЛОЖЕННЯ

про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – центри) утворюються за рішенням Міністерства юстиції як територіальні відділення Координаційного центру з надання правової допомоги (далі – Координаційний центр) з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці для забезпечення організації надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

2. Центри діють при головних управліннях юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі на підставі положення, яке розробляється на основі цього положення і затверджується директором Координаційного центру.

3. Діяльність центрів поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4. Центри є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку із своїм найменуванням.

5. У своїй діяльності центри керуються Конституцією України, Законом України «Про безоплатну правову допомогу», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції, іншими нормативно-правовими актами, наказами Координаційного центру, а також своїми положеннями.

6. Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової допомоги центри взаємодіють із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

7. Основним завданням центрів є створення рівних можливостей доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме надання таких видів правових послуг:

захист від обвинувачення;

здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складання документів процесуального характеру.

8. Центри відповідно до покладених на них завдань:

розглядають звернення суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та приймають рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в її наданні;

перевіряють належність особи до категорії осіб, що мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги у встановленому порядку;

забезпечують складання процесуальних документів за зверненням суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття рішення про надання такої допомоги;

забезпечують участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства та розгляді кримінальної справи в суді у випадках, коли участь захисника є обов’язковою відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України, а також у випадках, коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний, який є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, не може запросити захисника через відсутність коштів чи з інших об’єктивних причин;

забезпечують участь захисника у розгляді справи про адміністративне правопорушення;

забезпечують здійснення представництва інтересів суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

укладають контракти з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для надання такої допомоги на постійній основі;

укладають договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для надання такої допомоги на тимчасовій основі (на підставі окремих договорів на надання послуг);

видають доручення для підтвердження повноважень захисника або повноважень адвоката для здійснення представництва інтересів особи в судах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

приймають рішення про заміну адвоката у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу»;

подають клопотання до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу»;

приймають рішення про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;

подають щоквартальні та річні звіти про свою діяльність Координаційному центру, а також у порядку інформування – відповідному Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;

інформують Координаційний центр за допомогою телефонного, факсимільного зв’язків, електронної пошти або через спеціальні інформаційно-комунікаційні системи про факт реєстрації повідомлення про затримання особи.

9. Центри очолюють директори (керівники територіальних відділень Координаційного центру), які призначаються на посади і звільняються з посад директором Координаційного центру.

Директором центру може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту або, як виняток при призначенні директорів новостворених центрів, вищу освіту з менеджменту (державного управління), економіки або фінансів і загальний трудовий стаж не менше 10 років; досвід адвокатської діяльності або керівної роботи (стаж державної служби на посадах не нижче четвертої категорії) є перевагою.

10. Директор центру:

організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, звітує перед Координаційним центром;

видає у межах своєї компетенції акти організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;

призначає на посади та звільняє з посад працівників центру, в межах повноважень розподіляє обов’язки між ними, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає рішення щодо заохочення працівників центру та застосування щодо них дисциплінарних стягнень;

вносить пропозиції директорові Координаційного центру щодо штатного розпису та кошторису центру;

забезпечує регулярне вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги, готує відповідну звітну інформацію та подає її Координаційному центру не рідше одного разу на квартал;

забезпечує цільове використання коштів та майна центру, організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання звітності в установленому порядку;

затверджує рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги та забезпечує об’єктивність перевірки належності осіб до тих категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу;

здійснює у встановленому законодавством порядку розподіл справ між адвокатами, які залучені до надання безоплатної вторинної правової допомоги;

уповноважує працівників центру, що здійснюють чергування, видавати від імені центру доручення черговим адвокатам для підтвердження їх повноважень для надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим особам;

затверджує графік цілодобового чергування працівників центру для прийняття повідомлень про випадки затримання осіб у встановленому законодавством порядку для надання таким особам безоплатної вторинної правової допомоги з моменту їх затримання;

затверджує графік цілодобового чергування адвокатів, з якими укладено договір про надання безоплатної вторинної правової допомоги, з метою забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги кожній затриманій особі з моменту її затримання або з моменту необхідності залучення адвоката;

забезпечує ведення особистого прийому осіб, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги, висококваліфікованими працівниками центру;

визначає представників центру до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Джерелами формування майна центрів є:

майно, передане засновником;

майно, придбане за рахунок власних коштів або інших, не заборонених законодавством джерел;

майно, передане юридичними та фізичними особами.

12. Центри фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, інших, не заборонених законодавством джерел.

В.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги А. Вишневський

Схожі:

Міністерство юстиції україни наказ iconНаказ «10» грудня 2012 року м. Одеса №1546-о/д Про внесення змін до наказу
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства...
Міністерство юстиції україни наказ iconПро затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27. 04. 93 N 301 "Про трудові книжки працівників" Міністерство праці України,...
Міністерство юстиції україни наказ iconМіністерство внутрішніх справ україни міністерство юстиції україни
Криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів київ-1999
Міністерство юстиції україни наказ iconНаказ
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 10. 05. 2011 №426, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23. 05....
Міністерство юстиції україни наказ iconІнструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових)...
Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної...
Міністерство юстиції україни наказ iconНаказ
Міністерстві юстиції України від 18. 12. 2007 р. №1377/14644, та державного стандарту України дсту гост 1: 2006 “Система стандартів...
Міністерство юстиції україни наказ iconВсеукраїнський щорічний конкурс серед молодих юристів на краще професійне досягнення
Ристів України при Міністерстві юстиції України (крмюу) запрошує Вас стати партнером унікального заходу: Всеукраїнський конкурс «Молодий...
Міністерство юстиції україни наказ iconНаказ
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Міністерство юстиції україни наказ iconЗаконами n 376-xiv 376-14
Міністерства юстиції України", "відділи державної виконавчої служби Головного управління юстиції
Міністерство юстиції україни наказ iconНаказ
Відповідно до статті 4 Закону України "Про пожежну безпеку" та підпункту 42 пункту 4Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка