Питання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» доцент Нередкова С. С. Професійна комунікація
Скачати 34.75 Kb.
НазваПитання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» доцент Нередкова С. С. Професійна комунікація
Дата конвертації03.07.2013
Розмір34.75 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
Питання до МК-1 для студентів ІІІ курсу

з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

доцент Нередкова С. С.
Професійна комунікація

 1. Походження й розвиток української мови.

 2. Поняття національна та літературна мови.

 3. Функції мови в суспільстві.

 4. Поняття мовної норми. Види мовних норм. Орфоепічні норми української літературної мови.

 5. Мова і політика в Україні.

 6. Функціонування української мови на Сході України.

 7. Функціональні стилі сучасної української літературної мови та сфери їх застосування.

 8. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

 9. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності, його ознаки

 10. Мова і культура в житті людини.

 1. Комунікативні ознаки культури мовлення (правильність змістовність, логічність…)

 2. Поняття етикету. Мовний мовленнєвий і спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації.

 3. Словники у професійному мовленні. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури

 4. Спілкування і комунікація. Види і форми спілкування

 5. Жанри публічних виступів

 6. Невербальні засоби спілкування

 7. Гендерні аспекти спілкування

 8. Публічний виступ Підготовка до виступу. План майбутнього виступу, композиція виступу. Інтонація, жести, міміка, пауза, темп. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати

 9. Риторика і мистецтво презентації. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні й комунікативні принципи презентацій

 10. Сутність і специфіка професійної діалогічної мови

 11. Ділова бесіда. Функції та види бесід

 12. Співбесіда з роботодавцем

 13. Культура управління. Спілкування в колективі. Прийом відвідувачів. Правила для відвідувачів

 14. Телефонна розмова як різновид професійної діалогічної мови

 15. Етичні питання використання мобільних телефонів

 16. Візитна картка як елемент культури ділового спілкування

 17. Збори як форма прийняття колективного рішення

 18. Нарада

 19. Дискусія


Писемна форма офіційно-ділового стилю

 1. Історія виникнення й розвитку офіційно-ділового стилю. Текстові норми офіційно-ділового стилю

 2. Загальна характеристика офіційно-ділового стилю. Специфіка офіційно-ділового стилю. Підстилі й жанри офіційно-ділового стилю. Мовні норми офіційно-ділового стилю

 3. Поняття про документ. Класифікація документів. Функції документа. Вимоги до документа

 4. Поняття про реквізит, формуляр, бланк, штамп

 5. Документація з кадрово-контрактних питань

 6. Автобіографія

 7. Характеристика

 8. Резюме. Оформлення сторінки резюме

 9. Заява. Види заяв

 10. Документи щодо особового складу

 11. Наказ щодо особового складу

 12. Довідково-інформаційні документи

 13. Доповідна, пояснювальна й службова записки. Правила їх написання

 14. Протокол. Витяг з протоколу

 15. Прес-реліз, повідомлення про захід

 16. Службові листи. Класифікація листів. Оформлення листів. Вимоги до тексту листів


Наукова мова як комунікативний феномен

 1. Науковий стиль. Мовні й жанрові особливості наукового стилю

 2. Наукова термінологія. Переклад термінів

 3. Суть і види перекладу. Типові помилки під час перекладу наукових текстів

 4. Особливості редагування наукового тексту

 5. Тези, план їх види види. Правила написання

 6. Конспект як жанр наукової літератури. Вимоги до конспекту

 7. Анотація. Структура анотації. Види анотацій

 8. Правила оформлення бібліографії. Види бібліографій. Вимоги до запису бібліографічних відомостей

 9. Реферат як жанр академічного письма. Види рефератів. Правила оформлення реферату


Практичний курс української мови

1. Основні відомості з правопису:

 • ненаголошені голосні е, и, о; чергування голосних;

 • апостроф; знак м’якшення

 • чергування приголосних; подвоєння та подовження приголосних; спрощення в групах приголосних;

 • правопис префіксів; правопис суфіксів;

 • вживання великої літери;

 • правопис складних слів;

 • правила написання та відмінювання прізвищ, творення імен по батькові, переклад прізвищ з російської мови на українську; правила вживання в документах назв осіб за професією, званням

2. Лексика офіційно-ділового стилю: синоніми в мові професійного спілкування; пароніми в мові професійного спілкування

3. Морфологічні особливості

 • Особливості вживання іменника в текстах офіційно-ділового стилю.

 • Прикметник у діловому мовленні

 • Норми вживання числівника в професійному мовленні:

 • Дієслово в діловому мовленні

 • Особливості вживання займенників в текстах офіційно-ділового стилю

 • Особливості перекладу словосполучень із прийменниками з російської мови на українську

 • Правила узгодження складеного підмета із присудком

 • Складні випадки керування в українській мові.

Схожі:

Питання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» доцент Нередкова С. С. Професійна комунікація iconУкраїнська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник
С. В. Ломакович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені...
Питання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» доцент Нередкова С. С. Професійна комунікація iconУкраїнська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник
С. В. Ломакович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені...
Питання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» доцент Нередкова С. С. Професійна комунікація iconПитання для підсумкового контролю
Предмет І структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв’язок з правовими дисциплінами
Питання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» доцент Нередкова С. С. Професійна комунікація iconЗошит-конспект з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)»...
Нікуліна Н. В., Демкова Т. М., Книшенко Н. П. Зошит-конспект з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (ІІ блок...
Питання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» доцент Нередкова С. С. Професійна комунікація iconДержавний вищий навчальний заклад
Особисті документи у професійній діяльності: методичні вказівки з курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів...
Питання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» доцент Нередкова С. С. Професійна комунікація iconУкладач: Линчак І. М. – к філол наук, доцент кафедри педагогіки та психології кутеп
Українська мова (за професійним спрямуванням): Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів...
Питання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» доцент Нередкова С. С. Професійна комунікація iconДержавний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний...
Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів-заочників усіх напрямків підготовки Укладачі:...
Питання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» доцент Нередкова С. С. Професійна комунікація iconРобоча програма навчальної дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням): Робоча програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм»...
Питання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» доцент Нередкова С. С. Професійна комунікація iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів І курсу всіх спеціальностей. Синтаксичні особливості...
Питання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» доцент Нередкова С. С. Професійна комунікація iconГалузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. Українська мова...
Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : Навч посібн. – К.: Знання, 2008....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка