Розділ І. Загальні положення цивільного права 9 Глава Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права 9 § Місце цивільного права в системі правових
Скачати 10.35 Mb.
НазваРозділ І. Загальні положення цивільного права 9 Глава Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права 9 § Місце цивільного права в системі правових
Сторінка1/78
Дата конвертації25.09.2013
Розмір10.35 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78
ЗМІСТ


Анотація 5

Слово до читачів 7

Передмова 8

Розділ І. Загальні положення цивільного права 9

Глава 1. Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права 9

§ 1. Місце цивільного права в системі правових галузей 9

§ 2. Предмет та метод цивільного права 10

§ 3. Функції та принципи цивільного права 15

§ 4. Визначення та система цивільного права 17

§ 5. Цивільне право як наука 19

Глава 2. Цивільне законодавство 24

§ 1. Поняття та структура цивільного законодавства 24

§ 2. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства 29

§ 3. Дія цивільного законодавства 30

§ 4. Застосування цивільного законодавства за аналогією 31

§ 5. Роль судової та арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства 32

^ Глава 3. Система та завдання курсу "Цивільне право" як навчальної дисципліни 33

§ 1. Система курсу "Цивільне право" — науково-методична база його вивчення 33

§ 2. Основні завдання курсу "Цивільне право" 34

^ Глава 4. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних кран 35

§ 1. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права 35

§ 2. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн 36

§ 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн 40

§ 4. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн 43

^ Глава 5. Цивільні правовідносини 47

§ 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин 47

§ 2. Елементи цивільно-правових відносин 48

§ 3. Види цивільно-правових відносин 52

^ Глава 6. Громадяни як суб'єкти цивільного права 54

§1. Правоздатність громадян 54

§ 2. Дієздатність громадян 56

§ 3. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим 62

§ 4. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану 65

^ Глава 7. Юридичні особи 69

§ 1. Поняття та ознаки юридичної особи 69

§ 2. Правоздатність юридичної особи 72

§ 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Порядок виникнення юридичних осіб. 75

§ 4. Види юридичних осіб 81

^ Глава 8. Держава як суб'єкт цивільного права 88

§ 1. Держава Україна — суб'єкт цивільного права 88

§ 2. Участь держави у цивільних правовідносинах 89

Глава 9. Об'єкти цивільних прав 90

§ 1. Поняття та види об'єктів цивільних прав 90

§ 2. Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно 92

§ 3. Цінні папери як об'єкти цивільних прав 98

§ 4. Вексель як об'єкт цивільних прав 104

^ Глава 10. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин 107

§ 1. Поняття юридичних фактів 107

§ 2. Класифікація юридичних фактів 109

Глава 11. Угоди 112

§ 1. Поняття та види угод 112

§ 2. Умови дійсності угод 115

§ 3. Недійсні угоди 116

§ 4. Види недійсних угод 123

§ 5. Умови і строки в угодах 125

^ Глава 12. Строки (терміни). Позовна давность 126

§ 1. Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві 126

§ 2. Види цивільно-правових строків (термінів) 128

§ 3. Позовна давність 132

^ Глава 13. Представництво і довіреність 137

§ 1. Представництво 137

§ 2. Довіреність 140

Глава 14. Здійснення та захист цивільних прав 142

§ 1. Здійснення суб'єктивних прав 142

§ 2. Виконання цивільних обов'язків 145

§ 3. Забезпечення виконання обов'язків 148

§ 4. Захист суб'єктивних прав 151

Розділ II. Особисті немайнові права 153

^ Глава 15. Поняття та види особистих немайнових прав 153

§ 1. Поняття особистих немайнових відносин, не пов'язаних з майновими 153

§ 2. Види особистих немайнових прав, не пов'язаних з майновими 157

^ Глава 16. Захист особистих немайнових прав 165

§ 1. Поняття захисту особистих немайнових прав 165

§ 2. Захист честі, гідності та ділової репутації 167

Розділ III. Право власності 175

^ Глава 17. Загальна характеристика права власності 175

§ 1. Поняття власності та права власності 175

§ 2. Право власності в об'єктивному і суб'єктивному значенні та його елементи 179

^ Глава 18. Загальна характеристика інституту права власності в умовах переходу України до ринкової економіки 186

§ 1. Передумови реформування відносин власності та створення нового інституту права власності 186

§ 2. Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні 190

§ 3. Зміст права власності 201

§ 4. Способи набуття і припинення права власності 205

§ 5. Встановлення моменту виникнення права власності 207

§ 6. Правовстановлюючі документи власника 213

^ Глава 19. Право приватної власності 216

§ 1. Загальні положення 216

§ 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян 224

§ 3. Здійснення громадянами права приватної власності 232

^ Глава 20. Право власності юридичних особ 234

§ 1. Загальні положення 234

§ 2. Власність кооперативів 236

§ 3. Право власності господарських товариств 240

§ 4. Право власності господарських об'єднань 246

§ 5. Власність громадських організацій 247

^ Глава 21. Право державної та комунальної власності 250

§ 1. Загальні положення 250

§ 2, Підстави виникнення права державної та комунальної власності 259

§ 3. Право повного господарського відання і право оперативного управління. Основні форми здійснення права державної та комунальної власності 264

§ 4. Зміст інституту права повного господарського відання і права оперативного управління 269

^ Глава 22. Право спільної власності 275

§ 1. Поняття права спільної власності 275

§ 2. Право спільної часткової власності 278

§ 3. Право спільної сумісної власності подружжя 281

§ 4. Особливості деяких різновидів права спільної власності 291

^ Глава 23. Захист права власності 297

§ 1. Поняття цивільно-правового захисту 297

§ 2. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності 300

§ 3. Віндикаційний позов 303

§ 4. Негаторний позов 309

§ 5. Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту)- 311

§ 6. Позов про визнання права власності 313

§ 7. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності 315

Розділ IV. Право інтелектуальної власності 322

^ Глава 24. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних з творчою діяльністю 322

§ 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності 322

§ 2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю 325

§ 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю 327

^ Глава 25. Право літературно-художньої власності. Авторське право і суміжні права 329

§ 1. Поняття та джерела авторського права 329

§ 2. Об'єкти авторського права 331

§ 3. Суб'єкти авторських відносин 333

§ 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі 336

§ 5. Поняття суміжних прав 341

§ 6. Захист авторського права та суміжних прав 343

^ Глава 26. Право промислової власності 346

§ 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки 346

§ 2. Право на раціоналізаторську пропозицію 363

§ 3. Право на селекційні досягнення 369

§ 4. Право на науково-технічну інформацію 376

^ Глава 27. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг 382

§ 1. Право на фірмове найменування (фірму) 383

§ 2. Право на знаки для товарів і послуг. Значення знаків для товарів і послуг. 386

§ 3. Право на найменування місця походження товару 396

Розділ V. Загальні положення зобов'язального права 400

^ Глава 28. Загальна характеристика зобов'язальних правовідносин 400

§ 1. Поняття та склад зобов'язання 400

§ 2. Підстави виникнення зобов'язань 403

§ 3. Система цивільних зобов'язань 405

^ Глава 29. Цивільно-правовий договор 407

§ 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві 407

§ 2. Система цивільно-правових договорів 409

§ 3. Зміст і тлумачення договору 413

§ 4. Укладення, зміна та розірвання договору 416

§ 5. Особливості змісту та порядку укладення господарських договорів 420

§ 6. Особливості концесійних договорів, угод про розподіл продукції, договорів лізингу, франчайзингу та консалтингу 429

^ Глава 30. Виконання зобов'язань 433

§ 1. Поняття та принципи виконання зобов'язань 433

§ 2. Суб'єкти виконання зобов'язання 435

§ 3. Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання 437

§ 4. Особливості виконання часткового та солідарного зобов'язання 439

^ Глава 31. Способи забезпечення виконання зобов'язань 441

§ 1, Поняття способів забезпечення виконання зобов'язань 441

§ 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань 443

§ 3. Зміст та співвідношення понять "неустойка", "штраф", "пеня" 449

§ 4. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань 452

^ Глава 32. Відповідальність за порушення зобов'язань 465

§ 1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності 465

§ 2. Види цивільно-правової відповідальності 467

§ 3. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності 470

^ Глава 33. Припинення зобов'язань 473

§ 1. Поняття та способи припинення зобов'язань 473

§ 2. Окремі способи припинення зобов'язань. Виконання зобов'язань 474  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78

Схожі:

Розділ І. Загальні положення цивільного права 9 Глава Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права 9 § Місце цивільного права в системі правових iconЦивільне процесуальне право як галузь права. Джерела цивільного процесуального права
Поняття, предмет І метод цивільного процесуального права
Розділ І. Загальні положення цивільного права 9 Глава Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права 9 § Місце цивільного права в системі правових iconКурс: четвертий, семестр 8 Навчальна дисципліна: «Цивільне та сімейне право»
Поняття, предмет та метод цивільного права. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права
Розділ І. Загальні положення цивільного права 9 Глава Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права 9 § Місце цивільного права в системі правових iconЗавдання для срс з курсу «Цивільне право» для студентів гр. Г-е 2 курсу
Система цивільного права І співвідношення цивільного права з іншими галузями права
Розділ І. Загальні положення цивільного права 9 Глава Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права 9 § Місце цивільного права в системі правових iconВсього годин
Навчальна дисципліна “Цивільне право України”. Ч. 2 передбачає опанування питань, що стосуються зобов’язального права, – однієї з...
Розділ І. Загальні положення цивільного права 9 Глава Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права 9 § Місце цивільного права в системі правових iconХарактеристика цивільного законодавства України. Цивільне право є...
Предметом цивільного права є майнові правовідносини, обумовлені товарно-грошовими формами та особисті немайнові правовідносини. Методом...
Розділ І. Загальні положення цивільного права 9 Глава Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права 9 § Місце цивільного права в системі правових iconХарактеристика цивільного права як галузі права. Поняття цивільного права як приватного права
А якщо мова йде про інтерес окремих приватних осіб, майнові відносини між ними, про їх правове положення в зв'язку з цим, то це сфера...
Розділ І. Загальні положення цивільного права 9 Глава Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права 9 § Місце цивільного права в системі правових iconЛекція №3 Тема 3: Цивільне право України як галузь права
Мета: ознайомити студентів з основними засадами, принципами, поняттями цивільного права України
Розділ І. Загальні положення цивільного права 9 Глава Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права 9 § Місце цивільного права в системі правових iconПерелік теоретичних питань з навчальної дисципліни “цивільне право”...
Поняття цивільного права, предмет та метод його регулювання. Поняття та загальні засади цивільного законодавства України
Розділ І. Загальні положення цивільного права 9 Глава Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права 9 § Місце цивільного права в системі правових iconБратусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права
Відповідь на третє питання повинна містити аналіз взаємодії цивільного права як права приватного з публічним правом, такими його...
Розділ І. Загальні положення цивільного права 9 Глава Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права 9 § Місце цивільного права в системі правових iconРівність сторін у тих можливостях, які надані ним для захис­ту своїх...
Поняття цивільного процесуального права (це сукупність правових норм, що регулюють порядок розгляду І вирішення судом цивільних справ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка