Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом
НазваНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом
Сторінка3/10
Дата конвертації15.08.2013
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^ ТЕМА 7. ГЛАВА ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поняття інституту глави держави. Місце і значення глави держави в державному механізмі зарубіжних країн. Президент як глава держави. Монарх як глава держави.


ТЕМА ^ 8. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поняття парламенту та його структура. Правовий статус членів парламенту. Внутрішня організація парламенту і його палат. Повноваження парламенту. Порядок роботи парламенту (сесії і засідання парламенту). Парламентська процедура.

Правова природа депутатського мандату в зарубіжних країнах.

ТЕМА ^ 9. ВИКОНАВЧА ВЛАДА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поняття виконавчої влади. Поняття, склад та структура уряду. Формування уряду. Види уряду. Повноваження уряду. Відповідальність уряду.

ТЕМА ^ 10. СУДОВА ВЛАДА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поняття судової влади та судової системи. Основні принципи організації і діяльності судової влади. Судові органи. Склад судових органів. Види судових органів. Статус суддів.

ТЕМА ^ 11. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поняття місцевого самоврядування. Адміністративно – територіальний поділ. Принципи місцевого самоврядування. Системи органів місцевого самоврядування (англосаксонська і романо-германська система місцевого самоврядування). Структура і форми діяльності місцевих органів. Функції і повноваження органів місцевого самоврядування.

^ 7. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Змістовий модуль 1
Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА і СИСТЕМА Державного ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Вступ

 1. Поняття і суть державного (конституційного) права як галузі національного права кожної країни.

 2. Предмет і метод правового регулювання в державному праві зарубіжних країн, /далі ДПЗК/.

 3. Принципи ДПЗК. Система основних інститутів державного права в зарубіжних країнах.

 4. Норми конституційного права і конституційні правовідносини.

 5. Конституційно-правове регулювання.

 6. Цінність вивчення курсу ДПЗК. Система навчальної дисципліни ДПЗК.

Висновки
Тема 2. ^ КОНСТИТУЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Вступ

1. Поняття, юридична природа та юридичні властивості конституцій зарубіжних країн.

2. Класифікація зарубіжних конституцій та їх структура.

3. Розробка, прийняття та зміна конституцій в зарубіжних країнах.

4. Конституційний нагляд в зарубіжних країнах.

Висновки
Змістовний модуль 2
Тема 3. Основи правового статусу особи в ДЕРЖАВНОМУ праві зарубіжних країн
Вступ

1. Правовий статус особистості в різних правових системах.

2. Поняття громадянства та його основні риси в конституційному праві зарубіжних країн.

3. Основні шляхи набуття громадянства (натуралізація, філіація, оптація та інші). Вихід з громадянства та втрата громадянства.

4. Визначення та класифікація інституту прав та свобод людини і громадянина. Основні обов‘язки громадян.

5. Гарантії та захист прав та свобод людини і громадянина.

Висновки
Тема 4. ^ ФОРМИ ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Вступ

1. Форми держави: поняття та структура.

2. Конституційно-правова характеристика поняття та класифікація форм правління.

3. Форми державного устрою: сутність, види, конституційно-правова регламентація в зарубіжних країнах.

4. Політичний режим (державний режим): сутність, види, конституційно-правова регламентація в зарубіжних країнах.

Висновки
Змістовний модуль 3
Тема 5. ^ ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

.

Вступ

1. Поняття та правовий статус політичних партій у конституційному законодавстві зарубіжних країн.

2. Функції та реєстрація політичних партій згідно із конституційним законодавством зарубіжних країн.

3. Типологія партій та поняття партійних систем.

4. Поняття, сутність і функції громадських об‘єднань.

5. Види громадських об‘єднань (організації, рухи).

Висновки

Тема 6. ^ ВИБОРЧЕ ПРАВО В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. ВИДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Вступ

1. Форми прямої та непрямої демократії в зарубіжних країнах.

2. Поняття і сутність виборчого права та сутність виборів.

3. Демократичні принципи виборчого права.

4. Виборчий процес та виборчі системи в зарубіжних країнах.

5. Поняття, значення та види референдуму.

Висновки
Змістовний модуль 4
Тема 7. ^ ГЛАВА ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Вступ

1. Поняття інституту глави держави.

2. Місце і значення глави держави в державному механізмі зарубіжних країн.

3. Конституційно-правова характеристика інституту президентства в зарубіжних країнах.

4. Президент як глава держави.

5. Монарх як глава держави.

Висновки

Тема 8. ^ ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Вступ

 1. Поняття парламенту та його структура.

 2. Внутрішня організація парламенту і його палат.

 3. Функції і повноваження парламенту.

 4. Порядок роботи парламентів в зарубіжних країнах.

5. Правовий статус членів парламенту.

Висновки
Тема 9. ^ ВИКОНАВЧА ВЛАДА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Вступ

1. Поняття виконавчої влади та її місце в системі органів державної влади.

2. Поняття, склад та структура уряду у зарубіжних країнах.

3. Порядок формування та види урядів у зарубіжних країнах.

4. Повноваження уряду у зарубіжних країнах.

5. Відповідальність уряду у зарубіжних країнах.

Висновки
Тема 10. ^ СУДОВА ВЛАДА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Вступ

1. Поняття судової влади та судової системи в зарубіжних країнах.

2. Основні принципи організації і діяльності судової влади в зарубіжних країнах.

3. Судові органи в зарубіжних країнах: сутність, види, склад. організація діяльності.

4. Статус суддів у зарубіжних країнах.

Висновки
Тема 11. ^ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Вступ

1. Поняття та принципи місцевого самоврядування у зарубіжних країнах.

2. Системи органів місцевого самоврядування у зарубіжних країнах.

3. Структура і форми діяльності місцевих органів публічної влади у зарубіжних країнах.

4. Функції і повноваження органів місцевого самоврядування у зарубіжних країнах.

Висновки


^ ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Поняття, предмет і метод державного права зарубіжних країн.

 2. Державне право зарубіжних країн як наука.

 3. Функції і методи науки державного права зарубіжних країн.

 4. Державне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна.

 5. Предмет науки державного права.

 6. Система державного права зарубіжних країн.

 7. Поняття джерел державного права зарубіжних країн.

 8. Конституція — основне джерело державного права зарубіжних країн.

 9. Характерні риси та особливості конституцій в зарубіжних країнах.

 10. Формально-юридичні ознаки конституцій.

 11. 11. Загальна характеристика формалізованих джерел конституційного права.

 12. Особливість неформалізованих джерел державного права.

 13. Моделі правових систем, їх типологія, загальна характеристика.

 14. Поняття і елементи форми держави в зарубіжних країнах.

 15. Форми правління: поняття і види.

 16. Монархія (поняття та ознаки). Роль монархії в розвинутих країнах.

 17. Парламентська монархія: особливості й основні риси.

 18. Президентська республіка: особливості й основні риси.

 19. Парламентська республіка: особливості й основні риси.

 20. Форма державно-територіального устрою: поняття і види.

 21. Проста (унітарна) форма державного устрою в зарубіжних країнах.

 22. Складна форма державного устрою: федерація і конфедерація (ознаки, правовий статус їх суб'єктів).

 23. Політичний режим як елемент форми держави. Різновиди в сучасних умовах.

 24. Демократичний режим: різновиди, ознаки.

 25. Ознаки демократичного режиму правової держави.

 26. Авторитарні режими: їх різновиди та основні ознаки.

 27. Поняття та види прав статусу особи в зарубіжних країнах.

 28. Інститут громадянства в зарубіжних країнах.

 29. Основні способи набуття та втрати громадянства в зарубіжних країнах.

 30. Поняття та система прав і свобод людини і громадянина в зарубіжних країнах .

 31. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в зарубіжних країнах.

 32. Політичні партії (поняття, види, місце і роль у політичній системі).

 33. Партійні системи зарубіжних країн.

 34. Двопартійні системи (система США та Великобританії).

 35. Однопартійні системи, їх оцінки.

 36. Поняття виборчого права, його принципи.

 37. Політичні партії та виборчий процес.

 38. Поняття виборчих систем в зарубіжних країнах.

 39. Мажоритарна виборча система, її різновиди.

 40. Пропорційні та змішані виборчі системи.

 41. Референдум як форма прямої демократії: поняття, види, значення.

 42. Система державних органів зарубіжних країн.

 43. Глава держави в системі державних органів зарубіжних країн.

 44. Президент, його правовий статус та роль у зарубіжних країнах.

 45. Монарх, його правовий статус та роль у зарубіжних країнах.

 46. Законодавча влада в зарубіжних країнах.

 47. Місце парламенту в системі вищих органів зарубіжних країн

 48. Парламент та парламентаризм.

 49. Структура та порядок формування парламентів.

 50. Функції парламентів.

 51. Поняття та види законодавчого процесу в зарубіжних країнах.

 52. Конституційний статус депутатів парламенту.

 53. Конституційний статус та система органів виконавчої влади в зарубіжних країнах.

 54. Уряд у системі центральних органів виконавчої влади.

 55. Структура, порядок формування та діяльність урядів.

 56. Види урядів і їх повноваження.

 57. Глава уряду, порядок його призначення, правовий статус та роль.

 58. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади.

 59. Поняття та ознаки судової влади в зарубіжних країнах.

 60. Поняття та види судових органів.

 61. Поняття та види судових систем.

 62. Місцеве управління і самоврядування в зарубіжних країнах: поняття і місце в політичній системі.

 63. Основні концепції і організація місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

 64. Порядок діяльності і повноваження органів місцевого самоврядування.

 65. Поняття конституційного контролю (нагляду).

 66. Органи конституційного контролю і нагляду, їх класифікація та повноваження.

^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс В.М. Шаповал Юрінком Інтер-2008 с.480.

 2. Ворона П. В. Місцеве самоврядування в зарубіжнихкраїнах: досвід для України : [навч. посіб. для депутатів місцевих рад] / П. В. Ворона ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Вища шк. політ. лідера. - К. : [Ун-т "Україна"], 2011. - 209 с.

 3. Глухова Г. В. Механізми реалізації державної політики соціальними службами: досвід зарубіжнихкраїн для України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Глухова Ганна Василівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л., 2011. - 21 с.

 4. Абдрасулов Е.Б. Критический анализ опыта толкования Конституции в Республике Казахстан // Известие вузов. Правоведение.-2002.-№1.-С.51-62.

 5. Абдрасулов Е.Б. Критический анализ опыта толкования Конституции в Республике Казахстан // Известие вузов. Правоведение.-2002.-№1.-С.51-62.

 6. Авакьян С.А. Закон о конституционном суде земли Мекленбург – Форполимерн (ФРН): пояснения, перевод, комментарий // Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 1997. - №6.

 7. Авакьян С.А. Президент Российской Федерации: эволюция конституционно-правового статуса // Вестник Московского университета. Сер. 2. Право. – 1998. - №1.

 8. Алебастрова И. А. Конституционное право зарубежных стран. Учебное пособие. М. Юрайт. 2001.

 9. Алихович С.С. О соотношении федерализма и регионализма // Современное право. – 2003.

 10. Андриченко Л.В. Регулирование и защита прав национальных меньшинств в законодательстве зарубежных стран // Современное право. – 2002. - №3. С. 84-93.

 11. Анріанов К. Правова природа рішень Європейського Суду з прав людини // Право України. – 2002.-№3. – С.37-42.

 12. Арановский К.В. Конституция как государственно-правовая традиция и условия её изучения в российской правовой среде // Известия вузов. Правоведение. – 2002. - №1. – С. 56-60.

 13. Арановский К.В. Конституция как государственно-правовая традиция и условия её изучения в российской правовой среде // Известия вузов. Правоведение. – 2002. - №1. – С. 56-60.

 14. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран .М.: 1998. с.384.

 15. Арефина С.И. Проблемы делегированного законодавства в зарубежных странах // Реферативный Журнал Государство и право.-2003.-№3.-С.44-58.

 16. Барабаш Б. Правовий статус особи у конституціях штатів США // Право України. - 2002. - №3. - С. 166-173.

 17. Басс В. О. Організаційно-правові засади створення місцевої міліції в Україні: порівняльний аналіз з діяльністю муніципальної поліції зарубіжних країн : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Басс Вікторія Олександрівна; Акад. упр. М-ва внутр. справ. - К., 2010. - 19 с.

 18. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Батанов Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 34 с.

 19. Батанов О. Місцевий уповноважений з прав територіальної громади в механізмі захисту прав людини (проблеми теорії та практики) // Право України. – 2001. - №2.- С.43-46.

 20. Беринхем В. Вступ до права та правової системи США (пер. з англ.). – Норма, 1997.

 21. Боботов С.В. Конституционная юстиция.- М., ЕАВ, 1994.

 22. Боботов С.В. Конституционная юстиция.- М., ЕАВ, 1994.

 23. Богдановская И.Ю. Прецедентное право.- М.:Наука, 1993

 24. Бодак А.Л. Конституционно-правовые проблемы нормотворческой деятельности органов исполнительной власти Республики Беларусь: Автореф. диссертации канд. юрид. наук. - Минск., 2005.-22 с.

 25. Бойко О. Юридична природа інституту президентства // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – С.69-71.

 26. Бойкова М. А. Діалектична методологія ефективного державотворення і прогнозування розвитку країни : монографія / М. А. Бойкова, О. Ф. Омельченко. - К. : К.І.С., 2011. - 128 с.

 27. Бондарь Н.С. Предвыборная агитация: Теория и практика. – М., 2004.

 28. Борисов В.Д., Лубский В.І. Мусульманське право: Курс лекцій. – К., 1997.

 29. Борисов В.Д., Лубский В.І. Мусульманське право: Курс лекцій. – К., 1997.

 30. Бостан С.К. та Тимченко С.М. Державне право зарубіжних країн: Навч. посібник / Міністерство освіти і науки України. Запорізький юрид. ун-т МВС України. Київський юрид. ін-т МВС України.-Київ, 2005.-504 с.

 31. Бостан С.К. та Тимченко С.М. Державне право зарубіжних країн: Навч. посібник / Міністерство освіти і науки України. Запорізький юрид. ун-т МВС України. Київський юрид. ін-т МВС України.-Київ, 2005.-504 с.

 32. Булахов О.Н. К вопросу о бикамеральной системе парламента // Известия вузов. Правоведение. – 2003. - №4.-С. 23-31.

 33. Буряков В. Порівняльний аналіз правового статусу органів місцевого самоврядування в Україні та Італії // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №7. - С. 112-113.

 34. Ворона П. В. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах: досвід для України : [навч. посіб. для депутатів місцевих рад] / П. В. Ворона ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Вища шк. політ. лідера. - К. : [Ун-т "Україна"], 2011. - 209 с.

 35. Гамельтон А. Коментар до конституції США. К.: Сфера, 2004.

 36. Гамельтон А. Коментар до конституції США. К.: Сфера, 2004.

 37. Гельфенбуйн М. Судоустройство государства Израиль // Российская юстиция. – 2002 - №3. – С.63-65.

 38. Георгіца А.З. До питання про трактування та дефініцію поняття “Парламентаризм” // Чернівецький ун-т. Науковий вісник. Вип. 18: правознавство. – Чернівці, 1997. – С. 140-145.

 39. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн. Підручник. – Тернопіль. Астон.2003.

 40. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн. Підручник. – Тернопіль. Астон.2003.

 41. Глацанов А. Прямое действие конституционных норм и принципов // Законность. – 2004. - №4.

 42. Глухова Г. В. Механізми реалізації державної політики соціальними службами: досвід зарубіжних країн для України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Глухова Ганна Василівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л., 2011. - 21 с.

 43. Головченко В. Чи все залежить від конституції, якої в Англії нема? // Юрид. вісник. України – 1998. – 12 -18 листопада. - №46. – С.7.

 44. Головченко В. Чи все залежить від конституції, якої в Англії нема? // Юрид. вісник. України – 1998. – 12 -18 листопада. - №46. – С.7.

 45. Голосов В.Г. Пределы электронной инженерии: «Смешанные не связанные» избирательные системы в новых демократиях // Полис.-1997.-№3.-С.102-113.

 46. Грицаєнко Л. Роль Конституційної Ради як органу конституційного контролю у державі та суспільстві Франції // Право України.-2005.-№5.-С.134-138.

 47. Грицак В.М. Особливості конституційного устрою федеративних країн Європейського Союзу. // Вісник Запорізького юридичного інституту. Запоріжжя, 2002.

 48. Грицак В.М. Особливості конституційного устрою федеративних країн Європейського Союзу. // Вісник Запорізького юридичного інституту. Запоріжжя, 2002.

 49. Грищяк І. Європейське управління в договорі про запровадження Конституції для Європи // Право України.-2005.-№4.-С.118-123.

 50. Давид Рене, Жоффре-Спинози, Канилла. Основные правовые системы современности. – М., 1998.

 51. Давидова М. Соціально-економічні права як критерій аналізу класифікації сучасних демократичних держав // Право України. – 2001. - №8. С. 32-35.

 52. Дегтев Г.В.Некоторые теоретические закономерности становления института президентства на современном этапе // Государство и право.-2005.-№2.-С.5-12.

 53. Декларация прав и свобод человека и гражданина: Сборник нормат. актов и документов. – М., 2001.

 54. Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір (Тодиківські читання) : зб. наук. доп. і повідомлень IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студ. (27-28 травня 2011 р.) / [за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана]. - Х. : Права людини, 2011. - 336 с.

 55. Денисов В. Парламентаризм і ліберальна традиція індивідуальної особи // Віче – 2001. - №1. – С.54-84.

 56. Денисов В. Парламентаризм і ліберальна традиція індивідуальної особи // Віче – 2001. - №1. – С.54-84.

 57. Державне право зарубіжних країн. Бостан С.К. Навч. Посібник рекомендовано МОН України.-К.:ЦУЛ, 2005.

 58. Державне право зарубіжних країн. Бостан С.К. Навч. Посібник рекомендовано МОН України.-К.:ЦУЛ, 2005.

 59. Джиффорд Д. Дж., Джиффорд К.Х. Правовая система Австралии. – М., 1988.

 60. Дмитриев Ю.А. К вопросу об определении предмета отрасли конституционного права // Государство и право. – 2002. – №7. – С.18-32.

 61. Домрин А.Н., Косаткина Н.М., Ковачев Д.А. Институты конституционного права иностранных государств. – М., 2002.

 62. Дудченко О. С. Колегії органів виконавчої влади незалежної України: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дудченко Оксана Сергіївна ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 18 с.

 63. Еленин Н.В. Нетипичные способы принятия конституции: // Юрист. – 1998. - №2. – С.8.

 64. Еленин Н.В. Нетипичные способы принятия конституции: // Юрист. – 1998. - №2. – С.8.

 65. Ермаков Д.Н. Законотворческая деятельность администрации Президента Аргентины Х.Д. Перона // Государство и право-2003.-№6.-С.78-85.

 66. Зайпт Е.В. Финляндский Основной Закон 1999 г. // Государство и право -2002. - №3. - С. 75-83.

 67. Законодавчий процес в парламенті Канади. // Право України. 2000. -№1.

 68. Зиновьев А.В. Отличаются ли выборы президента США демократизмом и легитимностью? // Известия вузов. Правоведение. - 2001. -№3.-С. 70-76.

 69. Зиновьев А.В. Отличаются ли выборы президента США демократизмом и легитимностью? // Известия вузов. Правоведение. - 2001. -№3.-С. 70-76.

 70. Зискінд І. О. Господарсько-правовий аспект регулювання та нагляду (контролю) у сфері страхування: досвід України та зарубіжних країн : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Зискінд Ігор Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О., 2011. - 20 с.

 71. Златопольский Д.Л. О конституциях стран Восточной Европы // Журнал рос. права. – 1998. - №2. – С.118 -126.

 72. Иваненко В.С. Конституции государств - участников СНГ и международное право: некоторые проблемы, вопросы их соотношения // Известия вузов. Правоведение. - 2002. - №1. - С. 159-173.

 73. Иванова И.К. Плата лордов на рубеже ХХ века // Государство и право. – 2003. - №6. – С.70-73.

 74. Исаев М.А. Основные реформы конституционного контроля в странах Скандинавии // Государство и право. – 2003. - №12.

 75. Каданева С.М. Региональная реформа в Соединенном Королевстве // Государство и право. – 2003. - №9.

 76. Кармаза О.О. Правовий статус біженців та процедура його отримання К.: КНТ., 2006.

 77. Качур В. Про характер канадського федералізму за актом 1863р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.: - Львів, 2004.

 78. Качур В. Про характер канадського федералізму за актом 1863р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.: - Львів, 2004.

 79. Керимов А.Д. О своеобразии государственной системы современной Франции // Государство и право. - 2001. -№1. - С. 71-74.

 80. Керрі Д.П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх. – К.: Веселка, 1995.

 81. Кириченко В. Суди, судові системи і судова влада у країнах Латинської Америки і Карибського басейну // Право України. – 2004.

 82. Кінаш Б.С. Соціальне призначення конституції у сфері регулювання дії міжнародних договорів (досвід зарубіжних країн) // Науковий вісник НАВСУ. К., 2004.-Вип.5.-С. 272-277.

 83. Кінаш Б.С. Соціальне призначення конституції у сфері регулювання дії міжнародних договорів (досвід зарубіжних країн) // Науковий вісник НАВСУ. К., 2004.-Вип.5.-С. 272-277.

 84. Кнемайер Ф.Л. Организация местного управления в Баварии (Основные структуры, особенности, недостатки) // Государство и право. 1995. - №4.

 85. Книш С. В. Міжнародно-правове співробітництво держав у боротьбі з нелегальною міграцією : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Книш Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 20 с.

 86. Ковачев Д.А. Федерация в зарубежных странах: актуальные аспекты // Журн. рос. права. – 1998. - №7. – С.120-129.

 87. Козакевич О. Конституційний суд Австралії: факти // Юрид. вісник України. - 2002. – №10. - С. 12.

 88. Колесник К.О. Парламентська процедура в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз: Автореф. дис. канд. юрид. наук. / Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого. – Х., 2003.

 89. Коломієць Ю. М. Державне право зарубіжних країн. Загальна частина : навч. посіб. / Ю. М. Коломієць ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 211 с.

 90. Коментовані зразки документів (за чинним законодавством). Т. 3. - 2011. - 448 с. : табл., фотогр.

 91. Конституции государств Европы: В 3т. / Л.А. Окуньков (общ. ред. и вступ ст.); Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. – М.: Норма, 2001.

 92. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие [Сост. В.В. Маклаков] 3-е изд. – М., 2001.

 93. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие [Сост. В.В. Маклаков] 3-е изд. – М., 2001.

 94. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Т 1–2. Под редакцией Б. А. Страшун.– М.,1996.

 95. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Т 1–2. Под редакцией Б. А. Страшун.– М.,1996.

 96. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. для вузов / Под общ. ред. проф. М.В. Баглая. - М.: Норма 2005.

 97. Конституционное право. Энциклопедический словарь / Отв. ред. и рук. авт. кол. С.А. Авакьян. - М., 2001.

 98. Конституционное право. Энциклопедический словарь / Отв. ред. и рук. авт. кол. С.А. Авакьян. - М., 2001.

 99. Конституция Грузии: Принята 24 августа 1995. - Тбилиси, 1995.

 100. Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч. Посібник / Упоряд. В.О. Ріялка, К.О. Законморна.-К.:Юринком Інтер, 2007.-384 с.

 101. Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч. Посібник / Упоряд. В.О. Ріялка, К.О. Законморна.-К.: Юринком Інтер, 2007.-384 с.

 102. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс В.М. Шаповал Юрінком Інтер-2008 с.480

 103. Конституційне право зарубіжних країн. Навч. посібник / М-во освіти України. За заг. ред В.О. Ріяки – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юринком Інтер, 2007.

 104. Конституційне право зарубіжних країн. Навч. посібник / М-во освіти України. За заг. ред В.О. Ріяки – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юринком Інтер, 2007.

 105. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки 1997–2001 / Відповід. редактор канд. юрид. наук П.Б.Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 512 с.

 106. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки 2001–2002 / Відповід. редактор канд. юрид. наук П.Б.Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 384 с.

 107. Конституційно-правовий та історичний аспекти повноважень глави держави: теоретично-методологічний аналіз // Підприємництво, господарство і правою.-2007.-№6.-С.122-125.

 108. Конституції країн парламентської демократії // Ін-т державного управління і самоврядування при КМ України: Львівський ун-т. – К., 1995.

 109. Конституції країн парламентської демократії // Ін-т державного управління і самоврядування при КМ України: Львівський ун-т. – К., 1995.

 110. Конституції нових держав Європи і Азії. - К., 1996.

 111. Конституції нових держав Європи і Азії. - К., 1996.

 112. Конституція України (із змінами і доп.) // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1 Спеціальний випуск. – ст. 2598.

 113. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. — К.: Ін Юре, 2010. — 629 с., [1] арк. іл.

 114. Копейчиков В.В. Проблема самоврядування і її розв’язання в західних демократіях і в Україні: Лекція. МВС України НАВСУ. – К., 2000.

 115. Копейчиков В.В. Проблема самоврядування і її розв’язання в західних демократіях і в Україні: Лекція. МВС України НАВСУ. – К., 2000.

 116. Корейба І. В. Конституційний Суд України в системі органів правової охорони Конституції України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Корейба Ігор Вячеславович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 20 с.

 117. Кравчук М.В. Правова система США / М-во науки і освіти України. Тернопільська акад. народного господарства.-К.: Нора-Друк.- 2004.-144 с.

 118. Краснов М.А. Россия как полупрезидентская республика: проблемы баланса полномочий (опыт сравнительно-правового анализа) // Государство и право.-2003.-№10.-с. 16-23.

 119. Кресіна І.О. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз, - К.: Юридична думка, 2004.

 120. Кресіна І.О. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз, - К.: Юридична думка, 2004.

 121. Кудряченко А. Парламентська система ФРН – засадничий принцип західної демократії // Віче. – 2002. - №4. – С. 69-74.

 122. Куйбіда В. С. Організаційно-правові аспекти місцевого самоврядування в Україні : [навч. посіб.] / Куйбіда В. С. ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна", Вища шк. політ. лідера. - К. : [Ун-т "Україна"], 2011. - 158 с.

 123. Кутафин О.Е. Российское гражданство. – М.: Юрист, 2003.

 124. Лазор І. Публічна самоврядна влада в республіці Італія та Україні: особливості організації та функціонування. Монографія.: КНТ, 2008.

 125. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід / Навч. посібник. Рекомендовано МОНУ.-2005.

 126. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Місцеве управління. Поняття, терміни, визначення. Словник-довідник. Навчальний посібник. Рекомендовано МОНУ.-К.: КНТ, 2006.

 127. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Основи державного управління та місцевого самоврядування. Навчально-методичний посібник. Рекомендовано МОНУ. К.: КНТ, 2007.

 128. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Основи державного управління та місцевого самоврядування. Навчально-методичний посібник. Рекомендовано МОНУ. К.: КНТ, 2007.

 129. Ларін М. Прецедент // Юридичний вісник України. – 2002. - №8. – С.11.

 130. Лемак В.В. Правова реформа в Чехії і Словаччині в умовах постсоціалістичної модернізації // Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого. – Харків, 2003.

 131. Лихова С., Медіна Л. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян, передбачена кримінальним законодавством деяких зарубіжних країн // Право України. – 2002. - №5. – С.148-151.

 132. Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. М.: Прогресс–Универс, 1993.

 133. Маклаков В.В. Конституции зарубежных государств: Учеб. пособие. - М., 2001.

 134. Марино Й. Конституционные реформы в Италии: процедура пересмотра конституции, обсуждение проекта полупрезидентской формы правления // Юрист. – 1998. - №6. – С.55-56.

 135. Марисюк К. Парламент Канади // Право України. – 1999. - №7. – С.112.

 136. Марисюк К. Парламент Канади // Право України. – 1999. - №7. – С.112.

 137. Марцеляк О. Гарантії діяльності омбудсмена: національна практика та зарубіжний досвід // Підприємство, господарство і право. – 2003. №12.

 138. Марченко В. В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) : монографія / В. В. Марченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - К. : Правова єдність, 2010. - 216 с.

 139. Маршук М.І. Історія і завдання місцевого (територіального) самоврядування в Республіці Польща // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків., 2004.

 140. Мендрас М. Ассиметрия и многообразие // Ассиметричность Федерации: Сборник. - М., 1997. - С.7-11.

 141. Місцеве управління в зарубіжнихкраїнах : навч.-метод. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: О. Д. Чепель, В. І. Чебан]. - Чернівці : Рута, 2011. - 139 с.

 142. Мішина Н.В. Муніципальне управління в США та Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії: порівняльно-правове дослідження: Автореф. дис. к.ю.н.(12.00.02) // Одеська нац. юрид. академія. – Одеса, 2002.

 143. Мішина Н.В. Муніципальне управління в США та Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії: порівняльно-правове дослідження: Автореф. дис. к.ю.н.(12.00.02) // Одеська нац. юрид. академія. – Одеса, 2002.

 144. Мосенкіс Ю. Л. Актуальні питання японістики. Мовна картина світу японців. Японське сакральне право та його мовне віддзеркалення в євразійському контексті / Юрій Мосенкіс, Микола Якименко, Дмитро Переверзєв ; Акад. наук вищ. освіти України. - К. ; Умань : [Жовтий], 2011. - 886 с.

 145. Мяловицька Н. А. Конституційно-правовий статус автономних утворень в унітарних та федеративних країнах Європи : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Мяловицька Ніна Анатоліївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2011. - 39 с.

 146. Мяловицька Н. А. Конституційно-правовий статус автономних утворень в унітарних та федеративних країнах Європи : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Мяловицька Ніна Анатоліївна ; Ін-т законодавства Верховной Ради України. - К., 2011. - 464 арк.

 147. Назаров І. В. Судові системи країн Європейського Союзу та України: генезис та порівняння : монографія / І. В. Назаров ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : ФІНН, 2011. - 430 с. –

 148. Назаров І. В. Судові системи країн Європейського Союзу та України: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Назаров Іван Володимирович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х., 2011. - 40 с.

 149. Насырова Л.Ф. Организация управления в субъектах федерации Бельгии // Вестник МГУ. Серия 11. Право. -2000. -№2. - С. 43-58.

 150. Немецкая избирательная система: Какие правила действуют на выборах Бундестага? / Iuter Nationas – in-Press? Peg / И. Оршин, 1998.

 151. Новые Конституции стран СНГ и Балтии. / Сб. документов. – М., 1994.

 152. Новые Конституции стран СНГ и Балтии. / Сб. документов. – М., 1994.

 153. Овсепян Ш.И. Развитие научных представлений о понятий и сущности конституции // Известия вузов. Правоведение. - 2001. - №5. - С. 24-36.

 154. Особливості кримінальної відповідальності вищих посадових осіб, суддів та інших чиновників: конституційний досвід європейських держав з республіканською формою правління // Підприємництво, господарство і право.-2006.-№2.-с.110-117.

 155. Павленко Р.М. Парламентська відповідальність уряду: світовий і український досвід. К.: КМ Академію, 2002.

 156. Павловська-Данева А. Омбудсмен как особый вид контроля над органами управления // Вестник МГУ. Серия 11. Право. - 2001. - №3. - С. 105-111.

 157. Підготовка та проведення виборчих компаній: Навчальний посібник. [Дайджест. Республіканська партія США за матеріалами експертів Міжнародного республіканського Інституту США]. – К. - 2002.

 158. Политика местного самоуправления В ФРГ / Пер. нем. Б. Воронов. Гидевиус, Вольфганг / Б-м.: Фонд Фридриха Эберша, 1995.

 159. Политические системы стран Западной Европы / Учебное пособие. – К.: Знання, 2000.

 160. Політичні права і свободи у демократичному суспільстві (досвід країн Європейського Союзу). - К., 2002.

 161. Порівняльна таблиця деяких статей конституцій різних країн // Голос громадянина. - 1997. - № 7. - С.15-30.

 162. Почепцев Г.Г. Как становятся президентами. Избирательные технологии ХХ века. – К. – 1999. - /Серия «Человек и общество на пороге ХХІ столетия».

 163. Права людини та громадянина. Навчальний посібник. Олійник А.Ю., Колодій А.М. – К. – 2003.

 164. Правовые системы стран мира / Под ред. А.Я. Сухарева. - М., 2001.

 165. Примуш М. Партії і партійні фракції // Віче. – 2002. – 5. – С. 22-27.

 166. Примуш М. Політичні партії та виборчий процес // Право України. – 2001. - №3. – С. 124-127, 143.

 167. Примуш М. Порядок утворення і діяльності політичних партій // Віче. – 2001. - №5 – С. 143-154.

 168. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 250.

 169. Про всеукраїнський і місцеві референдуми: Закон Української РСР від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 33. – Ст. 443 (із змінами і доповненнями).

 170. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 4. – Ст. 65.

 171. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 19. – Ст. 134.

 172. Про місцеве самоврядування в України: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 25. – Ст. 20 (з змінами та доповненнями).

 173. Про місцеві державні адмiнiстрацiї: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

 174. Про об'єднання громадян: Закон України вiд 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504; 1993. – № 46. – Ст. 427.

 175. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21.01.1994 р. // Відомості Верховної Ради України.-1994. -№ 18.-Ст. 101.

 176. Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 162.

 177. Про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України вiд 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України.-2000.-№ 21.-Ст. 158.

 178. Про Президента України: Закон України від 5 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 33. – Ст. 446.

 179. Про прокуратуру: Закон України вiд 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793 (з змінами на 20. 01. 2005).

 180. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.

 181. Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України вiд 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 43. – Ст. 212.

 182. Про Службу безпеки України: Закон України вiд 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 383.

 183. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

 184. Про статус депутатiв місцевих рад: Закон України вiд 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

 185. Про статус народних депутатiв України: Закон України вiд 22 бер. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 42. – Ст. 212.

 186. Про судоустрій та статус суддів: Закон України вiд 7 липня 2010 р. №2453-VI

 187. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

 188. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – ст. 1123,

 189. Про Центральну виборчу комісію: Закон України вiд 30 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № . – Ст.

 190. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010. У справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України)

 191. Ріяка В.О. Закоморна К.О. Конституційне законодавство зарубіжних країн, Київ, 2007.

 192. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір / Львівський нац. ун-т ім. І.Франка – Львів: Тріада плюс, 2004-398 с.

 193. Российский федерализм: Конституционные предпосылки и политическая реальность: Сб. док. - М., 2000.

 194. Руденко В.Н. «Народное вето» как институт непосредственной демократии / Государство и право.-2004.-№3. - С. 16-22.

 195. Руднєва О. М. Міжнародні стандарти прав людини та їх роль в розвитку правової системи України: теоретична характеристика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Руднєва Олександра Миколаївна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2011. - 36 с.

 196. Савицкий П.И. Акты высших государственных органов и органов субъектов федерации в Бельгии (новые тенденции)// Известия вузов. Правоведение.-2002.-№ 5.-С.166-177.

 197. Савченко О. Конституційне закріплення принципу верховенства права в зарубіжних державах // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№7.-С. 100-103.

 198. Саликов М. Взаимоотношения штатов в системе американского федерализма // Государство и право. -1997. - № 9. С. 95-98.

 199. Сас С. Законодавча процедура парламентів: Порівняльно-правовий аналіз норм регламентів // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №3.

 200. Совгиря О. Правовий статус парламентської опозиції у Великобританії // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№11.-С. 77-81.

 201. Солоненко О.М. Функції політичних партій // Науковий вісник НАУВС.-Київ, 2004. Вип. №4.-С. 163-168.

 202. Сравнительное конституционное право: Уч. пособие/Отв. ред.В.Е. Чиркин.-М.: Междунар. отнош., 2002.- 448с.

 203. Стецюк П. Конституція як форма правового закріплення зміни владних відносин в державі при переході від тоталітарного режиму до демократичних форм правління // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів. 2003. Вип. 38.-С. 145-152.

 204. Сухонос В. Конституційно-правовий та історичний аспект припинення повноважень глави держави: теоретико-методологічний аналіз // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№6.-С.122-125.

 205. Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці ісламу: історико - теоретичний аналіз // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№7.-С.7-10.

 206. Сучасний конституціоналізм: Монографія / В.М. Шаповал.-К., Юрінком Інтер - Салком, 2005.-560 с.

 207. Таагапера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем // Полис. – 1997 - № 3. – С. 114-136.

 208. Тарасов А.М. Президентский контроль: теоретические и практические оценки его эффективности // Государство и право.-2000.-№11.-с.54-64.

 209. Фаер С.А. Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы. Изд. 2-е. – К. 2001.

 210. Фракції, партії в парламенті. / Кречне, Геральд/. – К.: Заповіт., 1999.

 211. ФРГ. Законы. Федеративный закон о выборах в Германский Бундестаг / Пер. с нем. В. Вербиц / - Б.- М.: Б.И, 1993.

 212. Фрицький О.Ф. Порівняльний аналіз досвіду становлення і розвитку місцевого самоврядування у Франції і в Україні // Академія правових наук України. Вісник України. – Харків, 1995. – Вип. 3.

 213. Хавронюк М. Особливості кримінальної відповідальності вищих посадових осіб, суддів та інших чиновників: конституційний досвід європейських держав з республіканської формою правління // Підприємництво, господарство і право.-2006.-№2.-С.110-117.

 214. Хованська А.В. Достоинство человека: международный опыт правового понимания // Государство и право.-2002. - № 3.-С. 48-54.

 215. Чернега Р. Проблематика участі громадян у місцевому самоврядуванні в класичних та сучасних наукових дослідженнях // Юридична Україна.-2005.-№1.-С.8-11.

 216. Черненко І. Участь суб’єктів федерації в механізмі зовнішніх відноси Канади (конституційно-правовий аспект) // Право України.-2003.-№10.С. 160-163.

 217. Чиркин В.Е. Конституционные проблемы власти народа // Государство и право.-2004.-№9.-С.5-12.

 218. Чиркин В.Е. Пути развития современного парламента: «мини парламенты» // Известия вузов. Правоведение. - 2002. - №2. - С. 24-33.

 219. Чиркин В.Е. Современная модель конституции: прежние и новые приоритеты // Известия вузов. Правоведение. - 2003. - №2. - С. 50-57.

 220. Шаповал В. Сутнісні характеристики конституційного контролю // Право України.-2005.-№3.-С.23-27.

 221. Шаповал В.М. Безпосередня демократія і представницька демократія у взаємозв’язках // Право україни.-2004.-№8.-С.8-12.

 222. Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах: Навчальний посібник. – Київ: УАДУ, 2000.

 223. Шаповал В.М. Конституційна категорія суспільної держави // Право України.-2004.-№5.-С.14-19.

 224. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: Підручник, - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 464 c.

 225. Шумиров В.М. Правовая система США: (учеб. пособие для студентов) – М.: Консалтинг. – 2001.

 226. Шумілов А. Питання міжнародного права в конституціях постсоціалістичних держав // Право України. – 2003. - №3.

 227. Элерс Д - Местное самоуправление в Германии // Государство и право. – 2002. - № 3. – С. 68-74.

 228. Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. М.: ЮЛ,1995.

 229. Юдин Ю.А. Политические партии в современном государстве. М.: Форум–Инфра. М., 1998.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальне-процесуальне...
Розслідування злочинів, розгляд матеріалів кримінального провадження – це сфера кримінально-процесуальної діяльності органів досудового...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право»...
Автори: професор кафедри загальноправових дисциплін, к ю н., доцент Камінська Н. В.; викладач кафедри загальноправових дисциплін...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної...
«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (відповідно до вимог ects) / Уклад.: С. Г. Серьогіна, О. А. Гончаренко, К. О. Закоморна,...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни конституційне...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconРобоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного...
Кримінальний процес України: робоча навчальна програма для курсантів 3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconЗатверджую
Криміналістика: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс
...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconРобоча навчальна програма з дисципліни „ Історія держави І права...
Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія держави І права зарубіжних країн”. / Укладач: проф. Скрипникова Л. В
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
С. По-друге, необхідність вдосконалення вітчизняного конституційного процесу потребує вивчення досвіду роботи публічних інституцій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка