Міністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський педагогічний коледж робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Охорона праці» для студентів спеціальності 01010601 «Соціальна педагогіка»
НазваМіністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський педагогічний коледж робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Охорона праці» для студентів спеціальності 01010601 «Соціальна педагогіка»
Сторінка1/13
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.2 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Укладач: Заблоцька Т.В. – викладач Бердичівського педагогічного коледжу

Розглянуто і схвалено на засіданні предметно-циклової комісії викладачів природничих та фізико-математичних дисциплін
Протокол № від

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України

Бердичівський педагогічний коледж

РОБОЧИЙ ЗОШИТ
для практичних занять

з дисципліни «Охорона праці»

для студентів

спеціальності 5.01010601 «Соціальна педагогіка»
Студента/ки_______курсу, групи________

_____________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Охорона праці» для студентів спеціальності 5.01010601 «Соціальна педагогіка», розроблений згідно тематики практичних занять, передбачених програмою дисципліни «Охорона праці», затвердженої на засіданні предметно-циклової комісії природничих та фізико-математичних дисциплін (Протокол № 1 від 30 серпня 2012 року).

Тематика практичних робіт, включених до робочого зошита актуальна і містить: проведення інструктажу з охорони праці; розслідування та облік нещасних випадків; дослідження мікрокліматичних умов в навчально – виробничих приміщеннях на робочих місцях; дослідження ефективності освітлення в виробничих та навчальних приміщеннях; надання долікарської допомоги при ураженні струмом; вогнегасні речовини, матеріали і технічні засоби повідомлення гасіння пожеж.

Після виконання практичних завдань студенти повинні уміти:

 • проводити інструктажі з охорони праці з подальшою їх реєстрацією;

 • проводити розслідування обставин нещасного випадку та складати необхідну документацію;

 • складати інструкції з охорони праці для окремих професій;

 • вимірювати температуру, відносну вологість і швидкість руху повітря, атмосферний тиск та відповідно до отриманих результатів розробляти заходи по поліпшенню санітарно-гігієнічного стану приміщення;

 • володіти методикою вимірювання освітленості;

 • користуватись засобами пожежогасіння;

 • надавати долікарську допомогу потерпілим, ураженим електричним струмом.

Робочий зошит доповнений додатками, які містять основні положення, рекомендації з нормативно-правових актів з охорони праці, теоретичний матеріал, що значно полегшує виконання практичної роботи.

До практичного заняття студент готується заздалегідь. У робочому зошиті (за вказівкою викладача) виконуються схеми, ескізи, таблиці, тощо.

Під час роботи з робочим зошитом студенти зобов’язані:

 • до початку роботи отримати методичні рекомендації та консультації;

 • виконувати у повному обсязі всі завдання передбачені робочим зошитом;

 • своєчасно здавати робочі зошити на перевірку викладачу;

 • нести особисту відповідальність за виконану роботу.

Оцінки, отримані студентами за виконання практичних робіт в робочому зошиті, є складовими поточного та підсумкового контролю знань студентів. Студент, який не виконав вчасно і не в повному обсязі завдання робочого зошита, зобов’язаний перездати всі невиконані практичні роботи у терміни, встановлені навчальним закладом.
Практична робота № 1

« Проведення інструктажу з охорони праці.»
МЕТА: Закріпити теоретичні знання з організації підготовки і проведення інструктажів. Сформувати вміння і набути навички розробки обґрунтованого змісту інструктажів та методики їх проведення.
Література:

 1. В.Г. Грибан, О.В. Негодченко «Охорона праці» ст. 50-53,

 2. Закон України «Про охорону праці»,

 3. «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511.Самостійна робота


 1. Детально ознайомитись з «Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (додаток № 1).

 2. Ознайомитися з інструкціями з охорони праці для професій в освітній галузі.

 3. Засвоїти орієнтовний перелік питань вступного і первинного інструктажів.

Хід роботи


 1. Ознайомитись з організацією навчання працівників з питань охорони праці на підприємстві.

 2. Ознайомитись з інструкціями з охорони праці для професій в галузі освіти.

 3. Засвоїти види інструктажів, періодичність та організацію їх проведення.

 4. Скласти орієнтовний план проведення вступного інструктажу.

 5. Розробити план первинного інструктажу.

 6. За вказівкою викладача провести інструктаж.

 7. Зробити запис на відповідних сторінках журналів реєстрації інструктажів.

 8. Написати висновки до роботи.

 9. Дати усну відповідь на запитання самоперевірки.


Організація навчання з питань охорони праці на підприємстві.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Види інструктажів, періодичність та організація їх проведення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ План проведення вступного інструктажу
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ План проведення первинного інструктажу
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ Оформлення результатів проведення інструктажу в журналі реєстрації вступного інструктажу з охорони праці


п/п

Дата проведення інстуктажу

ПІБ особи, яку інструктують

Професія, яку інструктують

ПІБ, посада особи, яка інструктує

Підпис

Особи, яку інструктують

Особи, яка інструктує

1

2

3

4

5

6

7

^ Оформлення результатів проведення інструктажу в журналі реєстрації інструктажів з охорони праці
п/п

Дата проведення інстуктажу

ПІБ особи, яку інструктують

Професія, посада особи, яку інструктують

Вид інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, цільовий), назва та № інструкції

Причини проведення

позапланового або цільового інструктажу

ПІБ особи, яка інструктує

Підпис

Особи, яку інструктують

Особи, яка інструктує

1

2

3

4

5

6

7

8

9


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Міністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський педагогічний коледж робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Охорона праці» для студентів спеціальності 01010601 «Соціальна педагогіка» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робочий зошит для проведення практичних робіт з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» дтрЕК, 2013. – 48с
Міністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський педагогічний коледж робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Охорона праці» для студентів спеціальності 01010601 «Соціальна педагогіка» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський...
Психолого-педагогічні дисципліни, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”
Міністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський педагогічний коледж робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Охорона праці» для студентів спеціальності 01010601 «Соціальна педагогіка» iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Міністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський педагогічний коледж робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Охорона праці» для студентів спеціальності 01010601 «Соціальна педагогіка» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет Юридична академія України
Міністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський педагогічний коледж робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Охорона праці» для студентів спеціальності 01010601 «Соціальна педагогіка» iconЗатверджую
«Психологічна деонтологія» для студентів спеціальності 01010601 Соціальна педагогіка 03010301 Практична пихологія
Міністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський педагогічний коледж робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Охорона праці» для студентів спеціальності 01010601 «Соціальна педагогіка» iconМіністерство освіти І науки, молоді ат спорту України
...
Міністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський педагогічний коледж робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Охорона праці» для студентів спеціальності 01010601 «Соціальна педагогіка» iconМіністерство освіти І науки України національна юридична академія...
Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України” для студентів ІІІ курсу / Уклад.: Л. М. Баранова,...
Міністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський педагогічний коледж робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Охорона праці» для студентів спеціальності 01010601 «Соціальна педагогіка» iconМіністерство освіти І науки, молоді ат спорту України
Гуменко Н. Ф. Фізичне виховання ІІ кругленко Т.Є. Математика ІІІ тітова О. Г. Соціологія ІV зуєнко О. Ф. Охорона праці в галузі
Міністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський педагогічний коледж робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Охорона праці» для студентів спеціальності 01010601 «Соціальна педагогіка» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма співбесіди з курсу «Теорія та історії політичної науки» для абітурієнтів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні...
Міністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський педагогічний коледж робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Охорона праці» для студентів спеціальності 01010601 «Соціальна педагогіка» iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка