Безпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів
НазваБезпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів
Сторінка1/11
Дата конвертації09.07.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Чернігівський національний педагогічний університет

імені Т.Г. Шевченка

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

робочий зошит до практичних робіт студентів

Чернігів 2011
Розробили: проф. Торубара О.М., доц. Ковбаса Ю.М., викл. Ребенок В.М., викл. Леонов А.М.


Рецензенти:

Бочка С.В. – начальник Навчально-методичного центру МНС України в Чернігівській області, полковник МНС

Люлька В.С – доцент, канд. пед. наук, завідуючий кафедри ЗТД та креслення ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка

Пригодій М.А. – докторант Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.
Ухвалено Вченої радою технологічного факультету ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Протокол №5 від 02 лютого 2011 р.


Інструктивно-методичні матеріали до практичних робіт і самостійної роботи студентів укладено відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищих закладів освіти ІІІ та ІV рівнів акредитації та призначена для практичних занять із студентами Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.


Безпека життєдіяльності: Інструктивно-методичні матеріали до практичних робіт і самостійної роботи студентів / Укладачі: проф. Торубара О.М., доц. Ковбаса Ю.М., викл. Ребенок В.М., викл. Леонов А.М.– Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2011. – 37 с.


ЗМІСТ


^ ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 6

Практична робота № 1. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ 7

Практична робота № 2. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СТРЕСОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ 12

Практична робота № 3 ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 14

Практична робота № 4. РОЛЬ БІОРИТМІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 16

Практична робота № 5. МОДЕЛЮВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОДІЙ ТА ОЦІНКА РІВНЯ РИЗИКУ 18

Практична робота №6. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНИНА 21

Практична робота № 7. РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ 23

Практична робота № 8. РОЗРАХУНОК ЧАСУ ЕВАКУАЦІЇ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ 26

Практична робота № 9. МІКРОКЛІМАТ ЗАКРИТИХ ПРИМІЩЕНЬ 30

Практична робота № 10 НАДАННЯ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ 35

Практичне заняття №11 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ЩОДЕННОГО ВИЖИВАННЯ 36

Практичне заняття №12 НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЙ ДЛЯ ЇХ УСУНЕННЯ 38


^

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ


Завдання до практичних робіт:

 1. Ознайомитись з питаннями практичного заняття.

 2. З’ясувати зміст, структуру, властивості основних понять теми, провести їх аналіз.Порядок виконання практичної роботи:

 1. Записати тему і мету практичної роботи, зміст її виконання.

 2. Ознайомитися з навчальною літературою і періодичними виданнями.

 3. Письмово відповісти на питання теми.

 4. Розв’язання практичних задач і конкретних ситуацій, індивідуальних завдань.Звіт до роботи:

 1. Тема, мета і план роботи.

 2. Письмові відповіді на питання.

 3. Фронтальне опитування по темі заняття.

 4. Вирішення практичних задач і конкретних ситуацій по темі заняття.

 5. Звітування за індивідуальними завданнями.


^

Практична робота № 1. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИМета роботи: Вивчити методику і набути навички визначення працездатності людини.
^ Завдання до роботи

 1. Провести визначення власної працездатності.

а) проведемо діагностику серцево-судинної системи

Простий тест Руф’є-Діксона:
((Р1+Р2+Р3)-200)/10
де РІ пульс в спокої;

Р2 – пульс після 20 присідань;

Р3 – пульс після хвилини відпочинку.

Розрахунки:

Наприклад: ((Р1+Р2+Р3)-200)/10=((64+86+66)-200)/10=1,6

Ваше значення

((Р1+Р2+Р3)-200)/10=

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Результати отримані під час розрахунків перевірити з табличним показником. Кінцеві цифри (остання ціла цифра): 1–3 – відмінний показник, 3–6 – гарний, 6–9 – задовільний, 10 і більше – не задовільний.

Висновок:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

^ Середній артеріальний тиск, який є одним із важливих параметрів гемодинаміки, обчислюється за формулою:
АТсер=АТдіаст+АТпульс/2

АТсер середній артеріальний тиск

АТдіаст діастолічний артеріальний тиск

АТпульс артеріальний пульс в стані спокою

Перевірте значення середнього артеріального тиску таким чином. Виміряйте артеріальний тиск і пульс в стані спокою. Потім виміряйте артеріальний тиск і пульс після фізичного навантаження (наприклад 20 присідань). Перевірте чи підвищується артеріальний тиск при фізичній втомі. Зробіть висновки

Висновок:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Виміримо коефіцієнт економічності кровообігу. Коефіцієнт економічності кровообігуце хвилинний об’єм крові. Обчислюється за формулою:
КЕК=(АТмах+АТміn)*ЧСС

КЕК – коефіцієнт економічності кровообігу

АТмах – максимальний артеріальний тиск

АТміn – мінімальний автеріальний тиск

^ ЧСС – частота серцевих скорочень

У нормі КЕК = 2600. При втомі він збільшується. Перевірте це на практиці. Зробіть висновки.

Висновок:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
б) проведемо діагностику ваших антропометричних даних за формулою Лоренца (формула ідеальної маси тіла):

М = (Р – 100) ((Р 150)/2),
де, М – ідеальна маса тіла;

Р – власний зріст.

Наприклад, М = (Р – 100) ((Р 150)/2) = (175 – 100) – ((175 – 150)/2) = 62,5

Визначте власну ідеальні масу тіла:

М = (Р – 100) ((Р 150)/2) =

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Потім порівняйте, Вашу, ідеальну масу тіла з реальною. Зробіть відповідні висновки.

Висновок:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
в) проведемо діагностику Вашого вестибулярного апарату

^ Проба на стійкість в позі Ромберга. Обстежуваний стоїть із заплющеними очима, витягнувши вперед руки з розведеними пальцями. При ускладненому варіанті ступні ніг містяться на одній лінії (носок до п’ятки). Визначають максимальний час стійкості і наявності тремтіння. При втомі порушується стійкість, пальці рук починають тремтіти.

Спробуйте зробити цю пробу. Зробіть відповідні висновки.

Висновок:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
^ Проба А.І. Яроцкого (визначення рівноваги). Основна стійка, очі закриті, неперервне обертання голови в одну сторону в темпі два рухи в секунду. Враховуємо час від початку руху голови до моменту втрати рівноваги.

Спробуйте зробити цю пробу. Після завершення порівняйте ваші показники з табличними. Табличне значення збереження рівноваги: 35 с. – «відмінно», 29 с. – «добре», 15с– «задовільно». Зробіть відповідні висновки.

Висновок:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
г) проведемо тест на визначення Вашого психічного стану.
Темпінг-тест (визначення максимальної частоти рухів кисті). Він відображає функціональний стан рухливої сфери і силу нервової системи. Для проведення тесту потрібні секундомір, олівець і аркуш паперу. Обстежуваний протягом 10 с у максимальному темпі ставить крапки в першому квадраті, через 20 с. – у другому і т.д. Щоб крапки не накладалися одна на одну, рекомендується переміщати руки по колу. Підраховують кількість крапок у кожному квадраті, з’єднуючи всі точки між собою. Різке зниження частоти рухів, тобто зменшення кількості крапок від квадрата до квадрата, свідчить про недостатню рухливість нервових процесів, а значить, про сповільнення процесу втягування у роботу. Цей тест використовується для контролю за швидкісними якостями, кмітливістю і розвитком втоми. Можна пройти цей тест нижче у полі для темпінг-тесту

^ Поле для проходження темпінг-тесту

Квадрат №1

Квадрат №2

Квадрат № 3

Квадрат № 4


Зробіть відповідні висновки після проходження темпінг-тесту
Висновок:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 1. Результати досліджень занести до таблиці 1.4:

Таблиця 1.4.Назва тесту (індексу, проби, оцінки)

Система людина, яка перевіряється

Формула для обчислення

Нормативне значення

Реальне значення

Висновок* (порівняння значень)

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


* Н – у нормі, В – вище за норму, М – менше за норму.

 1. За результатами дослідження зробити загальні висновки щодо власної працездатності. Розробити рекомендації щодо підтримання (покращення) власної працездатності.


^ Відповісти письмово на контрольні запитання.

 1. Які характеристики потрібно враховувати для оцінки функціонального стану, зайнятих розумовою працею?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


 1. Суть тестів для визначення функціонального стану серцево-судинної системи.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 1. Поняття максимального споживання кисню і зв’язок його з критеріями здоров’я.


___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


 1. Яка функція апарату зовнішнього дихання людини?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


 1. Методи вивчення сенсомоторних реакцій.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
6. Проби для вивчення вестибулярного аналізотора.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
^ ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Безпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Безпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Безпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Безпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робочий зошит для проведення практичних робіт з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» дтрЕК, 2013. – 48с
Безпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Безпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів iconБаланс
Ольшанська М. В., Свідрик Т.І., Воськало Н. М. Звітність підприємств: Робочий зошит для практичних занять студентів напряму підготовки...
Безпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Безпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Безпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів iconМіністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський...
Розглянуто І схвалено на засіданні предметно-циклової комісії викладачів природничих та фізико-математичних дисциплін
Безпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів icon№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8
Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології: Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Комунальна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка