Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль
Скачати 47.96 Kb.
НазваКонтрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль
Дата конвертації14.10.2013
Розмір47.96 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль

(рекомендований перелік питань до іспиту з дисципліни «Корпоративне право»)

1. Поняття корпоративного права та його тлумачення.

2. Предмет та метод корпоративного права.

3. Принципи та функції корпоративного права.

4. Корпоративне право як правова наука та навчальна дисципліна.

5. Місце корпоративного права в системі права України.

6. Поняття та система джерел корпоративного права України.

7. Принципи корпоративного управління та їх загальна характеристика.

8. Поняття та система джерел корпоративного права України.

9. Корпоративні правовідносини: поняття, правова природа та види.

10. Підстави та момент виникнення корпоративних правовідносин.

11. Корпоративні права: поняття та їх зміст.

12. Державні корпоративні права: визначення, сутність.

13. Майнові права учасників підприємницького (господарського) товариства.

14. Немайнові права учасників підприємницького (господарського) товариства.

15. Обов’язки учасників (членів) підприємницького (господарського) товариства.

16. Поняття та ознаки корпорації.

17. Поняття та ознаки підприємницьких товариств.

18. Поняття та ознаки корпоративної власності.

19. Суб’єкти відносин корпоративної власності та їх правове становище.

20. Захист корпоративної власності.

21. Статутний капітал підприємницьких товариств: поняття, функції та розмір.

22. Поняття та види господарських товариств.

23. Організаційно-правові форми господарських товариств, порівняльно-правовий аналіз.

24. Правовий статус учасників господарського товариства.

25. Засновники та учасники господарського товариства, співвідношення понять, їх вклади.

26. Загальна характеристика установчих документів господарського товариства.

27. Порядок створення та державної реєстрації господарського товариства.

28. Правовий режим майна господарського товариства.

29. Загальні підстави припинення діяльності господарського товариства. Ліквідаційна комісія.

30. Правове регулювання банкрутства підприємницького товариства.

31. Поняття та зміст корпоративних прав.

32. Органи управління господарським товариством та їх посадові особи.

33. Поняття, ознаки та види акціонерних товариств.

34. Етапи створення відкритого і закритого акціонерного товариства.

35. Порядок державної реєстрації акціонерного товариства.

36. Установчі збори акціонерного товариства, їх повноваження.

37. Зміст установчих документів акціонерного товариства.

38. Порядок випуску акціонерним товариством цінних паперів, їх придбання, розповсюдження, відкрита підписка, оплата.

39. Порядок збільшення та зменшення розміру статутного фонду акціонерного товариства.

40. Компетенція вищого органу акціонерного товариства.

41. Порядок скликання та порядок голосування на загальних зборах акціонерів.

42. Спостережна рада акціонерного товариства: повноваження та умови створення.

43. Виконавчі органи акціонерного товариства.

44. Повноваження ревізійної комісії акціонерного товариства.

45. Порівняльно-правова характеристика відкритого та закритого акціонерних товариств.

46. Поняття та ознаки товариства з обмеженою відповідальністю.

47. Порядок створення та державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю.

48. Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю. Особливості їх змісту.

49. Порядок скликання та компетенція вищого органу товариства з обмеженою відповідальністю.

50. Порядок прийняття рішень зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

51. Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю.

52. Повноваження контролюючого товариства з обмеженою відповідальністю.

53. Порядок виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю.

54. Порівняльно-правова характеристика закритого акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.

55. Поняття та ознаки товариства з додатковою відповідальністю.

56. Порядок створення та державної реєстрації товариства з додатковою відповідальністю.

57. Установчі документи товариства з додатковою відповідальністю. Особливості їх змісту.

58. Компетенція вищого органу товариства з додатковою відповідальністю.

59. Порядок прийняття рішень зборами учасників товариства з додатковою відповідальністю.

60. Порядок утворення та повноваження виконавчого органу товариства з додатковою відповідальністю.

61. Повноваження контролюючого органу товариства з додатковою відповідальністю.

62. Порівняльно-правова характеристика товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.

63. Поняття та ознаки повного товариства.

64. Порядок створення та державної реєстрації повного товариства.

65. Установчий договір повного товариства та особливості його змісту.

66. Ведення справ повного товариства.

67. Відступлення частки (її частини) учасника повного товариства.

68. Порядок виходу та виключення учасника з повного товариства.

69. Відповідальність учасників за борги повного товариства.

70. Поняття та ознаки командитного товариства.

71. Порядок створення та державної реєстрації командитного товариства.

72. Зміст установчого договору про командитне товариство.

73. Права та обов’язки вкладників командитного товариства.

74. Особливості управління справами командитного товариства.

75. Відповідальність вкладника командитного товариства.

76. Припинення командитного товариства та його особливості.

77. Порівняльно-правова характеристика повного товариства та командитного товариства.

78. Поняття, ознаки та види виробничого кооперативу.

79. Установчі документи виробничого кооперативу.

80. Правовий режим майна виробничого кооперативу.

81. Правовий статус членів виробничого кооперативу.

82. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю.

83. Органи управління виробничого кооперативу.

84. Поняття, види та загальна характеристика цінного паперу.

85. Акція: поняття, види порядок емісії.

86. Облігація: поняття та порядок емісії.

87. Інвестиційний сертифікат: поняття та порядок емісії.

88. Види відповідальності у корпоративному праві та їх характеристика.

89. Механізм застосування відповідальності органами наділеними владними повноваженнями (публічно-правовий аспект).

90. Механізм застосування відповідальності учасниками корпоративних відносин.

Схожі:

Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль iconПідсумковий модульний контроль Варіант 3
Становлення землеробства І тваринництва та виділення скотарства розпочалося в Україні протягом
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль iconТема: Підсумковий модульний контроль
Еволюція кокових бактерій, їх загальна характеристика. Стафілококи, біологічні властивості, Класифікація, практичне значення
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль iconПерелік питань, що виносяться на модульний контроль (Залік) з дисципліни...

Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль iconПерелік питань, що виносяться на модульний контроль з дисципліни «Психологія сім’ї» Модуль 1
Характеристика основних теоретичних підходів до дослідження психологічних проблем сімейних відносин
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль iconПрактикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання)
Практикум містить теми щодо проведення семінарських, практичних занять курсу «Цивільне право України. Загальна частина»; практичні...
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль iconПерелік контрольних запитань и типових завдань, що виносяться на...
...
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль iconТести на підсумковий контроль з дисципліни „ Основи менеджменту”
У результаті вертикального поділу праці утворюються: а технічний, управлінський, та інституційний рівні управління
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль iconТестові завдання: модульний контроль №1,2
«Політична система суспільства – сукупність політичних інститутів та громадських структур»
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль iconТеми лекційного матеріалу, за якими буде модульний тестовий контроль
Екскурс з історії української культури: Д. Багалій, І. Огієнко, І. Крип’якевич, Д. Антонович
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль iconБ законодавчу, виконавчу, адміністративні; в законодавчу, виконавчу, федеральну
Для перевірки розуміння студентами матеріалу, визначення рівня його засвоєння, уміння самостійного опрацьовування текстів та здатності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка