Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини
НазваЕкспресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини
Сторінка1/9
Дата конвертації05.07.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Варіант 5


 1. Експресивна функція мови


Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини.

Кожний індивід має унікальний неповторний світ, сфокусований у його свідомості, у надрах інтелекту, у гамі емоцій, почуттів, мрій, волі. І цей прихований світ може розкрити для інших лише мова: чим досконаліше володієш мовою, тим виразніше, повніше, яскравіше постаєш перед людьми як особистість. Те ж саме можна сказати і про націю, народ: «Говори — і я тебе побачу», — запевняли мудреці античності.


 1. Мовленнєвий етикет.


Етикет – це правила поведінки і спілкування людей у суспільстві, зовнішній прояв відносин між людьми, культури особистості.

Якщо поняття „етикет” містить у собі обов’язки людей один щодо одного, норми і правила їх поведінки і спілкування у різних ситуаціях, то поняття „службовий етикет” визначає норми і правила спілкування тільки на роботі.

Правила мовного етикету залежать від конкретних ситуацій. За умови їх дотримання можливе змістовне спілкування. Кожній людині необхідно знати ті етикетні формули привітання, прощання, подяки, звертання, висловлення згоди чи відмови, які прийняті в певній нації, причому треба вміти оперувати ними залежно від ситуації спілкування.


 1. ^ Доберіть синоніми до слів, що наведені нижче:

Ігнорувати – не звертати уваги, зневажати, прибутковий – дохідний, дохідливий, дефект – вада, недолік, неполадка, пошкодження, аргумент – доказ, підстава, рахувати - лічити.

 1. Відредагуйте речення:

Згідно наказу студента Макаренка О.О. відчислили з університета. - Студента Макаренка О.О. відрахували з університету згідно з наказом ректора

Місцеві власті заборонили проведення зустрічей. – ^ Місцева влада заборонила проводити зустрічі.

У жовтні місяці починається підписка на газети і журнали на слідуючий календарний рік. - У жовтні починається передплата на газети і журнали на наступний календарний рік.

 1. Напишіть автобіографію.


Автобіографія

Я, Іванов Петро Степанович, народився 15 січня 1995 р. у родині службовців у місті Стрий.

^ З вересня 2002 р. по липень 2011 р. навчався в Стрийській середній загальноосвітній школі №1, де одержав атестат про повну середню освіту.

Після закінчення школи в 2011 р. вступив на навчання в Стрийський коледж ЛНАУ на відділення «Механізація с.-г.», де навчаюся і зараз.

^ Склад сім’ї:

Батько - Іванов Степан Іванович, 1970 року народження, працює вчителем математики у Стрийській СЗОШ № 3.

Мати – Іванова Ірина Іванівна, 1973 року народження, тимчасово не працює.

Паспортні дані: серія КС, № 752701, виданий Стрийським МРВ УМВС України у Львівській області 3 серпня 2011 р.

^ Прописаний і проживаю за адресою: вул. Петлюри, 17, кв. 13, м. Стрий.
15 травня 2013 р. Підпис


Варіант 6


 1. Естетична функція мови.


Естетична функція мови полягає в тому, що вона є першим джерелом культури, знаряддям і водночас матеріалом створення культурних цінностей. Існування мови у фольклорі, красному письменстві, театрі, пісні тощо дає безперечні підстави стверджувати, що вона є становим хребтом культури. Ось чому виховання відчуття краси мови — основа естетичного виховання.


 1. Невербальне спілкування.


Ефективність ділового спілкування визначається умінням правильно інтерпретувати візуальну інформацію, тобто погляд партнера, його міміку, жести, а також тембр і темп мови. Однак не кожен повною мірою може контролювати власні жести, міміку, пози. Очі, рухи часто видають людину, є своєрідними каналами інформації.

Сукупність невербальних засобів, які включені до мовленнєвого повідомлення і разом з вербальними засобами передають значеннєву інформацію, вивчає паралінгвістика.

До засобів невербальної комунікації відносять, як правило, такі: тактильний контакт, дистанція між співрозмовниками, орієнтація, зовнішній вигляд, поза тіла, кивок головою, вираз обличчя, жести, погляд, паравербальні й екстравербальні сигнали. 1. ^ Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів

Симптом - ознака, репродукувати - відтворювати, фіксувати – закріплювати, записувати, анонс – оголошення, повідомлення, екстраординарний – особливий, не такий як усі.


 1. Відредагуйте речення:

Двійко наших співробітників перебувало в цей час у лікарні. - ^ Два наших співробітники перебували в цей час у лікарні.

Біля входу в перший учбовий корпус висіла об’ява. - Біля входу в перший навчальний корпус висіло оголошення.

Я люблю читати і футбол. - Я люблю читати книжки і грати футбол.


 1. Напишіть характеристику на свого одногрупника.


Характеристика

Іванова Петра Івановича,

12.03.1996 року народження,

студента групи М-33

Стрийського коледжу ЛНАУ
Іванов Петро Іванович навчається у Стрийському коледжі з 2011року. Зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний студент. Має навчальні досягнення достатнього рівня. Навчається в повну міру своїх сил. Має довільну зорову та слухову пам’ять, добре запам’ятовує навчальний матеріал. Виявляє логічне мислення. Має здібності до вивчення точних наук. На заняттях завжди уважний, активний. Має добрий загальний розвиток. Багато читає.

^ До виконання громадських доручень ставиться сумлінно. Бере активну участь спортивному житті коледжу.

Іванов П.І. скромний, веселий, товариський, дисциплінований, самостійний, важко піддається чужому впливу. Користується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів.

^ Студент не курить, у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння в коледжі не з’являвся.

Характеристика видана для подання в Стрийський військкомат

13 травня 2013 р.
Директор коледжу (підпис) Дмитришин В.Ф.

Куратор групи (підпис) Мацик О.В.


Варіант 3


 1. Мислетворча функція мови


^ Мова - засіб людського мислення: творення, оформлення і вираження думки.

Мислити - означає оперувати мовним матеріалом, словами, реченнями. Без цього органічного зв'язку мовлення і пізнавальна діяльність людини неможливі. Мислення - це внутрішнє мовлення. Відомий вислів «обмінятися думками» насправді означає обмінятися певними мовними одиницями, у яких і закодовані думки. Цей обмін не завжди буває корисним для обох співрозмовників. Недарма кажуть: «Хто ясно мислить, той ясно висловлюється».

^ Кожний момент діяльності зумовлюється думкою і її носієм - мовою.


 1. Поняття про нараду.


Наради стали невід’ємною частиною нашого життя. Їх проводять для вирішення виробничих питань на підприємствах та в установах, управліннях та організаціях.

Наради – один з найефективніших способів обговорення важливих питань і прийняття рішень в усіх сферах виробничого, громадського і політичного життя.

Перевагою наради у порівнянні з іншими формами управління є те, що за мінімум часу невелика кількість людей у результаті оперативного і аргументованого обміну думками може розв’язати складні питання і прийняти узгоджене найоптимальніше рішення. Якщо учасники наради обмінюються думками, обговорюють проблеми і спільними зусиллями доходять певних висновків, ефект від такої наради буде великим. Оптимальна кількість учасників наради як однієї з колективних форм обговорення – 10 – 12 осіб. Якщо людей менше, а отже, менше різних поглядів на проблему, то й користі від такої наради буде мало. Якщо кількість учасників перевищує 16 – 18 осіб, то, як правило, не всі зможуть взяти участь в обговоренні. Якщо учасників понад 20, то доцільніше поділити їх на дві групи, вислухати думки всіх, а потім порівняти висновки обох груп.


 1. ^ Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів:

Дебати – суперечка, обговорення, спір, дефект – вада, недолік, пошкодження, неполадка, лімітувати - обмежувати, аргумент – доказ, підстава, конфлікт – суперечка, сутичка.


 1. Відредагуйте речення:

Збори акціонерів відбудуться завтра в другій годині. - Збори акціонерів відбудуться завтра о 14 годині.

Біля головного корпусу висіла об’ява. - Біля головного корпусу висіло оголошення.

Сторож тут же повідомив про крадіжку чергового міліціонера. - ^ Сторож одразу ж повідомив про крадіжку черговому міліціонерові.


 1. Напишіть заяву про звільнення з роботи.


Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

^ Дмитришину В.Ф.

Павлика П.П., який проживає за адресою:

м.Стрий, вул. Львівська, 87/35
Заява

Прошу звільнити мене з посади викладача української мови з 20 травня 2013 року за власним бажанням.

^ 18.05.13р. підпис


Варіант 8


 1. Номінативна функція мови


Мова є засобом називання усіх предметів, ознак, дій, кількості, усього навколишнього світу, реальних та ірреальних сутностей. Цей процес науковці називають омовленням світу.

^ Кожна нація бачить світ по-різному. Українська мова-це самобутня мовна картина світу української нації. Порівняймо: українське слово лікарня пов'язане зі словами лікувати, ліки, тоді як російське больница асоціюється зі словами болеть, боль; українське шанувальник має зв'язок зі словами шанувати, пошана, а російське поклонник - зі словами поклоняться, поклонение. Разом з іншими факторами етнотворення мова формує національний менталітет, національну культуру і духовність нації.


 1. Ділова бесіда.


Ділова бесіда – це вид усного ділового спілкування, в якому беруть участь дві особи (керівник і працівник або два ділові партнери). Відмінність ділової бесіди від повсякденної (побутової) полягає в тому, що вона є цілеспрямованою із заздалегідь спланованим результатом і направлена на вирішення певних завдань, виробничих питань і проблем, пов’язана з необхідністю робити висновки на основі аналізу отриманої інформації. Також така бесіда дозволяє виробити певні рішення і реалізувати їх.

Ті ділові бесіди, які відбуваються між керівником і підлеглим, можна поділити на два види: кадрові і проблемні або дисциплінарні.

^ До кадрових належать співбесіди під час прийому на роботу чи звільнення.

Проблемні або дисциплінарні бесіди відрізняються від кадрових тим, що вони зумовлені фактами порушення дисципліни на виробництві або відхиленнями від встановлених норм і правил у діяльності організацій, підприємств.


 1. ^ Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Біла ворона – людина, яка відрізняється від інших (У новому колективі, де зовсім не було знайомих, Петро почувався білою вороною),

буря в склянці води – перебільшення, створення проблем з нічого (Куратор завжди робить бурю в склянці води, коли потрібно прибрати територію чи аудиторію)

 1. Відредагуйте речення:

План набору студентів-заочників виконано на 95 відсотки. - ^ План набору студентів заочного відділення виконано на 95 відсотків.

Посилку послали поштою. - Посилку відправили поштою.

Він піклувався і допомагав своїм батькам. - ^ Він піклувався про своїх батьків і допомагав їм.

 1. Напишіть лист-запит на постачання товару
ПП «ЛЮКС» Директору Стрийського склозаводу

м.Стрий, вул.Львівська, 89/21 Василіву О.П.

тел. (245)7-00-00
234 від 13 травня 2013року
Шановні панове!

Ознайомившись із Вашим листом від 10 травня 2013 року за № 211, ми зацікавилися продукцією Вашого заводу і хотіли б отримати детальну інформацію про умови постачання товару, а саме:

 1. мінімальну партію товару;

 2. умови оплати товару;

 3. умови доставки.

Будь ласка, повідомте нам цю інформацію якомога швидше.

З повагою

Директор ПП «ЛЮКС» (підпис) Вітів М.М.


Варіант 4


 1. Пізнавальна функція мовиГносеологічна або пізнавальна функція мови виражається в тому, що вона є своєрідним засобом пізнання навколишнього світу. На відміну від інших істот людина користується не лише індивідуальним досвідом і знаннями, а й усім набутком своїх попередників і сучасників, тобто суспільним досвідом. Але за умови досконалого знання мови, й далеко не однієї.

Пізнаючи будь-яку мову, людина пізнає різнобарвний світ крізь призму саме цієї мови. Оскільки кожна мова є неповторною картиною світу — зникнення якоїсь із них збіднює уявлення людини про багатогранність світу, звужує її досвід. Гносеологічна функція мови полягає не лише в прийнятті й нагромадженні досвіду суспільства. Вона безпосередньо пов'язана з функцією мислення, формування та існування думки.


 1. Види нарад.


Залежно від мети і завдань, які потрібно вирішити, ділові наради поділяються на:

 • інформаційні (директивні або інструктивні)

 • дискусійні (полемічні)

 • оперативні (диспетчерські)

Інформаційна нарада скликається для ознайомлення учасників з новими даними, фактами, постановами, розпорядженнями.

Дискусійна (полемічна) нарада передбачає вільний виклад варіантів думок, версій, гіпотез, припущень. Така нарада є найдемократичнішою і підвищує у працівників почуття відповідальності, розвиває почуття згуртованості, солідарності, активізує їх. Дискусійні наради проводять у невеликому колі спеціалістів або компетентних осіб для того, щоб знайти оптимальне управлінське вирішення обговорюваних питань.

Оперативна нарада передбачає охоплювати такі етапи управління: збір інформації, її опрацювання та прийняття рішень без скликання всіх учасників у певному місці. Для цього використовують як традиційні засоби зв’язку (телефон, селектор, радіо), так і новітні (комп’ютерну мережу).


 1. ^ Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Особистий – особовий – особливий.

Особистий – власний, той, який належить певній особі. (Особисті речі під час тренування необхідно залишати у гардеробі)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconЛекція 2-3
Когнітивна функція мови – функція, в якій мова виступає як знаряддя пізнання світу, за допомогою якого формуються поняття, усвідомлюються...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconСтрахування це вид цивільно-правових відносин
Страхування є універсальним засобом, спрямованим на усу­нення (або, у крайньому разі, мінімізацію) негативних (небажаних) наслідків,...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини icon16. Естетика Бароко
Специфіка барокової культури полягає в тому, що вона стає своєрідним синтезом різних начал: Середньовіччя (готики) І відродження,...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Мистецтво форма художньо-образного освоєння світу, вираження духовної сутності людини. Художник у творах мистецтва втілює свої почуття,...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconФілософія як універсальний тип знань
У методологічному відношенні вона базується на пізнанні універсальних законів розвитку Всесвіту та їх відображенні у способу мисленні...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconЩоб зацікавити чоловіка, зовсім не обов'язково демонструвати йому...
Стина друга: чоловіки люблять особливих жінок як духовно, так І фізично, тому немає кращого способу підкорити їх, ніж любити себе...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconЗаснований не на логіці, а на фантазії
Міф являє собою ототожнення реального та ідеального. Характерна особливість міфології полягає в тому, що вона існує в органічній...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconРозвиток прози на межі ХІХ і ХХ ст
Образ людини, змальований на сторінках книг, стає стереометричним. Вона постає не тільки детермінованою середовищем, а в усій динаміці...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини icon1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві
Ми фактично вже показали почасти роль І значення філософії. Ця роль визначається перш за все тим, що вона виступає як теоретична...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconПреподобний єфрем сирін слово на прихід Господній, на кінець світу І прихід антихриста
Бо за допустом Святого Бога одержить він владу спокушувати світ; тому що виповнилося нечестя світу, І всюди чиняться різного роду...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка