Питання до іспиту «Методика викладання історії»
Скачати 35.86 Kb.
НазваПитання до іспиту «Методика викладання історії»
Дата конвертації02.07.2013
Розмір35.86 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
Питання до іспиту «Методика викладання історії»
1. Об’єкт, предмет i завдання методики навчання історії. Зв’язки між методологією історії та методикою навчання історії. Міжпредметні зв’язки на уроках історії .

 1. Нормативно-правова база сучасної історичної освіти. Характеристика програми шкільного курсу Всесвітньої історії.

 2. Характеристика програми шкільного курсу історії України.

 3. Шкільні програми суспільствознавчих курсів та методика їх викладання.

 4. Мета і форми діяльності Ради Європи у галузі викладання історії.. Болонська декларація 1999 року: цілі та місце України в процесі її реалізації.

 5. Шкільна історична освіта в Україні в ХХ ст.( в документах та практиці реалізації).

 6. Відомі вітчизняні та зарубіжні методисти ХХст. та можливість застосування їх методик в ХХІ ст.

 7. Розвиток методики навчання історії в світовій та вітчизняній практиці у другій половині ХХ - поч. ХХІ ст..

 8. Дайте оцінку способам мотивації учіння. Поняття гуманізації. Значення гуманізації в процесі навчання історії.

 9. Охарактеризуйте загальні закономірності розвитку дитини. Визначте психологічні особливості школяра.

 10. Особливості педагогічної діяльності вчителя історії. Методична робота в школі, її форми.

 11. Перелічіть компоненти структури історичних знань та визначте основні засоби їх подачі.

 12. Наведіть стислу характеристику принципам та правилам навчання.

 13. Перелічить етапи формування умінь і дайте їм розгорнуту характеристику.
 1. Особливості організації, мотивація та види групової форми роботи на уроках історії.

 2. Пам'ятки як засіб формування учбово-пізнавальних умінь, типи пам'яток з історії.

 3. Методика використання хронологічних, синхроністичних таблиць та логічних схем на уроках історії.

 4. Джерела історичних знань, критерії їх класифікації. Методика роботи з історичними документами на уроці історії, значення використання історичних документів на уроках історії.

 5. Види, функції і методика роботи з історичними картами.

 6. Критерії відбору засобів навчання історії. Ілюстративні засоби на уроках історії (історичний портрет, місце події, речі матеріальної культури, історичні події, пам'ятки мистецтва, символіка).

 7. Методи і методичні прийоми засвоєння історичних фактів, явищ, подій, процесів.

 8. Умови та етапи формування історичних понять у класичний спосіб (перелічить процедури). Які існують способи формування історичних понять?

 9. Методичні особливості вивчення життя і діяльності історичних осіб.

 10. Охарактеризуйте види наочного навчання. Які функції виконує наочне навчання?

 11. Домашня підготовка учнів з історії. Облік індивідуальних досягнень учнів.

 12. Система перевірки і оцінки знань і вмінь учнів в процесі викладання історії. Критерії оцінок знань і вмінь учнів.

 13. Інтерактивні технології на уроках історії. Вчителі-новатори.

 14. Інтелект, організація інтелектуального розвитку. Розвиваюче навчання.

 15. Програмоване навчання історії. Дистанційна освіта та малокомплектні школи – реалії чи майбутнє.

 16. Характеристика методичної літератури з історії.

 17. Аналіз підручників з історії, характеристика навчальних посібників, робочих зошитів( Проаналізувати один з підручників історії).

 18. Підготовка учителя до уроку, план-конспект уроку та його аналіз.

 19. Основні форми організації навчання історії. Типи уроків.

 20. Класифікація традиційних типів уроку.

 21. Класифікація нестандартних типів уроку.

 22. Основні етапи та методика аналізу уроку.

 23. Класифікація усних методів. Функції та значення усного повідомлення історичного матеріалу.

 24. Методи навчання за самостійною пізнавальною діяльність учнів. Групова форма роботи при вивченні нового матеріалу.

 25. Характеристика методів навчання за джерелами пізнання історичної дійсності. Форми інтерактивного навчання.

 26. Значення проблемного навчання для розумового та інтелектуального розвитку учнів. Роль психологічних особливостей учнів в процесі учіння.

 27. Особливості та види проблемного викладу матеріалу на уроках історії, правознавства та інш. суспільних дисциплін. Форма проблемного уроку.

 28. Бесіда, види бесід, підготовка і проведення бесіди.

 29. Екскурсія як форма учбово-виховної роботи з історії, типи екскурсій i методика проведення.

 30. Основні напрями і організаційні форми позакласної роботи з історії. Вплив сучасного інформаційного суспільства на вибір моделей позакласної роботи.

 31. Кабінет історії в школі. Предметні гуртки та їх роль в підвищенні інтересу до дисципліни. 1. Скласти план-конспект уроку: контролю й обліку знань та вмінь учнів.

 2. Скласти план-конспект уроку: викладу нового матеріалу.

 3. Скласти план-конспект уроку: комбінованого.

 4. Скласти план-конспект комбінованого уроку з елементами гри.

 5. Скласти план-конспект уроку: нестандартного уроку.

 6. Скласти план-конспект уроку: систематизації і узагальнення.

Схожі:

Питання до іспиту «Методика викладання історії» iconПитання до іспиту з курсу “Методика викладання історії в школі”
Зміст, завдання та значення курсу “Методика викладання історії в школі” для підготовки майбутніх спеціалістів
Питання до іспиту «Методика викладання історії» iconМетодика викладання спецдисциплін Методика викладання розділу “Режисура...
Методика викладання курсу “Сценічний рух”. Загальна характеристика основних принципів
Питання до іспиту «Методика викладання історії» iconІ. В. Перцова методика викладання
Методика викладання зарубіжної літератури. Навчально-методичний посібник. – Кдпу ім. В. Винниченка: Центр оперативної поліграфії...
Питання до іспиту «Методика викладання історії» iconПитання до державного іспиту з історії української літератури (Х...
Зародження книжної культури в Київській Русі, роль прийняття християнства. Перекладна література (Біблія, апокрифи, житія) та її...
Питання до іспиту «Методика викладання історії» icon1. Методика викладання філологічних дисциплін як наука І навчальна...
Тема Методика викладання філологічних дисциплін як наука І навчальна дисципліна
Питання до іспиту «Методика викладання історії» iconПитання до державного іспиту з історії української літератури (Х...
Своєрідність розвитку української літератури кінця хуііі – початку ХІХ століття. Бурлескний стиль в українській літературі, його...
Питання до іспиту «Методика викладання історії» iconМетодика викладання психології плани семінарських занять для студентів...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методика викладання психології» / Укладач: кандидат педагогічних...
Питання до іспиту «Методика викладання історії» iconМетодика Мистецька освіта І методи викладання у стародавньому Єгипті
Реалізація принципу виховую чого навчання у процесі викладання предметів художньо-естетичного циклу
Питання до іспиту «Методика викладання історії» iconМетодика викладання та педагогічна майстерність плани семінарських...
Плани семінарських занять з дисципліни “Методика викладання та педагогічна майстерність” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент...
Питання до іспиту «Методика викладання історії» iconПрограма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови
Програми складені у відповідності до вимог апробованої кредитно-модульної системи. Принципи, цілі, завдання, зміст навчання І методика...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка