Імунітет, філософія, радіус, мрія, холодний, саджати, гріх, інститут, префікс, плугатар, вектор, брат, інтеграл, косинус, м’ята, гординя. За словником іншомовних слів визначте джерело запозичення
Скачати 31.18 Kb.
НазваІмунітет, філософія, радіус, мрія, холодний, саджати, гріх, інститут, префікс, плугатар, вектор, брат, інтеграл, косинус, м’ята, гординя. За словником іншомовних слів визначте джерело запозичення
Дата конвертації10.07.2013
Розмір31.18 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Література > Лекція
Для математиків

ІІ семестр

Лекція №1

Семінарське заняття № 1

1. Лексичні норми.

2. Синоніми як спосіб досягнення точності та виразності ділового мовлення. Використання іншомовних слів у діловому мовленні.

3. Типові помилки у використанні іншомовних слів.

4. Уживання абревіатур у ділових текстах: вимоги до утворення та використання.

5. Написання и / і у словах іншомовного походження

6. Написання двох або однієї букви у словах іншомовного походження.

7. Вивчити з Довідника фахового мовлення (окремий вкладений файл !!!) С. 1−10.

^ УВАГА!!!! КОЖНОМУ РОЗДРУКУВАТИ ДЛЯ СЕБЕ ДОВІДНИК!!!
Практичні завдання:

1. Самостійно опрацюйте тему Лексичні норми мови професійного спілкування у підручнику: З.Мацюк, Н.Станкевич. Українська мова професійного спілкування. − Київ, 2008. − С. 120−131; 143−164.

2. Запишіть скорочення слів:

бухгалтер, бюлетень, академік, дивись, томи, озеро, область, хвилина, роки, рік, сторінка, станція, імені Івана Франка, сантиметр, міліметр, денна норма, власноруч, властивий, селянський, година

^ 3. Серед поданих слів укажіть запозичені, свою відповідь мотивуйте: держава, хвиля, імунітет, філософія, радіус, мрія, холодний, саджати, гріх, інститут, префікс, плугатар, вектор, брат, інтеграл, косинус, м’ята, гординя.

За словником іншомовних слів визначте джерело запозичення.

^ 4. Відредагуйте словосполучення, уникаючи тавтології:

Сервісне обслуговування, сьогоднішній день, процесуальний розвиток, вільна вакансія, захисний імунітет, моя власна думка, записати у своїй статті, непередбачена несподіванка, справжні факти.

^ 5. Зверніть увагу на неправильне використання паронімів, запишіть паронімічні пари:

Виборча компанія, сфальшивити документ, ефектні ліки, вітальна адреса, записати адрес, неефектне чергування, музикальний інструмент.

^ 6. Складіть словосполучення із паронімами:

Авторитетний — авторитарний, сфальшувати — сфальсифікувати, дільниця — ділянка, компанія — кампанія, поверховий — поверхневий.

^ 7. Доберіть українські терміни до іншомовних відповідників:

Адаптувати, адекватний, аналогічний, аномалія, апелювати, домінувати, класифікація, лімітувати, фіксувати, пропорція, критерій, деструктивний, аргумент, варіація, евентуальний, концентрувати.

^ 8. Запишіть правильно іншомовні слова: Мадр…д, Кр…т, С..р..я, ф…гура, д…плом, аргент…нський, Австр…я, ж…рі, мат…мат...чний д…ктант, дез…інфекція, реч…татив, М екс…ка, парф…мер…ія, ас…м…ляц…я, такс…ст., .

^ 9. Поясніть написання двох або однієї букви у словах іншомовного походження: ір(рр)аціональний, ем(мм)іграція, ім(мм)іграція, ват(тт), Ват(тт), бестсел(лл)ер, кол(лл)ектив, піц(цц)а, Ніц(цц)а, гол(лл)андський, нет(тт)о, віл(лл)а, піаніс(сс)и(і)мо, ан(нн)отація, Міс(сс)ур(рр)і, Гол(лл)андія, Мек(кк)а, піц(цц)ерія, барок(кк)о, марок(кк)анець, інтермец(цц)о.

^ 10. Оберіть правильний варіант словосполучення: вітальний адрес ювіляру — вітальна адреса ювілярові; завершальний етап — заключний етап баланс видатків і прибутків — баланс розходів і доходів; екзаменаційний білет — екзаменаційний квиток; читацький білет — читацький квиток; більшість випадків — переважна більшість випадків; минулого року — у минулому році; копія з оригіналом вірна — копія відповідає оригіналові; відстрочка боргу — відтермінування боргу.

Література:

 1. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. — Львів, 1994. — 215 с.

 2. Коваль А.П. Культура української мови. — К., 1970. — С. 20-79.

 3. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. К., 1984. — 185.

 4. Словник труднощів української мови. — К., 1989.

 5. Ощипко І.Й. Практична стилістика сучасної української літературної мови: Лексика і фразеологія. — Львів, 1968.

 6. Караванський С. Секрети української мови. — К., 1994.

 7. Антисуржик / За ред. О. Сербенської. — Львів, 1994.

 8. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К., 1991.


Словники:

 1. Полюга М.М. Словник антонімів. — К., 1987.

 2. Російсько-український словник; У 3 тт. — К.

 3. Російсько-український словник ділової мови. — К., 1992.

 4. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. — К., 1993.

 5. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. — К., 1998

 6. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання. — К., 1989.

 7. Гринчишин Д., Сербенська О. Словник паронімів української мови. — К., 1986.

 8. Деркач П., Короткий словник синонімів української мови. — Львів, 1993.

Схожі:

Імунітет, філософія, радіус, мрія, холодний, саджати, гріх, інститут, префікс, плугатар, вектор, брат, інтеграл, косинус, м’ята, гординя. За словником іншомовних слів визначте джерело запозичення iconТермін у системі фахового мовлення (математики)
Завдання Із фахової літератури випишіть 5–10 термінів іншомовного походження та з «Словником іншомовних слів» поясніть їх значення....
Імунітет, філософія, радіус, мрія, холодний, саджати, гріх, інститут, префікс, плугатар, вектор, брат, інтеграл, косинус, м’ята, гординя. За словником іншомовних слів визначте джерело запозичення iconМеханічний рух. Відносність руху. Системи відліку. Системи координат....

Імунітет, філософія, радіус, мрія, холодний, саджати, гріх, інститут, префікс, плугатар, вектор, брат, інтеграл, косинус, м’ята, гординя. За словником іншомовних слів визначте джерело запозичення iconРозділ Лінійні перетворення лінійних просторів
Означення та приклади. Якщо кожному векторові лінійного простору поставлено у відповідність єдиний вектор того самого простору, то...
Імунітет, філософія, радіус, мрія, холодний, саджати, гріх, інститут, префікс, плугатар, вектор, брат, інтеграл, косинус, м’ята, гординя. За словником іншомовних слів визначте джерело запозичення iconВизначте літеру, яка відповідає правильному перекладу слова: Proprietorship
Визначте літеру, яка відповідає правильному перекладу слів: To transfer ownership
Імунітет, філософія, радіус, мрія, холодний, саджати, гріх, інститут, префікс, плугатар, вектор, брат, інтеграл, косинус, м’ята, гординя. За словником іншомовних слів визначте джерело запозичення iconСтислий конспект лекцій з тестами, завданнями до самостійної роботи...
А діалектико-матеріалістична філософія в цьому плані розглядається тепер як один з елементів світу філософії, досить строкатого різноманіття...
Імунітет, філософія, радіус, мрія, холодний, саджати, гріх, інститут, префікс, плугатар, вектор, брат, інтеграл, косинус, м’ята, гординя. За словником іншомовних слів визначте джерело запозичення iconСанскрит мова праукраїнська
Києву не півтори тисячі років, як, здається, вважає увесь світ, а 28 тисяч; що мало не усі слова зі словника іншомовних слів мають...
Імунітет, філософія, радіус, мрія, холодний, саджати, гріх, інститут, префікс, плугатар, вектор, брат, інтеграл, косинус, м’ята, гординя. За словником іншомовних слів визначте джерело запозичення iconТема : Ітераційні методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь
Нехай задана система рівнянь де шуканий вектор, заданий вектор, задана квадратна матриця порядку m
Імунітет, філософія, радіус, мрія, холодний, саджати, гріх, інститут, префікс, плугатар, вектор, брат, інтеграл, косинус, м’ята, гординя. За словником іншомовних слів визначте джерело запозичення iconІІ. Термін „імунітет” з латинської мови означає „звільнення від чогось”. Імунітет держави
Майно іноземного суверена, навіть якщо воно знаходиться в руках третіх осіб, не може бути предметом віндикації, на нього не може...
Імунітет, філософія, радіус, мрія, холодний, саджати, гріх, інститут, префікс, плугатар, вектор, брат, інтеграл, косинус, м’ята, гординя. За словником іншомовних слів визначте джерело запозичення icon© Ірина Новиченко, Інститут метафізичних досліджень Перехід-іv
Наше минуле закодоване у словах, а майбутнє – у мріях. Вона дуже дивна, ця стаття. Спогад І мрія одночасно. Спогад про майбутнє
Імунітет, філософія, радіус, мрія, холодний, саджати, гріх, інститут, префікс, плугатар, вектор, брат, інтеграл, косинус, м’ята, гординя. За словником іншомовних слів визначте джерело запозичення iconСтаршенбаум Г. В. Сексуальная и семейная психотерапия
Концепції сексуальності: 1 джерело напруги І його редукція; 2 джерело одержання задоволення й задоволення; 3 джерело одержання задоволення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка