Інформація для науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів усіх факультетів умови публікації статей в міжнародному науковому журналі «порівняльно-правові дослідження»
НазваІнформація для науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів усіх факультетів умови публікації статей в міжнародному науковому журналі «порівняльно-правові дослідження»
Сторінка1/7
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7

Інформаційний вісник

Відділ інформаційно-організаційного забезпечення

Закарпатського державного університету

20 грудня 2012 р. № 36

Інформація для науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів усіх факультетів
УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ В МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ»
«Порівняльно-правові дослідження» – міжнародний науковий юридичний і політологічний журнал, який видається двічі на рік з 2005 р. Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Маріупольським державним університетом, Українською асоціацією порівняльного правознавства. Журнал входить до переліку фахових видань ВАК України у галузі юридичних та політичних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень (Постанова Президії ВАК України від 18.01.2007 № 2-05/1 // Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 2).

Журнал публікує наукові статті, огляди літератури, бібліографії, огляди наукових подій, рецензії, ювілейні статті й некрологи, які безпосередньо торкаються порівняльного правознавства та порівняльної політології як наук, навчальних дисциплін, входять до проблематики їх загальних частин, а також галузевих порівняльно-правових та порівняльно-політологічних досліджень.

Статті авторів з країн СНД журнал публікує українською та російською мовами. Заявка на публікацію і текст статті подаються у текстовому редакторі Word електронною поштою (на адресу okresin@gmail.com ) або поштою (у текстовому вигляді та на дискеті або CD – на адресу: 01601 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Кресін Олексій Веніамінович).
Вимоги до оформлення статей:

1. Містити: актуальність теми дослідження, короткий аналіз праць з цієї проблематики, сформульовану мету дослідження, виклад основного матеріалу, висновки.

2. Посилання на літературу в тексті оформлюються наступним чином: [1, с.90]. Наприкінці подається список літератури (лише тієї, на яку є посилання в тексті статті) у абетковому порядку (спочатку – назви кириличними шрифтами).

3. До статті обов’язково додаються українською, російською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по-батькові автора, назва статті, анотація (300 – 500 знаків), ключові слова (3 – 7). Зміст анотації не має відтворювати назву статті. Ключові слова – найважливіші поняття, які розглянуті в статті чи відображають її проблематику.

4. Внесок за публікацію розрахований виходячи з обсягу статті до 15 тис. знаків (враховуючи пробіли), включно з анотаціями, списком літератури та примітками. Максимальний обсяг статті – 30 тис. знаків.

Перевірити обсяг статті можна, натиснувши у програмі Word у верхньому командному рядку «Сервис», із запропонованих після цього опцій обрати «Статистика», а у ній обрати опцію «Учитывать все сноски».

5. Зразки оформлення бібліографічних описів для списку літератури додаються.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті:

- які не відповідають проблематиці журналу;

- які, на думку Редакції, не відповідають науковому рівню журналу;

- обсяг яких перевищує запропонований, які містять грубі помилки та неточності, не оформлені належним чином;

- які містять некоректно дослівно запозичений чи переказаний матеріал інших авторів, мають ознаки компілятивного відтворення ідей та матеріалів інших авторів.

Заявка: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада (включно з назвою кафедри чи відділу – для науково-педагогічних працівників), назва статті, контактна адреса, телефон, електронна адреса, потребую додаткові примірники журналу, окрім одного авторського (якщо так, то скільки), прошу надіслати мій примірник / мої примірники журналу за адресою. Аспіранти додатково подають: 1. Відомості про наукового керівника: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактна адреса, телефон, електронна адреса; 2. Рецензію на тези свого виступу наукового керівника чи виписку з протоколу засідання кафедри / наукового відділу щодо рекомендації тез до друку.

Внески авторів за публікацію статей

Внесок частково покриває вартість публікації статті й передбачає безкоштовну видачу одного авторського примірника журналу на кожну опубліковану статтю. Внесок за публікацію статті обсягом до 15 тис. знаків становить 375 грн., за кожну додаткову повну або неповну тисячу знаків – 25 грн. У момент представлення статті до друку автор може замовити додаткові примірники журналу, а також його поштову пересилку. Вартість кожного додаткового примірника журналу – 50 грн. Вартість пересилки кожного примірника журналу в межах України – 50 грн. Сумарний внесок оплачується лише після того як автору повідомили про прийняття статті до друку. Внесок можна оплатити особисто або поштовим переказом.

Оформлення списку літератури у статтях:

Монографія, підручник, посібник, довідник (від одного до трьох авторів): Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. и предисл. В.А. Туманова. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 400 с.

Монографія, підручник, посібник, довідник (більше трьох авторів): Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: Монографія / Кресін О.В. (керівник авт. кол.), Луць Л.А., Мережко О.О. та ін.; за ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 256 с. – Серія «Енциклопедія порівняльного правознавства». – Вип. 3.

Збірник статей: Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. – К.: Логос, 2009. – 712 с.

Стаття у збірнику статей, журналі, розділ монографії: Кресин А.В. Проблема периодизации развития сравнительного правоведения // Сравнительное правоведение в российском высшем образовании / Под. ред. А.Ю. Саломатина. – Пенза: издательство Пензенского государственного университета, 2009. – С. 102 – 110.

Стаття в електронному журналі: Graziadei M. Comparative Law, Legal History, and the Holistic Approach to Legal Cultures // Rivista critica del diritto privato. – 1999. – Vol. XVII. – No. 3. – P. 1 – 28 [Електронний ресурс] / Сайт «The Cardozo Institute». Режим доступу: http://www.jus.unitn.it/cardozo/Critica/Graziadei.htm. Дата доступу: 24.02.2010.

Стаття на інтернет-сайті: 8 квітня відкриття Днів порівняльного правознавства // Сайт прес-центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Режим доступу: http://pressa.univ.kiev.ua/news.php?id=1520. Дата доступу: 24.02.2010.

Нормативно-правові акти: Федеральный закон от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 октября 2007. – № 44. – Ст. 5280.

Седьмая рамковая программа научных исследований и технологического развития Европейского Союза [Электронный ресурс] // Сайт Национального информационного центра по сотрудничеству с ЕС в сфере науки и технологий. ¬– Режим доступа: http://www.fp6-nip.kiev.ua/index.php?p=FP7. – Дата доступа 24.02.2010. 1. Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000», аналітична агенція «Українська марка» та ГО «Молодь-Резерв ХХІ» оголошують старт VII Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України»


До участі в конкурсі запрошуються молоді дослідники, підприємливі та соціально активні люди, небайдужі до майбутнього України, вік яких не перевищує 35 років.
Конкурс складається з чотирьох номінацій:

 • Конкурс прикладних досліджень з гуманітарної та економічної тематики (на задані організаторами теми).

 • Конкурс бізнес-ідей.

 • Конкурс соціальних проектів.

 • Конкурс наукових робіт «Спудейські есеї».


Конкурс прикладних досліджень проводиться у трьох вікових категоріях:

 • Перша вікова категорія учні старших класів шкіл, ліцеїв, гімназій.

 • Друга вікова категорія студенти навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

 • Третя вікова категорія аспіранти, викладачі, дослідники-практики, вік яких не перевищує 35 років.

Переможці у кожній з номінацій отримають дипломи та грошові премії (призи).
Конкурсант має право подавати роботу у декількох конкурсних номінаціях та не обмежується кількістю тем для дослідження. Конкурсні роботи можуть подаватися у співавторстві.
Останній термін подання усіх конкурсних робіт ^ 31 січня 2013 року.
Конкурсна робота та заповнена анкета учасника конкурсу надсилається ВИКЛЮЧНО в електронній версії (текстовий редактор MS Word 97-2003) на адресу: konkurs_NIU@ukr.net.
Консультації за тел.: (044) 332-73-87, e-mail: konkurs_NIU@ukr.net.

За додатковою інформацією та новинами конкурсу слідкуйте на сайтах: http://www.novi.org.ua/, http://www.ukraine3000.org.ua/. 1. ХІІ Всеукраїнська науково-практична заочна конференція

«Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку»,

25-27 грудня 2012 року, м. Київ
Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта»

Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України
Напрями конференції:

1. Природничо-географічні та екологічні дослідження;

2. Фізика та хімія;

3. Математика та її застосування;

4. Журналістика;

5. Економіка та підприємництво;

6. Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем;

7. Історія, політологія, міжнародні відносини;

8. Менеджмент і адміністрування;

9. Культура та мистецтво;

10. Педагогіка;

11. Психологія;

12. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини;

13. Мовознавство та літературознавство;

14. Соціологія, філософія, релігієзнавство;

15. Правознавство.

Формат конференції:

Конференція проводиться у заочній формі з виданням збірника матеріалів конференції у традиційній друкованій формі та розсилкою авторських примірників за поштовими адресами авторів. Авторські матеріали не розміщуються на web-ресурсах в мережі Інтернет.

Крайній термін подачі матеріалів – ^ 24 грудня 2012 року

Крайній термін оплати організаційного внеску – 5 днів з моменту прийому матеріалів до публікації (але не пізніше 24.12.2012 р.)

Час публікації і розсилки збірника – друга-третя декада січня 2013 року

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, польська, німецька, французька.

^ Учасники конференції:

До участі у конференції запрошуються молоді науковці, молоді фахівці, випускники ВНЗ, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти ВНЗ, молодші наукові співробітники дослідницьких інститутів.

^ Умови участі:

Для участі у конференції необхідно:

1) заповнити та надіслати в оргкомітет заявку на участь у конференції за зразком:

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника;

2. Напрям конференції;

3. Повна назва навчального закладу, в якому Ви навчаєтесь, або місця роботи для осіб, які завершили навчання, а також Ваш статус або посада;

4. Факультет, курс або рік навчання;

5. Тема доповіді;

6. Поштова адреса у наступному порядку: вулиця, номер будинку та квартири, населений пункт, держава, поштовий індекс (наприклад, вул. Шовковична, б. 39, кв. 1, м. Київ, Україна, 01023) (збірник надсилається рекомендованим листом та видається отримувачу на поштовому відділенні лише з документом, що посвідчує Вашу особу, паспортом);

7. Контактний телефон фіксованого зв’язку чи мобільного зв’язку;

8. Електронна адреса;

9. Кількість збірників тез конференції, яку Ви бажаєте отримати.
2) з метою відшкодування організаційних, поліграфічних та витрат за пересилання збірника матеріалів конференції авторам необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі: 120,00 грн за одну публікацію із врахуванням поштових витрат. Загальний обсяг однієї публікації, включений в організаційний внесок – текст доповіді до 5 сторінок, в т.ч. література. У разі перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки 20,00 грн. Кількість публікацій від одного автора не обмежується. Збірник матеріалів конференції буде розіслано учасникам конференції рекомендованими листами (Укрпошта) на поштову адресу, вказану у заявці, протягом одного місяця (до 30 днів) після проведення конференції. На одного автора надсилається один авторський примірник збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний у відомостях про авторів. Для отримання додаткових екземплярів збірників необхідно сплатити їх вартість (із розрахунку 50,00 грн за кожен додатковий примірник), про що потрібно вказати у заявці. Замовляти додаткові примірники необхідно завчасно!

Після реєстрації, відправлення та підтвердження прийняття матеріалів до друку (заявки на участь та оформленої доповіді) на електронну пошту Вам буде надіслано лист, в якому будуть вказані реквізити для оплати організаційного внеску.

3) Надіслати до оргкомітету на електронну скриньку novaosvita@gmail.com наступні документи:

А) текст доповіді, оформлений відповідно до висунутих вимог («Оформлення доповідей») українською, російською, англійською, польською, німецькою чи французькою мовою;

^ Б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про сплату організаційного внеску;

В) форму заявки на участь у конференції за зразком.

Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації.

Наприклад: Алексєєва_Заявка, Алексєєва_Доповідь, Алексєєва_Внесок.

Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно. Оргкомітет електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів.

^ Контактна інформація Оргкомітету:

Телефон оргкомітету: (063) 212-11-11

(Понеділок-п’ятниця, з 10:00 до 14:00, субота, з 09:00 до 13:00, час київський).

E-mail: novaosvita@gmail.com

Web: http://www.novaosvita.com.ua 1. XXІ Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки"

28–29 грудня 2012 року, м. Львів
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

 1. Економічна теорія.

 2. Фінанси, гроші та страхування.

 3. Банківська справа.

 4. Міжнародна економіка.

 5. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності.

 6. Економіка підприємства.

 7. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

 8. Економіка праці та управління персоналом.

 9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.

 10. Податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

^ Форма участі: заочна.

У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу вказану в анкеті протягом десяти днів після проведення конференції.

Умови участі у конференції:

До 26 грудня 2012 року (включно) надіслати на електронну адресу: nauka@lef.lviv.ua:

 1. тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

 2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв С.Р._Квитанція)

 3. заповнити анкету учасника на сайті Львівської економічної фундації.

^ Контактна інформація:

79000, м. Львів, а/с 341

Web: www.lef.lviv.ua

E-mail: info@lef.lviv.ua

Tel.: +38 063 204 34 31

З повагою, Організаційний комітет

Львівської економічної фундації 1. XV Всеукраїнська науково-практична заочна конференція

«Сучасна освіта наука в Україні: традиції та інновації»

25-26 січня 2013 року, м. Київ
Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта»

Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України

ГО Інститут освітньої та молодіжної політики

Науково-педагогічний журнал Миколаївщини «Парус»

Запорізька міська громадська організація «Перспектива»
Напрями конференції:

1. Архітектура;

2. Біологічні науки;

3. Фізика, хімія, математика;

4. Географічні науки;

5. Гуманітарні науки

6. Державне управління;

7. Журналістика;

8. Економіка та підприємництво;

9. Інформатика та обчислювальна техніка;

10. Історичні науки;

11. Культурологія;

12. Література;

13. Менеджмент і адміністрування;

14. Мистецтвознавство;

15. Педагогічні науки;

16. Психологічні науки;

17. Системні науки та кібернетика;

18. Соціально-політичні науки;

19. Сфера обслуговування;

20. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини;

21. Філологічні науки;

22. Філософські науки;

23. Юридичні науки.

Формат конференції:

Конференція проводиться у заочній формі з виданням збірника матеріалів конференції у традиційній друкованій формі та розсилкою авторських примірників за поштовими адресами авторів. Авторські матеріали не розміщуються на web-ресурсах в мережі Інтернет.

Крайній термін подачі матеріалів – ^ 24 січня 2013 року

Крайній термін оплати організаційного внеску – 3 дні з моменту прийому матеріалів до публікації (але не пізніше 24.01.2013 р.)

Час публікації і розсилки збірника – лютий 2013 року

Контактна інформація Оргкомітету:

Телефон оргкомітету: (063) 212-11-11

(Понеділок-п’ятниця, з 10:00 до 14:00, субота, з 09:00 до 13:00, час київський).

^ E-mail: novaosvita@gmail.com

Web: http://www.novaosvita.com.ua
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, польська, німецька, французька.

^ Учасники конференції:

До участі у конференції запрошуються молоді науковці, молоді фахівці, випускники ВНЗ, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти ВНЗ, молодші наукові співробітники дослідницьких інститутів.

^ Умови участі:

Для участі у конференції необхідно:

1) заповнити та надіслати в оргкомітет заявку на участь у конференції за зразком:

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника;

2. Напрям конференції;

3. Повна назва навчального закладу, в якому Ви навчаєтесь, або місця роботи для осіб, які завершили навчання, а також Ваш статус або посада;

4. Факультет, курс або рік навчання;

5. Тема доповіді;

6. Поштова адреса у наступному порядку: вулиця, номер будинку та квартири, населений пункт, держава, поштовий індекс (наприклад, вул. Шовковична, б. 39, кв. 1, м. Київ, Україна, 01023) (збірник надсилається рекомендованим листом та видається отримувачу на поштовому відділенні лише з документом, що посвідчує Вашу особу, паспортом);

7. Контактний телефон фіксованого зв’язку чи мобільного зв’язку;

8. Електронна адреса;

9. Кількість збірників тез конференції, яку Ви бажаєте отримати.
2) з метою відшкодування організаційних, поліграфічних та витрат за пересилання збірника матеріалів конференції авторам необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі: 120,00 грн за одну публікацію із врахуванням поштових витрат. Загальний обсяг однієї публікації, включений в організаційний внесок – текст доповіді до 5 сторінок, в т.ч. література. У разі перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки 20,00 грн. Кількість публікацій від одного автора не обмежується. Збірник матеріалів конференції буде розіслано учасникам конференції рекомендованими листами (Укрпошта) на поштову адресу, вказану у заявці, протягом одного місяця (до 30 днів) після проведення конференції. На одного автора надсилається один авторський примірник збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний у відомостях про авторів. Для отримання додаткових екземплярів збірників необхідно сплатити їх вартість (із розрахунку 50,00 грн за кожен додатковий примірник), про що потрібно вказати у заявці. Замовляти додаткові примірники необхідно завчасно!

Після реєстрації, відправлення та підтвердження прийняття матеріалів до друку (заявки на участь та оформленої доповіді) на електронну пошту Вам буде надіслано лист, в якому будуть вказані реквізити для оплати організаційного внеску.

3) Надіслати до оргкомітету на електронну скриньку novaosvita@gmail.com наступні документи:

А) текст доповіді, оформлений відповідно до висунутих вимог («Оформлення доповідей») українською, російською, англійською, польською, німецькою чи французькою мовою;

^ Б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про сплату організаційного внеску;

В) форму заявки на участь у конференції за зразком.

Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації.

Наприклад: Алексєєва_Заявка, Алексєєва_Доповідь, Алексєєва_Внесок.

Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно. Оргкомітет електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів.

^ ВГО “Нова Освіта”

Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України

http://novaosvita.com.ua/ 1. Міжнародна науково-практична конференція

«Стратегія розвитку сучасного міста»

7 лютого 2013 року, м. Сімферополь
Кафедра міжнародної економіки кримського інституту бізнесу університету економіки та управління

Консалтингово-конфліктологічний центр

Громадський рух «Нова Україна»
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Інформація для науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів усіх факультетів умови публікації статей в міжнародному науковому журналі «порівняльно-правові дослідження» iconНаціональний фармацевтичний університет
Організаційний комітет науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біологічної хімії» та редакція журналу «Клінічна фармація»...
Інформація для науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів усіх факультетів умови публікації статей в міжнародному науковому журналі «порівняльно-правові дослідження» iconНаказ
Затвердити списки студентів, аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників, які за рішеннями Конкурсної комісії рекомендовані...
Інформація для науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів усіх факультетів умови публікації статей в міжнародному науковому журналі «порівняльно-правові дослідження» iconШановні студенти, аспіранти, науково-педагогічні працівники університету!
Вас взяти участь у конкурсі Міністерства освіти І науки України з відбору на навчання студентів І аспірантів та стажування наукових...
Інформація для науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів усіх факультетів умови публікації статей в міжнародному науковому журналі «порівняльно-правові дослідження» iconНаказ
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових І науково-педагогічних працівників у провідних...
Інформація для науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів усіх факультетів умови публікації статей в міжнародному науковому журналі «порівняльно-правові дослідження» iconНаказ
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових І науково-педагогічних працівників у провідних...
Інформація для науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів усіх факультетів умови публікації статей в міжнародному науковому журналі «порівняльно-правові дослідження» iconПроект Типового положення про наукові товариства студентів та аспірантів...
Нтса є добровільним об'єднанням студентів та аспірантів вищого навчального закладу, що діє з метою координації, організаційного та...
Інформація для науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів усіх факультетів умови публікації статей в міжнародному науковому журналі «порівняльно-правові дослідження» iconМіністерство науки І освіти України
«Квітка другого ступеню». Автор одного докладу отримує можливість безкоштовного розміщення результатів свого дослідження у науковому...
Інформація для науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів усіх факультетів умови публікації статей в міжнародному науковому журналі «порівняльно-правові дослідження» icon2. реферат до статті
Будь ласка, дотримуйтесь наведених вимог для забезпечення найбільш швидкої публікації ваших статей
Інформація для науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів усіх факультетів умови публікації статей в міжнародному науковому журналі «порівняльно-правові дослідження» iconГромадська організація «Південна фундація медицини» Міжнародна науково-практична конференція
Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують...
Інформація для науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів усіх факультетів умови публікації статей в міжнародному науковому журналі «порівняльно-правові дослідження» iconЗавдання для тп-2-1,2з Варіант 1
Порядок, умови І правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Порядок, умови І правові наслідки оголошення фізичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка