Договір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та Ужгородською міською клінічною лікарнею про сумісну діяльність в галузі підготовки кадрів І проведення лікувально-консультативної роботи
Скачати 42.65 Kb.
НазваДоговір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та Ужгородською міською клінічною лікарнею про сумісну діяльність в галузі підготовки кадрів І проведення лікувально-консультативної роботи
Дата конвертації01.07.2013
Розмір42.65 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Медицина > Документы
«ПОГОДЖЕНО»

Начальник управління охорони

здоров’я Закарпатської ОДА

___________ Шніцер Р.І.

«___» __________ 2013 року
Договір

між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та

Ужгородською міською клінічною лікарнею

про сумісну діяльність в галузі підготовки кадрів і

проведення лікувально-консультативної роботи
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» в особі ректора Ващука Ф.Г., який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та Ужгородська міська клінічна лікарня в особі головного лікаря Кураха І.І. , який діє на підставі Статуту клінічної лікарні з іншої сторони, керуючись Наказом №174 від 05.06.1997 р. «Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я» уклали цей договір про нижче наведене:


  1. Предмет договору

1.1. Договірні сторони приймають на себе взаємні зобов’язання по сумісній організації, удосконаленню і забезпеченню медичної допомоги населенню, ефективне використання кадрових, фінансових, матеріальних ресурсів, науково-педадогічного потенціалу стоматологічного факультету Ужгородського національного університету ( надалі – Факультет), працюючих на базі Ужгородської міської поліклініки (надалі – Лікарня) направлених на поліпшення здоров’я населення.

1.2. Навчально-лікувальний процес проводиться з лікарями-інтернами, стажистами, курсантами з фахів, дозволених МОЗ України. Клінічною базою є ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.3. Керівник бази призначається спільним наказом ректора УжНУ та начальника Управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА.

1.4. Сумісно ( лікарями лікарні та викладачами факультету) використовуються лікувально-діагностична медична техніка та інше обладнання.


  1. Зобов’язання сторін

2.1. Лікарня зобов’язується:

2.1.1 Закріпити за факультетом ___________________________________

___________________________________________________________________

2.1.2. Забезпечувати працівників факультету медичними інструментами, універсальною медичною формою одягу, необхідними для проведення лікувально-діагностичного процесу.

2.1.3. Своєчасно та якісно виконувати технічні роботи по ремонту та обслуговуванню медичної техніки, яка сумісно використовується.

2.1.4. Спільно з керівництвом факультету розглядати розстановку та підготовку медичного персоналу у підрозділах Лікарні.

2.1.5. З метою якісного проведення навчально-педадогічного та науково-дослідницького процесів проводити амбулаторний прийом тематичних хворих з контингенту, прикріпленого до Лікарні.

2.1.6. Дозволити проведення щорічної медичної практики студентами медичного факультету на базі лікарні, згідно графіків, погоджених з адміністрацією лікарні.

^ 2.2. Ужгородський національний університет (факультет) зобов’язується:

2.2.1. Проводити оснащення медичним обладнанням викладачів факультету, що працюють на базі Лікарні.

2.2.2. Впровадити в Лікарні сучасні інформаційні технології в лікувально-діагностичний процес (Інтернет-консультації, електронні консиліуми тощо).

2.2.3. Систематично надавати допомогу в проведенні лікувально-діагностичного процесу на сучасному рівні у формі консультацій хворих, консиліумів тощо.

2.2.4. Контролювати і керувати лікарсько-професійною підготовкою інтернів, стажистів, курсантів факультету.

2.2.5. Приймати участь у підвищенні кваліфікації медичного персоналу Лікарні, проведенні клінічних конференцій тощо.

2.2.6. Використовувати медичну техніку Лікарні та Факультету лише за прямим призначенням.

2.2.7. Забезпечити виконання технічних умов експлуатації медичної техніки і не допускати до роботи з приладами осіб, що не мають спеціальної підготовки.

2.2.8. Використовувати графік експлуатації і профілактичного огляду медичної техніки, що спільно використовується.

2.2.9. Тримати приміщення, надане для користування в належному санітарно-гігієнічному стані, не допускати псування майна, дотримуватися правил техніки безпеки, в т.ч. протипожежної.


  1. Відповідальність сторін

3.1. Медична техніка, обладнання, інструменти та інвентар, виведені з ладу внаслідок порушення правил експлуатації, відновлюються за рахунок винуватця.

3.2. У разі невиконання зобов’язань договору однією із сторін, винна сторона відшкодовує збитки згідно із законодавством та нормативними актами України.

3.3. Усі спірні питання вирішуються згідно з чинним законодавством України.


  1. Форс-мажор

4.1. Сторони звільняються (частково чи повністю) від зобов’язань у разі неможливості їх виконання (пожежа, землетрус, воєнні дії тощо) та інших незалежних від сторін обставин.

4.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана письмово повідомити іншу сторону не пізніше як за 48 ( сорок вісім) годин.


  1. Термін дії договору

5.1. Термін дії цього договору: з 01 березня 2013 року по 01 березня 2020 року.

5.2. Договір вважається продовженим на той самий термін, якщо ні одна із сторін не виявила незгоди раніше одного місяця до терміну закінчення дії договору.

5.3. Якщо одна із сторін не може виконувати зобов’язання за договором, то його може бути розірвано. Ініціатор розірвання договору має письмово попередити іншу сторону не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) діб.


  1. Інші умови

6.1. Договір складено на трьох аркушах у двох оригінальних примірниках для кожної із сторін.

6.2. Всі виправлення в тексті договору мають юридичну силу лише в разі взаємного засвідчення їх представниками сторін у кожному окремому випадку.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Ужгородська міська Державний вищий навчальний

поліклініка заклад «Ужгородський

88000 м. Ужгород, національний університет»

вул. Грибоєдова, 20В м. Ужгород, вул. Підгірна, 46

тел./факс: (0312) 64-24-69 код ЄДРПОУ 02070832

тел./факс: (03122)33341

Головний лікар Ректор
___________Качанова В. В. ___________ Ващук Ф.Г.
Погоджено:

В.о. проректора

______________ Переста Ю.Ю.
В.о. декана стоматологічного ф-ту

______________ Костенко Є.Я.

Схожі:

Договір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та Ужгородською міською клінічною лікарнею про сумісну діяльність в галузі підготовки кадрів І проведення лікувально-консультативної роботи iconПро сумісну діяльність в галузі підготовки кадрів І проведення лікувально-консультативної роботи

Договір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та Ужгородською міською клінічною лікарнею про сумісну діяльність в галузі підготовки кадрів І проведення лікувально-консультативної роботи iconМагістрів в освітній галузі “Державне управління“ за спеціальністю “Державна служба“
Навчання здійснюється за державним замовленням Головного управління державної служби України, окремим договором між вищим навчальним...
Договір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та Ужгородською міською клінічною лікарнею про сумісну діяльність в галузі підготовки кадрів І проведення лікувально-консультативної роботи iconЗатверджено
В.І. Вернадського (далі – Університет) відповідно до Указу Президента України від 22 жовтня 2001 року №1002 “Питання Таврійського...
Договір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та Ужгородською міською клінічною лікарнею про сумісну діяльність в галузі підготовки кадрів І проведення лікувально-консультативної роботи iconЗапрошуємо до обговорення проекту Порядку визначення вартості підготовки...
Тині підготовки фахівців вищими навчальними закладами І–іv рівнів акредитації, розроблений на виконання Закону України «Про формування...
Договір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та Ужгородською міською клінічною лікарнею про сумісну діяльність в галузі підготовки кадрів І проведення лікувально-консультативної роботи iconНаціональний авіаціиний університет
Рб-5 020207, затверджений проректором з навчальної роботи від 24. 12. 2010 р., договір на проведення практики між базою практики...
Договір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та Ужгородською міською клінічною лікарнею про сумісну діяльність в галузі підготовки кадрів І проведення лікувально-консультативної роботи iconМіністерство освіти І науки україни двнз "ужгородський національний...
Програма та перелік питань державного екзамену з біології окр "бакалавр" підготовки фахівців з вищою освітою
Договір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та Ужгородською міською клінічною лікарнею про сумісну діяльність в галузі підготовки кадрів І проведення лікувально-консультативної роботи iconПравила прийому до Київського вищого професійного поліграфічного училища на 2011 2012 н р
Київське вище професійне поліграфічне училище є державним навчальним закладом (далі – училище)
Договір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та Ужгородською міською клінічною лікарнею про сумісну діяльність в галузі підготовки кадрів І проведення лікувально-консультативної роботи iconЛекція №8 Тема: Організаційна діяльність менеджера у закладах освіти
Григораш В. В., Касьянова О. М., Мармаза О.І. Управління навчальним закладом. В 2-х частинах. – Харків.: Ранок Веста, 2003. – 160...
Договір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та Ужгородською міською клінічною лікарнею про сумісну діяльність в галузі підготовки кадрів І проведення лікувально-консультативної роботи iconДержавний вищий навчальний заклад «ужгородський національний університет»...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному...
Договір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та Ужгородською міською клінічною лікарнею про сумісну діяльність в галузі підготовки кадрів І проведення лікувально-консультативної роботи iconІнформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування...
Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка