Вступ
НазваВступ
Сторінка4/13
Дата конвертації29.06.2013
Розмір1.69 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

Рис. Л1.4 - Дерево папок з розташованими в них файламиЗавдання 4. Пошук створених файлів і використання ярликів.

Для кожного варіанта виконати пошук особистої папки. Для цього виконати команди робочого стола Пуск, Знайти. У діалоговому вікні ввести ім'я файла (наприклад, Новий файл) , ім'я диска U: і клацнути кнопку Знайти. З'являється вікно результату пошуку. Записати в зошиті повний шлях до знайденого файла.

Використовувати ярлик для виклику раніше створеного порожнього файла (документа) в текстовому редакторі (блокноті). Клацнути двічі на робочому столі по ярлику документа. З'являється вікно текстового редактора, в якому набрати за допомогою клавіатури простий текст – прізвище, імя студента, групу й номер залікової книжки. Виконати команди меню вікна текстового редактора Файл, Зберегти. Потім команди Файл, Вихід.

Оформлення протоколу лабораторної роботи № 1

Протокол оформляється за наступними пунктами:

 1. Номер лабораторної роботи й мета її проведення.

 2. Представити умови завдань № 1 - 4. Вихідне дерево папок і дерево після роботи з папками. Вихідне дерево й дерево після роботи з файлами.

 3. Представити повний шлях до знайденої папки.

 4. Підготуватися для відповіді на контрольні запитання при захисті протоколу лабораторної роботи.
^

Питання для самоперевірки


 1. Поняття контекстного меню.

 2. Призначення діалогового вікна.

 3. Поняття папки. Вкладені папки.

 4. Відкриття вікна папки. Види подання вмісту папки.

 5. Як змінити ім'я папки або файла?

 6. Копіювання або переміщення папки за допомогою миші або меню команд.

 7. Як створити або видалити файл або папку?

 8. Що таке ярлик і як він зображується на екрані? Як створити ярлик?

 9. Як помістити ярлик на робочий стіл?

10. Як скористатися довідковою системою Windows і як вийти з неї?
^

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 2

Робота з графічними об'єктами Word


Мета роботи: 1) запуск і знайомство з екраном Word. Процедури створення, збереження й відкриття документа. Редагування й форматування документа.

2) перетворення готового тексту в стовпчики, створення, модифікація й робота з таблицею, Використання формульного редактора.

3) створення графічних об'єктів у документі, імпорт графічних об'єктів в Word.
Завдання №1. Створення, збереження й відкриття документа. Пошук слів і заміна їх у документі.

 1. Викликати редактор Word.

 2. Ввести абзаци тексту завдання (табл. Л2.1). Вивести й вилучити символ ¶ кінця абзаца .

 3. Зберегти документ у папці з ім'ям Лаб.2 (ім'я докум. - ЛабWord2 ).

 4. Закрити документ.

 5. Відкрити документ.

 6. Виконати пошук і заміну елементів тексту (слова пошуку й заміни вибрати самостійно).

 7. Виконати виділення в абзацах тексту.

Таблиця Л2.1 - Абзаци для завдання №1

Поняття абзацу є важливим в Word, тому що до окремих абзаців застосовуються певні типи форматування. В Word, щоб закінчити один абзац і почати інший, потрібно натиснути клавішу Enter.

Текст можна виділити як за допомогою миші, так і за допомогою клавіатури. Якщо виділяти текст за допомогою миші, то можна використовувати смугу виділення. Щоб видалити виділення тексту, клацніть у будь-якому місці екрана або перемістіть курсор за допомогою клавіатури.

Для збереження документа необхідно зробити наступне: клацніть Файл, Зберегти як, вкажіть ім'я файлу, а потім клацніть Зберегти. Після роботи з документом його можна закрити. Для цього потрібно виконати наступні дії: клацнути команду Файл, а потім Закрити.
Завдання №2. Текст, що складається із трьох абзаців, представити колонками, відповідно до таблиці Л2.4.

^ Таблиця Л2.2 — Варіанти до завдання №2

вар.

Число

колонок

вар.

Число

колонок

вар.

Число

колонок

1

2

11

2

21

2

2

3

12

3

22

3

3

4

13

4

23

4

4

2

14

2

24

2

5

3

15

3

25

3

6

4

16

4

26

4

7

2

17

2

27

2

8

3

18

3

28

3

9

4

19

4

29

4

10

2

20

2

30

2


Завдання №3. Створити структуру таблиці, використовуючи заданий шаблон. Варіанти завдань у таблиці Л2.3. Структуру таблиці заповнити текстом (див. приклад)
ШаблонПри виконанні завдання об’єднають або розбивають задані комірки.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приклад. Об'єднати комірки 1-5 , 7-9 .

Розбити 6 і 10 комірки на 2, а 11 і 15 комірки на 3

Об'єднано п'ять комірок ( 1-5 )

об'єднано комірки ( 7-9 )

10а

10б

11а

11б

11с

12

13

14

15а

15б

15с

^ Таблиця Л2.3 - Для завдання №3вар.

Об'єднати

комірки

Розбити
вар.

Об'єднати

комірки

Розбитикомірки

накомірки

на

1

1 - 5, 6 - 7

11, 15

2

16

1 - 5, 7 - 9

11 -15

3

2

1 - 2, 4 - 5

11 -15

3

17

2 - 4, 6 - 7,

9 - 10

11,13, 15

2

3

1 - 5, 6 - 10

{ 6 -10 }

2

18

1 - 5, 6 - 10

{ 6 - 10 }

4

4

2 - 4, 7 - 9

11 -15

2

19

1 - 5, 6 - 7,

9 - 10

11 - 15

4

5

1 - 4, 6 - 9

{ 6 - 9 }

2

20

2 - 5, 7 - 10

{ 7 -10 }

2

6

1 - 3, 6 - 7

11 -12,

14-15

3

21

1 - 5, 6 - 10

{ 6 -10 }

3

7

1 - 5, 7 - 9

11, 13, 15

4

22

1 - 5, 8 - 10 ,

13 -15

{13-15 }

2

8

3 - 5, 8 - 10

{ 8 - 10 }

2

23

1 - 2, 4 - 5,

6 -10

{ 6 -10 }

2

9

1 - 5, 7 - 10

{ 7 - 10 }

2

24

2 - 5, 8 - 10

{ 8-10 }

2

10

2 - 5, 6 - 10

11 - 15

3

25

1 - 5, 6 - 10

11 - 15

2

11

1 - 5, 6 - 10

{ 6 - 10 }

2

26

1 - 4, 6 - 9

11,13, 15

2

12

1 - 2, 4 - 5

11,12,14

3

27

1 - 3, 9 - 10

11-15

3

13

1 - 5, 6-7,

9-10

11-15

3

28

1 - 5, 7 - 9

11,13,15

3

14

1 - 5, 6 -10

{ 6 - 10 }

3

29

1 - 5, 6 - 10

{ 1 - 5 }

2

15

1 - 2, 4-5,

6-10

{ 6 - 10 }

4

30

1 - 3, 6 - 8

{ 6 - 8 }

2

Примітка : вказівка розбити комірки { 8 - 10 } - відповідає тому, що після об'єднання комірок потрібне їхне розбивання.


Завдання №4. Варіанти завдання при записі складних формул (табл.Л2.4).

^ Таблиця Л2.4 - Варіанти для завдання №4вар.


1

+

+

+2
+

+

+
3
+

+

+
4

++

+

5+
+

+

6


+

+

+

7

+

+
+
8+

+

+
9

+
++

10+

+

+

11

+
++

12
+
+

+

13

+
+
+

14+

+
+

15

++

+

16+

+

+17

++

+
18

+

+

+19+
+

+

20

+

+
+
21

+

+

+

22

++

+
23
+

+

+
24


+

+

+

25

+

++

26+

+

+
27

+


+

+

28++

+

29

+
+
+

30+

++Примітка: для кожного варіанта записують формулу:

у = вираз + вираз + вираз.

Записати на диск у папку Лаб2 файл ЛабWord2.

Завдання №5. Включає виконання трьох пунктів.

 1. Виконати малювання схем алгоритмів (варіанти завдань наведені в таблиці Л2.5).

 2. Виконати вставку готових малюнків з колекції MS Clip Gallery (малюнки вибрати самостійно).

 3. Використовувати на вибір спецефекти WordArt для обробки підпису під малюнками (див. приклад нульового варіанта).
Таблиця Л2.5 - Варіанти для завдання № 5вар.

Схема алгоритму (див. номер

малюнка)вар.

Схема алгоритму (див. номер

малюнка)вар.

Схема алгоритму (див. номер

малюнка)

1

1

11

1

21

1

2

2

12

2

22

2

3

3

13

3

23

3

4

4

14

4

24

4

5

5

15

5

25

5

6

6

16

6

26

6

7

1

17

1

27

1

8

2

18

2

28

2

9

3

19

3

29

3

10

4

20

4

30

4
Рис.1
Рис.2
Рис. 3


Рис.4 Рис.5 Рис.6Приклад виконання нульового завдання по табл. 7.11.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Вступ iconЛекція №20 Тема : Вступ. Загальний огляд
Тема: Вступ. Загальний огляд: „українське Відродження” – унікальне культурно-соціальне явище 20-х років ХХ ст.; літературний процес...
Вступ iconЛекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства»
Лекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства». Поняття держави І права, їх загальна характеристика
Вступ iconЗміст вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ iconВступ

Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconПідготувала
Вступ ст. 3
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconМаркетинг послуг
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка