Кочові народи на півдні України. Скіфи. ?
Скачати 54.79 Kb.
НазваКочові народи на півдні України. Скіфи. ?
Дата конвертації06.07.2013
Розмір54.79 Kb.
ТипВопрос
skaz.com.ua > Історія > Вопрос
ПИТАННЯДО ІСПИТУ з курсу «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

1. Зародження людської цивілізації на території України. Найдавніші поселення.

2. Трипільська культура.

3. Кочові народи на півдні України. Скіфи. ?

4. Антична колонізація у Північному Причорномор'ї.

5. Східні слов'яни. Походження, розселення східнослов'янських племен на території України.

6. Утворення Русі як держави.

7. Завершення формування Руської держави наприкінці X ст.

8. Утвердження християнства на Русі.

9. Найвище піднесення Русі у першій половині XI ст. Доба Ярослава Мудрого.

10. Русь у період феодальної роздробленості (середина XII- перша половина XIII ст.).

11. Галицько-Волинська держава. Данило Галицький.

12. Боротьба південно-західних руських князівств проти монголо-татарської навали.

13. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

14. Люблінська унія. Україна у складі Речі Посполитої.

15. Козацтво України: виникнення, заняття, звичаї, воєнне мистецтво. Реєстрове козацтво.

16. Утворення Запорозької Січі. Дмитро Вишневецький-Байда.

17. Причини, характер та періодизація Національно-визвольної війни середини ХУП ст. Висвітлення в історіографії.

18. Початок Національно-визвольної війни середини XVII ст. Перші перемоги 1648 року.

19. "Березневі статті": умови і правове значення.

20. Постать Б.Хмельницького в українській історії. Оцінки діяльності.

21. Гадяцька угода 1658 р. І.Виговський.

22. Політика гетьмана Петра Дорошенка. Завершення Національно-визвольної війни середини XVII ст.

23. Занепад України-Гетьманщини на початку XVIII ст. Утворення Першої Малоросійської колегії.

24. Політика гетьмана І. Мазепи.

25. Польське панування на Правобережній Україні у XVII] ст. Гайдамацький рух. Коліївщина.

26. Ліквідація Української козацької держави у другій половині XVIII ст. Друга Малоросійська колегія, її централізаторсько-колоніальна політика.

27. Остаточна ліквідація Запорозької Січі. Петро Калнишевський.

28. Поділи Речі Посполитої, включення Правобережної України до складу Російської імперії.

29. Україна в першій половині XIX ст. Адміністративно-територіальні зміни, посилення кріпосницького гніту.

30. Декабристський рух в Україні. Повстання Чернігівського полку.

31. Кирило-Мефодіївське братство. Соціально-політичне, національно-духовне відродження українського народу.

32. Національне відродження в Галичині. "Руська трійця", її діяльність.

33. Піднесення національного руху у західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.

34. Національний рух у Наддніпрянській Україні на початку XX ст. Створення українських політичних партій.

35. Революційні події в Україні в 1905-1907 рр. Національний характер подій.

36. Україна у Першій світовій війні. Українські січові стрільці.

37. Утворення Української Центральної Ради, її соціальна база і програма.

38. ІІІ Універсал Центральної Ради. Проголошення УНР.

39. IV Універсал Центральної ради. Брестський мир і Україна.

40. Українська держава Павла Скоропадського. Національно-культурна політика.

41. Прихід до влади Директорії. Внутрішня і зовнішня політика.

42. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Акт злуки УНР і ЗУНР.

43. Україна в період нової економічної політики. Голод 1921-1923 рр., його наслідки. Політика індустріалізації в Україні.

44. Входження України до складу СРСР. Союзний договір ЗО грудня 1922 р., його сучасна політична оцінка.

45. Колективізація сільського господарства в Україні та її наслідки. Голодомор 1932-1933 рр.

46. Політика українізації 20-х - початку 30-х років XX ст. Досягнення і втрати.

47. Масові репресії 30-х років XX ст. в Україні, їх наслідки.

48. Завершення об'єднання українських земель /1939, 1940, 1945 рр./. Неоднозначність оцінок.

49. Початковий період радянсько-німецької війни /червень 1941-листопад 1942 рр./. Оборонні бої на території України.

50. Визволення України від німецьких загарбників. Бої за Лівобережну Україну, Донбас. Визволення Києва.

51. Завершальні бої за визволення України /1944 р./. Діяльність ОУН-УПА, її оцінка.

52. Діяльність радянських партизанських формувань та антифашистського підпілля в Україні у 1942-1943 рр.

53. Спроби лібералізації суспільно-політичного життя України у другій половині 50-х - першій половині 60-х років XX ст.

54. Перебудовчі процеси в СРСР. Відродження національно-визвольних процесів в Україні наприкінці 80-х - на початку 90-х рр. XX ст.

55. Проголошення суверенітету й незалежності України, їх суть. Всеукраїнський референдум та вибори Президента України.

56. Вибори Президента України 2004 р. «Помаранчева» революція: причини, суть, наслідки. Неоднозначність оцінок.

57. Вибори Президента України 2010 р. та політичне життя у сучасній Україні.

58. Суспільно-політичні рухи та політичні партії в Україні в сучасних умовах.

59. Державна символіка України, її історичне походження.

60. Українська діаспора, причини її виникнення.

Семінарське заняття з курсу «Історія України»

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1920 рр.

План

1. Піднесення національно-визвольного руху в Україні. Доба Української Центральної Ради.

2. Українська держава Павла Скоропадського.

3. Відродження УНР. Доба Директорії.

4. Національно-визвольний рух у західноукраїнських землях. Проголошення ЗУНР. Акт злуки УНР і ЗУНР.

Теми рефератів

1. Історичні постаті: М. Гру шевський, В.Винниченко, ^ С.Петлюра, П.Скоропадський, Є.Петрушевич.

2. Універсали Української Центральної Ради.

3. Злука УНР і ЗУНР.

ЛІТЕРАТУРА Збірки документів

1. Конституційні акти України. 1917-1920. - К., 1992.

2. Українська Центральна Рада: документи і матеріали: у 2 т. - К., 1996-1997.

Підручники, навчальні посібники

3. Бойко О.Д. Історія України: навч. посібник. — К., 2007.

4. Історія України: навч. посібник / За ред. В.Смолія. - К., 1997.

5. Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. Історія України: навч. посібник. - К., 2002.

6. Світлична В.В. Історія України: навч. посібник. - К., 2008.

Монографії, наукові видання

7. Верстюк В. Українська Центральна Рада. - К., 1997.

8. Дудник О. В. Національно-демократичні перетворення на півдні Київщини в революційну добу (березень 1917 - 1920 рр.). - Умань, 2008.

9. Історія України в особах. XIX - XX ст. - К., 1995.

10. Корновенко С. В., Г. Морозов, О. П. Реєнт. Українська революція. -Вінниця, 2004.

11. Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія ЗУНР. - Львів, 1995.

12. Малик Я., Б. Вол, В. Чуприна. Історія української державності. -Львів, 1995.

13. Рубльов О., Реєнт О. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. -К.,1999.

14. Савченко В. А. Павло Скоропадський - останній гетьман України. - X., 2008.

15. Солдатенко В. Ф. Українська революція: історичний нарис. - К., 1999.

16. Українська революція і державність (1917-1920 рр.). - К., 1998.

Схожі:

Кочові народи на півдні України. Скіфи. ? iconМодуль ІІ охарактеризуйте перші державні утворення на сучасних українських...
Катіарів, тресніїв, каралтаїв, назви яких походили від синів предтечі цього народу – царя Таргітая. Як свідчить Геродот, на території...
Кочові народи на півдні України. Скіфи. ? iconПлан Перші кочовики на територіях України. Кочові племена Півдня України у ІІІ хііі ст
Завдяки цій географічній обставині південна Україна ста­ла центром життя кочових народів, які хвиля­ми змінювали один одного з кін....
Кочові народи на півдні України. Скіфи. ? icon1. Предмет І завдання курсу історії України. Проблеми періодизації історії України
Кочевие народи на території України. Антична цивілізація Північного Причорномор'я
Кочові народи на півдні України. Скіфи. ? iconЄвропейська культура в другій половині І тис н. е розвивалася під...
Племена й народи стимулювали один одного, обмінювалися набутим досвідом, сприяючи тим самим розвиткові культури всіх етнічних об'єднань...
Кочові народи на півдні України. Скіфи. ? iconПлан. Початки людського життя. Кочові племена на територыъ України
На території сучасної України давні люди з’явилися майже 1 млн років тому. Першою формою людського співжиття було первісне суспільство,...
Кочові народи на півдні України. Скіфи. ? iconТема: Стародавня україна
Перші поселення на території україни, кіерійці скіфи та сармати їх перші державні утворення. Античні міста поліси північного причорноморья...
Кочові народи на півдні України. Скіфи. ? icon10 Матеріальна І духовна культура кімерійсько-скіфсько-сарматської доби
Саме на даному історичному етапі військові кочові племена, які з’явились на території України, на нашу думку, загальмували позитивний...
Кочові народи на півдні України. Скіфи. ? icon1. Трипільці найдавніші хлібороби на українських землях
Кочові племена Північного Причорномор’я (Х ст до н е. – ІІІ ст н е.). Велика Скіфія
Кочові народи на півдні України. Скіфи. ? iconПоложення
З 28 червня по 7 липня 2013 року на Півдні України (цього року в рамках творчого експерименту культурно-мистецької акції) миколаїв-коблеве-южне-одеса...
Кочові народи на півдні України. Скіфи. ? iconОснови етнології існ – 2012-2013 н р. І модуль
Термін „культурна антропологія” для позначення науки про народи вживається переважно в
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка