Книга скачана с сайта инр://е кпіда.іп иа
НазваКнига скачана с сайта инр://е кпіда.іп иа
Сторінка1/37
Дата конвертації19.06.2013
Розмір4.8 Mb.
ТипКнига
skaz.com.ua > Література > Книга
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Серія «Усі уроки» Заснована 2010 року

В. В. Паращич
уроки

СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

11 класКнига скачана с сайта ИНр://е кпіда.іп.иа

Издательская группа «Основа» — «Злектронньїе книги»

Харків

«Видавнича група "Основа"»

2011

УДК 37.016 ББК 74.26 П18

Серія «Усі уроки» Заснована 2010 року

Паращич В. В.

П18 Усі уроки світової літератури. 11 клас (академічний рівень). — X. : Вид. група «Основа», 2011. — 335, [1] с. : іл., табл. — (Серія «Усі уроки»). І8ВМ 978-617-00-0899-2.

Плани-конспекти уроків світової літератури для 11-го класу скла­дені відповідно до оновленої Програми «Світова література. 10-11 кла­си» академічного рівня. Посібник містить календарно-тематичний план та розробки 70 уроків. Вичерпна інформація про історичну си­туацію, що зумовила розвиток літератури, глибокий аналіз художніх творів, традиційні та інноваційні технології навчання — усе це в про­понованому виданні.

Для вчителів світової літератури, керівників методичних об'єд­нань, студентів філологічних факультетів ВНЗ.

УДК 37.016 ББК 74.26

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 11

^ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 12

І СЕМЕСТР

ВСТУП. ІЗ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX —ПОЧАТКУ XX СТ. . . 17

Урок № 1. Основні тенденції розвитку драматургії кінця
XIX — початку XX ст. «Нова драматургія», її
засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки
Г. Ібсена, А. Чехова, Б. Шоу 17

Урок № 2. Життєвий і творчий шлях норвезького
письменника, зачинателя європейської
«нової драматургії» Генріка Ібсена 21

Урок № 3. Твір Генріка Ібсена «Ляльковий дім» —
соціально-психологічна драма. Сюжет.
Особливості драматичного конфлікту та розвитку
сценічної дії в п'єсі 23

Урок № 4. Аналітична композиція п'єси Генріка Ібсена

«Ляльковий дім». Образ Нори 27

Урок № 5. Новаторство драматурга Генріка Ібсена, художні
особливості його твору «Ляльковий дім». Роль
письменника в розвитку нової європейської
драматургії («ібсенізм») ЗО

Урок № 6. Позакласне читання. Твір Антона Павловича

Чехова «Вишневий сад» 32

^ ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ 36

Урок № 7. Бурхливий, суперечливий суспільно-історичний
розвиток світу в першій половині XX ст. Зміна
світоглядних та естетичних систем. Складність
і неоднозначність художнього процесу цього
періоду 36

4 ^ Усі уроки світової літератури. 11 клас

Урок № 8. Модернізм як неокласична модель культури,

найновіше й найпослідовніше втілення естетико-

художнього перевороту XX ст. Авангардизм

і його основні течії. Доля реалізму. Елітарна

та масова культури 40

Урок № 9. Європейська модерністська проза першої

половини XX ст. Життєвий і творчий шлях
австрійського письменника Франца Кафки.
Оповідання «Перевтілення» 46

Урок № 10. Своєрідність світобачення та його художнє
втілення в оповіданні Франца Кафки
«Перевтілення». Грегор Замза і його родина.
Особливості стилю письменника 50

Урок № 11. Розвиток писемного зв'язного мовлення.

Творча робота за оповіданням Франца Кафки
«Перевтілення» 53

Урок № 12. Життєвий і творчий шлях ірландського

письменника-модерніста Джеймса Джойса.
Характерні ознаки його поетики: «потік
свідомості», пародійність, іронічність,
інтертекстуальність 56

Урок № 13. Психологічне есе Джеймса Джойса «Джакомо

Джойс», його автобіографічний характер 60

Урок № 14. Контрольна робота за темою «Вступ. Література
першої половини XX ст. Творчість Г. Ібсена,
Ф. Кафки, Дж. Джойса» 63

Урок № 15. Життєвий і творчий шлях російського

письменника Михайла Булгакова. Булгаков

і Київ. Роман «Майстер і Маргарита» як вершина

творчості письменника 65

Урок № 16. Проблематика і система образів твору Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми ... 69

Урок № 17. Твір Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» —
роман-міф. Трансформація міфічних мотивів;
поєднання реальності та фантастики 74

Зміст 5

Урок № 18. Сатиричне змалювання радянських обивателів

і функціонерів Москви 30-х років XX ст. у романі

М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Іронія

і гротеск у картинах зіткнення демонічних сил

із московською дійсністю 78

Урок № 19. Трагізм долі митця (майстра). Утвердження сили творчості й кохання в долі героїв роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» .... 81

Урок № 20. Розвиток усного зв'язного мовлення.

Дискусія «Що таке істина?» за романом

Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» .... 84

Урок № 21. Глибинні зрушення в поезії початку XX ст.
Модернізм і основні течії європейської поезії
XX ст. Життєвий і творчий шлях австрійського
поета Райнера Марії Рільке. «Орфей, Еврідіка,
Гермес», «Ось дерево звелось» 87

Урок № 22. Життєвий і творчий шлях французького поета
Ґійома Аполлінера. «Лорелея», «МістМірабо»,
«Зарізана голубка й водограй» 91

Урок № 23. Життя і творчість іспанського поета
Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія.
Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою
модернізму 96

Урок № 24. Поетичний практикум. Аналізування

синтетичного вияву новітніх течій і тенденцій

у західноєвропейській поезії кінця XIX —

початку XX ст., представленій творчістю

Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки . . . 100

Урок № 25. Письмовий контрольний твір за вивченою

темою «Творчість М. Булгакова, Р. М. Рільке,

Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки» 104

Урок № 26. «Срібна доба» російської поезії, розмаїття

літературних напрямів, течій та шкіл у поезії.

Трагічні долі митців цієї доби. Життєвий

і творчий шлях російського поета Олександра

Блока. Символізм його поезій 108

6 ^ Усі уроки світової літератури. 11 клас

Урок № 27. Життєвий і творчий шлях російської поетеси
Анни Ахматової. Утілення у творчості
А. Ахматової ознак акмеїзму 114

Урок № 28. Життєвий і творчий шлях російського

поета Бориса Пастернака. Еволюція поезії

Б. Пастернака ^ 117

Урок № 29. Виразне читання напам'ять віршів поетів

«срібної доби» 121

Урок № ЗО. Презентація творчого проекту

«Художні світи російських поетів

"срібної доби" В. Маяковського,

М. Гумільова, О. Мандельштама, М. Цвєтаєвої,

С. Єсеніна» 124

^ ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ 128

Урок № 31. Провідні тенденції в розвитку літератури другої

половини XX століття 128

Урок № 32. Нові тенденції у світовій літературі 1960-
1970-х
рр.: активізація провідних жанрів
інтелектуальної прози, поезії, драматургії,
літератури факту та вплив на белетристику;
розвиток наукової фантастики і антиутопії.
Переростання модернізму в постмодернізм
у літературі останньої третини XX ст 132

^ II СЕМЕСТР

Урок № 33. Життєвий і творчий шлях німецького
письменника Бертольда Брехта.
Б. Брехт як драматург-новатор.
«Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади
й творча практика 135

Урок № 34. Драма Бертольда Брехта «Життя Галілея».
Проблема моральної відповідальності вчених
за наслідки наукових досліджень 139

Зміст 7

Урок № 35. Неоднозначність образу головного героя

твору Бертольда Брехта «Життя Галілея».
Інтелектуальний характер драми 142

Урок № 36. Контрольна робота за темами: «Поети «срібної
доби» російської поезії (О. Блок, А. Ахматова,
Б. Пастернак)», «Література другої половини
XX ст. Б. Брехт. "Життя Галілея"» 146

Урок № 37. Життєвий і творчий шлях французького
письменника Альбера Камю;
його філософські та естетичні погляди.
А. Камю й екзистенціалізм 148

Урок № 38. Художнє осягнення подій Другої світової війни
у світлі екзистенціальної філософії; абсурд
і трагічний стоїцизм у романі Альбера Камю
«Чума» 152

Урок № 39. Проблема вибору людини в межовій ситуації
та особистої відповідальності за цей вибір
у романі Альбера Камю «Чума» 156

Урок № 40. Композиція і стиль, художні особливості,

значення роману Альбера Камю «Чума» 161

Урок № 41. Розвиток мовлення. Написання твору за романом

Альбера Камю «Чума» 164

Урок № 42. Життєвий і творчий шлях американського

письменника Ернеста Хемінгуея. Особливості

його поетики й стилю 168

Урок № 43. «Життєподібний» сюжет і філософсько-
символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея
«Старий і море» 173

Урок № 44. «Старий і море» — повість-притча про людину.

Вплив Е. Хемінгуея на розвиток художньої прози
XX ст 176

Урок № 45. Життя і творчість японського письменника

Кавабата Ясунарі 180

8 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Урок № 46. Відображення національної етики

та естетики в повісті Кавабата Ясунарі

«Тисяча журавлів» 184

Урок № 47. Гармонія людини і природи — одна з головних
проблем твору Кавабата Ясунарі «Тисяча
журавлів». Вишукана простота стилю
письменника 189

Урок № 48. Контрольна робота за темою «Творчість А. Камю,

Е. Хемінгуея, Кавабата Ясунарі» 195

Урок № 49. Життєвий і творчий шлях колумбійського

письменника Ґабріеля Ґарсія Маркеса 197

Урок № 50. Алегоричний сенс зображення історії родини
Буендіа в художньому часі й просторі роману
Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності» 204

Урок № 51. Проблематика твору Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років
самотності». Органічне поєднання буденного
й фантастичного в романі як характерні риси
«магічного реалізму» 213

Урок № 52. Система образів, національний колорит роману

Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності» 218

^ ІЗ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ XX — ПОЧАТКУ XXIСТ 226

Урок № 53. Постмодернізм — одне з найяскравіших
літературних явищ другої половини XX
ст., його теоретичні засади й художня
(літературна) практика. Соціоісторичні,
культурно-філософські та естетичні чинники
розвитку постмодернізму в художній літературі.
Основоположні принципи постмодерністської
поетики 226

Урок № 54. Найяскравіші представники

постмодерністської прози. Постмодерністське

мистецтво, його стосунки з елітарною

та масовою культурами 232

Зміст 9

Урок № 55. Ознаки постмодернізму у творчості письменників-

прозаїків другої половини XX ст 250

Урок № 56. Життєвий і творчий шлях сербського

письменника Милорада Павича. Утілення

в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму . . . 259

Урок № 57. Оповідання Милорада Павича «Дамаскин».

«Віртуальний історизм» як характерна ознака
творчості письменника 264

Урок № 58. Позакласне читання. Твір Пауло Коельо

«Алхімік» 269

Урок № 59. Контрольний твір за темою «Постмодернізм»,
«Творчість Ґ. Ґарсія Маркеса, М. Павича,
П. Коельо» 274

Урок № 60. Життєвий і творчий шлях німецького письменника
Патріка Зюскінда. Ознаки постмодернізму в повісті
«Запахи. Історія одного вбивці» 276

Урок № 61. Патрік Зюскінд «Запахи. Історія одного вбивці».

Образ Гренуя та його літературні прототипи . . . 280

Уроки №№ 62-63. Сучасний літературний процес (огляд).
Співіснування і взаємодія різних стилів,
напрямів, течій. Найпомітніші сучасні
літературні явища 284

Урок № 64. Позакласне читання. Твір Тетяни Толстої

«Віконечко» 300

^ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 307

Урок № 65. Найвидатніпіі здобутки світової літератури
доби античності, Середньовіччя
та Відродження 307

Урок № 66. Найвидатніпіі здобутки світової літератури
XVII і XVIII ст., а також XIX ст.
(доби романтизму) 313

10

Усі уроки світової літератури. 11 клас

Урок № 67. Найвидатніші здобутки світової літератури
XIX ст. (доби реалізму та раннього
модернізму) 317

Урок № 68. Найвидатніші здобутки світової літератури

кінця XX — початку XXI ст 320

Урок № 69. Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд

"Запахи..."», «Сучасний літературний процес

(огляд)», «Повторення та систематизація

вивченого матеріалу» 325

Урок № 70. Я — літературно освічена людина 328

ЛІТЕРАТУРА

332

ПЕРЕДМОВА

Шановні колеги!

У нас із вами надважке завдання — ознайомити випускників школи зі складним, сповненим як протиріч, так і невимовної краси світом художньої літератури, виробити в юнаків і дівчат стійкий інтерес до читання якісної літератури, допомогти їм полюбити ху­дожнє слово в такій мірі, щоб воно стало їм щирим другом на все життя.

Хочеться сподіватися, що наш посібник, створений на осно­ві чинної програми для одинадцятилітньої школи, допоможе вам у цьому: заощадить час під час добору інформації, підкаже ідеї та раціональну методику їхнього впровадження, зверне увагу на ню­анси, відкриє деякі секрети педагогічної майстерності, перевірені багатолітнім досвідом.

Поряд із традиційними формами (лекція, бесіда, проблемні питання та завдання) ви знайдете й нові: інтерактивні вправи та прийоми («Мозковий штурм», «Мікрофон», «Прес», «Дерево рі­шень», «Коло ідей», захист-презентація творчих проектів, тести та ін.), знахідки як вітчизняних, так і зарубіжних літературо­знавців, зокрема, тест американського типу. Також пропону­ються розробки традиційних та нетрадиційних уроків. Кількість уроків розвитку мовлення (усного та письмового), позакласно-го читання, контрольних робіт різних видів відповідає вимогам програми та рекомендаціям Міністерства освіти й науки Украї­ни. Оскільки йдеться про новий і новітній літературний процеси, а досліджень з деяких питань мало, авторові довелося збирати їх «по крихтах».

Посібник стане в пригоді молодим та досвідченим учителям, заощадить їхній час на творчі пошуки. Утім, це в жодному разі не завадить кожному вчителеві здійснювати творчій підхід, викорис­товувати власні наробки, адже все пізнається в порівнянні й немає меж досконалості.

Автор акцентує увагу на зв'язок проблематики творів із сучас­ністю, постійно звертається до власного досвіду школярів, уважа­ючи, що саме так можна пробудити інтерес до читання художньої літератури в часи малочитання, засилля новітніх засобів отриман­ня інформації. Саме це дасть змогу вчителеві реалізувати й виховні завдання.

Щиро бажаю успіхів, творчого натхнення та взаєморозуміння зі своїми вихованцями!

З повагою автор.

^ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з/п Дата
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

Книга скачана с сайта инр://е кпіда.іп иа iconКнига скачана с сайта
Голобородько Є. П., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки І психології Південноукраїнського регіонального інституту...
Книга скачана с сайта инр://е кпіда.іп иа iconА книга-читач-бібліотека; б книга-книжкова справа-читач; в книга-книгоопис-бібліографія
Бібліотечна діяльність здобула офіційне визнання на міжнародному рівні як професія у
Книга скачана с сайта инр://е кпіда.іп иа iconКнига перша
Ця книга – перший художній твір у незалежній Україні про героїчну історію Української
Книга скачана с сайта инр://е кпіда.іп иа iconКнига про Гайдамаччину ХХ століття
Книга є збіркою радіопередач авторського циклу Романа Коваля “Отамани Гайдамацького краю”, який в 2000 – 2001 роках прозвучав на...
Книга скачана с сайта инр://е кпіда.іп иа iconЦя книга складається з двох частин. Перша
Ця книга складається з двох частин. Перша – “лім” І друга – “Л2М”. Це, по суті, дві частини однієї історії, але стиль написаного...
Книга скачана с сайта инр://е кпіда.іп иа iconРуське Православне Коло велесова книга упорядкування, переклад, коментарі...
Велесова Книга / Упоряд., перек., ком. С. Д. Пашник. Запоріжжя: Руське Православне Коло, 7521 (2013). 180 с
Книга скачана с сайта инр://е кпіда.іп иа iconРуське Православне Коло велесова книга упорядкування, переклад, коментарі...
Велесова Книга / Упоряд., перек., ком. С. Д. Пашник. Запоріжжя: Руське Православне Коло, 7521 (2013). 188 с
Книга скачана с сайта инр://е кпіда.іп иа iconРуське Православне Коло велесова книга упорядкування, переклад, коментарі...
Велесова Книга / Упоряд., перек., ком. С. Д. Пашник. Запоріжжя: Руське Православне Коло, 7521 (2013). 188 с
Книга скачана с сайта инр://е кпіда.іп иа iconВіда прави слав’янство – Рідна Православна Віра в питаннях І відповідях. Книга І
Слав’янство – Рідна Православна Віра в питаннях І відповідях. Книга І – Раштівці, Духовне видання Родового Вогнища Рідної Православної...
Книга скачана с сайта инр://е кпіда.іп иа iconБілінський В. Б. Країна Моксель, або Московія. Роман-дослідження. Книга 1
Білінський В. Б. Країна Моксель, або Московія. Роман-дослідження. Книга — К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. — 376 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка