Задача. Ревізія каси
НазваЗадача. Ревізія каси
Сторінка1/17
Дата конвертації25.06.2013
Розмір1.01 Mb.
ТипЗадача
skaz.com.ua > Література > Задача
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Національний університет «Львівська політехніка»

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій
Кафедра обліку і аудит

Завдання для

Індивідуальної роботи

з навчальної дисципліни “Контроль і ревізія”

для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

спеціальності 5.03050901 “Бухгалтерський облік» заочна форма навчання


Затверджено на засіданні

кафедри обліку і аудиту

Протокол № 1 від 01 вересня 2012 р.


Львів 2012


Методичні вказівки до контрольної роботи з навчальної дисципліни „ Контроль і ревізія” складено у відповідності до освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої освіти підготовки молодших спеціалістів.

Методичні вказівки до контрольної роботи складено ст. викл. Мадрига Г.М..
__________________

підписи


^

Методичні вказівки до контрольної роботи з навчальної дисципліни „Контроль і ревізія” обговорено та схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту.


Протокол №1 від 27 серпня 2012 р.
Зав. кафедри

Обліку і аудиту ____________ к.е.н. доц.. Гавран В.Я.

^ Зміст контрольної роботи

Контрольна робота включає: теоретичну частину; практичну частину; список використаної літератури.

Після вивчення рекомендованої літератури студент повинен виконати передбачену навчальним планом контрольну роботу. Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та задачі. Робота виконується на підставі діючої нормативно-законодавчої бази та з використанням монографічної і періодичної літератури. Студент отримує варіант завдання відповідно до порядкового номеру у списку групи.

В кінці роботи необхідно подати список використаної літератури.
^ Оформлення індивідуальної роботи

Індивідуальна робота виконується в зошиті або на аркушах формату А4 із дотриманням наступних полів: ліворуч – 2 см, праворуч – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см., всі сторінки мають бути пронумеровані.
^ ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ВАРІАНТ 1

 1. Теоретичні основи і принципи організації контролю в України.

 2. Ревізія і контроль власного капіталу

 3. Задача.

 4. Ревізія каси.

6 березня 2012 року відповідно до наказу № 305 від 3 березня 2012 р. була проведена ревізія каси ВО “Магма Лтд” ревізором Грицюком Р.В. у присутності головного бухгалтера Васильченка Т.Г. і касира Сидора В.Бп/п

Показники

Сума, грн

1.1

Готівка в касі

784
Разом
2.

Останній звіт касира складено

4.03

3.

Залишок грошей згідно даних касової книги

953

4.1

По чеку № 101 отримано

4.03
на виплату зарплати

9800

4.2

По чеку № 102 отримано

5.05
на відрядження

1500

5.1

Видано по видатковому касовому ордеру № 250на відрядження
5.2

Видано по видатковому касовому ордеру № 251

6.03
під звіт

1550

5.3

Видано зарплату по платіжній відомості № 5

9503

6.

Ліміт каси

1200

Потрібно скласти:

 1. Відомість встановлених ревізією фактів порушень, з’ясувати причини порушень.

 2. Скласти висновки та пропозиції по результатах ревізії каси для включення в акт ревізії.

ВАРІАНТ 2

 1. Планування контрольно-ревізійної роботи. Складання робочого плану ревізора.

 2. Контроль і ревізія правильності нарахування заробітної плати та утримань з неї

 3. Задача. Ревізія каси.

6 квітня 2012року відповідно до наказу № 305 від 6 квітня 20012р. була проведена ревізія каси ВО “Магма Лтд” ревізором Грицюком Р.В. у присутності головного бухгалтера Васильченка Т.Г. і касира Сидора В.Б
п/п

Показники

Сума, грн

1.1

Готівка в касі

1590
Разом
2.

Останній звіт касира складено

2.04

3.

Залишок грошей згідно даних касової книги

754

4.1

По чеку № 101 отримано

2.05
на виплату зарплати

2530

4.2

По чеку № 102 отриманона відрядження
5.1

Видано по видатковому касовому ордеру № 250

3.04
на відрядження

220

5.2

Видано по видатковому касовому ордеру № 251

4.04
під звіт

250

5.3

Видано зарплату по платіжній відомості № 5

1004

6.

Ліміт каси

1500

Потрібно скласти:

 1. Відомість встановлених ревізією фактів порушень, з’ясувати причини порушень.

 2. Скласти висновки та пропозиції по результатах ревізії каси для включення в акт ревізії.


ВАРІАНТ 3

 1. Класифікація ревізій фінансово-господарської діяльності.

 2. Контроль і ревізія розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами

 3. Задача. Ревізія каси.

2 лютого 2012 року відповідно до наказу № 305 від 2 лютого 2012 р. була проведена ревізія каси ТзОВ “Глобус ” ревізором Маринець В.Г. у присутності головного бухгалтера ІвановаІ.П.і касира Сидоренка В.Бп/п

Показники

Сума, грн

1.1

Готівка в касі

859
Разом
2.

Останній звіт касира складено

5.02

3.

Залишок грошей згідно даних касової книги

555

4.1

По чеку № 101 отримано

5.02
на виплату зарплати

7100

4.2

По чеку № 102 отримано

5.02
на відрядження

250

5.1

Видано по видатковому касовому ордеру № 250на відрядження
5.2

Видано по видатковому касовому ордеру № 251

6.02
під звіт

350

5.3

Видано зарплату по платіжній відомості № 5

7055

6.

Ліміт каси

800

Потрібно скласти:

 1. Відомість встановлених ревізією фактів порушень, з’ясувати причини порушень.

 2. Скласти висновки та пропозиції по результатах ревізії каси для включення в акт ревізії.


ВАРІАНТ 4

 1. Організація ревізійного процесу. Порядок складання акту ревізії, вимоги до акту.

 2. Контроль і ревізія розрахунків з постачальниками.

 3. Задача. Ревізія каси.

Під час проведення ревізії касових операцій бухгалтер-ревізор виявив наступне:

1. До журналу-ордера № 1 за квітень 2012р. прикладений касовий звіт за 20.04.2012р. з усіма документами, які в ньому значилися:

№ док.

Від кого отримано чи кому видано

Рахунок

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5Залишок на початок дня
154,70
128

Прибутковий касовий ордер № 128 від 20.04.2012р.: по чеку № 570965 отримано аванс на видачу заробітної плати

31.1

25,10
129

Прибутковий касовий ордер № 129 від 20.04.2012р.: надійшла квартплата, утримана по відомості

36.1

3850,00
51

По платіжній відомості № 51 за квітень 2012р. виплачено аванс по заробітній платі працівникам апарату управління ПМК-98

66.1
1510,00

52-56

По платіжних відомостях видано аванс по заробітній платі робітникам ПМК-98 за І половину квітня 2012р.

66.1
13430,00

57

По платіжній відомості № 57 за квітень 2012р. видана заробітна плата працівникам — сумісникам

66.1
467,00

201

По видатковому касовому ордеру № 201 від 20.04 .2012р. видано Петрову А.С. в під звіт на господарські потреби

37.2
12,00 1Разом за день
15585,00

15419,10Залишок на кінець дня
220,60


в тому числі на заробітну плату
207,00
Касир ____________ (підпис)

Записи в касовій книзі перевірив і документи в кількості двох прибуткових і семи видаткових касових ордерів отримав.

Бухгалтер__________ (підпис)

2.По платіжній відомості №51 за квітень 2012р., що прикладена до касового звіту за 20.04.2012р. виплачено:

Табельний номер

Прізвище та ініціали

Сума, грн.

Підписи

1245

Корольов Г.І.

200,00

Корольов

1246

Єгоров С.В.

150,00

Єгоров

1248

Зайцев Є.О.

120,00

Зайцев

1825

Бутиріна К.С.

60,00

Бутиріна

1831

Карасаєва Л.С.

70,00

Карасаєва

1884

Колмиков І.Е.

78,00

Колмиков

1893

Попов Л.М.

80,00

Попов
Іт.д.


Разом

1510,00
Відомість склав ______________________ (підпис)

3. Має місце виписка з поточного рахунку в Промінвестбанку:

19/042600240105562220815,30

20/04

300

03

26002401055622

15200,0020/04

795

85

26002401055622
12000,10
20/04

425

59

26002401055622
385,00
20/04

001

85

26002401055622

1075,0020/04

346

24

26002401055622

450,0016725,00

12385,10

16475,40
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Задача. Ревізія каси iconЗадача 1
Задача Розрахувати цехову технологічну собівартість на основі даних практичної
Задача. Ревізія каси iconЗадача №2
Задача №2. Задано функцію І вектор. Знайти І похідну цієї функціїв точці а за напрямком вектора
Задача. Ревізія каси iconЗадача 5
Задача 5 Відомо, що повідомлення з’являється з імовірністю. Визначити кількість інформації, що міститься в цьому повідомленні
Задача. Ревізія каси iconЗавдання до лабораторної роботи №2: Варіант №1: Задача №1
Задача №1. Написати програму, що буде друкувати ваше ім.’я, прізвище І з нового рядка – домашню адресу
Задача. Ревізія каси iconЗавдання до лабораторної роботи №5: Варіант №1: Задача №1
Задача № Скласти програму для підрахунку кількості цифр у рядку символів, що вводиться з клавіатури
Задача. Ревізія каси iconЗадача №1
Задача № Скласти програму, що виводить таблицю значень функції y=2,4x2 + 5x – 3 в діапазоні від -2 до 2 з кроком 0 Вигляд екрану...
Задача. Ревізія каси iconКонспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів...
Лекція фінансово-господарський контроль І його роль у системі управління підприємством
Задача. Ревізія каси icon1. Порядок ведення касових операцій та забезпечення збереження готівки
Стіни каси мають бути з арматурою при внутрішній будові. Видача І приймання грошей касиром здійснюється через спеціальне віконце,...
Задача. Ревізія каси icon3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат
Основна задача механіки. Матеріальна точка. Система відліку. Прямолінійний рух. Швидкість та прискорення. Криволінійний рух: тангенціальне...
Задача. Ревізія каси iconЛекція Контроль І ревізія виробничої діяльності
Державна інспекція по заготівлі І якості продукції, Державна інспекція по нагляду за технічним станом машин І обладнання, Державна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка