1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових та позапланових перевірок санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2
Скачати 118.5 Kb.
Назва1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових та позапланових перевірок санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2
Дата конвертації19.11.2013
Розмір118.5 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Затверджую”

Ректор

_____________________ В. В. Скопенко

____”________________ 2007 р.


ІНСТРУКЦІЯ

щодо проведення планових та позапланових перевірок санітарного стану у гуртожитках

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових та позапланових перевірок санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1.2. Для перевірки дотримання санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка створюються відповідні комісії.

1.3. У своїй діяльності Комісії з перевірки дотримання санітарного стану керуються Конституцією України, чинним законодавством, Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положенням про студентське містечко Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положенням про студентське самоврядування в гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка, санітарними правилами та нормами № 42-121-4719-88 та цією Інструкцією.
^ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Структура та склад комісій з перевірки дотримання санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2.1.1. Комісія Дирекції студмістечка:

- Голова комісії по роботі з порушниками правил проживання

- Старший майстер

- Голова Студради студмістечка або гололова санітарного відділу студради студмістечка.

-Заступник декана факультету або куратори академічних груп, студенти якого переважно проживають у гуртожитку, що перевіряється.

-Завідуючий або заступник завідуючого гуртожитку

2.1.2. ^ Комісія Студентської ради студмістечка:

- Голова Студради студмістечка

- Заступник Голови Студради студмістечка

- Голова санітарного відділу Студради студмістечка

- Голова студентської ради гуртожитку, що перевіряється

2.1.3. Комісія Студентської ради гуртожитку:

- Голова Студради відповідного гуртожитку

- Відповідальний за санітарний стан гуртожитку

- Староста поверху (крила)

- Куратори академічних груп

- Завідуючий або заступник гуртожитком
^ 2.2. Складання графіку перевірок та їх контроль.

Перевірки санітарного стану в гуртожитках може здійснюватися трьома комісіями. Графіки планових та позапланових перевірок затверджуються всіма членами комісї, члени котрих завчасно попереджуються про час та місце перевірки.

Планові перевірки дотримання санітарного стану в кімнатах та блоках проводяться Студентською радою гуртожитку не менше ніж один раз на місяць. Позапланові перевірки проводяться при потребі за окремим рішенням студради

Складений відповідальним за санітарний стан гуртожитку та затверджений Головою студентської ради гуртожитку графік перевірки дотримання санітарного стану на наступний місяць подається до Студентської ради студмістечка не пізніше 20-го числа поточного місяця.

Графіки перевірки дотримання санітарного стану по гуртожитках подаються Студентською радою студмістечка до Дирекції студмістечка.

^ 2.3. Повноваження та відповідальність перевіряючих

Члени комісії з перевірки санітарного стану мають право заходити до блоків та кімнат, інших житлових приміщень з метою перевірки дотримання санітарного стану в цих приміщеннях, фотографувати лише при наявності мешканців даних блоків (кімнат).

Скарги на діяльність перевіряючих подаються до Студентської ради студмістечка у письмовій формі на ім’я Голови Студентської ради студмістечка.
^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДОТРИМАННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ У КІМНАТАХ ТА БЛОКАХ ГУРТОЖИТКІВ

Оцінювання санітарного стану в гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється за п’ятибальною шкалою.

^ 3.1. Критерії оцінювання санітарного стану в кімнатах гуртожитку:

3.1.1. Оцінка „Відмінно” виставляється якщо мешканці кімнати виконують наступні санітарні вимоги:

1) в кімнаті проведене вологе прибирання, відсутній пил;

2) чисті меблі, відсутність пошкоджень нових меблів;

3) відсутні на стінах, дверях, шафах малюнки, плакати тощо у відремонтованих гуртожитках;

4) відсутні пил та павутиння на стінах та стелі;

5) заслані ліжка;

6) порядок на столі, підвіконні, ліжках, стільцях тощо;

7) чисті двері;

8) вчасно винесене сміття;

9) чисті вікна;

10) витрушений та провітрений м’який інвентар;

11) чисті радіатори;

12) чисті освітлювані прилади.

3.1.2. Оцінка „Добре” виставляється якщо мешканці кімнати виконують всі пункти з 1-го по 8-й (обов’язкові до виконання).

3.1.3. Оцінка „Задовільно” виставляється якщо мешканці кімнати виконують лише шість з обов’язкових пунктів.

3.1.4. Оцінка „Незадовільно” виставляється якщо мешканці кімнати виконують п’ять і менше з обов’язкових пунктів.

^ 3.2. Критерії оцінювання санітарного стану у блоках гуртожитку:

3.2.1. Оцінка „Відмінно” виставляється якщо мешканці блоку виконують наступні санітарні вимоги:

1) обов’язково наявний графік чергування;

2) підметена та вимита підлога;

3) відсутні пил та павутиння на стінах та стелі;

4) чисті раковина, унітаз;

5) чистий душ, відсутня вода на підлозі;

6) відсутні зайві речі на поличках, у ніші, а саме: сміття, пляшки, брудний посуд тощо;

7) відсутній неприємний запах у блоці;

8) вчасно винесене сміття;

9) чисті двері.

3.2.2. Оцінка „Добре” виставляється якщо мешканці кімнати виконують всі пункти з 1-го по 6-й (обов’язкові до виконання). При цьому допускається невиконання будь-яких двох пунктів (з 7-го по 9-й).

3.2.3. Оцінка „Задовільно” виставляється якщо мешканці кімнати виконують лише чотири з обов’язкових пунктів.

3.2.4. Оцінка „Незадовільно” виставляється якщо мешканці кімнати виконують три і менше з обов’язкових пунктів.

Якщо при перевірці санітарного стану мешканці кімнати (блоку) відсутні відповідальний за санітарний стан по гуртожитку зобов’язаний у найближчі 2 дні попередити даних мешканців про необхідність здійснення перевірки.

Якщо протягом двох перевірок підряд мешканці кімнати (блоку) відсутні і не реагують на зауваження відповідального за санітарний стан їм виноситься догана.

^ 3.3. Ведення екрану санітарного стану

За результатами перевірки всі оцінки заносяться до санітарного бюлетню встановленої форми. В кожному гуртожитку повинні бути три екземпляри санітарного бюлетню. Один екземпляр вивішується на дошці санітарного стану, другий екземпляр знаходиться у відповідального за санітарний стан по гуртожитку від Студентської ради гуртожитку, третій екземпляр знаходиться у завідуючого гуртожитком. Всі три екземпляри санітарного бюлетеня мають однакову юридичну силу.

Відповідальність за зберігання санітарних бюлетнів покладено на відповідального за санітарний стан від Студентської ради гуртожитку.

Після перевірки санітарного стану у кожному гуртожитку складається Протокол. В Протоколі перевірки санітарного стану вказуються результати перевірки: загальна кількість оцінок „Відмінно”, „Добре”, „Задовільно”, „Незадовільно”; рішення комісії щодо заохочення найкращих кімнат (блоків); рішення комісії щодо застосування санкцій до порушників санітарних норм.

Протокол завіряється підписами членів комісії з перевірки дотримання санітарного стану. Його копія (або витяг з протоколу) вивішується на дошці санітарного стану. Копія Протоколу, завірена підписом Голови Студентської ради гуртожитку, подається до Студентської ради студмістечка в п’ятиденний термін після проведення перевірки.

За санітарний стан у гуртожитку від Адміністрації університету відповідає завідуючий гуртожитком.
^ 4. ПЕРЕВІРКА САНІТАРНОГО СТАНУ КУХОНЬ

Перевірка санітарного стану кухонь здійснюється старостою відповідного поверху (крила) щоденно у визначений ним самим час.

^ 4.1. Обов’язки чергового по кухні

- Винесення та прибирання сміття, підмітання підлоги

Прибирання черговим кухні здійснюється не менше одного разу на день у зручний для чергового час.

- Черговий по кухні зобов’язаний слідкувати за належним станом усього майна, що знаходиться на кухні (чи повністю закриті крани газу, гарячої та холодної води, коли вони не експлуатуються; чи добре проходить вода в умивальниках; чи в порядку вікна тощо), своєчасно усувати наявні недоліки (якщо це можливо зробити власними силами) та повідомляти про них старосту свого поверху (крила) та персонал гуртожитку.

Черговий по кухні несе відповідальність за належний стан кухні (згідно даної Інструкції) протягом свого чергування.

У разі неможливості здійснити чергування у відведений день черговий по кухні шукає собі заміну, самостійно домовляючись про коригування графіку чергування та обов’язково узгоджуючи дане питання зі старостою свого поверху (крила).
^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАОХОЧЕННЯ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ

5.1. Усі мешканці гуртожитку повинні підтримувати належний санітарний стан кімнат та блоків.

У кожному блоці (кімнаті) повинен бути встановлений та вивішений графік чергування. Контроль за дотриманням графіку чергування покладено на старосту блоку (кімнати).

Студенти, які відмовляються від прибирання в блоці (кімнаті), викликаються на засідання Студентської ради гуртожитку, де розглядатиметься питання про можливість їхнього проживання в гуртожитку.

5.2. До студентів, які не дотримуються санітарних вимог проживання в гуртожитку можуть бути хастосовані наступні види стягнень:

^ 5.2.1. За порушення санітарних вимог проживання в кімнатах:

 • при отриманні першої оцінки “Задовільно” черговий по кімнаті ( за відсутності графіку чергування - мешканці кімнати) пише пояснювальну записку на ім’я відповідального за санітарний стан по гуртожитку, у якій вказує причини поганого санітарного стану у своїй кімнаті. Пояснювальна записка надається черговим по кімнаті (мешканцями кімнати) відповідальному за санітарний стан по гуртожитку в триденний термін з дня проведення перевірки санітарного стану по гуртожитку. При відмові писати пояснювальну запистку, черговий по кімнаті (мешканці кімнати) отримує попередження;

 • при отриманні двох підряд оцінок “Задовільно” черговий по кімнаті ( за відсутності графіку чергування - мешканці кімнати) отримує попередження;

 • при отриманні підряд трьох і більше оцінок “Задовільно” черговий по кімнаті (за відсутності графіку чергування - мешканці кімнати) отримує догану;

 • при отриманні першої оцінки “Незадовільно” черговий по кімнаті (за відсутності графіку чергування - мешканці кімнати) отримує попередження та пише пояснювальну записку на ім’я відповідального за санітарний стан по гуртожитку, у якій вказує причини незадовільного санітарного стану у своїй кімнаті. Пояснювальна записка надається черговим по кімнаті (мешканцями кімнати) відповідальному за санітарний стан по гуртожитку в триденний термін з дня проведення перевірки санітарного стану по гуртожитку. При відмові писати пояснювальну, черговий по кімнаті (мешканці кімнати) отримує догану;

 • при отриманні двох підряд оцінок “Незадовільно” черговий по кімнаті (за відсутності графіку чергування - мешканці кімнати) отримує догану;

 • при отриманні трьох і більше підряд оцінок “Незадовільно” черговий по кімнаті (за відсутності графіку чергування - мешканці кімнати) отримує сувору догану. Питання про проживання даних студентів в базовому гуртожитку передається на розгляд Комісії по роботі з порушниками Правил внутрішнього розпорядку, до якої входять представники Студентської ради студмістечка, Студентської ради гуртожитку, Студентської профспілки, деканату факультету (дирекції інституту) та завідувач гуртожитку.

^ 5.2.2. За порушення санітарних вимог у блоках:

 • при отриманні першої оцінки “Задовільно” черговий по блоку (при відсутності графіку чергування - староста блоку) пише пояснювальну записку на ім’я відповідального за санітарний стан по гуртожитку, у якій вказує причини поганого санітарного стану в блоці. Пояснювальна записка надається черговим по блоку (старостою блоку) відповідальному за санітарний стан по гуртожитку в триденний термін з дня проведення перевірки санітарного стану по гуртожитку. При відмові писати пояснювальну, черговий по блоку (староста блоку) отримує попередження;

 • при отриманні двох підряд оцінок “Задовільно” черговий по блоку та староста блоку отримують попередження;

 • при отриманні підряд трьох і більше оцінок “Задовільно” черговий по блоку (при відсутності графіку чергування – староста блоку) отримує догану;

 • при отриманні першої оцінки “Незадовільно” черговий по блоку (при відсутності графіку чергування - староста блоку) отримує попередження та пише пояснювальну на ім’я відповідального за санітарний стан по гуртожитку, у якій наводить причини незадовільного санітарного стану в блоці. Пояснювальна записка надається черговим по блоку (старостою блоку) відповідальному за санітарний стан по гуртожитку в триденний термін з дня проведення перевірки санітарного стану по гуртожитку. При відмові писати пояснювальну, черговий по блоку (староста блоку) отримує догану

 • при отриманні двох підряд оцінок “Незадовільно” черговий по блоку та староста блоку отримують догану;

 • при отриманні трьох і більше підряд оцінок “Незадовільно” черговий по блоку та староста блоку отримують сувору догану. Питання про проживання даних студентів в базовому гуртожитку передається на розгляд Комісії по роботі з порушниками Правил внутрішнього розпорядку, до якої входять представники Студентської ради студмістечка, Студентської ради гуртожитку, Студентської профспілки, деканату факультету (дирекції інституту) та завідувач гуртожитку.


^ 5.2.3. За порушення санітарних правил на кухнях

Зі студентів-мешканців гуртожитку, результати чергування яких на кухнях були визнані як „незадовільні”, складаються списки порушників. Даним студентам призначається додаткове чергування, дату якого визначає староста поверху (крила) за погодженням із відповідальним за санітарний стан гуртожитку від Студентської ради гуртожитку.

У разі повторного виконання черговим по кухні його обов’язків як „незадовільно” черговому по кухні виноситься догана.

При відмові студента-мешканця гуртожитку чергувати на кухні йому виноситься догана.

У разі подальшого неналежного виконання черговим своїх обов’язків або при відмові їх виконувати Студентська рада гуртожитку ставить питання перед Комісією по роботі з порушниками Правил внутрішнього розпорядку про можливість проживання даного студента в гуртожитку.

^ 5.2.4. Механізм застосування стягнень за порушення санітарних вимог.

За результатами перевірки дотримання санітарних правил по кожному гуртожитку Комісія з перевірки санітарного стану визначає, у відповідності з критеріями оцінки, вид покарань порушників – попередження, відпрацювання, догана, сувора догана, не поселення у гуртожиток з нового навчального року, виселення з гуртожитку.

Попередження виноситься Студентською радою гуртожитку в усній формі.

Списки студентів-мешканців гуртожитку, які за результатами перевірки отримують догану (сувору догану) в п’ятиденний термін подаються Студентською радою гуртожитку Студентській раді студмістечка.

Студентська рада студмістечка перевіряє об’єктивність застосованих стягнень і остаточно затверджені списки порушників подає Дирекції студмістечка.

Згідно подання Студентської ради гуртожитку Адміністрація університету (ректор, проректор, декан факультету, директор студмістечка) оголошує порушникам догани (суворі догани).

^ 5.3. Заохочення студентів-мешканців гуртожитку.

За підсумками кожного навчального семестру (року) по кожному гуртожитку та студмістечку в цілому, згідно критеріїв оцінювання кімнат (блоків), обирається найкраща кімната (блок).

Мешканці найкращої кімнати (блоку) заохочуються Адміністрацією університету (студмістечка) подяками, пільгами та цінними подарунками згідно наказу ректора (розпорядження проректора).
^ 6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ІНСТРУКЦІЇ

6.1. Пропозиції про зміни і доповнення до Інструкції можуть вносити:

- студенти та аспіранти, що мешкають в гуртожитках;

- члени Студентської ради студмістечка;

- Студентські Ради гуртожитків;

- Дирекція студмістечка.

6.2. Пропозиції про зміни і доповнення до Інструкції розглядаються Студентською радою студмістечка. Після прийняття Студентською радою студмістечка змін і доповнень до Інструкції, вони погоджуються з Дирекцією студмістечка.

6.3. Пропозиції про зміни і доповнення до Інструкції подаються до Студентської ради студмістечка, яка після опрацювання доводить їх до відома Студентських рад гуртожитків.

6.4. Рішення про зміни і доповнення до Інструкції приймаються простою більшістю голосів від складу Студентської ради студмістечка шляхом прямого відкритого голосування.
^ 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Інструкція набуває чинності з дня затвердження її ректором Університету.

7.2. Усі акти, раніше прийняті органами студентського самоврядування Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повинні бути приведені у відповідність даній Інструкції.
8. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. З моменту набуття чинності Інструкції студенти та аспіранти, що мешкають в гуртожитках, мають дотримуватися вимог, визначених цією Інструкцією.

Погоджено:

Заступник першого проректора В. І. Руденко

Начальник юридичного відділу І. В. Саленко

Голова Студентської ради студмістечка А. Ю. Підуст
Схожі:

1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових та позапланових перевірок санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2 iconПрограма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання)
Міністрів України від 14 березня 2007 р. №443 в редакції від 06. 11. 2008 р., Положення про проведення практики студентів Київського...
1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових та позапланових перевірок санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2 iconФакультет соціології Київського національного університету імені...
Місце проведення: факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових та позапланових перевірок санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2 iconПроект положенн я про куратора першокурсника Київського національного...
Дане положення регулює порядок призначення, обов’язки, критерії відбору кураторів першокурсника відповідного факультету (інституту)...
1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових та позапланових перевірок санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2 iconПлан заходів 46-ої «Журналістської весни»
Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адміністрація Інституту журналістики, викладачі, студенти...
1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових та позапланових перевірок санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2 iconПоложенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського...
Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Положення) регламентує...
1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових та позапланових перевірок санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2 iconПоложення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології»...
Це положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування в ннц «Інститут біології» (далі Інститут)...
1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових та позапланових перевірок санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2 iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових та позапланових перевірок санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2 iconПоложенн я про студентське самоврядування у Київському національному...
Конференція студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка від імені всіх студентів Університету, виражаючи...
1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових та позапланових перевірок санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2 iconПоложенн я про студентське самоврядування у Київському національному...
Конференція студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка від імені всіх студентів університету, виражаючи...
1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових та позапланових перевірок санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2 iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка