Лекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення зв’язків між таблицями. Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування
Скачати 94.43 Kb.
НазваЛекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення зв’язків між таблицями. Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування
Дата конвертації28.03.2014
Розмір94.43 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Історія > Лекція

Система керування базами даних ms access.

Лекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення зв’язків між таблицями. Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування


Основна мета: ознайомитися з типами зв’язків між таблицями бази даних, навчитися встановлювати зв’язки між таблицями в СКБД microsoft access, сформувати навички заповнення таблиць способом створення поля зі списком значень. Сформувати навички обробки даних у таблиці: сортування, фільтрування.


Система керування базами даних ms access. 1

Лекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення зв’язків між таблицями. Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування 1

Встановлення зв’язків між таблицями 1

Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування 6

Контрольні запитання 9Встановлення зв’язків між таблицями

Типи зв’язків між таблицями в базі даних


Зв’язки в реляційних базах даних визначаються за збігом значень полів у різних таблицях:

„один – до – багатьох”;

„багато – до – багатьох”;

„один – до – одного”

Зв’язок „один – до – одного” припускає, що у кожний момент часу кожному елементу А відповідає 0 або 1 елемент В. Наприклад, один студент отримує одну стипендію.

Зв’язок „один – до – багатьох” полягає в тому, що в кожний момент часу кожному елементу А відповідає кілька елементів В. Наприклад, в одній групі навчаються багато студентів. Для встановлення цього зв’язку використовуються зовнішні ключі.

Зв’язок „багато – до – багатьох” полягає в тому, що в кожний момент часу множині елементів А відповідає множина елементів В. Наприклад, у багатьох студентів дисципліни викладають багато викладачів. Цей тип зв’язку в реляційних базах даних безпосередньо не підтримується. Встановлення зв’язку „багато – до – багатьох” потребує наявності третьої – зв’язкової таблиці.

Відкриття таблиці.


Щоб відкрити таблицю, потрібно:

 • У вікні бази даних вибрати значок Таблицы у списку об’єктів бази даних.

 • Вибрати ім’я таблиці, яку треба відкрити.

 • Щоб відкрити таблицю в режимі конструктора натиснути на піктограму „Конструктор” на панелі інструментів вікна бази даних.

 • Щоб відкрити таблицю в режимі таблиці натиснути піктограму „Создать” у вікні бази даних.

Створення зв’язків між таблицями


Для створення зв‘язків між таблицями є спеціальне діалогове вікно „Схема данных”:

Вікно „Схема данных” відкривається командою Сервис → Схема данных або відповідною піктограмою на панелі інструментів на панелі інструментів База даних .

Якщо таблиці бази даних не були зв‘язані між собою, то одночасно з відкриттям вікна „Схема данных” відкривається вікно „Добавление таблицы”, в якому можна вибрати потрібні таблиці для включення в структуру зв’язків (рис. 17.1).
Якщо зв‘язки між таблицями були вже визначені, то для введення в схему даних нової таблиці, потрібно клацнути правою кнопкою мишки у вікні „Схема даних” і в контекстному меню вибрати пункт „Добавить таблицу” або скористатися відповідною піктограмою на панелі інструментів База даних .

Для створення зв’язку необхідно відобразити таблиці, між якими створюється зв’язок, після чого, утримуючи ліву клавішу мишки, перетягнути курсор від ключового поля батьківської таблиці до поля зовнішнього ключа дочірньої таблиці.

Після перетягування Microsoft Access відкривається діалогове вікно Изменение связей (рис. 17.2).Якщо вікно не відображається, то його можна викликати кліком правої кнопки мишки на відповідному зв’язку.Рисунок 17.1 Діалогове вікно обмеження цілісності

посиланьMicrosoft Access
При встановленні обмежень цілісності посилань в Microsoft Access треба звернути увагу на таке:

 • зв’язок «один до багатьох» створюється тільки в тому випадку, коли одне із зв’язаних полів є первинним ключем або має унікальний індекс;

 • зв’язок «один до одного» створюється, якщо обидва поля є первинними ключами або мають унікальні індекси;

 • для підтримки цілісності посилань передбачено тільки дві операції – NO ACTION (відсутні прапорці) та CASCADE (відмічено каскадне оновлення та видалення даних).

Встановлення відмітки „Обеспечение условия целостности данных” захищає від видалення записів з однієї таблиці, при яких зв‘язані з ними дані з інших таблиць, залишаться без зв’язку. Щоб ця умова виконувалася, поле основної таблиці повинно обов’язково бути ключовим і обидва поля мати однаковий тип.

ПриміткаКаскадное обновление связанных полей” і „Каскадное удаление связанных записей” забезпечує одночасне оновлення або видалення даних в усіх підпорядкованих таблицях при зміні даних у головній таблиці.

Створення в таблиці поля зі списком підстановок або списком значень та встановлення зв’язків між таблицями Microsoft Access з використанням Майстра підстановки


В деяких випадках, коли база даних має невелику кількість таблиць і для їх заповнення необов’язково або недоцільно використовувати форми, можливе заповнення таблиць бази безпосередньо в режимі таблиць. В цьому випадку для полегшення введення даних можна користуватися Майстром підстановки. Створити нові поля зі списком значень можна як в режимі конструктора, так і в режимі таблиці.

Створення поля з підстановкою значень з іншої таблиці в режимі Конструктора.


 • Необхідно відкрити дочірню таблицю в режимі конструктора і для поля зовнішнього ключа в колонці Тип данных діалогового вікна конструктора вибрати „Мастер подстановок”;

 • Після вибору Майстра потрібно визначити спосіб отримання значень для вибору. У першому діалоговому вікні ^ Майстра підстановок потрібно вибрати позначку „створення стовпця підстановок, який використовує значення з таблиці або запиту”;

 • Натиснути кнопку Далее і в наступному діалоговому вікні вибрати таблицю або запит зі значеннями, яке буде містити колонку підстановки. Після цього знову натиснути Далее. На наступному етапі вибирають поля, які будуть включені в стовпець підстановки. Далі можна вибрати порядок сортування записів у вибраних полях і задати ширину колонки, що містить колонку підстановки, а також приховати (відкрити) ключову колонку – у тому випадку, коли за допомогою Майстра включається кілька полів. Після чого виконується введення підпису колонки підстановки;

 • Після натиснення кнопки Готово Microsoft Access створить поле підстановок і встановить його властивості на основі значень, які були вибрані.

 • Після створення зв’язку за допомогою Майстра підстановки необхідно відкрити вікно схеми даних бази та встановити забезпечення цілісності даних, як вказано у попередньому пункті.

Примітка. Встановлення зв’язків виконується одним із способів – або за допомогою Майстра підстановки, або безпосередньо у вікні схеми даних. При використанні обох способів одночасно на схемі даних можуть виникати «дублюючі» зв’язки та таблиці.

Створення поля з підстановкою значень з іншої таблиці в режимі Таблиці.


 • Необхідно відкрити таблицю, в яку потрібно додати поле з підстановкою значень в режимі таблиці;

 • виділити стовпчик, зліва від якого потрібно вставити нове поле, потім вибрати у меню Вставка команду Столбец подстановок;

 • виконувати інструкції Майстра підстановок.


Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування

Сортування даних.


При відкритті таблиці записи в ній розташовані в тому порядку, в якому вони були введені. Для зміни цього порядку користуються можливостями сортування. Встановлений за допомогою операції сортування даних у таблиці порядок записів впливає тільки на відображення їх на екрані монітора, але не змінює фізичне їх розташування в таблиці.

Щоб відсортувати дані у визначеному полі за зростанням або зменшенням необхідно:

 • виділити потрібне поле;.

 • вибрати пункт Сортування Записи і дати команду Сортировать по возрастанию або Сортировать по убыванию.

Фільтрування даних.

Режими фільтрації даних


При роботі з таблицями часто виникає необхідність відображати не всі записи, а тільки ті, які відповідають визначеним умовам. Найпростішим засобом відбору записів є фільтр. Використовують кілька режимів фільтрації даних:

фільтр за виділеннямвикористовується для відображення записів, які задовольняють всім вказаним умовам;

звичайний фільтр використовується у випадках, коли потрібно відобразити тільки ті записи, які задовольняють хоча б одній умові;

розширений фільтр – використовується у випадках, коли можливостей звичайного фільтра недостатньо. Наприклад, необхідно не тільки відображати певні записи, які відповідають визначеним умовам, але й виконувати сортування даних по кільком полям.

Відбір записів за допомогою вибору значень у формі або таблиці (“Фільтр за виділеним”)


У полі форми, таблиці або під таблиці потрібно знайти значення, які повинні містити відібрані за допомогою фільтра записи; виділити це значення і натиснути кнопку “Фильтр по выделенному” на панелі інструментів.

Примітка. Фільтри зберігаються автоматично при збереженні таблиці або форми. Таким чином, при повторному відкритті таблиці або форми можна застосувати збережений фільтр.

За допомогою фільтрування можна також відібрати записи, які не містять виділеного значення. Для цього виділити значення, клацнути на ньому клавішею мишки і виберати команду “Исключить выделенное”.

Введення даних для фільтра (“Фильтр для”)


Проводиться пошук тільки тих записів, які містять задане значення або відповідають виразу. Поле “Фильтр для” доступно в контекстному меню.

Для застосування фільтра потрібно виділити таблицю в режимі Таблиця та виконати одну з таких дій:

 • Щоб вказати значення, яке повинні містити відібрані записи, клацнути правою кнопкою в полі таблиці, в якій виконується відбір записів, і ввести потрібне значення в поле “Фильтр для”. Наприклад, щоб знайти всі записи в полі “Місто”, яке містить значення “Київ”, клацнути правою клавішею мишки в полі ”Місто” і ввести значення Київ в поле “Фильтр для”.

 • Щоб задати складну умову відбору, потрібно ввести повний вираз, який складається з відповідних ідентифікаторів, операторів, підстановочних знаків і значень. Наприклад, щоб знайти всі записи поля “Посада”, які містять слово “Маркетинг”, потрібно клацнути правою кнопкою поле “Посада” і ввести вираз *Маркетинг* в полі “Фильтр для”. Щоб вивести список тих замовлень, які були виконані із затримкою більш ніж на 15 днів, ввести [Дата виконання]-[Дата призначення]>15.

 • Щоб застосувати фільтр і закрити контекстне меню, потрібно натиснути клавішу ENTER.

 • Щоб застосувати фільтр і залишити контекстне меню відкритим (щоб мати можливість задати додаткову умову для поля), потрібно натиснути клавішу TAB, ввести нову умову і натиснути TAB ще раз. Ці дії треба повторювати, поки не будуть отримані всі записи.

Використання звичайного фільтра.


Для застосування звичайного фільтра необхідно:

 • Відкрити таблицю в режимі Таблиця.

 • Натиснути кнопку Изменить фильтр на панелі інструментів, щоб переключиться у вікно звичайного фільтра.

 • Вибрати поле для завдання умови відбору.

 • Ввести умову відбору, вибравши потрібне значення у контекстному списку значень поля, або ввести у поле значення з клавіатури. Для пошуку записів з використанням умови відбору, що задається виразом, ввести вираз у відповідне поле.

Примітка. Вираз – будь-яка комбінація операторів, констант, функцій, імен полів, елементів управління, результатом якої є конкретне значення.

 • Натиснути кнопку “Применение фильтра” на панелі інструментів.

Використання розширеного фільтра.


Для застосування розширеного фільтра необхідно:

 • Відкрити таблицю в режимі таблиця

 • Вибрати команду Записи  Фильтр  Расширенный фильтр

 • Додати в бланк поле або поля, для яких будуть задані значення, або умови відбору записів.

 • Щоб показати порядок сортування, вибрати комірку Сортировка (Sort) потрібного поля і вказати порядок сортування.

 • У комірці Условие отбора (Criteria) вказати потрібне значення або вираз.

 • Натиснути кнопку Применение фильтра на панелі інструментів.Контрольні запитання


 1. Типи зв’язків у реляційній базі даних.

 2. Зв’язок „один – до – одного”. Наведіть приклади.

 3. Як реалізується зв’язок „один – до – одного” в реляційній базі даних?

 4. Зв’язок „один – до – багатьох”. Наведіть приклади.

 5. Поняття зовнішнього ключа.

 6. Як реалізується зв’язок „один – до – багатьох”?

 7. Зв’язок „багато-до – багатьох”. Навести приклади.

 8. Як встановлюється зв’язок „багато-до – багатьох” у реляційній базі даних?

 9. Встановлення зв’язків між таблицями в СКДБ Access.

 10. Як виправити або встановити нові зв’язки в СКДБ Access?

 11. Що означає встановлення відмітки „Обеспечение условия целостности данных”? Що необхідно для виконання цієї умови?

 12. Що означають відмітки „Каскадное обновление связанных полей” і „Каскадное удаление связанных записей”?

 13. Назвіть способи створення поля зі списком підстановки.

 14. Назвіть основні можливості СКДБ Access для обробки даних у таблицях.

 15. Дайте визначення поняттю „сортування даних”.

 16. Види сортування даних в таблиці.

 17. Поняття фільтрування даних.

 18. Режими фільтрування даних. Вибір режиму фільтрування.

 19. Пошук записів, які містять задане значення або відповідають виразу за допомогою фільтра.


Схожі:

Лекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення зв’язків між таблицями. Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування iconЛекція 16. Система керування базами даних ms access. Загальна характеристика...
Основна мета: ознайомитися з призначенням, основними складовими бази даних скбд microsoft access, сформувати навички створення та...
Лекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення зв’язків між таблицями. Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування iconЛекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами
Основна мета: актуалізація знань про призначення форм в скбд microsoft Access, набуття практичних навичок щодо створення простих...
Лекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення зв’язків між таблицями. Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування iconЛекція 20. Система керування базами даних ms access. Створення звітів
Основна мета: актуалізація знань про призначення звітів в скбд microsoft Access, формування практичних навичок створення звітів у...
Лекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення зв’язків між таблицями. Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування iconТема: Процес створення структури бд в ms access. Конструювання таблиць...
Мета: Вивчити основні засоби роботи з базами даних в ms access. Набути практичних навичок створення таблиць бази даних у різних режимах...
Лекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення зв’язків між таблицями. Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування iconЛекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів
Основна мета: актуалізація знань про призначення та основні можливості запитів в скбд access для Windows; формування практичних навичок...
Лекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення зв’язків між таблицями. Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування iconТема: Microsoft Access. Розробка бази даних. Створення таблиць
Мета: навчитись створювати базу даних, розробляти таблиці, використовуючи засоби субд microsoft Access
Лекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення зв’язків між таблицями. Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування iconЗадача: в середовищі субд мs access створити базу даних підприємства,...
Контрольна робота є складовою частиною вивчення дисципліни. Варіанти контрольних робіт підготовлені у відповідності до навчального...
Лекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення зв’язків між таблицями. Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування iconЛекція №9 бази даних. Системи управління базами даних
Активна діяльність по відшуканню прийнятних способів усуспільнення безперервно зростаючого об'єму інформації привела до створення...
Лекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення зв’язків між таблицями. Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування iconЛекція №1 Поняття про бази даних та їх види. Системи управління базами...
Збереження інформації – одна з найважливіших функцій комп'ютера. Одним із розповсюджених засобів такого збереження є бази даних....
Лекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення зв’язків між таблицями. Обробка даних у таблиці: сортування, фільтрування icon«Фільтрування даних в табличному редакторі Excel» Професія «Оператор комп’ютерного набору»
Швидке створення, заповнення, оформлення та друк таблиць у зручному вигляді, пошук сум чи середніх значень чисел, розміщених у стовпцях...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка