Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Сторінка1/7
Дата конвертації13.09.2013
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права

ПРАВОВІ ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни (спецкурсу)
для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №

від 25 січня 2010 р.
декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С._____________

КИЇВ – 2010

Робоча програма із спецкурсу „Правові форми екологічного контролю”

При підготовці частини І спецкурсу були використані матеріали програми: Програма спецкурсу „Правові форми екологічного контролю” для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються за спеціалізацією „Земельне та екологічне право”. Укладачі: доц. Краснова М. В., асист. Фролов М. О., асист. Шомпол О. А.. – К., 2001. – 20 с.

^ Укладач:

к.ю.н., доц. Краснова М. В.,

Лектор:

к.ю.н. Краснова М. В.

Викладач:

к.ю.н. Краснова М. В.
Рецензент:
ПОГОДЖЕНО

з науково-методичною комісією

протокол № ___

від «____» ______________ 2010 р.
___________________________

^ Підпис голови НМК факультету
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої Ради

юридичного факультету

протокол № ___

від «____» ______________ 2010 р.


^ I. ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна „Правові форми екологічного контролю” викладається студентам магістратури І року навчання юридичного факультету у 2 семестрі. Загальний обсяг викладання - 72 години, з них лекцій - 17 год., практичних - 17 год., самостійної роботи - 38 год. Форма підсумкового контролю: залік.
^

Мета і завдання навчальної дисципліни


Курс „Правові форми екологічного контролю” спрямований на поглиблення засвоєних при вивченні нормативних курсів “Екологічне право”, “Право екологічної безпеки” магістрами спеціалізації “Земельне і екологічне право” теоретичних та практичних знань щодо різнобічних аспектів державного, громадського та інших видів контролю у галузі раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки (далі – екологічного контролю) як засобу попередження виникнення екологічної шкоди, гарантії охорони і захисту екологічних прав громадян, формування у них практичних вмінь та навичок застосування відповідного законодавства у реальній практиці правозахисної, правозастосовчої, наукової та іншої діяльності фахівців правничого профілю.

Вивчення цієї дисципліни передбачає засвоєння системоутворюючих аспектів екологічного права як галузі права, дозволяє поглиблено розуміти вирішення проблем, пов’язаних зі створенням механізму контролю за додержанням екологічного законодавства як актуального напряму державної екологічної політики, гарантії безпечного сталого соціально-економічного розвитку суспільства і держави, гарантії реалізації та захисту екологічних прав громадян, закладає основу для використання магістрами одержаних знань у процесі подальшого навчання, а також для формування у них навичок застосування норм екологічного законодавства на практиці при розробці та забезпеченні юридичного супроводу виважених рішень у відповідній галузі.

^ Предмет навчальної дисципліни

Предметом цієї дисципліни є норми Конституції України, міжнародних договорів, належним чином імплементованих Україною, чинного національного законодавства, які регулюють суспільні еколого-правові відносини у галузі здійснення екологічного контролю, новаційні досягнення еколого-правової науки, міжнародний досвід, природоохоронна та правозастосовча практика у цій сфері.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма зі спецкурсу комерційне право зарубіжних...
Навчально-тематичний план зі спецкурсу «Комерційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма зі спецкурсу інвестиційне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” : Частина І „Земельне порівняльне право”, Частина ІІ „Екологічне...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для...
Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять самостійної роботи студента
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"...
Тематика лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка