1. Трипільці найдавніші хлібороби на українських землях
Скачати 56.49 Kb.
Назва1. Трипільці найдавніші хлібороби на українських землях
Дата конвертації23.06.2013
Розмір56.49 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
1. Трипільці – найдавніші хлібороби на українських землях.

2. Кочові племена Північного Причорномор’я (Х ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.). Велика Скіфія.

3. Антська держава, її роль в процесі становлення державності українців.

4. Східні слов’яни напередодні утворення держави (VII-VIII ст.). Соціально-економічний та політичний устрій.

5. Виникнення Київського князівства та його розвиток за Києвичів. Теорії виникнення держави Київська Русь.

6. Роль князів Олега та Ігоря у становленні Київської держави.

7. Князювання Ольги. Вплив її реформ на процес становлення Київської Русі.

8. Князь Святослав, зовнішня політика Русі за його правління.

9. Прийняття християнства за часів Володимира Святославовича. Історичне значення хрещення Русі.

10. Реформи князя Володимира Святославовича. Місце Володимира Великого в історії України.

11. Хід та наслідки міжусобної боротьби на Русі після смерті Володимира.

12. Правління Ярослава Мудрого, його внутрішня і зовнішня політика. Руська Правда.

13. Діяльність Ярослава Мудрого в культурній сфері.

14. Соціально-економічний розвиток та політична система Київської Русі Х-ХІ ст.

15. Любецький з’їзд князів, його рішення та наслідки для Київської держави.

16. Відновлення могутності Київської держави та князівської влади за часів правління Володимира Мономаха та Мстислава Великого.

17. Політична роздробленість Київської держави, її причини та наслідки. Історичне значення Київської Русі.

18. Монгольська навала на українські землі. Її наслідки.

19. Галицьке і Волинське князівства та їх об’єднання за князювання Романа Мстиславича.

20. Роль Данила Галицького у зміцненні Української держави.

21. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича.

22. Входження українських земель о складу Великого князівства Литовського. Особливості їх політичного становища.

23. Кревська унія 1385 р., її причини та наслідки. Литовський князь Вітовт.

24. Люблінська унія, її наслідки для українських земель.

25. Берестейська церковна унія. Її вплив на ситуацію в Україні.

26. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток українських земель в складі Польського королівства (д.п. XVI ст.). Князь Костянтин Острозький.

27. Виникнення українського козацтва. Господарська діяльність козаків. Утворення Запорозької Січі.

28. Козацько-селянські повстання 90-х років XVI ст., їх причини та наслідки.

29. Українське козацтво у боротьбі проти агресії Туреччини та Кримського ханства у першій чверті XVII ст. Петро Конашевич-Сагайдачний.

30. Козацько-селянські повстання в Україні 20-30-х років XVII ст., їх наслідки.

31. Причини та початок національної революції українського народу XVII ст.

32. Характерні риси, періодизація, основні завдання та рушійні сили Української національної революції XVII ст.

33. Богдан Хмельницький – видатний політик і полководець, творець Української козацької держави.

34. Українська козацька держава: особливості політичного та соціально-економічного устрою.

35. Українсько-московський договір 1654 року: причини та наслідки.

36. Внутрішньо- та зовнішньополітичне становище Української козацької держави у 1654-1657 рр.

37. Основні напрями державної політики гетьмана Івана Виговського.

38. Козацька Україна в період гетьманування Юрія Хмельницького (1659-1663 рр.).

39. Чорна рада 1663 р., її наслідки для козацької України. Гетьмани І.Брюховецький та П.Тетеря.

40. Запорозька Січ у складі Гетьманщини у другій половині XVII – XVIII ст. Кошовий отаман І.Сірко.

41. Гетьман П.Дорошенко у боротьбі з незалежність та територіальну цілісність Української держави.

42. Соціально-економічний та політичний розвиток Гетьманщини у другій половині XVII ст. Многогрішний та І.Самойлович.

43. Місце і роль гетьмана І.Мазепи в українському національно-визвольному русі. І.Мазепа – будівничий української культури.

44. Спроба відновлення Української держави після смерті І.Мазепи. П.Орлик і перша Конституція України.

45. Суспільно-політичне становище Гетьманщини за правління гетьмана Д.Апостола.

46. К.Розумовський – останній український гетьман.

47. Остаточна ліквідація гетьманства та рештків автономного устрою Гетьманщини у другій половині XVIII ст.

48. Гайдамацькі рухи на Правобережній Україні у XVIII ст. Коліївщина.

49. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Російської та Австрійської імперії наприкінці XVIII – ХІХ ст.

50. Початок національного відродження у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). І.Котляревський і його роль у національному відродженні.

51. Місце і роль Кирило-Мефодіївського товариства у національно-визвольному русі. Т.Г.Шевченко.

52. Реформи 60-70-х років ХІХ століття, їх наслідки для соціально-економічного та суспільного розвитку українських земель.

53. Громади та їх діяльність у другій половині ХІХ ст. В.Антонович.

54. Національна політика російського царизму щодо України у др. пол. ХІХ ст.

55. Український національний рух на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Народовці й москвофіли.

56. Утворення українських політичних партій у Західній Україні. І.Франко.

57. Створення і діяльність українських політичних партій у Наддніпрянщині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. М.Грушевський.

58. Україна в період Першої російської революції 1905-1907 рр.

59. Столипінська аграрна реформа, її наслідки для України.

60. Україна в період Першої світової війни.

61. Лютнева революція в Росії та утворення Центральної Ради. Формування політичної програми.

62. Стосунки Центральної Ради з російським Тимчасовим урядом. І та ІІ Універсали УЦР.

63. ІІІ Універсал УЦР. Зміст соціально-економічної політики.

64. Перша радянсько-українська війна. IV Універсал. Переговори з державами Четвертного союзу. Брестський мир.

65. Державний переворот і прихід до влади гетьмана П.Скоропадського. Особливості економічного та політичного курсу гетьманського уряду.

66. Діяльність уряду П.Скоропадського в освітній сфері. Відкриття Кам’янець-Подільського університету.

67. Утворення опозиції гетьману П.Скоропадського. Встановлення влади Директорії, її внутрішня і зовнішня політика. С.Петлюра.

68. Листопадова 1918 р. національно-демократична революція. Західноукраїнська народна республіка, її внутрішня та зовнішня політика. Є.Петрушевич.

69. Злука ЗУНР і УНР, значення цього акту.

70. Встановлення влади більшовиків в Україні. Суть політики «військогового комунізму».

71. Україна у 1920-х роках. НЕП. Утворення СРСР.

72. Політика українізації, її причини та наслідки.

73. Індустріалізація в СРСР, її наслідки для України.

74. Колективізація, її мета та наслідки для України.

75. Голодомор 1932-1933 рр., його причини та наслідки.

76. Становлення тоталітарного режиму в Україні. «Великий терор».

77. Український національний рух напередодні Другої світової війни. Створення ОУН, її політична програма.

78. Приєднання західноукраїнських земель до УРСР. Наслідки.

79. Початок радянсько-німецької війни. Встановлення і суть окупаційного режиму в Україні.

80. Рух антинацистського опору в Україні в 1941-1943 рр., його течії.

81. Радянізація західноукраїнських земель у повоєнний період. Боротьба ОУН-УПА з радянською репресивною машиною. Операція «Вісла».

82. Післявоєнна відбудова. Її особливості в Україні.

83. Хрущовська відлига, її суперечливий характер.

84. Розвиток економічної і політичної кризи в СРСР у 1970-1980-х роках. Україна в період застою.

85. Виникнення дисидентського руху в Україні, його особливості та напрямки.

86. Перебудова в СРСР та створення передумов для здобуття Україною незалежності.

87. Формування багатопартійної системи в Україні у 1990-х роках.

88. Проголошення незалежності України. Проблеми соціально-економічного та політичного розвитку.

89. Основні напрямки зовнішньої політики України на сучасному етапі, її участь в діяльності світових і європейських організацій.

90. Конституційні традиції в Україні. Конституція 1996 р., її суть та значення.

Схожі:

1. Трипільці найдавніші хлібороби на українських землях iconПлан: Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України....
Велика Скіфія – кочова протодержава на українських землях (VІІ ст до н е. – ІІІ ст н е.)
1. Трипільці найдавніші хлібороби на українських землях iconФормування фізкультурно-спортивного руху на землях Східної України...
Формування гімнастично-спортивного руху на українських землях у складі Російської імперії
1. Трипільці найдавніші хлібороби на українських землях iconІсторія України- наука що вивчає в хронологічні послідовності розвиток...
України- наука що вивчає в хронологічні послідовності розвиток людського суспільства на українських землях та закономірності цього...
1. Трипільці найдавніші хлібороби на українських землях iconЕтнополітика як наука. Предмет та об'єкт етнополітики
Етнополітичні реалії на українських землях в останній період існування Російської імперії (початок XX ст.)
1. Трипільці найдавніші хлібороби на українських землях iconТема: Литовсько-Руська держава та її право (Середина xivст. 1569р.)
Судова система І судовий процес на українських землях із середині XIV і до 1569 р
1. Трипільці найдавніші хлібороби на українських землях iconПерелік запитань для підготовки до іспиту
Кочівники, державогенез на українських землях в І тис до н е. – І тис н е. Анти
1. Трипільці найдавніші хлібороби на українських землях iconТема 7 Військово-політичні, тоталітарні режими в українських землях...
Встановлення комуністичного політичного режиму в Україні в 20-х – 30-х роках ХХ ст.: соціально-економічні перетворення
1. Трипільці найдавніші хлібороби на українських землях iconТеми курсових робіт з дисципліни «Історія держави І права України»
Державно-правові інститути в українських землях у складі Російської імперії в період імперіалізму (1900-1917 рр.)
1. Трипільці найдавніші хлібороби на українських землях iconСемінарське заняття №5 етно-національні конфлікти та національний...
А проблема утраквізації Львівського університету. Сецесія у Львівському університеті 1901 р
1. Трипільці найдавніші хлібороби на українських землях iconМакаров А. Світло українського бароко / А.
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка