1 Маркетингова Політика Розподілу, її місце у збутовій діяльності підприємства Маркетингова політика розподілу —
Назва1 Маркетингова Політика Розподілу, її місце у збутовій діяльності підприємства Маркетингова політика розподілу —
Сторінка1/10
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.08 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Маркетинг > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1) Маркетингова Політика Розподілу, її місце у збутовій діяльності підприємства

Маркетингова політика розподілу — це діяльність підприємства з організації, планування, реалізації та контролю за фізичним переміщенням виробленої продукції від місць її видобутку чи виробництва до місць використання чи споживання з метою задоволення потреб споживачів і досягнення власних цілей. Якщо виробництво є «серцем» промисловості, то система розподілу — це її «кровоносна система».

Завдяки їй купують і продають, зберігають і трансформують товари, здійснюють сервісне обслуговування споживачів, вивчають, генерують і задовольняють попит, компенсують витрати, які мали місце у процесі виробництва товарів. Корисність маркетингової політики розподілу полягає в забезпеченні: своєчасного пропонування товару (корисність часу), надходження товарів до місць попиту (корисність місця), змін форми і вигляду товарів з метою досягнення їх більшої привабливості для споживачів (корисність форми), можливості придбання товарів (корисність власності).

Ключовий момент маркетингової політики розподілу — конструювання каналів розподілу.
^ 2)цілі, суть, елементи МПР

Основні цілі Маркетингової Політики Розподілу:

1) проектування і реалізація фізичного розподілу продукції (відділ логістики);

2) обґрунтування і формування каналів розподілу (відділ маркетингу);

3) організація і координація роботи у каналі збуту та з кінцевими споживачами продукції (відділ збуту)1.

До основних елементів маркетингової політики розподілу належать:

• термін постачання (час з моменту отримання замовлення до моменту його виконання);

• надійність постачання (гарантоване постачання товарів відповідної якості у певний термін; можливість термінового постачання товару);

• точність виконання замовлення (ступінь відповідності одержаного клієнтом товару специфікації замовлення);

• сервісне обслуговування (доставка, інформування, комплектування партій, готовність прийняти повернутий товар і замінити його відповідно до вимог споживача).

Ключовим у маркетинговій політиці розподілу ТВП є формування і вибір каналів їх розподілу.
^ 3)концепція розподілення товарно-матеріальних ресурсів виробників в умовах маркетингової орієнтації їх діяльності.
Ефективне управління товарорухом передбачає врахування усіх його елементів: планування; організація; аналіз і контроль.

Планування товароруху містить:

1) визначення цілей;

2) планування оптимальних господарських зв'язків;

3) вибір каналів і системи товароруху;

4) розроблення стратегії щодо каналів товароруху;

5) вибір стратегії управління товарними запасами;

6) складання кошторису витрат;

7) планування прибутку.

Цілями управління товарорухом є організація руху фізичних потоків товарів, своєчасно спрямування їх у потрібне місце в необхідний час, максимальне задоволення потреб і запитів посередників та кінцевих споживачів (за високого рівня обслуговування), досягнення намічених показників обсягу продажу та прибутку.

Наступним елементом планування товароруху є планування оптимальних господарських зв'язків. Вибираючи постачальника товарів, працівники торговельного підприємства мають виходити з результатів відповідних маркетингових досліджень:

1) вивчення думок покупців та споживчих переваг;

2) вивчення вимог споживачів до асортименту та якості товарів;

3) вивчення мотивації покупок;

4) вивчення реакції ринку на повий товар;

5) вивчення споживчих характеристик товарів та конкурентоспроможності товарів різних виробників.

У результаті з'явиться можливість визначити, які товари потрібні споживачам, хто з наявних виробників зможе забезпечити постачання таких товарів.

Не менш важливими з погляду ефективності товароруху е такі елементи, як вибір форми, системи і каналів товароруху, а також розроблення маркетингової стратегії стосовно каналів, що є найбільш важливим маркетинговим рішенням підприємства. Рішення, які ухвалює підприємство щодо маркетингових каналів визначають рівень рентабельності й можуть протягом тривалого часу впливати на основні напрямки діяльності підприємства..


^ 4)вплив кон’юнктури ринку на вибір маркетингової політики розподілення

Важливим інструментом оцінки перспективності ринку збуту є до­слідження його кон'юнктури. За формування збутової по/итики підприємства-виробника пред­метом дослідження є така система кон'юнктуроутворюючих фак­торів:

А. Фактори, що характеризують товарну пропозицію:

-обсяг і товарна структура ринку;

-стабільність асортименту;

-коливання цін;

-еластичність пропозиції.

Б. Фактори, що характеризують попит:

-ступінь задоволення споживачів;

-сегменти, їхній розмір і споживча активність;

-еластичність попиту;

-місткість ринку попит/;

-циклічність і сезонність попиту.
В. Пропорційність ринку збуту:

-співвідношення попиту та пропозиції;

-співвідношення між обсягами товарів, що надходять від місце­
вих, регіональних і іноземних виробників;

-частки ринку збуту між оптовими і роздрібними підприємства­
ми торгівлі;

-тенденція розвитку ринку збуту, що визначається такими по­
казниками, як тренди обсягів продажів, цін, прибутку.

Г. Ділова активність ринку збуту;

-частота і розмір замовлень;

-ступінь завантаження потужностей підприємств;

-види і стан взаєморозрахунків між покупцями і продавцями;

-наявність споруджуваних підприємств або підприємств, що зна-
одяться під реконструкцією.

Д. Рівень конкуренції і монополізації:

-число фірм-конкурентів;

-розподіл ринку між фірмами-конкурентами;

-розподіл ринку між марками товарів-конкурентів.
Е. Характеристика системи розподілу (дистриб'юції):

-кількість і типи підприємств, що займаються прямим збутом;

-кількість і типи підприємств, що використовують у своїй діяль­
ності непрямий збут;

-аналіз каналів збуту за рівнями, широтою, територіями, типами
товарів і споживачами;

-аналіз системи логістики збуту;

-аналіз системи сервісного обслуговування.
Є. Рівень комерційного ризику:

-інвестиційний ризик — ризик неотримання або недоодержан­
ня планованої норми окупності інвестицій, у т. ч, розвиток збуту;

-ризик неотримання або недоодержання коштів за постачання
(і гри товаршому кредиті);

-ризик втрати, псування, крадіжки партії товарів, що поставляється;

-ризик відходу важливих покупців до конкурентів.

За планування виходу на новий ринок збуту корисно брати до ува-'ги такі рекомендації, розроблені фахівцями-маркетологами на підставі досвіду кращих компаній:

1 .• Великі ринки збуту вимагають наявності від підприємства, що виходить на нього, великих ресурсів (фінансових, людських). При цьому витрати на освоєння ринку можуть бути набагато вищими, а отриманий доходу декілька разів меншим очікуваного.Щоб вийти на ринок, де працює сильний конкурент, необхідно
вивчити його слабкі місця і використовувати це у своїй збутовій діяль­
ності.

Необхідно правильно прогнозувати потреби ринку і не робити
товар, якщо точно не визначено, кому він буде потрібен. Як свідчить
досвід, тільки один з п'яти продуктів виявляється успішним.

Перш ніж виходити на новий ринок збуту, потрібно мати відповіді
на такі питання:
-скільки потрібно фінансових ресурсів, щоб захопити необхідну
частку ринку;

-коли окупляться витрати;

-коли можливе одержання першого прибутку;

-хто дасть капітал і коли потрібно буде повернути його позичаль­
никові.
5)особливості розподілення тов.-мат ресурсів за умов ринку
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

1 Маркетингова Політика Розподілу, її місце у збутовій діяльності підприємства Маркетингова політика розподілу — iconПлан Маркетингова політика розподілу Канали розподілу Функції каналів...
Перший передбачає пошук відповідей на запитання: як правильно побудувати ефективну систему розподілу, сформувати канали збуту, скільки...
1 Маркетингова Політика Розподілу, її місце у збутовій діяльності підприємства Маркетингова політика розподілу — icon4. Маркетингова товарна політика
Традиційно ця політика становить основний зміст маркетингової діяльності, бо коли підприємство не виготовляє корисних споживачам...
1 Маркетингова Політика Розподілу, її місце у збутовій діяльності підприємства Маркетингова політика розподілу — icon«Маркетингова товарна політика та стимулювання збуту»
Усі товари, з якими зустрічаються покупці в побутовій І господарській діяльності, можуть бути об'єднані в однорідні групи по різних...
1 Маркетингова Політика Розподілу, її місце у збутовій діяльності підприємства Маркетингова політика розподілу — iconЗагальні теоретичні питання
Процес екстракції характеризується константою розподілу та коефіцієнтом розподілу. За якої умови константа розподілу буде чисельно...
1 Маркетингова Політика Розподілу, її місце у збутовій діяльності підприємства Маркетингова політика розподілу — iconКонспект лекцій з дисципліни «Маркетингова цінова політика» (для...
Конспект лекцій з дисципліни “Маркетингова цінова політика” (для студентів 4 курсу спеціальності «Маркетинг»усіх форм навчання)
1 Маркетингова Політика Розподілу, її місце у збутовій діяльності підприємства Маркетингова політика розподілу — icon12. маркетингова цінова політика
«Ціною» керівного працівника є його оклад, брокера – відсоток від суми укладеної угоди, а робітника – зарплата
1 Маркетингова Політика Розподілу, її місце у збутовій діяльності підприємства Маркетингова політика розподілу — iconДержавний вищий навчальний заклад
Робоча програма з курсу «Маркетингова товарна І цінова політика» для студентів за напрямом підготовки 010104 «Професійна освіта»,...
1 Маркетингова Політика Розподілу, її місце у збутовій діяльності підприємства Маркетингова політика розподілу — iconПлан Суть І роль розподілу в процесі відтворення. Розподіл нд І об’єктивні...
Сутність І значення розподілу в економіці. Питанням розподілу присвячено багато спеціальних праць. Значний внесок у розробку проблем...
1 Маркетингова Політика Розподілу, її місце у збутовій діяльності підприємства Маркетингова політика розподілу — iconКардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник
Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Підручник може бути корисним І для бізнесменів-практиків
1 Маркетингова Політика Розподілу, її місце у збутовій діяльності підприємства Маркетингова політика розподілу — iconК розділ 7 омунікаційна маркетингова політика комунікації
Комунікації – створення І підтримування постійних зв’язків між фірмою І ринком з метою активізації продажу товарів І формування позитивного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка