Закон про мови в Українській рср нормативно правова основа утвердження української мови як державної в Укр
НазваЗакон про мови в Українській рср нормативно правова основа утвердження української мови як державної в Укр
Сторінка1/21
Дата конвертації17.12.2013
Розмір2.8 Mb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Література > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
1.Предмет і структура курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» Зв'язок з правовими дисциплінами.

2.М ова як засіб професійного спілкування

3.Поняттяя про сучасну українську літературну норму.Типи мовних норм. Форми сучасної української літературної мови.

4.Поняття усного та писемного мовлення. Майстерність публічного виступу.Види підготовки до виступу.

5.Промова адвоката, прокурора, судді під час судових засідань.Промови відомих адвокатів.

6.Кодифікація мови. Місце мови у комунікативній деонтиці юриста.

7.Функціональна диференціація сучасної української мови.

8.Офіційно – діловий стиль як один з функціональних стилів сучасної літературної мови.Особливості офіційно – ділового стилю.Кліше.

9.Сучасна українська ділова мова: етапи становлення,проблеми та перспективи розвитку.

10.Поняття про документ, його властивості, вимоги до його оформлення. Мовностильові особливості тексту документа.

11.Мова і професія.Мовленева діяльність як один з основних відів діяльності людини.

12.Культура мови і мовлення.Основні ознаки культури мовлення юриста.

13.Мовленевий етикет – невідємний атрибут професійної культури юриста.

14.Правила культури спілкування (за. І.Томаном)

15.Поняття спілкування. Особливості професійного спілкування.

16.Сутність і зміст етики спілкування правознавців.

17.Етичні норми і нормативи. Професійна юридична етика.

18.Правові та етичні обмеження під час діяльності правочинів

19.Форми та функції спілкування юристів у ділових стосунках

20.Барьери у спілкуванні, його рівні.

21.Сучасні теорії міжособистісних стосунків

22.Допит як різновид переговорів

23.Мовленневий етикет у діловому спілкуванні

24.Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: моральність, повага до інших людей,раціональність, правила критики і самокритики.Культура телефонного діалогу.

25. Психологічні особливості професійного спілкування.

26.Основи комунікативної лінгвістики

27.НЛП як мистецтво комунікації.

28.Загальні засади психолінгвістики.

29.Герменевтика як наука тлумачення текстів.

30.Закон про мови в Українській РСР – нормативно – правова основа утвердження української мови як державної в Україні.

31.Конституція України про функціонування та розвиток мов в Україні.

32.Державна мова та її функції

^ 33.Функції мови у суспільстві

34.Синтаксичні структури у професійному мовленні

35. Прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, дієприкметникових та дієприслівникових зворотів.

^ 36.Місце в реченні вставних слів та словосполучень у діловому мовленні.

37.Складні випадки керуванняя та узгодження у діловому мовленні.

38.Просте і складне речення у юридичному документі.

39.Документ – основний вид ділового мовлення.

^ 40.Вимоги до складання та оформлення різних видів документів .Реквізити документу.

41.Види документів та їх класифікація

42.Документи юридичного фаху.

43.Правила оформлення сторінки, рубрикація тексту,правила оформленняя заголовків, видилення окремих частин тексту.

^ 44.Реквізити документів та вимоги до їх написання.

45.Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява.

^ 46.Види службових листів.Ділове листування.Вимоги до офіційного листування.

47.Етікет ділового листування.

48.Кореспонденція за характером інформації.

49.Телеграма, факс

^ 50.Оформлення довідково – інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні та пояснювальні записки, виробничі звіти.

51.Виробничі протоколи,витяг з протоколу

52.Управлінська документація.Оформлення стандартних документів

^ 53.Розпорядчі документи: наказ, розпорядження,постанова

54.Ознайомлення з організаційними документами.Статут, положення, інструкція.

55.Позовна заява.

56.Види договорів.

57.Протокол слідчої дії.

^ 58.Загальне поняття про лексику, лексикологію, термін, термінологію.

59.Слово як найменша самостійна одиниця мови, його лексичне значення.

60.Лексіка сучасної української мови з погляду її походження.

61.Стилистична диференціація української лексики. Професійна лексика.

^ 62.Канцеляризми та штампи.

63.Фразеологія у професійному спілкуванні юристів. Українська лексикографія.

64.Українська термінологічна юридична система. З історії розвитку мови права.

65.Поняття юридичного терміна.Класифікація юридичних термінів.

^ 66.Запозичення в юридичній термінології.

67.Труднощі, що виникають при перекладі з української на російську мову.Синоними, омоніми та пароними в юридичній термінології.

68.Міжмовні пароніми.

^ 69.Особливості використанняя різних частин мови у професійному спілкуванні.

70.Іменники на позначення професій, посад, звань, їх рід та правильність вживання.Узгодження прикметників з іменником на означення певних професій.

^ 71.Відмінювання, імен, по батькові, прізвищ, географічних назв.

72.Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому відмінку

73.Рід, число невідмінюваних іменників

74. Нормативність уживання граматичних форм прикметника

^ 75.Нормативність уживання граматичних форм числівника, написання цифрових даних у ділових документах

76.Особливості використання займенників у діловому мовленні

77.Нормативність уживання граматичних форм дієслова та дієслівних форм.

^ 78.Прийменники у професійному мовленні. Прийменник по у діловому мовленні.

79.Особливості українського правопису

80. Орфоепічні норми

81.Систематизація правил орфографії

82. Правопис призвіщ, імен та по-батькові в українській мові

^ 83.Правопис складних іменників та прикметників

84. Правопис прислівників

85.Написання слів з великої літери

86. Особливості доречного слововживання
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Закон про мови в Українській рср нормативно правова основа утвердження української мови як державної в Укр iconЗакон про мови в Українській рср нормативно-правова основа утвердження...
Предмет І структура курсу «Українська мова (на професійним спрямуванням)». Зв'язок з правовими дисциплінами
Закон про мови в Українській рср нормативно правова основа утвердження української мови як державної в Укр icon5. Закон „Про мови в Українській рср” було прийнято
Унормованість, стандартність, наддіалектність, поліфункціональність, стилістична диференціація – це ознаки
Закон про мови в Українській рср нормативно правова основа утвердження української мови як державної в Укр iconБотвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: навчальний посібник /Н. В.
Сучасна українська літературна мова – лінгвістична основа мови професійного спрямування
Закон про мови в Українській рср нормативно правова основа утвердження української мови як державної в Укр icon1. Вченя про мову як суспільне вище. Функції мови. Мова І мовлення....
Оскільки мова є суспільним явищем, то вона перебуває в тісному зв'язку із суспільством. Цей зв'язок є обопільним. З одного боку,...
Закон про мови в Українській рср нормативно правова основа утвердження української мови як державної в Укр iconЗбірник тестових завдань для підготовки до державної підсумкової атестації з «української мови»
...
Закон про мови в Українській рср нормативно правова основа утвердження української мови як державної в Укр iconЗбірник тестових завдань для підготовки до державної підсумкової атестації з «української мови»
...
Закон про мови в Українській рср нормативно правова основа утвердження української мови як державної в Укр iconПроблеми утвердження української мови як державної в Україні (на основі юридичних документів)
Сучасна мовна ситуація в Україні (на матеріалах преси та законодавчих документів)
Закон про мови в Українській рср нормативно правова основа утвердження української мови як державної в Укр iconМорфологія
Морфологія — це наука про частини мови. В українській мові є 10 частин мови. Серед них є самостійні І службові. Окремо виділяють...
Закон про мови в Українській рср нормативно правова основа утвердження української мови як державної в Укр iconВступ. Норми І стилі сучасної української літературної мови
...
Закон про мови в Українській рср нормативно правова основа утвердження української мови як державної в Укр iconПрограма з української мови на базі основної школи програма з української...
Перший з них містить перелік основних розділів І тем з української мови, якими повинен володіти вступник та вміти їх використовувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка