Лемак В. В. Основи держави І права. Ужгород, 1996. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М. Г. Лапусты
Скачати 86.74 Kb.
НазваЛемак В. В. Основи держави І права. Ужгород, 1996. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М. Г. Лапусты
Дата конвертації20.06.2013
Розмір86.74 Kb.
ТипСправочник
skaz.com.ua > Історія > Справочник
Міністерство освіти та науки України

Луганський національний педагогічний університет

імені Тараса Шевченка

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з курсу

Менеджмент соціальної роботи”

для підготовки фахівців з

освітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавр”

зі спеціальності

соціальна робота”
Факультет: Історичний
Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи
Укладач: асистент Дєдов Є.Г.

Луганськ – 2011 р.

Тема 1.Соціальна служба

як інституціональна основа соціальної роботи.
Основні поняття: соціальна служба, соціальна робота, державна соціальна політика, соціальні технології.
ПЛАН

 1. Соціальна служба як організаційна форма реалізації державної соціальної політики.

 2. Основні функції соціальних служб.

 3. Місце і роль соціальних служб у системі соціальної роботи.

 4. Організаційні та правові засади діяльності соціальних служб.

 5. Типологізація соціальних служб: критерії та принципи.

 6. Структура соціальних служб, характеристика основних структурних елементів.Література


 1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001 – 344 с. // Соціальна робота. Книга.1

 2. Армия спасения: история и традиции. – М., 1992.

 3. Введение в специальность: Учеб. пособие для студ. мед. ин-тов. – М., 1980.

 4. Войтович С.О. Світ соціальних відносин в українській культурі: Історико-соціологічне дослідження. – К., 1994.

 5. Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. – К., 1993.

 6. Гошовська В., Арсеєнко А. Соціальне партнерство: яким йому бути? // Голос України. – 1996. – 6 трав.

 7. Гранчак І.М., Довганич О.Л., Туряниця В.В., Сливка В.Ю. Осередок освіти, науки, культури. – Ужгород, 1995.

 8. Грушевський М. Історія України. – 2-ге вид. – К., 1992.

 9. Декларація та Програма дій Всесвітньої зустрічі на найвищому рівні в інтересах соціального розвитку // Людина і праця. – 1995. – № 5, 8.

 10. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1992.

 11. Закон України «Про освіту». – К., 1996.

 12. Конституція України. – К., 1996.

 13. Крип 'якевич І. Історія України. – Львів, 1992.

 14. Культура і побут населення України. – 2-ге вид. – К., 1993.

 15. Лемак В.В. Основи держави і права. – Ужгород, 1996.

 16. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М.Г. Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 1996.

 17. Соціальна робота з молоддю України / За ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 1997.

Тема 2. Планування в управлінні соціальною роботою.
Основні поняття: планування соціальної роботи, види управлінської діяльності в соціальній роботі, вимоги до планування соціальної роботи, модель процесу планування соціальної роботи.
ПЛАН

 1. Сутність планування соціальної роботи.

 2. Планування основних видів управлінської діяльності в соціальній роботі.

 3. Вимоги до планування соціальної роботи.

 4. Модель процесу планування соціальної роботи.


Література

 1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001 – 344 с. // Соціальна робота. Книга.1

 2. Армия спасения: история и традиции. – М., 1992.

 3. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1992.

 4. Закон України «Про освіту». – К., 1996.

 5. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» // Соціальний захист.94. –№1-2.

 6. Лукашевич М.П. Соціалізація: виховні механізми і технології. – К.: ІЗМН, 1998.

 7. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка. – К., 1997.

 8. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М.Г. Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 1996.

 9. Соціальна робота з молоддю України / За ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 1997.

 10. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001 – 396 с. // Соціальна робота. Книга 3.

 11. Яковлева Л.Л., Ваховський Л.Ц., Савченко СВ. Соціальна педагогіка. Луганськ, 1998.

Тема 3. Організація соціальної роботи як функція менеджменту.
Основні поняття: соціальна робота, соціальний працівник, управління соціальною роботою, менеджмент, соціальні служби, організації.
ПЛАН

 1. Організація соціальної роботи як вплив суб'єктів управління на свідомість і поведінку соціальних працівників, соціальних служб і організацій для підтримки та поліпшення їх діяльності.

 2. Зміст організації управління соціальною роботою.

 3. Основні вимоги до організації управління соціальною роботою.

 4. Основні напрямки організації управління соціальною роботою.

 5. Поєднання методів переконання та примусу у процесі управління соціальною роботою.Література


 1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001 – 344 с. // Соціальна робота. Книга.1

 2. Армия спасения: история и традиции. – М., 1992.

 3. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1992.

 4. Закон України «Про освіту». – К., 1996.

 5. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» // Соціальний захист.94. –№1-2.

 6. Лукашевич М.П. Соціалізація: виховні механізми і технології. – К.: ІЗМН, 1998.

 7. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка. – К., 1997.

 8. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М.Г. Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 1996.

 9. Соціальна робота з молоддю України / За ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 1997.

 10. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001 – 396 с. // Соціальна робота. Книга 3.

 11. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. – М.: Владос, 2000.

 12. Яковлева Л.Л., Ваховський Л.Ц., Савченко СВ. Соціальна педагогіка. Луганськ, 1998.
^

Тема 4. Вимірювання і контроль результатів соціальної роботи.Основні поняття: контроль, управління соціальною роботою, види контролю в соціальній роботі (попередній, поточний та заключний), кваліметрична оцінка праці соціальних працівників.
ПЛАН

 1. Контроль як функція управління соціальною роботою.

 2. Сутність і призначення контролю в соціальній роботі.

 3. Види контролю в соціальній роботі: попередній, поточний та заключний.

 4. Процес контролю в соціальній роботі, його основні етапи.

 5. Кваліметрична оцінка праці соціальних працівників.

 6. Інформаційно-управляюча система та її особливості в соціальній роботі.Література


 1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001 – 344 с. // Соціальна робота. Книга.1

 2. Армия спасения: история и традиции. – М., 1992.

 3. Березін М. Соціальний захист: не милостинею, а виробництвом // Віче. – 1996. – №1.

 4. Введение в культурологию / Под ред. В.А. Саприкина. – М., 1995.

 5. Гошовська В., Арсеєнко А. Соціальне партнерство: яким йому бути? // Голос України. – 1996. – 6 трав.

 6. Грачев Л.К. Программа социальной роботьі с семьями, имеющими детей-инвалидов. – М., 1992.

 7. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1992.

 8. Закон України «Про освіту». – К., 1996.

 9. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» // Соціальний захист.94. –№1-2.

 10. Лукашевич М.П. Соціалізація: виховні механізми і технології. – К.: ІЗМН, 1998.

 11. Лукашевич М.П., Мигович І.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади – К.: УДЦССМ-МАУП, 2001. – 126 с.

 12. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. – М.: Владос, 2000.

Тема 5. Комунікативна сфера управління соціальною роботою.
Основні поняття: комунікація, типологізація комунікацій, комунікаційний процес, управління соціальною роботою.
ПЛАН

 1. Комунікація як процес обміну інформацією, необхідний для здійснення управління соціальною роботою.

 2. Комунікаційний процес та його основні елементи в управлінні соціальною роботою.

 3. Зміст і особливості процесу комунікації в соціальній роботі.

 4. Обмеження в процесі комунікації при управлінні соціальною роботою: фільтрація поганих новин підлеглими, перенавантаження інформаційної сітки та незадовільна структура організацій.

 5. Шляхи підвищення ефективності обміну інформацією при управлінні соціальною роботою.Література


 1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001 – 344 с. // Соціальна робота. Книга.1

 2. Армия спасения: история и традиции. – М., 1992.

 3. Березін М. Соціальний захист: не милостинею, а виробництвом // Віче. – 1996. – №1.

 4. Введение в культурологию / Под ред. В.А. Саприкина. – М., 1995.

 5. Гошовська В., Арсеєнко А. Соціальне партнерство: яким йому бути? // Голос України. – 1996. – 6 трав.

 6. Грачев Л.К. Программа социальной роботьі с семьями, имеющими детей-инвалидов. – М., 1992.

 7. Григорьев С.И., Демина Л.Д. Учебно-производственный комплекс «Социология, психология и социальная работа» как новая форма подготовкисоциологов // Социс. – 1994. – № 2.

 8. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1992.

 9. Закон України «Про освіту». – К., 1996.

 10. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» // Соціальний захист.94. –№1-2.

 11. Козубовська І.В. Рання профілактика протиправної поведінки неповнолітніх (психолого-педагогічні аспекти). – Ужгород, 1996.

 12. Конституція України. – К., 1996.

 13. Лукашевич М.П. Соціалізація: виховні механізми і технології. – К.: ІЗМН, 1998.

 14. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка. – К., 1997.

 15. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. – М.: Владос, 2000.

Тема 6. Управління персоналом у соціальній роботі.
Основні поняття: персонал системи соціальної роботи, функції соціального працівника (діагностична, прогностична, правозахисна, організаційна, профілактична, соціально-медична, соціально-педагогічна, технологічна, соціально-побутова, комунікативна), соціальна сфера.
ПЛАН

 1. Персонал системи соціальної роботи: поняття, структура, основні вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня.

 2. Соціальний працівник як базовий елемент персоналу соціальної сфери.

 3. Основні функції соціального працівника у професійній діяльності. Виховний, фасилітативний та адвокативний підходи до реалізації функцій соціального працівника.

 4. Освітні, професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до соціального працівника.

 5. Система управління персоналом соціальної сфери.Література


 1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001 – 344 с. // Соціальна робота. Книга.1

 2. Березін М. Соціальний захист: не милостинею, а виробництвом // Віче. – 1996. – №1.

 3. Гошовська В., Арсеєнко А. Соціальне партнерство: яким йому бути? // Голос України. – 1996. – 6 трав.

 4. Грачев Л.К. Программа социальной роботы с семьями, имеющими детей-инвалидов. – М., 1992.

 5. Григорьев С.И., Демина Л.Д. Учебно-производственный комплекс «Социология, психология и социальная работа» как новая форма подготовкисоциологов // Социс. – 1994. – № 2.

 6. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» // Соціальний захист. 94. –№1-2.

 7. Козубовська І.В. Рання профілактика протиправної поведінки неповнолітніх (психолого-педагогічні аспекти). – Ужгород, 1996.

 8. Конституція України. – К., 1996.

 9. Лукашевич М.П. Соціалізація: виховні механізми і технології. – К.: ІЗМН, 1998.

 10. Соціальна робота з молоддю України / За ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 1997.

 11. Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнар. наук.-практ. конф.: У 2 ч. – Ужгород: Патент, 1999.

Схожі:

Лемак В. В. Основи держави І права. Ужгород, 1996. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М. Г. Лапусты iconКраткий словарь по социологии/Под общ ред. Гвишиани Д. М. М.,1989....
Структура соціального знання: теоретична соціологія; прикладна соціологія; емпіричні соціологічні дослідження. Функції соціології....
Лемак В. В. Основи держави І права. Ужгород, 1996. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М. Г. Лапусты iconЕвтушенко С. Г. История государства и права зарубежных стран: Краткий...
Самостійна робота з дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн» охоплює три основні напрямки
Лемак В. В. Основи держави І права. Ужгород, 1996. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М. Г. Лапусты iconСемінар Історія розвитку І сучасний стан психології
Введение в психологию / Под общ ред проф. А. В. Петровского. – М.: Издат центр „Академия”, 1996
Лемак В. В. Основи держави І права. Ужгород, 1996. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М. Г. Лапусты iconЛекція з дисципліни «Основи римського права» тема №7. Речове право
Римское частное право: Учебник под ред. И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского. – М. Новый юрист, 1997. – 512с
Лемак В. В. Основи держави І права. Ужгород, 1996. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М. Г. Лапусты iconФункції трудового права
Численні точки зору зводяться до того, що під функцією права розуміють або соціальне при­значення права, або напрями правового впливу...
Лемак В. В. Основи держави І права. Ужгород, 1996. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М. Г. Лапусты iconОснови теорії держави І права України. Право, мораль, медична етика та деонтологія План
Правознавство: Навч. Посібник / За ред. С. М. Тимченка, Т. О. Коломієць. – К.: Істина, 2007. – 480 с
Лемак В. В. Основи держави І права. Ужгород, 1996. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М. Г. Лапусты iconПраво С. Шевчук. Основи конституційної юриспруденції
Международное коммерческое право: учебное пособие / под ред. В. Ф. Попондопуло – Москва: 2006 (471 ст.)
Лемак В. В. Основи держави І права. Ужгород, 1996. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М. Г. Лапусты iconСапожников Ю. С. Криминалистика в судебной медицине. К.: Здоров'я,...
Тема №1: “Предмет, метод та завдання судової медицини. Процесуальні та організаційні основи
Лемак В. В. Основи держави І права. Ужгород, 1996. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М. Г. Лапусты iconХвалей В. Курс международного торгового права. Минск, 2000. С. 138-169;...
С. — К.: Юрінком Інтер. — Кн. 2002. — С. 51—77; Юридическая энциклопедия / Под общ ред. Б. Н. Топорнина. — М., 2001. — С. 31, 278,...
Лемак В. В. Основи держави І права. Ужгород, 1996. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М. Г. Лапусты iconЛекція №2
Екологічні передумови розвитку рекреації на Гуцульщині. Науквово- практична конференція в рамках VI гуцульського фестивалю, 13 вересня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка