Робоча програма навчальної дисципліни
Скачати 414.04 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни
Сторінка1/4
Дата конвертації30.09.2013
Розмір414.04 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА


Кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

з навчально-методичної та наукової роботи,

професор

_________________Е.В.Віленська

«___»____________2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ2.1.28 «Провадження в адміністративних судах

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань 0304 «Право»

(шифр і назва напряму підготовки)
напрям підготовки/спеціальність 6.030401 «Правознавство»

(шифр і назва спеціальності)
спеціалізація адміністративно-правова

(назва спеціалізації)
інститут, Навчально-науковий інститут права,

факультет(и) (назва інституту, факультету, відділення)

Луганськ

2012 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Провадження в адміністративних судах» для студентів за спеціальністю 6.030401«Правознавство»

«___»травня 2012 року – 21 с.

(кількість сторінок)

Розробники:

К.К. Афанасьєв, завідувач кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент;

А.А. Рибянцев, доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка. Протокол від «25» травня 2012 року № 10
Завідувач кафедри цивільних та

адміністративно-правових дисциплін

навчально-наукового інституту права

ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка
_____________ (К.К. Афанасьєв)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____»___________________ 20___ року
Схвалено методичною радою ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка за спеціальністю 6.030401 «Правознавство»

(шифр, назва)

Протокол від «14» червня 2012 року № ___
«_____»____________20__ року Голова _____________(Е.В. Віленська)

(підпис) (прізвище та ініціали)

^ 1. Опис навчальної дисципліни: «Провадження в адміністративних судах»Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)

За виборомНапрям підготовки

6.030401 Правознавство

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030401 Правознавство


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2012 – 2013 н.р.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Модуль1. Загальні положення та організація провадження в адміністративних судах першої інстанції.

Модуль2. Рішення адміністративних судів, їх оскарження, перегляд і виконання.

денна форма навчання

заочна форма навчання

Загальна кількість годин – 90

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

16 год.

6 год.

Практичні

14 год.

-

Семінарські

14 год.

6 год.

Лабораторні

-

-

^ Самостійна робота та індивідуальні завдання:

46 год.

78 год.

Вид контролю: модуль-контроль, поточний контроль, самостійна робота, екзамен
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Художньо-публіцистичне тб: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0303 «Журналістика та інформація»,...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням): Робоча програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм»...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «кримінологія» для студентів (курсантів, слухачів)
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності» для студентів 3 курсу юридичного факультету...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма Адміністративне право для студентів за напрямком підготовки 020302. Історія., спеціалізація: Правознавство
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма Сімейне право для студентів за напрямом підготовки 020302. Історія, спеціальністю Правознавство
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка