Міністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет «львівська політехніка» матеріалознавча експертиза методичні вказівки
Скачати 114.98 Kb.
НазваМіністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет «львівська політехніка» матеріалознавча експертиза методичні вказівки
Дата конвертації14.10.2013
Розмір114.98 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»


МАТЕРІАЛОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо написання контрольних робіт

студентів денної форми навчання

студентами базового напряму 0304 ”Право”

спеціальності 8.18010003 «Cудова експертиза»
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні кафедри

кримінального права і процесу

протокол № 1 від 29.08 2012р

Львів - 2012

Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання складені відповідно до освітньо-професійної програми ГСВО напряму

/шифр, назва/
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання складені к.х.н., доцент Бараняк В.М.__________

/вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали автора програми/
“____” __________________ 2012 р.

Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання обговорені та схвалені на засіданні кафедри кримінального права і процесу
Протокол № ______ від “_____” _____________ 2012 р.
Завідуючий кафедрою ____________________________ / Гумін О.М. /

/підпис - прізвище, ініціали/

Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання обговорені та схвалені на засіданні методичної комісії базового напряму
Протокол № ______ від “______” _____________ 2012 р.


І. Методичні рекомендації щодо написання аудиторної контрольної роботи
Написання контрольної роботи – одна з форм самостійного опрацювання матеріалу курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань з навчальної дисципліни «Матеріалознавча експертиза» і виробленню навичок практичного їх застосування.

Метою контрольної роботи є перевірка засвоєння студентом матеріалу курсу та вміння застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань.

Під час написання контрольної роботи студент повинен продемонструвати вміння самостійно аналізувати процесуальне законодавство України в сфері судової експертизи, спеціальну літературу, аргументовано давати письмову відповідь на поставлені теоретичні питання та практичні завдання, використовуючи відповідні нормативно-правові акти.
ІІ. Варіанти завдань контрольної роботи
Варіант 1.


 1. Поняття, предмет і система матеріалознавства.

 2. Об'єкти матеріалознавчих експертиз.

 3. Види матеріалознавчих експертиз.

Варіант 2.

 1. Підготовка матеріалів для експертизи.

 2. Особливості призначення криміналістичної експертизи матеріалів, речовин і виробів.

 3. Діагностичні питання, які вирішує експертиза матеріалів, речовин і виробів.

Варіант 3.

 1. Вимоги до висновку експерта.

 2. Оцінка та використання результатів експертизи матеріалів, речовин і виробів.

 3. Ідентифікаційні питання, які вирішує експертиза матеріалів, речовин і виробів матеріалів, речовин і виробів.


Варіант 4.

 1. Технічні, фізичні і хімічні засоби та матеріали, які використовуються у матеріалознавстві.

 2. Роль матеріалознавчої експертизи у досудовому та судовому слідстві.

 3. Класифікаційні питання, які вирішує експертиза матеріалів, речовин і виробів.

Варіант 5.

 1. Класифікація наркотичних засобів та психотропних засобів.

 2. Предмет та об'єкти даного виду експертизи.

 3. Підготовка матеріалів для експертизи.

Варіант 6.

 1. Діагностичні питання, які вирішує експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

 2. Оцінка та використання результатів експертизи.

 3. Вилучення та упакування речових доказів та зразків порівняння.

Варіант 7.

 1. Ідентифікаційні питання, які вирішує експертиза лакофарбових матеріалів та покрить.

 2. Предмет та об'єкти експертизи лакофарбових матеріалів та покрить.

 3. Вилучення та упакування речових доказів та зразків порівняння.

Варіант 8.

 1. Класифікаційні питання, які вирішує експертиза лакофарбових матеріалів та покрить.

 2. Питання, які вирішуються експертизою лакофарбових матеріалів та покрить.

 3. Оцінка та використання результатів експертизи.


Варіант 9.

 1. Класифікація нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

 2. Предмет та об'єкти даного виду експертизи.

 3. Підготовка матеріалів для експертизи.

Варіант 10.

 1. Діагностичні питання, які вирішує експертиза нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

 2. Предмет та об'єкти експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

 3. Вилучення та упакування речових доказів та зразків порівняння.


Варіант 11.

 1. Класифікаційні питання, які вирішує експертиза нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

 2. Питання, які вирішуються експертизою нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

 3. Оцінка та використання результатів експертизи.

Варіант 12.

 1. Ідентифікаційні питання, які вирішує експертиза нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

 2. Питання, які вирішуються експертизою нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

 3. Оцінка та використання результатів експертизи.


Варіант 13.

 1. Природа та види волокон.

 2. Класифікаційні питання, які вирішує експертиза волокон та волокнистих матеріалів.

 3. Підготовка матеріалів для експертизи.Варіант 14.

 1. Діагностичні питання, які вирішує експертиза волокон та волокнистих матеріалів.

 2. Предмет та об'єкти експертизи волокон та волокнистих матеріалів.

 3. Вилучення та упакування речових доказів та зразків порівняння.Варіант 15.

 1. Ідентифікаційні питання, які вирішує експертиза волокон та волокнистих матеріалів.

 2. Питання, які вирішуються експертизою волокон та волокнистих матеріалів.

 3. Оцінка та використання результатів експертизи.Варіант 16.

 1. Види металів і сплавів. Чорні та кольорові метали та вироби з них.

 2. Предмет та об'єкти експертизи металів і сплавів.

 3. Підготовка матеріалів для експертизи.Варіант 17.


 1. Діагностичні питання, які вирішує експертиза металів і сплавів.

 2. Доказове значення об'єктів експертизи.

 3. Вилучення та упакування речових доказів та зразків порівняння.


Варіант 18.


 1. Класифікаційні питання, які вирішує експертиза металів і сплавів.

 2. Оцінка та використання результатів експертизи.

 3. Питання, які вирішуються експертизою металів і сплавів.


Варіант 19.


 1. Ідентифікаційні питання, які вирішує експертиза металів і сплавів.

 2. Предмет та об'єкти експертизи скла та скляних виробів.

 3. Підготовка матеріалів для експертизи.


Варіант 20.


 1. Діагностичні питання, які вирішує експертиза скла та скляних виробів.

 2. Доказове значення об'єктів експертизи.

 3. Вилучення та упакування речових доказів та зразків порівняння.


Варіант 21.


 1. Класифікаційні питання, які вирішує експертиза скла та скляних виробів.

 2. Оцінка та використання результатів експертизи..

 3. Питання, які вирішуються експертизою скла та скляних виробів.Варіант 22.


 1. Ідентифікаційні питання, які вирішує експертиза скла та скляних виробів.

 2. Експертиза пластмас і полімерів.

 3. Доказове значення об'єктів експертизи.

Варіант 23.


 1. Предмет та об'єкти експертизи скла та скляних виробів

 2. Методи дослідження об’єктів експертизи пластмас і полімерів.

 3. Підготовка матеріалів для експертизи.

Варіант 24.

 1. Діагностичні питання, які вирішує експертиза пластмас і полімерів.

 2. Предмет та об'єкти експертизи пластмас і полімерів.

 3. Вилучення та упакування речових доказів та зразків порівняння.


Варіант 25.


 1. Класифікаційні питання, які вирішує експертиза пластмас і полімерів.

 2. Оцінка та використання результатів експертизи.

 3. Питання, які вирішуються експертизою пластмас і полімерів.


Варіант 26.


 1. Предмет та об'єкти експертизи харчових продуктів.

 2. Вилучення та упакування речових доказів та зразків порівняння.

 3. Питання, які вирішуються судовою експертизою харчових продуктів.

Варіант 27.

 1. Предмет та об'єкти експертизи харчових продуктів.

 2. Методи дослідження об’єктів експертизи харчових продуктів.

 3. Підготовка матеріалів для експертизи.Варіант 28.

 1. Діагностичні питання, які вирішує експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

 2. Оцінка та використання результатів експертизи.

 3. Вилучення та упакування речових доказів та зразків порівняння.

Варіант 29.

 1. Ідентифікаційні питання, які вирішує експертиза лакофарбових матеріалів та покрить.

 2. Предмет та об'єкти експертизи лакофарбових матеріалів та покрить.

 3. Вилучення та упакування речових доказів та зразків порівняння.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


МАТЕРІАЛОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо написання контрольних робіт студентів денної форми навчання

студентами базового напряму 0304 ”Право”

спеціальності 8.18010003 “Cудова експертиза

Схожі:

Міністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет «львівська політехніка» матеріалознавча експертиза методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Цивільне право (частина 1 І 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Міністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет «львівська політехніка» матеріалознавча експертиза методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Міністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет «львівська політехніка» матеріалознавча експертиза методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Програму практики обговорено т а схвалено на засіданні кафедри адміністративного та інформаційного права
Міністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет «львівська політехніка» матеріалознавча експертиза методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Термін проходження практики: початок 20 лютого 2012р закінчення 09 березня 2012р
Міністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет «львівська політехніка» матеріалознавча експертиза методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “львівська політехніка”
Ознайомитись з довідковою інформацію по команді telnet (використовуючи команду man)
Міністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет «львівська політехніка» матеріалознавча експертиза методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Методичні вказівки до оформлення розрахунково-графічних робіт, курсових робіт І проектів, кваліфікаційних робіт для студентів кафедри...
Міністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет «львівська політехніка» матеріалознавча експертиза методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Технічний коледж ну “Львівська...
Матеріалознавство радіоелектронних засобів” для студентів напряму підготовки 05090101
Міністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет «львівська політехніка» матеріалознавча експертиза методичні вказівки iconМіністерство освіти україни національний університет “Львівська політехніка”
Сладання та дослідження пневмосистем з одним пневмоциліндром на елементах фірми " festo"
Міністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет «львівська політехніка» матеріалознавча експертиза методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу «Інженерний благоустрій територій» для студентів напрямку 1201 «Архітектура»...
Міністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет «львівська політехніка» матеріалознавча експертиза методичні вказівки iconМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка