Вступ
НазваВступ
Сторінка8/13
Дата конвертації29.06.2013
Розмір1.69 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

Оформлення протоколу лабораторної роботи

1. У заголовку лабораторної роботи записати її номер і мету проведення.

2. Записати умови індивідуальних завдань.


3. Навести адресу запису робочої книги ЛабExcel 4 із вказуванням, що розташовано на 4 -х робочих аркушах.
Питання для самоперевірки

  1. Що таке діаграма і які типи діаграм Ви знаєте?

  2. Як готується електронна таблиця для побудови діаграм?

  3. Які кроки включає програма Майстер діаграм?

  4. Як програма Майстер діаграм розрізняє діапазони аргумента і функції?

  5. В чому зміст третього кроку Майстра діаграм?

  6. В чому зміст четвертого кроку Майстра діаграм?

  7. Як змінити розміри діаграми?

  8. Як видалити діаграму?

  9. Як будується діаграма типу Поверхня?^

Л а б о р а т о р н а р о б о т а № 5

Рішення задач в Excel


Мета роботи: Рішення задач із використанням різних функцій, вбудованих в EXCEL. Робота з Майстром функцій.
Ім'я робочої книги ЛабExcel 5.

Кожна із задач має бути представлена у вигляді таблиці з формулами і таблиці з результатами обчислень.

Варіанти завдань вибираються за двомя останнми цифрами номера залікової книжки з табл. Л5.1.

^ Таблиця Л5.1. - Варіанти для вибору завдань 1-2вар.

Номери задачвар.

Номери задач

1

1,11, 21

16

7, 16, 25

2

2,12, 22

17

8, 17, 24

3

3,13,23

18

9, 18, 23

4

4,14,24

19

10, 19, 22

5

5,15,25

20

1, 20, 21

6

6,16,26

21

3, 14, 30

7

7,17,27

22

4, 15, 29

8

8,18,28

23

5,16, 28

9

9,19,20

24

6, 17, 27

10

10,20,30

25

7, 18, 26

11

2, 11, 30

26

8, 19, 25

12

3, 12, 29

27

9, 20, 24

13

4, 13, 28

28

10, 13, 23

14

5, 14, 27

29

1, 12, 22

15

6, 15, 26

30

2, 11, 21


Завдання 1. У наведеній таблиці задані результати складання студентами іспитів, а також деякі індивідуальні дані. По таблиці за варіантами вирішити наступні завдання:

П.І.Б.

Стать

Рік народж.

Форма навчання

Фізика

Хімія

Математ.

Інформат.

Артемов В.П.

ч

1982

контракт

10

10

9

6

Крейд С.Р.

ч

1981

бюджет

12

10

11

10

Сидорова Е.А.

ж

1982

контракт

7

6

6

5

Богданов А.С.

ч

1980

бюджет

11

9

10

11

Буртик Н.К.

ж

1980

контракт

6

5

7

8

Горкун В.Л.

ч

1982

контракт

11

10

10

10

Горяев С.Н.

ч

1981

контракт

9

7

11

8

Зайцева Н.В.

ж

1980

бюджет

10

12

11

11

Іванов Р.Т.

ч

1980

контракт

10

9

9

8

Шаркова П.Д.

ж

1980

бюджет

6

7

9

6

1. Вивести прізвища студентів-бюджетників, у яких середній бал більше 10.

2. Підрахувати кількість студентів - контрактників, що мають бал з хімії більше середнього з цього предмету.

3. Вивести прізвища студентів - контрактників чоловічої статі, що народилися після 1980 року, і визначити їхню кількість.

4. Підрахувати кількість студентів- відмінників і вивести їхні прізвища.

5. Підрахувати кількість студентів чоловічої статі, що народилися в 1980 році, і вивести їхні прізвища.

6. Підрахувати кількість студентів, що мають з інформатики бали, вищі за середнє з цього предмету, і визначити, скільки з них - чоловічої статі.

7. Визначити кількість студентів, що мають бали з математики вищі, ніж з фізики, і вивести прізвища цих студентів.

8. Підрахувати кількість студентів - бюджетників, що мають бал з фізики, менше середнього з цього предмету.

9. Визначити кількість студентів, що мають бали з математики, не вище 9, і вивести їхні прізвища.

10. Підрахувати кількість студентів, що народилися в1980 і 1982 роках, і визначити, кого з них менше.
Завдання 2

11. В таблиці Excel у двох різних стовпцях введені найменування товарів і їхні ціни (не менш 8 шт.). За допомогою вбудованих функцій знайдіть максимальну ціну; виведіть список товарів, ціна яких вище середньої; підрахуйте кількість таких товарів.

12. В таблиці Excel у двох різних стовпцях введені прізвища працівників відділу АТС (не менш 8 чол.) і їхні оклади. Визначити кількість працівників, що мають оклад від 2000 до 3000 грн.

13. В таблиці Excel у двох різних стовпцях введені прізвища персоналу фірми і їхніх окладів (не менш 8 чол.). Змінити таблицю за наступним правилом: якщо оклад співробітника менше 2000, то йому дається премія з розрахунку 20% від зарплати, у протилежному випадку - з розрахунку 15% від зарплати.

14. В таблиці Excel введені прізвища і ріст хлопчиків 1 класу (не менше 20 чол.). Обчислити максимальний, мінімальний і середній ріст. Виведіть список учнів, у яких ріст вище за середній.

15. Молокозавод випускає 10 видів молочної продукції, характеристики якої наведені в таблиці Excel. Відома кількість молока, необхідна для одержання 1 кг кожного виду молочної продукції, а також щоденний випуск цієї продукції. Визначити щоденну потребу молока молокозаводу.

16. Результати змагань по бігу на 100 м ^ 10 спортсменів занесені в таблицю Excel у вигляді списку прізвищ спортсменів і їхніх досягнень. Визначити прізвище переможця й прізвище аутсайдера, а також кількість спортсменів, результати яких відрізняються від результату переможця на 10%.

17. Учням 1 – го класу (не менше 15 чол.) щодня видається безкоштовно склянка молока (200 мл.), якщо їхня вага становить менше 30 кг. Прізвища й вага кожного учня задані в таблиці Excel. Визначити, скільки літрів молока буде потрібно щодня для зазначеного класу, визначити також прізвище учня з мінімальною вагою.

18. У збиранні помідорів брала участь група з 10 студентів. За кожні 20 кг зібраних помідорів студент одержував 1 кг натурпродукту. Прізвища і вага зібраних помідорів задані в таблиці Excel. Визначити кількість помідорів, видану натурпродуктом для кожного студента, підсумкову кількість натурпродукту. Визначити прізвище студента, що зібрав найбільшу кількість помідорів.

19. Є таблиця відомостей про співробітників відділу (10 чол.).


П.І.Б.

Посада

Стаж

Оклад


Внести в таблицю зміни - всім інженерам підвищити оклад на 2000 грн., збільшити стаж всім співробітникам на 1 рік.

20. В таблиці ^ Excel у двох різних стовпцях введені прізвища і заробітна плата кожного з 10 співробітників відділу. Визначити середню зарплату по відділу, а також кількість співробітників відділу, що одержують зарплату вище середньої. Вивести прізвища цих співробітників.

21. В таблиці Excel у трьох різних стовпцях наведені найменування 10 видів виробів, що випускаються підприємством, їхня кількість, а також кількість сировини (в кг), що потрібна для випуску кожного виробу. Визначити загальну кількість сировини для випуску всіх виробів, а також знайти виріб, для виготовлення якого потрібна найбільша кількість сировини.

^ 22. В таблиці Excel у двох різних стовпцях введені прізвища 10 робітників і виробіток за день кожного з них. Визначити прізвище робітника, що дав максимальний виробіток, і прізвище робітника, що дав мінімальний виробіток.

23. Є таблиця відомостей про співробітників відділу (10 чіл.).


П,І,Б.

Посада

Стаж

Оклад


Підрахувати кількість співробітників відділу, у яких стаж більше 10 років, і вивести їхні прізвища.

^ 24. В таблиці Excel, у стовпці А введені дійсні числа (10 шт). Визначити кількість від’ємних і кількість додатних чисел у блоці, а також, яких чисел більше.

25. Для формування збірної країни по хокею попередньо обрано 10 гравців. На основі протоколу складена таблиця, в якій зафіксовані прізвища спортсменів і штрафний час кожного гравця в кожній грі (ігор-5). Вивести список збірної, враховуючи, що гравці, оштрафовані більше, чим на 10 хвилин, з кандидатів у збірну виключаються.

^ 26. В таблиці Excel у двох стовпцях введені прізвища й річні оцінки з інформатики кожного з 10 студентів групи. Вивести прізвища студентів, оцінка яких менше середньої оцінки по групі, а також максимальну й мінімальну оцінку.

^ 27. В таблиці Excel у стовпці А введені суми торговельних угод. Зроблено 10 угод за день. Торговельний агент одержує доплату у вигляді відсотка від суми зробленої угоди. Якщо обсяг угоди перевищує 5000 грн., то доплата становить 5%; якщо обсяг менше 3000 грн., - то 2%, в інших випадках - 3%. Визначити доплату торговельного агента за максимальну й мінімальну угоди, а також загальну суму доплати.

28. Задано наступну таблицю, в якій відображені відомості про продаж книг:

 

Місяці

У тому числі

Разом

Наукова

Технічна

Художня

Січень

200

345

345

х

Лютий

233

345

678

х

Березень

345

678

987

х

Квітень

123

234

879

х

Травень

456

456

678

х

Червень

667

876

567

х

Середня кіл-ть

х

х

х
Максимальна кіл-ть

х

х

х
Усього

х

х

х
Знайти середню і максимальну кількість проданих книг за тематиками, а також їхню загальну кількість. В поля, позначені х, ввести необхідні формули.

^ 29. В таблиці Excel в окремих стовпцях введені прізвища і зарплата кожного з 10 співробітників фірми за січень, лютий і березень місяці поточного року. Підрахувати суму виплат щомісяця, суму виплат кожному працівникові фірми, а також середню зарплату співробітників. Вивести прізвища співробітників, у яких сумарна зарплата вище за середнє значення.

30. Є таблиця відомостей про співробітників відділу (10 чіл.).


П.І.Б.

Посада

Оклад

Знання мови


За знання іноземної мови нараховується надбавка до окладу у розмірі 12%. Підрахувати надбавку за знання мови, середній, максимальний і мінімальний оклади.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Вступ iconЛекція №20 Тема : Вступ. Загальний огляд
Тема: Вступ. Загальний огляд: „українське Відродження” – унікальне культурно-соціальне явище 20-х років ХХ ст.; літературний процес...
Вступ iconЛекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства»
Лекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства». Поняття держави І права, їх загальна характеристика
Вступ iconЗміст вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ iconВступ

Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconПідготувала
Вступ ст. 3
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconМаркетинг послуг
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка