1. маркетинг та його соціальні основи
Назва1. маркетинг та його соціальні основи
Сторінка2/12
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.59 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Маркетинг > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^ ТЕМА 2 : МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ
1. Маркетингове середовище фірми.

2. Основні елементи мікросередовища функціонування підприємства.

3. Основні елементи макросередовища функціонування підприємства.

1. Маркетингове середовище фірми

Будь-яке підприємство діє в умовах, які сформовані оточуючим середовищем (зовнішнім і внутрішнім). Маркетингове зовнішнє середовище фірми – це сукупність активних суб’єктів і сил, що діють за межами фірми і впливають на можливість керівництва служби маркетингу встановлювати та підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішної співпраці. Маркетингове середовище складається із сфер, в яких фірма повинна шукати для себе нові можливості та слідкувати за виникненням потенційних загроз. Воно включає всі сили, що впливають на здібність фірми встановлювати та підтримувати контакти з цільовими ринками.

Маркетингове зовнішнє середовище фірми складається з мікро- та макросередовища. Мікросередовище представлене силами, що мають безпосереднє відношення до можливостей фірми з обслуговування споживачів, тобто постачальниками, маркетинговими посередниками, клієнтами, конкурентами та контактними аудиторіями. Макросередовище представлене силами більш широкого соціального плану, які впливають на мікросередовище, це фактори демографічного, економічного, природного, науково-технічного, політичного, культурного характеру, від яких підприємство залежить і на які воно майже не може впливати (неконтрольовані чинники).

Управляючі з маркетингу не можуть концентрувати свою увагу тільки на потребах цільового ринку. Для успішної роботи фірма повинна враховувати всі фактори маркетингового середовища.

До маркетингового внутрішнього середовища фірми відноситься сама фірмаїї підрозділи (фінансова служба, служба матеріально-технічного забезпечення, виробництво, бухгалтерія) та вищі ешелони управління, що здійснюють вплив на прийняття рішень керівництвом служби маркетингу.

^ 2. Основні елементи мікросередовища функціонування підприємства

Першою силою, що діє в мікросередовищі, є постачальники фірми – це підприємства та окремі особи, які забезпечують компанію та її конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва товарів та послуг. Управляючі маркетингом повинні уважно стежити за цінами на предмети постачання, оскільки ріст цін на матеріали, що закуповуються, може бути приводом для підняття цін і на товар. Нехватка матеріалів може порушити регулярність поставок матеріалів та графік відвантаження товару замовникам. В короткотерміновому періоді будуть втрачені можливості збуту, а в довготерміновому – добрі відносини між фірмою та її клієнтурою.

Друга сила – маркетингові посередники – це фірми, які допомагають компанії в просуванні, збуті та розповсюдженні її товарів серед клієнтури:

 • торгові посередники – фірми, що допомагають компанії шукати клієнтів чи безпосередньо продавати їм товари. Торгові посередники забезпечують зручність місця, часу та процедури придбання товару замовниками з меншими витратами, ніж це робила б сама компанія. Зручність місця створюється шляхом накопичення запасів товарів в місцях знаходження самих клієнтів. Зручність часу створюється за рахунок експонування та забезпечення наявності товару в періоди, коли споживачі хочуть купувати їх. Зручність процедури придбання полягає в продажу товару з одночасною передачею права володіння ним.

 • фірми-фахівці з організації товароруху допомагають компанії створювати запаси своїх виробів і просувати їх від місця виробництва до місця призначення. Склади – це підприємства, що забезпечують накопичення та збереження товарів на шляху до їх наступного місця призначення. До транспортних фірм належать – вантажні літаки, залізниці, автотранспорт, вантажний водний транспорт, що переміщують товари з одного місця в інше. Фірмі потрібно вибрати самі економічні методи відвантаження, збалансовувати такі фактори, як вартість, обсяги і швидкість поставок та збереження вантажів.

 • агентства маркетингових послуг – надають компанії послуги з виконання певних маркетингових функцій.


Підприємство ретельно вивчає своїх споживачів і може виступати на п'яти типах клієнтурних ринків. Третя сила, що діє в мікросередовищі клієнтурні ринки:

  1. споживчій ринок – окремі особи та домогосподарства, які купують товари та послуги для задоволення власних потреб;

  2. ринок виробників (промисловий) – організації, які купують товари та послуги для використання їх в процесі виробництва;

  3. ринок проміжних продавців – організації, які купують товари та послуги для наступного перепродажу їх з прибутком для себе;

  4. ринок державних установ – державні організації, які купують товари та послуги для їх наступного використання в комунальній сфері або для передачі цих товарів тим, хто в них має потребу;

  5. міжнародний ринок – покупці за межами держави, включаючи закордонних споживачів, виробників, проміжних продавців та державні установи.


Четверта сила – конкуренти. Вони виникають на шляху фірми та впливають на вибір компанією ринків, маркетингових посередників і постачальників, на формування асортименту товарів, ціни тощо. Це бажання-конкуренти (бажання, які споживач захоче задовольнити: втамувати голод, втамувати спрагу, розважитися), товарно-родові конкуренти (основні способи задоволення якого-небудь конкретного бажання: обід в столовій, в піцерії, вдома), товарно-видові конкуренти (різновиди товару, що здатні задовольнити бажання покупця: піца з грибами, з куркою, з ковбасою), марки-конкуренти (різні марки одного і того ж товару). Розуміння того, як саме споживачі приймають рішення, може допомогти маркетологу виявити всіх конкурентів. Управляючому треба слідкувати за всіма чотирма різновидами конкурентів, звертаючи особливу увагу на марки-конкуренти.

П’ята сила – контактні аудиторії, це будь-які групи, які цікавляться фірмою та впливають на її здібність досягати поставлених цілей:

 • фінансові кола – це банки, кредитні компанії, страхові компанії та інші організації, які допомагають фірмі фінансувати угоди та страхувати себе від ризику у зв’язку з купівлею чи продажем товарів;

 • к.а. засобів масової інформації – організації, які розповсюджують новини: газети, журнали, радіостанції та телецентри;

 • урядові організації та законодавчі органи. Фірма повинна враховувати все, що відбувається в державній сфері, та, разом з іншими виробниками, впливати на прийняття законів;

 • громадянські групи дії – маркетингові рішення можуть викликати питання про підвищення безпеки товарів з боку організацій споживачів, груп захисників навколишнього середовища та ін. Nestle

 • місцеві к.а. – місцеві мешканці та громадські організації. Для роботи з ними великі фірми, як правило, призначають спеціального відповідального за зв’язки з громадськістю, який присутній на зборах членів громади, відповідає на запитання, допомагає вирішити поточні проблеми.

 • фірмі потрібно слідкувати за відношенням широкої публіки до своїх товарів і діяльності. І хоч вона не виступає по відношенню до фірми у вигляді організова-ної сили, образ фірми в очах широкої публіки впливає на її комерційну діяльність.

 • до внутршніх к.а. відносяться її власні робітники та службовці, управляючі, члени ради директорів. З метою інформування та мотивації членів своїх внутршніх к.а. фірми друкують інформаційні бюлетні та застосовують інші форми комунікації.

Контактна аудиторія може або сприяти, або протидіяти зусиллям фірми по обслуговуванню ринків. ^ Благоприємна аудиторія – група, цікавість якої до фірми носить дуже благотворний характер (організації, що жертвують кошти). Шукана аудиторія – та, чиєї зацікавленості шукає фірма, але не завжди знаходить (ЗМІ). Небажана аудиторія – група, цікавість якої фірма намагається не привертати, але повинна зважати на неї, якщо вона проявляється (споживчі групи бойкоту).

Фірма може розробити плани маркетингу для всіх своїх основних контактних аудиторій, а також для всіх клієнтурних ринків.

^ 3. Основні елементи макросередовища функціонування підприємства

Макросередовище складається з шести основних факторів, які впливають на інтереси фірми: демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні, культурні.
Демографія – наука, що вивчає населення з точки зору його чисельності, густини та розподілу за віком, статтю; враховує зміну народжуваності та зміну в складі сім'ї; переміщення населення по території країни тощо. Для маркетологів демографічне середовище відіграє не абияку роль, оскільки ринки складаються з людей. Завданням маркетингу є вивчення того, як ці складові впливають на попит і як знайти зв'язок між демографічними чинниками і попитом. Для демографічного середовища характерні: світовий демографічний вибух, зниження народжуваності, старіння населення, зміни в складі сім’ї, міграція населення, підвищення освітнього рівня.

Економічне середовище. Крім самих людей, для ринків важливою є ще й купівельна спроможність, яка залежить від рівня поточних доходів, цін, заощаджень і доступності кредитів. На купівельну спроможність впливають економічні спади, рівень безробіття (зайнятості), темпи інфляції, стабільність національної валюти, вартість отримання кредитів.

Для природного середовища характерні: дефіцит деяких видів сировини, подорожчання енергії, ріст забруднення навколишнього середовища та посилення втручання держави в процес раціонального використання та відтворення природних ресурсів. Держава та бізнес повинні спільними зусиллями впливати на процес раціонального використання та поновлення природних ресурсів.

Для науково-технічного середовища характерні: прискорення науково-технічного прогресу, підвищення уваги до удосконалення вже існуючих товарів, збільшення державного контролю за доброякісністю та безпекою товарів.

Найбільш драматичною силою, що визначає людські долі, є технічна та прикладна наука. Науково-технічний комплекс породив такі чудеса, як пеніцилін, операції на відкритому серці, протизаплідні таблетки. Він же подарував світу такі жахи, як воднева бомба, нервово-паралітичний газ, автомат. Він породив такі протиріччя, як автомобіль, телебачення та білий хліб.

Для політичного середовища характерні: законодавче регулювання підприємницької діяльності, підвищення вимог зі сторони державних установ, що слідкують за виконанням законів. Це середовище складається з правових документів, податкової системи, політичної стабільності, державних установ та впливових груп громадськості, які здійснюють вплив на різні організації та окремих осіб і обмежують свободу їх дій.

Для культурного середовища характерні: довгострокові тенденції до забезпечення задоволення бажань, легке життя, неформальні відносини. Кожне підприємство повинно знати, на який рівень культури покупця орієнтується його товар і як розвиток суспільства, творчих сил, здібностей людини, її ставлення до релігії, професія, ставлення до підприємництва, роль жінок у суспільстві впливають на маркетингову стратегію підприємства.

^ 2.06.08 Мировые цены на продукты поставили полувековой рекорд

На протяжении первого квартала текущего года номинальные мировые цены на большинство продовольственных товаров достигли наивысшего уровня за 50 лет, а реальные мировые цены достигли наивысшего значения за 30 последних лет. Кроме того, средний уровень цен на продовольствие за три месяца 2008 года на 53% превышает соответствующий показатель прошлого года. Такие данные приводятся в отчете Организации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO) Рост цен на продовольствие: факты, перспективы, влияние и необходимые действия. Среди причин, которые привели к росту цен, международные эксперты называют влияние природных факторов, сокращение переходящих остатков продукции, рост мировых цен на топливо, развитие биотопливной отрасли, изменение структуры потребления (в том числе, рост доходов в развивающихся странах), влияние финансовых рынков, государственные административные вмешательства и изменение валютных курсов.

3. Основні елементи макросередовища функціонування підприємства

Макросередовище складається з шести основних сил, що стикаються з інтересами фірми: демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні, культурні фактори.

Демографія – наука, що вивчає населення з точки зору його чисельності, густини та розподілу населення за віком, статтю; враховує зміну народжуваності та зміну в складі сім'ї; переміщення населення по території країни тощо. Для маркетологів демографічне середовище відіграє не абияку роль, оскільки ринки складаються з людей. Завданням маркетингу є вивчення того, як ці складові впливають на попит і як знайти зв'язок між демографічними чинниками і попитом. Для демографічного середовища характерні:

 • світовий демографічний вибух. Народонаселення росте «вибуховими» темпами. В 1981р. його чисельність складала 4,5 млрд. чол.., приріст 2% -щорічно. При таких темпах приросту зростає схвильованість урядів багатьох країн та різних громадських груп у світі. По-перше, ресурсів планети може на вистачити для підтримки життя такої кількості людей, особливо з врахуванням того, що більшість прагне забезпечити собі високий рівень життя. По-друге ріст чисельності населення іде найбільш високими темпами в країнах, які менше за все можуть це собі дозволити. Ріст чисельності населення супроводжується і ростом людських нужд, які бізнесу необхідно задовольнити. А це означає ріст ринків при наявності достатньої покупної спроможності. Однак, якщо покупна спроможність буде недостатньою, відбудеться спад та звуження ринків.

 • зниження народжуваності. Скорочення розмірів сім’ї призвело до: 1) бажання підвищити власний рівень життя; 2) збільшенню прагнень жінок працювати не дома; 3) більш ефективне використання методів регулювання народжуваності. Спад народжуваності – загроза для одних сфер діяльності і благо для інших, також багато фірм переорієнтували свою стратегію з дитячої аудиторії на дорослу (фірма «Джонсон єнд Джонсон» відреагувала спробами переконати дорослих користуватися її дитячими присипками, маслами та шампунями).

 • старіння населення. Зниження смертності говорить про те, що сучасні люди живуть довше (середня довжина життя в США складає: чоловіків – 69 років, жінок 77 років, середній вік – 30 років).

 • Зміни в складі сім’ї. 1) шлюби стали більш пізніми; 2) в сім’ях стає менше дітей та їх народження відкладається на більш пізній час; 3) працюючі жінки складають ринок споживачів хорошого одягу, послуг дитячих садків та готових заморожених обідів; 4) змінюються традиційні ролі чоловіків та жінок, в результаті чоловіки перетворюються в цільовий ринок для виробників та роздрібних торговців, що пропонують продукти харчування та побутові пристрої; 5) багато повнолітніх молодих людей рано залишають батьківську домівку, що збільшує ринок невеликих та недорогих квартир, побутових пристроїв, меблів.

 • міграція населення. Багато хто переїхав з сільської місцевості в міста, де швидший темп життя, більше можливих подорожей, вище доходи, більш широкий вибір товарів та послуг.

 • підвищення освітнього рівня. Ріст числа освічених людей підвищує попит на якісні товари, книги, журнали та туристичні подорожі.

В рамках короткотермінового та середньо термінового періодів ці демографічні тенденції є найбільш надійними факторами розвитку. Фірма може взяти перелік основних демографічних тенденцій і точно виявити, яке значення буде мати для неї кожна з них. Наприклад, для тих хто пізно не спить створився свій ринок – ресторанів, магазинів і навіть університетів.

Економічне середовище. Крім самих людей, для ринків важливою є ще й купівельна спроможність, яка залежить від рівня поточних доходів, цін, заощаджень і доступності кредитів. На купівельну спроможність впливають економічні спади, високий рівень безробіття, зростаюча вартість отримання кредитів. Також вивчається вплив на неї економічних криз і рівня безробіття.

Діячі ринку повинні звертати увагу на характер розподілу доходів. Розподіл доходів в Сполучених Штатах до цих пір має вкрай нерівномірний характер. Діячі ринку повинні враховувати також географічні розбіжності в структурі розподілу доходів. Вони повинні сконцентрувати свої зусилля на районах, які мають найперспективніші можливості.

Для природного середовища характерні: дефіцит деяких видів сировини, подорожчання енергії, ріст забруднення навколишнього середовища та посилення втручання держави в процес раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

В 60-х роках з’явилося та постійно збільшувалося занепокоєння громадськості з приводу того, чи не руйнує промислова діяльність в розвинутих державах оточуюче природне середовище. Занепокоєні законотворці стали пропонувати різні заходи з охорони навколишнього середовища. Зміни в навколишньому середовищі відображаються і на товарах, які фірми виробляють та пропонують ринку.

^ Дефіцит деяких видів сировини. Вода та повітря можуть здатися невичерпними видами природних ресурсів, але деякі групи захисників навколишнього середовища бачать в перспективі загрозу і для них. Ці групи виступають за заборону продажу деяких препаратів в аерозольній упаковці, оскільки вони можуть нанести потенційну шкоду шару озону в атмосфері.

Використання ресурсів, які відновлюються, наприклад, таких як ліс та продовольство, потребують уваги. Щоб зберегти грунт і забезпечити достатню кількість лісоматеріалів для задоволення попиту в майбутньому, деякі фірми, які займаються лісорозробками, повинні відновлювати насадження на вирубаних площах. Постачання продуктами може стати великою проблемою оскільки розміри сільськогосподарських угідь обмежені і все більше земель відводиться під житлове будівництво та для комерційного використання.

Серйозна проблема виникає у зв’язку з вичерпуванням ресурсів, які не поповнюються, таких як нафта, кам’яне вугілля та інші корисні копалини. Фірми, що займаються науково-дослідними та пошуковими роботами, можуть частково зняти гостроту проблеми, якщо відкриють нові цінні джерела сировини і створять нові матеріали.

^ Подорожчання енергії. Сама серйозна проблема, що може виникнути в майбутньому, пов’язана з не поновлюваним видом ресурсів – нафтою. Економіки ведучих промислово розвинутих країн світу в багатьох аспектах залежать від поставок нафти, і поки не будуть знайдені економічно вигідні замінники цього енергоносія, нафта буде продовжувати відігравати домінуючу роль в світовій політиці та економіці. Висока вартість нафти породила пошуки альтернативних енергоносіїв. Знову стало популярним кам’яне вугілля, ведуться пошуки по практичному застосуванню сонячної, ядерної, вітрової та інших видів енергії.

^ Ріст забруднення середовища. Завдяки схвильованості громадськості, створюється ринок продуктів для боротьби з забрудненням, таких, як скруббери та агрегати, що працюють по технології рециркуляції вихідних матеріалів. Починаються пошуки альтернативних способів виробництва та упаковки товарів без нанесення шкоди навколишньому середовищу.

Держава та бізнес повинні спільними зусиллями впливати на процес раціонального використання та поновлення природних ресурсів.

Для науково-технічного середовища характерні: прискорення науково-технічного прогресу, підвищення уваги до удосконалення вже існуючих товарів збільшення державного контролю за доброякісністю та безпекою товарів.

Найбільш драматичною силою, що визначає людські долі, є технічна та прикладна наука. Науково-технічний комплекс породив такі чудеса, як пеніцилін, операції на відкритому серці, протизаплідні таблетки. Він же подарував світу такі жахи, як воднева бомба, нервово-паралітичний газ, автомат. Він породив такі протиріччя, як автомобіль, телебачення та білий хліб.

Будь-яка нова техніка з’являється замість старої. Замість того, щоб перетворюватися в нові виробництва, старі галузі або боролися проти нововведень, або ігнорували їх, втрачаючи при цьому масштаби своєї діяльності. Діяч ринку повинен уважно слідкувати за ведучими тенденціями в рамках науково-технічного комплексу.

^ Прискорення НТП. В наш час розробляється більше нових ідей; часовий розрив між появою ідеї та успішним втіленням її в практику швидко скорочується. Значно скорочується і час від втілення ідеї до досягнення на її основі максимально можливого рівня виробництва. Дев’яносто відсотків всіх коли-небудь проживаючих на Землі вчених – наші сучасники. В наші дні завдяки НТП розробляється велика кількість нових технологій, які здатні змінити наші товари та виробничі процеси.

В США середня фірма витрачає на наукові дослідження біля 2% суми свого товарообігу.

Замість того щоб ризикувати, пропонуючи великі нововведення, багато компаній займаються не значним вдосконаленням вже існуючих товарів.

Постійно збільшується контроль держави за доброякісністю та безпекою товарів. Державні установи вивчають товари та забороняють ті з них, які можуть бути потенційно небезпечними.

Діячам ринку необхідно розбиратися в змінах, що відбуваються в науково-технічному середовищі, і в тому, як нова техніка і технології можуть бути поставлені на службу задоволення людських нужд. Їм треба працювати в тісному контакті з спеціалістами сфери НІОКР і стимулювати їх на проведення досліджень, в більшій мірі спрямованих на ринок. Вони повинні чітко реагувати на можливі негативні аспекти нової ідеї, які можуть перетворитися для користувача на збитки і визвати їх недовіру та протидію.

Для політичного середовища характерні: законодавче регулювання підприємницької діяльності, підвищення вимог зі сторони державних установ, що слідкують за виконанням законів. Це середовище складається з правових документів, державних установ та впливових груп громадськості, які здійснюють вплив на різні організації та окремих осіб та обмежують свободу їх дій.

З часом зростає число законодавчих актів, що регулюють підприємницьку діяльність, тому що:

1. необхідно захищати фірми одну від одної. Підприємці в один голос за конкуренцію, але, коли діло стосується їх власних інтересів, намагаються нейтралізувати її. Тобто закони приймаються, щоб дати визначення поняттю «недоброякісна конкуренція» та запобігти її проявам.

2. необхідність захисту споживачів від недобросовісної ділової практики. Деякі фірми без догляду можуть почати випускати нові товари, брехати в рекламі, вводити в оману упаковкою та рівнем цін.

3. необхідність захисту вищих інтересів суспільства від розгнузданості підприємців. Підприємницька діяльність не завжди забезпечує нам кращу якість життя. З погіршенням стану навколишнього середовища будуть вводитися нові закони про її захист.

Основні закони США, що регулюють діяльність в сфері маркетингу.

Антитрестовський закон Шермана (1890р.). Заборона «монополій чи спроб монополізації», а також «договорів, різного роду об’єднань та зговорів, направлених на обмеження торгівлі» між штатами чи зовнішньої торгівлі.

^ Закон Клейтона (1914р.). Доповнення до ЗШ, що забороняє окремі види практич-ної діяльності (деякі види цінової дискримінації, включення в угоду пунктів, що обмежують дії партнера, використання обмежуючої практики збуту. Володіння акціями інших корпорацій і створення сумісних директоратів) «в тих випадках, коли результатом такої діяльності може стати значне послаблення конкуренції чи тенденцій до встановлення монополій в якій-небудь сфері торгівлі».

В останній час зросло число груп по захисту інтересів суспільства. Найбільших успіхів досягла Громадянська група суспільних дій Ральфа Нейдера, що захищала інтереси споживачів. Нейдер перетворив консьюмеризм в могутню громадську силу, почавши з успішного виступу проти небезпечних автомобілів (результатом чого стало прийняття в 1966р. Закону про національну політику в області безпеки дорожнього руху і автомобільного транспорту).

Для культурного середовища характерні: довгострокові тенденції до забезпечення задоволення бажань, легке життя, неформальні відносини. Кожне підприємство повинно знати, на який рівень культури покупця орієнтується його підприємство і як розвиток суспільства, творчих сил, здібностей людини, її ставлення до релігії, професія впливають на маркетингову стратегію підприємства.

Люди ростуть в конкретному суспільстві, яке формує їх основні погляди, цінності та норми поведінки. Майже не розуміючи того, вони сприймають світогляд, що визначає їх відношення до самих себе і взаємовідношення одного з одним. На прийняття маркетингових рішень можуть здійснювати вплив такі особливості культурного середовища:

 1. Стійка прихильність до основних традиційних культурних цінностей. В рамках конкретного суспільства люди притримуються багатьох поглядів і цінностей, для яких характерна висока ступінь стійкості. У працівників ринку є деякі шанси добитися змін вторинних цінностей, але майже ніяких шансів добитися змін первинних.

 2. В будь-якому суспільстві існують субкультури, тобто групи людей з загальними системами цінностей, що виникли в результаті загальності їх життєвого досвіду та обставин.

3. Основні культурні цінності суспільства знаходять вираження у відношеннях людей до самих себе, до інших, до інститутів суспільства, суспільства в цілому, природи та всесвіту.

^ Відношення людей до самих себе. Люди відрізняються одне від одного ступенем сконцентрованості на задоволенні особистих бажань в противагу турботам про інтереси інших. Люди сконцентрувалися на задоволенні власних прагнень: одні шукають задоволень, розваг, змін, інші прагнуть самовдосконалення, вступають в групи здоров’я та релігійні общини.

^ Взаємовідношення людей один з одним. За ступенем спілкування люди бувають різні – від затворників, що уникають всякого спілкування, до колективістів, що почувають себе щасливими та життєрадісними тільки в оточенні інших. Це в перспективі дасть ріст ринку товарів для цих груп людей.

^ Відношення людей до суспільних інститутів. Люди відрізняються один від одного своїм відношенням до корпорацій, державних органів, університетів та інших інститутів. Більшість приймає ці інститути, хоч деякі відносяться до деяких з них дуже критично. В цілому вони готові попрацювати на благо основних інститутів, і ждуть, що ті, в свою чергу, виконають свої суспільні обов’язки.

^ Відношення людей до суспільства. По відношенню до суспільства, люди займають різні позиції – від патріотів, що виступають на його захист, до реформаторів, що бажають змін, та незадоволених, що бажають його залишити.

^ Відношення людей до природи. Відмічається довготермінова тенденція підкорення природи людиною за допомогою науки та техніки і її віра в необмеженість природних ресурсів. Але останнім часом люди стали розуміти, що діяльність людини може знищити її чи нанести їй шкоду.

^ Відношення людей до всесвіту. Люди відрізняються одна від одної своєю вірою відносно походження всесвіту та свого місця в ньому.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

1. маркетинг та його соціальні основи iconЧастина І основи маркетингу с розділ 1 утність маркетингу І його концепція
Маркетинг, що частіш за все розглядається як філософія І інструментарій підприємницької діяльності, розвивався внаслідок колективної...
1. маркетинг та його соціальні основи iconМаркетинг у підприємницькій діяльності
Сша та Німеччині. Маркетинг — система організації й управління діяльністю фірми щодо розробки (конструювання) нових видів товарів,...
1. маркетинг та його соціальні основи icon8. Основи підприємницької діяльності
Економічні, соціальні та правові умови, що необхідні для здійснення підприємницької діяльності
1. маркетинг та його соціальні основи iconНавчальна дисципліна «Маркетинг» є нормативною дисципліною, яка передбачена...
Маркетинг як навчальна дисципліна має на меті теоретичну та практичну підготовку студентів усіх спеціальностей
1. маркетинг та його соціальні основи iconПитання до заліку з дисципліни «Право соціального забезпечення»
Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії у сфері права соціального забезпечення
1. маркетинг та його соціальні основи iconЛемак В. В. Основи держави І права. Ужгород, 1996. Словарь-справочник...
Основні поняття: соціальна служба, соціальна робота, державна соціальна політика, соціальні технології
1. маркетинг та його соціальні основи iconКурс лекцій для студентів денної форми навчання
Спеціальностей 010104(30) «Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент», 010104(30) «Економіка підприємств, маркетинг та
1. маркетинг та його соціальні основи icon1. основи загальної теорії держави І права
Влада – це соціальні відносини, у яких одна сторона (людина чи різні форми об'єднання людей) нав'язує свою волю, підкоряє своїй волі...
1. маркетинг та його соціальні основи iconТема Суспільство, глобалізація та соціальні зміни
Поняття суспільства. Головні ознаки суспільства та його структурні елементи.(див. Гіденс Е; Смелзер Н; Черниш Н.)
1. маркетинг та його соціальні основи icon3. Маркетинг послуг Сутність, класифікація І специфіка маркетингових послуг
Маркетинг послуг — це система безперервного узгодження пропонованих послуг з послугами, які користуються попитом на ринку І які підприємство...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка