Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010
НазваРія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010
Сторінка4/21
Дата конвертації19.06.2013
Розмір2.27 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Тема 1.3. Християнство та розвиток культури в Київській Русі

План:

 1. Видозміни християнства в Київській Русі.

 2. Поширення писемності та її найдавніші пам’ятки.

 3. Історія книжної та бібліотечної справи в Київській Русі.

 4. Літературні пам’ятки Київської Русі, перекладна та оригінальна література.

 5. Мислителі Київської Русі та вплив їх ідей на розвиток культури.

 6. Зародження і розвиток шкільної освіти, наукових знань та правового кодексу в Київській Русі.

 7. Архітектурні пам’ятки Київської Русі.

 8. Розвиток образотворчого мистецтва Київської Русі: іконопису, фрески, мозаїки, книжкової мініатюри.

 9. Декоративно-ужиткове мистецтво Київської Русі, ткацтво, килимарство та вишивка.

 10. Скульптура та малярство Київської Русі.

 11. Розвиток ремесел в Київській Русі.

 12. Театральне мистецтво. Музика. Танок.


Тема 1.4. Художньо-історичний мистецький світ українських земель

ХІV – першої половини ХVІІ ст.

План:

 1. Історичні умови розвитку, характерні риси та специфічні особливості художньої культури ХІV-ХV ст.

 2. Народні основи української музики.

 3. Поєднання зразків візантійського стилю з європейськими впливами готичної культури в архітектурних формах:

 4. Джерела українського національного театру та шкільна драма в українській культурі ХVІ–ХVІІ ст.

 5. Українська культура: церкви, замки, різьба, стінопис.

 6. Галицькі малярі, львівські малярі, станкове малярство.

 7. Розвиток ремесел на українських землях в ХІV – першій половині ХVІІ ст.

 8. Українське мистецтво у Польщі.

 9. Утвердження Ренесансу в українському мистецтві.

 10. Поява ілюмінованих рукописів і друків у ХVІ ст.

 11. Значення культурної спадщини ХІV – першої половини ХVІІ ст. для подальшого розвитку української культури.

 12. Український внесок у скарбницю світової культури.

Тема 1.5. Запорозька Січ як культурно-історичний феномен

План:

 1. Історичні умови розвитку, характерні риси та специфічні особливості Запорозької Січі.

 2. Школа та церква в Запорозькій Січі.

 3. Архітектурна культура Запорізької Січі.

 4. Розвиток театру на Запорозькій Січі.

 5. Зародки професійного театрального мистецтва в гетьманській столиці Глухові.

 6. Козацькі літописи, українські народні думи та пісні про визвольну боротьбу.

 7. Козацька символіка.

 8. Побутова культура та військове мистецтво козаків.

 9. Внесок українців у світове військове мистецтво.

 10. Запорозький зимівник – побутово-господарська культура: історико-архітектурні особливості.

 11. Соціокультурне значення Козаччини у формуванні менталітету українського народу.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

НОВОГО ТА НОВІТНЬОГО ЧАСУ
Тема 2.1. Культура України в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.

План:

 1. Розквіт українського бароко у другій половині ХVІІ ст.

 2. Утвердження барочного науково-літературного стилю в Україні;

 3. Барочна архітектура і живопис західноукраїнських земель.

 4. Розвиток народної музично-вокальної майстерності, початок музичної обробки народних пісень.

 5. Партесний (багатоголосий) спів та його поширення з України на Східну Європу;

 6. Характерні стилістичні особливості містобудівництва у ХVІІІ ст.

 7. Розвиток народного малярства, професійних іконописних шкіл та шкіл українського портретного живопису в Україні у ХVІІІ ст.;

 8. Творчість Д. Левицького, В. Боровиковського, А. Лосенка у загальноєвропейському контексті класицизму та сентименталізму.

 9. Культура церковного співу в Україні, її зв’язок із традиціями староукраїнської музики та європейською музичною культурою.

 10. Роль і місце українських композиторів ХVІІІ ст. у формування російської музики.

 11. Київська академія та її роль у культурному житті України й інших слов’янських народів

 12. Українська культура доби Гетьманщини.

 13. Герби гетьманів України.

 14. Поширення природничих, математичних і медичних знань.

 15. Розвиток філософської думки та історичних знань;

 16. Зародження і розвиток світської драматургії і професійного театру в Україні.


Тема 2.2. Розвиток науки та освіти України в ХІХ ст.

План:

 1. Зрушення у сфері природничо-гуманітарних наук та вплив наукових досягнень на піднесення промисловості, сільського господарства.

 2. Лібералізація суспільно-політичного життя в Росії у 50-х рр. ХІХ ст. та її вплив на піднесення національної освіти.

 3. Цензурні репресії 60-70-х рр. ХІХ ст. та їх наслідки для розвитку національної освіти.

 4. Громадівський рух.

 5. Боротьба між польським і українським впливами на освіту в Галичині.

 6. Діяльність греко-католицької церкви.

 7. Освітня реформа, створення єдиної системи освіти, відкриття училищ, гімназій.

 8. Особливості формування системи вищої освіти в Україні, створення професійних навчальних закладів.

 9. Український живопис ХІХ ст.

 10. Українська професійна музика.

 11. Формування українського національного театру ХІХ ст.


Тема 2.3. Національні культурні традиції на зламі ХІХ-ХХ ст.

План:

 1. Шляхи та тенденції розвитку української культури на зламі ХІХ–ХХ ст.

 2. Розвиток національної культурної традиції та формування нової естетичної свідомості у художній творчості.

 3. Неоромантизм в українській музиці, символістський театр.

 4. Модерн як реакція на еклектичне будівництво;

 5. Нова генерація українських живописців;

 6. Взаємовідносини особистості і світу в українському експресіонізмі.

 7. Український авангард 1900-1910-х рр.:

 8. Українські творчі угрупування: „Молода Муза”, „Українська хата”.

 9. Мистецькі виставки як осередки авангардних пошуків.

 10. Європеїзація українського малярства й пластики, формування нової художньої свідомості.

 11. Український Ренесанс та мистецькі об’єднання на зламі ХІХ–ХХ ст.


Тема 2.4. Українська культура другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

План:

 1. „Розстріляне відродження” 30-х років ХХ ст.

 2. „Відлига” в культурно-мистецькому життя України.

 3. Пошуки нових форм мистецького самовираження.

 4. Позитивні зрушення в галузі освіти, науки.

 5. Дисидентський рух в Україні.

 6. „Шістдесятники” та їх внесок у розвиток культури.

 7. Негативні тенденції в культурі, освіті, науці періоду „застою”.

 8. Реабілітація та відродження української культури та національної думки в часи „перебудови”.

 9. Культура України на етапі становлення незалежності.

 10. Українська державна символіка, її джерела.

 11. Товариство “Просвіта”: минуле і сучасність.

 12. Сучасний стан культури в Україні.

 13. Молодіжна субкультура в Україні.

 14. Проблеми української культури в контексті світового розвитку.

^ 4. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”


 1. Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу.

 2. Антропологічні особливості українця.

 3. Сутність культурної еволюції та її відмінність від біологічної.

 4. Генезис та етапи культурної еволюції.

 5. Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції.

 6. Археологічні культури стародавніх слов’ян, їх особливості та місце в старослов’янській історії.

 7. Традиційна культура українського народу.

 8. Основні та характерні заняття українців.

 9. Світоглядні уявлення українського народу.

 10. Календарні свята та обряди українського народу.

 11. Сімейна обрядовість українського народу.

 12. Самобутність культури східних слов’ян.

 13. Міфологія і мистецтво східних слов’ян.

 14. Трипільська культура.

 15. Кімерійці, скіфи і сармати в Україні.

 16. Походження слов’янських мов.

 17. Язичницькі міфи та обряди.

 18. Співвідношення язичництва та християнства в культурі Київської Русі.

 19. Київська Русь – якісно новий етап у розвитку слов’янської культури.

 20. Бібліотеки і школи Київської Русі.

 21. Освітня справа та літописання Київської Русі.

 22. Давньоруські літописи.

 23. Розвиток церковної архітектури та градобудівництво в Київській Русі.

 24. Визначні архітектурні пам’ятки Київської Русі.

 25. Монументальний живопис та іконопис Київської Русі.

 26. Мистецтво ремесла Київської Русі.

 27. Пам’ятки культури Київської Русі.

 28. Мозаїка як вид монументального мистецтва.

 29. Галицько-Волинське князівство – продовжувач культурно-освітніх традицій Київської Русі.

 30. Пам`ятки української культури XII–XIV ст..

 31. Київський і Галицько-Волинський літописи.

 32. Загальні тенденції розвитку української культури ХІV–ХVІ ст.

 33. Формування української духовної книги (ХV–ХVІ ст.).

 34. Загальна характеристика українського бароко.

 35. Українська барокова архітектура.

 36. Українська барокова музика.

 37. Українська барокова поезія.

 38. Дерев’яна архітектура в Україні.

 39. Філософія Григорія Сковороди.

 40. Поетична творчість Г. Сковороди

 41. Педагогічна діяльність Г. Сковороди.

 42. Роль козацтва в розвитку української культури.

 43. Козацькі літописи.

 44. Тема козаччини в українському народному малярстві (XV-XVII ст.).

 45. Українська культура доби Гетьманщини.

 46. Гетьмани та козацька старшина як культурно-освітні діячі в Україні.

 47. Просвітницька діяльність Івана Мазепи.

 48. Культура шлюбних взаємин та ставлення до жінки в українських землях з часів Київської Русі до кінця ХVІІІ ст.

 49. Причини виникнення, етапи розвитку та основні осередки братств.

 50. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ – початку ХVІІ ст.

 51. Українські народні думи та пісні XV–XVII ст., їх тематика та особливості.

 52. Педагогічна, літературно-філософська та видавнича діяльність братств.

 53. Розвиток ювелірної справи, мистецтва емалі та золотарства в Україні доби бароко.

 54. Визначні пам’ятки українського гаптарства XVII ст.

 55. Граверство ІІ половини XVII ст. та його вплив у Центральній й Східній Європі.

 56. Пам’ятки давньої української гравюри.

 57. „Лаврські листи”, їх образно-художні, сюжетні особливості та форми соціального побутування.

 58. Внесок Києво-Могилянської академії в розвиток української культури.

 59. Історія українського друкарства.

 60. Національно-культурне відродження в Україні на межі ХІХ-ХХ ст.

 61. Українське образотворче мистецтво ХІХ–ХХ ст.

 62. Український авангард і європейська художня культура кінця XIX – початку XX ст.

 63. Поезія І. Котляревського.

 64. Творча діяльність Д. Бортнянського.

 65. Творча діяльність М. Березовського.

 66. Хорові концерти А. Веделя.

 67. Живопис Г. Левицького.

 68. Творча діяльність О. Антропова.

 69. Живопис В. Боровиковського та А. Лосенка.

 70. Драматургія Ф. Прокоповича.

 71. “Кобзар” Т. Шевченка.

 72. Т. Шевченко – художник.

 73. Микола Гоголь і Україна.

 74. Поезія та проза І. Франка.

 75. Лірика та драматургія Лесі Українки.

 76. Леся Українка і музика.

 77. Творчий доробок О. Кобилянської.

 78. Опери та фортепіанна творчість М. Лисенка.

 79. Видатний український піаніст Ю. Зарембський.

 80. Мистецтво В. Горовиця та його вплив на розвиток української фортепіанної школи.

 81. Український культурний рух періоду Першої світової війни.

 82. Мистецькі об’єднання в Україні 20–30-х років ХХ ст

 83. Формування українського національного театру.

 84. Елітарна культура і масова культура, специфіка проявів на теренах України.

 85. Феномен української радянської культури.

 86. Основні тенденції розвитку художньої творчості в роки Другої світової війни та перше повоєнне десятиріччя

 87. Тоталітаризм і українська культура 50-80-х років ХХ ст.

 88. Творча діяльність П. Тичини.

 89. Творчий доробок М. Рильського.

 90. Творчість В. Стуса.

 91. “Поетичне кіно”: С. Параджанов, Ю. Іллєнко.

 92. Значення надання державного статусу українській мові для українського культурного відродження.

 93. Український авангард і європейська художня культура кінця XIX – початку XX ст.

 94. Український фольклор і сучасність.

 95. Релігійна ситуація в незалежній Україні.

 96. Розвиток культури національних меншин в незалежній Україні.

 97. Сучасна українська музика.

 98. Театральне мистецтво в сучасній Україні.

 99. Творчість діячів української культури в еміграції.

 100. Культура української діаспори.

 101. Мистецтво українського кіно.

 102. Передумови виникнення та коротка історія розвитку українського телебачення.

 103. Основні види і жанри українського кіномистецтва.

 104. О.Довженко – основоположник українського кіномистецтва.

 105. Розвиток відео мистецтва та комп’ютерної графіки в Україні.

 106. Українські культурні традиції та сучасність.

 107. Суперечливий характер українського культурного процесу в сучасних умовах.

 108. Культура та екологічні проблеми на межі тисячоліть.

 109. Основні напрями та тенденції культурницьких взаємозв’язків у системі „Україна – світ”.

 110. Культура українського народу в контексті європейської культури.


^ 5. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ

ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»


 1. Найдавніші знання про природу на території українських земель.

 2. Історичні витоки аграрної культури на українських теренах.

 3. Становлення та розвиток аграрної культури на українських землях.

 4. Особливості стародавньої аграрної культури українців.

 5. Аграрна народно-традиційна культура українців.

 6. Розвиток рільництва та городництва на території українських земель.

 7. Обробіток ґрунту: перелогова, трипільна, двопільна, підсічно-вогнева система.

 8. Розвиток тваринництва на українських землях.

 9. Характерні прийоми українців годівлі худоби.

 10. Розвиток садівництва на українських землях.

 11. Розвиток бджільництва на українських землях.

 12. Розвиток мисливства та рибальства на українських землях.

 13. Хліборобська поезія слов’ян.

 14. Провідні формотворчі складові культури аграрного суспільства.

 15. Аграрна культура Київської Русі.

 16. Чумацтво і візникування українців.

 17. Еволюція народної агротехніки українців.

 18. Традиційне хліборобство України.

 19. Поділ хліборобського періоду на сезони.

 20. Хліборобські традиції українського народу.

 21. Народна українська агрономія.

 22. Народна українська ветеринарія.

 23. Землеробський народний календар.

 24. Народний український календар.

 25. Аграрні звичаї та обряди українців.

 26. Житлово-побутова культура українського селянства.

 27. Хліб в музично-поетичній творчості українців.

 28. Духовний світ селянського житла.

 29. Українська ментальність.

 30. Самобутні риси духовної культури українського народу.

 31. Історичні витоки аграрної освіти та науки в Україні.

 32. Перші аграрні вищі навчальні заклади на території України.

 33. Розвиток аграрної освіти та науки у ХІХ ст.

 34. Розвиток аграрної освіти та науки за радянської доби.

 35. Реформування аграрної освіти в незалежній Україні.

 36. Розвиток аграрної освіти та науки у ХХІ ст.

 37. Проблема „людина-довкілля” в Україні.

 38. Екологічні проблеми українського села.

 39. Культура сучасної сільської молоді в Україні.

 40. Релігія та її роль у розвитку сільському господарстві України.

^ 6.ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”


 1. Моделі розвитку України в історії української культури.

 2. Трипільська культура як перша хліборобська цивілізація.

 3. Європейська ідентичність українців.

 4. Феномен українсько-російської „бікультурної” приналежності.

 5. Культура східних слов’ян дохристиянської доби.

 6. Міфи та вірування давніх слов’ян.

 7. Вплив візантійської культури на культуру Київської Русі.

 8. Вплив християнства на духовну культуру Київської Русі.

 9. „Повість временних літ” як літературно-енциклопедичний твір.

 10. Києво-Печерський монастир як науково-освітній осередок.

 11. Селянство як носій культурного традиціоналізму.

 12. Риси української міської культури та її регіональні особливості.

 13. Землеробська культура та її світоглядні, моральні й естетичні детермінанти.

 14. Регіональні відмінності організації побуту українців.

 15. Українське село як джерело формування національної культури та менталітету.

 16. Усна народна творчість як елемент духовної культури українського народу.

 17. Люблінська поліхромія.

 18. Козаки-характерники: міф і реальність.

 19. Церковна та культурно-просвітницька діяльність П. Могили.

 20. К.Острозький – меценат української культури.

 21. Літературна творчість Григорія Сковороди.

 22. Пам’ятки архітектури класицизму в Україні.

 23. Вплив українського духовенства розвиток російської культури ХVІІ-ХVІІІ ст.

 24. Козацькі літописи – визначна пам’ятка духовної культури України.

 25. П.Котляревський – визначний діяч української культури.

 26. Просвітницькі елементи філософії Г. Сковороди.

 27. Світогляд Кирило-Мефодіївського товариства.

 28. Культурна спадщина Тараса Шевченка.

 29. О. Потебня – початківець психологічного напряму у вітчизняному мовознавстві.

 30. М. Вербицький: історія створення твору „Ще не вмерла Україна”.

 31. М. Лисенко – основоположник національної композиторської школи в Україні.

 32. Лесь Курбас і українське театральне мистецтво.

 33. Стрілецький епос та його місце в українській культурі ХХ ст.

 34. Мова як чинник становлення духовності українців.

 35. Роль культури в консолідації нації.

Орієнтовний розподіл балів, що присвоюються студентам


^ Вид контролю

Модуль

Тема

Навчальні заняття (підготовка та виконання)

Виконання індивідуальних завдань

^ Модульний (змістово-модульний) контроль

Всього балів (сума 4+5+6)

1

2

3

4

5

6

7

Поточний контроль

1

1.1.

5

510

1.2

5

510

1.3

5

510

1.4

5

510

1.5

5

5

50

60

Всього за модуль 1

25

25

50

100

2

2.1.

5

510

2.2

5

510

2.3

5

510

2.4

5

5

60

70

Всього за модуль 2

20


20

60

100

Всього за поточний контроль*

RМ1+RМ2 х 0,7

2
70

Підсумковий контроль (екзамен)
30

Разом

100
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник для організації семінарських занять
Салатюк Н. М., Соломка О. М., Швед Т. В., Шипов М. В. Економічна теорія: Навч метод посіб для організації семінарських занять та...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни...
Запропоновано модульно-контролюючі завдання з дисципліни “Історія української культури” для студентів першого курсу технічних спеціальностей...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconУкраїни від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання...
Запропоновано тестові матеріали для самостійної роботи з дисципліни “Історія України” для студентів першого курсу усіх спеціальностей...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconРобоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки”...
Програма навчальної дисципліни „Основи психології та педагогіки” для студентів заочної форми навчання спеціальності „Облік І аудит”...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconМетодичні рекомендації до семінарських занять з історії України (...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання) /...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconГідромеліорація” Херсон 2010
Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки за кредитно-модульною системою навчання та виконання розрахунково графічної...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів...
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної...
В. О. Лапочка. Курс ділової англійської мови: Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів....
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної...
Запропонований навчально-методичний посібник містить чотири лабораторні роботи по темі «Бази даних. Робота в Access», які містять...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка