Курсова робота
Скачати 379.79 Kb.
НазваКурсова робота
Сторінка1/5
Дата конвертації26.06.2013
Розмір379.79 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Інститут філології й журналістики

Кафедра української літератури

КУРСОВА РОБОТА

з української літератури

на тему: ПРОБЛЕМА ЕСТЕТИЧНИХ ОСНОВ ХУДОЖНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА

Студентки 3-го курсу групи 3АУА

напряму підготовки 6.020303 Філологія*.

Українська мова і література

Паламарчук Ольги Олександрівни

Керівник: ас. Руснак С. П.

Національна шкала_____________________

Кількість балів:_______ оцінка ECTS______

Члени комісії_______ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Вінниця – 2013 рік

ЗМІСТ
ВСТУП

^ РОЗДІЛ І ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ФРАНКА-КРИТИКА

  1. Естетичні виміри літературної критики

  2. Художній процес у літературній критиці, естопсихології та рецептивній естетиці в останній чверті ХХ століття

^ РОЗДІЛ ІІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ СПАДЩИНА І. Я. ФРАНКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙМАННЯ  1. Початок літературно-критичної діяльності І. Я. Франка

  2. Основні тенденції літературно-критичної діяльності І. Я. Франка 80-90х рр.

  3. Еволюція критичних поглядів Франка від соціологічної до психологічної зумовленості літератури

ВИСНОВКИ

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Сьогодні, коли в Україні вже не переслідується плюралізм поглядів, є можливість об’єктивно і всебічно, порівняно з попередньою епохою політичних доктрин, дослідити поетикальні особливості творчості Івана Франка, методологію його літературознавчих підходів. Проте не можна всуціль перекреслювати і радянського франкознавства, яке мало певні наукові здобутки, – з одного боку, а з іншого, – беззастережно сприймати все, що народилося за порадянського часу у постмодерністичній науці про літературу.

Теоретичні праці Франка широко розглядалися в до- і післяжовтневі часи. Так, до 1917-1918 років С.Єфремов, Р.Заклинський, М.Лозинський, О.Маковей дали високу оцінку науковій діяльності і теоретичним, зокрема філософським працям І.Франка. Розробкою філософської та естетичної спадщини мислителя в Україні та поза її межами з 1917 до середини 30-тих років займалися В.Дорошенко, В.Коряк, Б.Лепкий, А.Музичка, І.Ткаченко. Серед авторів, які працювали у цьомк напрямку до 50-х років ХХ століття виокремимо О.Білоуса, А.Брагінця, М.Годину, П.Лисюка, К.Лойка, М.Пархоменка. За виключенням А.Брагінця, усі вони спиралися на концепцію соцреалізму, поза увагою якої залишався великий обсяг питань, пов’язаний із проблемою неусвідомлюваного психічного, творчої і “сонної” фантазії. Серед теоретичних досягнень періоду відлиги зазначимо роботи І.Бацули, І.Білявського, В.Возіанова, Б.Гориня, І.Грицютенка, Б.Кубланова, О.Н.Мороз, О.В.Мороз, В.Передерія, І.Сандурського. Зміни у науці у 80-х роках дали поштовх студіюванню на якісно нових засадах відповідних чинників естетичної, суміжної з психологією, концепції творчості І.Франка. Багато франкознавців працювало у цьому напрямку і серед них Є.Адельгейм, А.Войтюк, М.Гнатюк, Р.Гром’як, І.Іваньо, Л.Скупейко, К.Фролова, Я.Ярема. Авторами найбільш цікавих студій кінця 80-тих початку 90-тих років ХХ століття в українському і зарубіжному франкознавстві є В.Будний, Т.Гундорова, О.Забужко, Т.Панько, Р.Піхманець, Л.Скупейко, І.Фізер.

Нагальна потреба сьогодні відчувається у необхідності дати правильну оцінку науковим розробкам І.Франка щодо механізму протікання творчого процесу від первинних імпульсів у душі митця до втілення їх у конкретній художньо-образній формі; у грунтовному аналізі концепції творчості ученого, з’ясуванні її місця, ролі та значення для розвитку естетичної думки минулого й сучасного України і Європи.

^ Об’єктом дослідження стала теоретична спадщина І.Я.Франка.

Предмет дослідження: естетичні засади концепції творчості І.Я.Франка.

Мета роботи – дослідити особливості творчої спадщини Івана Франка у контексті українського та світового літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століття через призму естетичного сприймання. Досягнення цієї мети передбачає виконання низки конкретних завдань:

 • проаналізувати процес формування теоретико-естетичних поглядів І.Франка на природу творчості і становлення “психологізму” як творчого методу митця;

 • вивчити наукову, публіцистичну та літературно-критичну спадщину І.Франка, розкрити процес формування та встановити особливості еволюції його естетичних поглядів;

 • дослідити наукову розробку І.Франком оригінального поняттєво-категоріального апарату, визначити його самоцінність і значущість для теорії художньої творчості і естетики загалом;

Мета і завдання зумовили вибір методів дослідження. Основними методами курсової роботи є систематизація та узагальнення. Використано напрацювання історико-порівняльного, конкретно-історичного аналізу, психоаналітичної критики.

^ Структура й обсяг роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок - 32. Список використаних джерел містить 22 позиції.


^ РОЗДІЛ І ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ФРАНКА-КРИТИКА

  1. Естетичні виміри літературної критики
  1   2   3   4   5

Схожі:

Курсова робота icon Курсова робота з фінансового обліку 
Курсова робота – це завершальний етап вивчення курсу “Фінансовий облік”, підсумок самостійного комплексного дослідження студентом...
Курсова робота iconМетодичні вимоги та рекомендації для створення, реєстрації й оцінювання...
Курсова робота – це вид науково-дослідницької роботи, що має навчальну мету І служить інструментом контролю за якістю навчального...
Курсова робота iconКурсова робота

Курсова робота iconКурсова робота

Курсова робота iconКурсова робота

Курсова робота iconКатегорія простору в музичній культурі ХХ століття Курсова робота
Вступ
Курсова робота iconКурсова робота
Теоритичні основи застосування економічних методів управління у підприємствах торгівлі
Курсова робота iconКиївський національний університет культури І мистецтв кафедра комп’ютерних наук курсова робота

Курсова робота iconКурсова робота
Науковий керівник старший викладач кафедри фінансів Збройних Сил майор О. П. Остапенко
Курсова робота iconКурсова робота
Документальне оформлення та методика обліку особового складу, використання робочого часу та виробітку 20
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка