Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом
НазваНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом
Сторінка9/10
Дата конвертації15.08.2013
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

Література:[4, 5, 26, 50, 69].Теми рефератів:

1. Конституційно – правові принципи організації та діяльності судових органів країн Європи (Франція, Німеччини, Великобританія, Італія, Польща, Чехія, Російська Федерація).

2. Конституційно – правові принципи організації та діяльності судових органів країн Північної та Південної Америки (США, Канада, Бразилія, Куба, Аргентина, Уругвай, Парагвай, Чілі).

3. Конституційно – правові принципи організації та діяльності судових органів країн Азії (Китай, Індія, Японія).

4. Конституційно – правові принципи організації та діяльності судових органів африканських країн (Єгипет, ПАР, Сомалі, Зімбабве тощо).
^

Література:[4, 5, 26, 50, 69].


Тема 11. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Ключові поняття і терміни: місцеве самоврядування, принципи місцевого самоврядування, функції місцевого самоврядування, муніципальне право, муніципалітет, мер, мерія, Європейська хартія місцевого самоврядування.

Семінарське заняття – 2 год.

План

 1. Поняття та принципи місцевого самоврядування.

 2. Системи місцевого самоврядування.

 3. Функції і повноваження органів місцевого самоврядування.

 4. Порядок формування органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

 5. Міжнародно-правова регламентація місцевого самоврядування та його законодавчі основи в зарубіжних країнах.

Питання для самостійної (8 год.) та індивідуальної роботи:

 1. Що таке місцеве самоврядування?

 2. Які Ви знаєте системи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах?

 3. Охарактеризуйте міжнародно-правові акти щодо місцевого самоврядування.

 4. Охарактеризуйте порядок розподілу повноважень щодо вирішення питань місцевого значення між органами місцевого самоврядування та органами державної влади у окремих зарубіжних країнах.


Література:[4, 5, 26, 58, 64, 69].

^

Теми рефератів:


 1. Особливості місцевого самоврядування Великобританії

 2. Особливості місцевого самоврядування Франції.

 3. Особливості місцевого самоврядування Німеччини.


Література:[4, 5, 26, 58, 64, 69].


^ 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль 1
І. Письмово підготувати відповіді на питання:
1. Що становить поняття, предмет, метод і систему державного права зарубіжних країн?

2. Які основні риси та особливості державного права зарубіжних країн?

3. Яке співвідношення конституційного права зарубіжних країн з міжнародним правом?

4. Співвідношення понять «Конституційне право» і «Державне право»?

5. Що являє собою поняття «наука конституційного права зарубіжних країн»?

6. Які основні напрямки і школи науки конституційного права Ви можете назвати?

7. Що Ви знаєте про конституційне право як навчальну дисципліну?

8. В чому полягає сутність конституції?

9. Чим забезпечується вища юридична сила конституції?

10. Які основні риси властиві конституціям сучасних країн світу?

11. Якими особливостями відрізняються новітні конституції?

12. Які існують способи прийняття конституції?
ІІ. Підготувати реферати з наступних тем:
1. Конституційно-правова відповідальність.

2. Особливості джерел конституційного права в країнах англосаксонської системи, їх юридичне і фактичне значення

3. Особливості конституцій, прийнятих у повоєнні роки в розвинутих країнах.

4. Відмінності конституційного розвитку країн, що звільнилися від колоніальної залежності.

5. Особливості новітніх конституцій постсоціалістичних країн.
ІІІ. Виконати практичні завдання:


 1. Визначити етапи становлення науки державного права країн соціалістичного табору.

 2. Навести приклади використання субординації та координації в конституційному праві зарубіжних країн.

 3. Визначити суть загальної та спеціальної правосуб’єктності учасників конституційно-правових відносин.

 4. Визначити особливу роль держави як суб’єкта конституційно-правових відносин.

 5. Навести приклади застосування конституційно-правової відповідальності в конституційному праві зарубіжних країн.

 6. В чому полягає провідна роль конституційного права в системі права?

 7. Які особливості притаманні конституційно-правовим нормам?

 8. Хто є суб’єктом конституційних відносин?

 9. До яких суб’єктів конституційних відносин застосовується конституційно-правова відповідальності?

 10. Методологія науки конституційного права зарубіжних країн.

 11. Визначити етапи становлення вітчизняної науки конституційного права.

 12. Які особливості має конституція Великобританії?

 13. Навести приклади писаної та неписаної конституції. В чому їх різниця?Змістовий модуль 2
І. Письмово підготувати відповіді на питання:
1. Яка основна функція громадянства?

2. В чому відмінність набуття громадянства за народженням (філіацією) від укорінення (натуралізацією)?

3. Який характер має порядок натуралізації і якими нормами він встановлюється?

4. Які підстави втрати громадянства за національним правом більшості держав?

5. Що таке денатуралізація і денаціоналізація, різниця між ними?

6. Чим зумовлені особливості конституційного закріплення прав і свобод в різних країнах?

7. Які причини різноманітності форм зарубіжних держав?

8. Чому форма держави є однією з найголовніших характеристик державного ладу будь-якої країни?

9. Що є визначальним у характеристиці форми правління?

10. Чим відрізняються монархічна форма правління від республіканської?

11. Які головні ознаки президентської республіки?

12. В яких країнах поширені парламентарні форми правління?

13. Які форми державного устрою поширені в теорії і практиці сучасного конституціоналізму?

14. Чому федеративні держави класифікують як складні, а унітарні як прості?

15. Що становить основу характеристики політичного режиму?

ІІ. Підготувати реферати з наступних тем:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальне-процесуальне...
Розслідування злочинів, розгляд матеріалів кримінального провадження – це сфера кримінально-процесуальної діяльності органів досудового...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право»...
Автори: професор кафедри загальноправових дисциплін, к ю н., доцент Камінська Н. В.; викладач кафедри загальноправових дисциплін...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної...
«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (відповідно до вимог ects) / Уклад.: С. Г. Серьогіна, О. А. Гончаренко, К. О. Закоморна,...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни конституційне...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconРобоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного...
Кримінальний процес України: робоча навчальна програма для курсантів 3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconЗатверджую
Криміналістика: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс
...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconРобоча навчальна програма з дисципліни „ Історія держави І права...
Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія держави І права зарубіжних країн”. / Укладач: проф. Скрипникова Л. В
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
С. По-друге, необхідність вдосконалення вітчизняного конституційного процесу потребує вивчення досвіду роботи публічних інституцій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка