Провадження освітньої діяльності в Уманському національному університеті садівництва здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та
Скачати 322.53 Kb.
НазваПровадження освітньої діяльності в Уманському національному університеті садівництва здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та
Сторінка1/2
Дата конвертації19.06.2013
Розмір322.53 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2

Провадження освітньої діяльності в Уманському національному університеті садівництва здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 072634 від 14.08.2012 р., термін дії ліцензії для напрямів підготовки:

6.030504 "Економіка підприємства" – до 01.07.2022 р.;

6.030507 "Маркетинг" – до 01.07.2022 р.;

6.030508 " Фінанси і кредит" – до 01.07.2022 р.;

6.030509 "Облік і аудит" – до 01.07.2020 р.;

6.030601 "Менеджмент" – до 01.07.2020 р.;

6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" – до 01.07.2022 р.;

6.090101 "Агрономія" – до 01.07.2020 р.;

6.090105 "Захист рослин" – до 01.07.2014 р.;

6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" – до 01.07.2019 р.;

6.051701 "Харчові технології та інженерія" – до 01.07.2020 р.;

6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" – до 01.07.2016 р.;

6.140103 "Туризм" – до 01.07.2016 р.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Уманського національного університету садівництва (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1244 від 05листопада 2012 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 р. за № 1902/22214.
І. Загальні положення

  1. Уманський національний університет садівництва оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі: Агротехнічний коледж, Городищенський коледж, Тальнівський будівельно-економічний коледж, Тальянківський агротехнічний коледж, Чигиринський технікум, Шевченківський коледж (див. додатки).

  2. До Уманського НУС приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  3. Прийом до Уманського НУС на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

Гуртожитки розміщені на території університету. У кімнаті проживає 2–5 осіб, залежно від корисної площі. Блокова система, на поверсі 3-10 кімнат, кухня, 2 санвузли, функціонують душові кімнати.^ II. Вимоги до рівня освіти вступникі

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. Уманський НУС приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий, третій (денна форма навчання); другий, третій, четвертий (заочна форма навчання) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

  5. Уманський НУС здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


III. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в Уманському НУС здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

 • за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії у 2013 році

Денна форма

навчання

Заочна

форма

навчання

І термін

ІІ термін

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

4 березня 2013 року

15 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Уманський НУС

20 липня 2013 року


13 березня 2013 року

30 липня 2012 року


Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня

2013 року

13 березня 2013 року

9 серпня

2013 року

Строки проведення вступних екзаменів

21–31 липня

2013 року

14-20

березня 2013 року

1-7 серпня

2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

– перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року

– другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року

– третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року

22 березня 2013 року

10 серпня

2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – 25 серпня

за кошти

фізичних та юридичних осіб – 26 березня

за державним замовленням – 16 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – 24 серпня

  1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени випробування, що проводить Уманський НУС, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

у 2013 році

Денна

форма

навчання

Заочна форма

навчання

І термін

ІІ термін

Початок прийому заяв та документів

1 липня

2013 року

4 березня 2013 року

1 липня

2013 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня

2013 року

13 березня 2013 року

22 липня

2013 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

23, 24 липня

2012 року

14-20 березня 2013 року

23, 24 липня

2012 року

Термін оприлюднен­ня рейтингового списку вступників

26 липня

2013 року

22 березня 2013 року

26 липня

2013 року

Терміни зарахування вступників

30 липня

2013 року

27 березня

2013 року

30 липня

2013 року

4.3. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної компанії у

2013 році

Денна форма навчання

Заочна форма

навчання

базова вища освіта

повна вища освіта

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

1 липня 2013 року

1 липня

2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступний екзамен з іноземної мови (ОКР магістр)

16 липня 2013 року

16 липня 2013 року

16 липня

2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступний екзамен з іноземної мови

(ОКР спеціаліст)

16 липня 2013 року

16 липня 2012 року

16 липня

2013 року

Строки проведення вступного екзамену з іноземної мови (ОКР магістр)

17-18 липня

2013 року

17-18 липня

2013 року

17-18 липня

2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

19 липня

2013 року

19 липня

2013 року

19 липня

2013 року

Терміни зарахування вступників

20 липня

2013 року

20 липня

2013 року

20 липня

2013 року

4.4. Розпорядок роботи приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00 години; у суботу – з 8.00 до 14.00 години; неділя – вихідний (окрім 11 та 25 серпня – в дані дні приймальна комісія працює з 8.00 до 14.00).
^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу в Уманський НУС

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Уманського НУС. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- медичну довідку за формою 086-о.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів.

5.4. До заяви поданої в паперовій формі вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- медичну довідку за формою 086-о або її копію;

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностя­ми), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2008, або 2009, 2010, 2011, 2012 та 2013 році.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Уманського НУС, або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в Уманському НУС.

5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання тільки вступних екзаменів в Уманському НУС:

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — при вступі на заочну форму навчання;

 • особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в Уманському НУС за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в Уманському НУС за їх вибором.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Уманського НУС, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Уманського НУС, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №,№ 1902/22214, 1903/22215.

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше трьох заяв на напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі та форми навчання у кожному з вищих навчальних закладів). Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви подані вступниками до приймальних комісій в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються приймальними комісіями. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Правилами прийому до Уманського НУС мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Уманського НУС.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

5.18. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з Уманським НУС відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5.19. Інші документи, що повинні подати вступники у терміни, визначені для прийому документів, якщо такі передбачені законодавством або стандартами вищої освіти для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки.

5.20. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Уманського НУС для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) (див. додаток 3), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Уманський НУС за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому до Уманського НУС.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності (див. додаток 4). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів, визначених Правилами прийому до Уманського НУС предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, вступних екзаменів з української мови та літератури (профільний предмет), біології та математики (непрофільні предмети) у передбачених цими Правилами випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4. Конкурсний відбір осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра проводиться за результатами їх навчання у бакалавраті з урахуванням пункту 10.1 цих Правил.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами прийому до вищого навчального закладу, та вноситься до Єдиної бази.

Особи, які мають однаковий конкурсний бал, зараховуються за конкурсом у такому порядку:

 • переможці ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін та спеціальностей;

 • ті, що отримали диплом бакалавра з відзнакою;

 • діти-сироти;

 • ті, які виявили здібності і нахил до обраної спеціальності:

 • мають кращі оцінки з фахових дисциплін;

 • активні учасники відповідних олімпіад, конкурсів наукових та інших робіт, конференцій, семінарів тощо;

 • ті, які брали активну участь в громадській та спортивно-масовій роботі.

6.5. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової вищої освіти обов'язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.

6.6. Прийом на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань, що оцінюються за 5-бальною шкалою.

На навчання за скороченим терміном підготовки без вступних випробувань зараховуються призери олімпіад, які проводяться на базі Уманського НУС, за умови, що вони вступають на напрями, для яких є профільними вступні співбесіди з відповідних фахових дисциплін, з яких вони були призерами цих олімпіад.

6.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.8. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені в університеті, розглядає апеляційна комісія Уманського НУС.

6.9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені в університеті, розглядає апеляційна комісія Уманського НУС, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його ректора.

Прохання вступника про апеляцію подається у вигляді заяви на ім’я голови апеляційної комісії.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (далі – апеляція) подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.
VII. Цільовий прийом до Уманського НУС

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99р. № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99р. № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Уманського НУС особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
^ IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до Уманського НУС відповідно до розділу XІІ Правил прийому до Уманського НУС за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво» та напрями «міжнародні економічні відносини» і «міжнародний бізнес»;

екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія»;

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 1 до цих Правил.

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

- особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

- особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

- особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліками, визначеними наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення довузівської підготовки) Уманського НУС, і вступають на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу на напрями підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"; 6.051701 "Харчові технології та інженерія"; 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" і 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Уманського НУС додається 20 балів за результатами підсумкової атестації.

9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією навчального закладу до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.
Х. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99р. № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002р. № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008р. № 6).

10.2. Кількість місць для осіб установлюється рішенням приймальної комісії і становить 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригінала сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить університет) не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.
ХІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Уманського НУС:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002р. № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007р. № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

 • вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.
XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

 • учасники міжнародних олімпіад;

 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;

 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;

 • конкурсний бал вступника;

 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

 • наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Уманського НУС із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

  1   2

Схожі:

Провадження освітньої діяльності в Уманському національному університеті садівництва здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Провадження освітньої діяльності в Уманському національному університеті садівництва здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Провадження освітньої діяльності в Уманському національному університеті садівництва здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Провадження освітньої діяльності в Уманському національному університеті садівництва здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Провадження освітньої діяльності в Уманському національному університеті садівництва здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Провадження освітньої діяльності в Уманському національному університеті садівництва здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та iconПровадження освітньої діяльності у Харківському університеті Повітряних...
Університету) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України ав №586527 від 09. 11. 2011...
Провадження освітньої діяльності в Уманському національному університеті садівництва здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та iconПравила прийому одеського державного екологічного університету у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Одеському державному екологічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Провадження освітньої діяльності в Уманському національному університеті садівництва здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Провадження освітньої діяльності в Уманському національному університеті садівництва здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та iconПравила прийому до Східноєвропейського національного університету...
Провадження освітньої діяльності у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки здійснюється відповідно до...
Провадження освітньої діяльності в Уманському національному університеті садівництва здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та iconЗатверджено
Провадження освітньої діяльності у Львівському інституті економіки І туризму здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка