Навчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок»
НазваНавчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок»
Сторінка1/8
Дата конвертації09.07.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Інформатика > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство транспорту та зв’язку України

Державна адміністрація зв’язку

Одеська національна академії зв’язку ім. О.С. Попова

Коледж зв’язку та інформатизації

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

З ІНФОРМАТИКИ

( третій семестр навчання)


Навчально-методичний посібник для студентів другого курсу

денної форми навчання напряму підготовки

0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок»

ОДЕСА 2009
Укладач: викладач Свиридова А.Б.
Запропонований навчально-методичний посібник містить чотири лабораторні роботи по темі «Бази даних. Робота в Access», які містять теоретичний матеріал необхідний для виконання лабораторних робіт та контрольні питання для самостійної перевірки знань.

Запропонований навчально-методичний посібник може бути використаний на лабораторно-практичних заняттях з інформатики, а також для самостійного вивчення теми «Бази даних. Робота в Access».


Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні циклової комісії інформаційних мереж та оргтехніки.
Протокол № ___ від _____________________2009 р
Голова комісії ____________/А.Р.Коваль/


«УЗГОДЖЕНО»
^ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ:
«_____»__________2009р. ________________/О.Ю.Горлінська/

ЗМІСТ.


ЗМІСТ. 3

Узгодження термінів. 4
Лабораторна робота №1

Створення бази даних. Роботи з таблицями. 5

Теоретична довідка та рекомендації

по ходу виконання завдань. 13

Контрольні запитання. 21
Лабораторна робота №2

Створення форм для роботи з даними 23

Теоретична довідка та рекомендації

по ходу виконання завдань. 27

Контрольні запитання. 32
Лабораторна робота №3

Робота з запитами до бази даних 33

Теоретична довідка та рекомендації

по ходу виконання завдань. 36

Контрольні запитання. 47
Лабораторна робота №4

Робота з звітами бази даних 48

Теоретична довідка та рекомендації

по ходу виконання завдань. 53

Контрольні запитання. 56
^Узгодження термінів.


 1. Основна клавіша миші – клавіша, що знаходиться під вказівним пальцем руки, розташованої на миші в вірному положенні (при регулюваннях миші, прийнятих за замовчуваннями це ліва клавіша)

 2. Додаткова клавіша миші – клавіша, протилежна основній (всі інші клавіші, що можуть міститися на миші – службові).

 3. Клацнути клавішею миші, щиглик клавішею миші – короткочасне чітке натискання - відпускання клавіші миші. Термін може містити явну вказівку на клавішу, якою проводиться операція, якщо ж вказівка відсутня, то операцію проводити основною клавішею миші.

 4. Подвійний щиглик – два щиглики основною клавішею миші, розділених малим проміжком часу.^

Лабораторна робота №1

Тема. Створення бази даних. Створення таблиць. Заповнення таблиць даними, редагування, пошук даних


Мета. На прикладі створення бази даних бібліотечного фонду коледжу дослідити прийомів роботи з таблицями в Access.

Завдання.


Підготовча робота.

Користуючись засобами операційної системи створіть в папці Мої документи папку, іменуйте її за шаблоном група_прізвище ( на місці група вставте назву власної групи, на місці прізвище вставте власне прізвище). Надалі в описі ця папка буде згадуватися як власна папка.

Завдання №1. Проведіть роботи по створенню бази даних та таблиць

 1. Створіть пусту базу даних під іменем L1_прізвище ( на місце прізвище вставте власне прізвище), розмістіть її в власні папці.

 2. В режимі конструктора створіть таблицю КНИГИ, яка міститиме інформацію про книги, що зберігаються в бібліотеці, параметри полів задано в таблиці 1.Таблиця 1. Параметри полів таблиці КНИГИ

Ім’я поля

^ Тип даних

Опис

Додаткові обов’язкові параметри

Инв№

Числовий (цілі)

Інвентарний номер

Обов’язкове, індексоване, ключове.

Шифр

Текстовий (розмір – 6 байт)

Шифер книги
Автор

Текстовий

Автор книги
Назва

Текстовий

Назва книги
Видавець

Текстовий

Ким проведено видання
Місто

Текстовий

Місто розташування видавництва
Рік

Числовий (цілі)

рік видання
Ціна

Грошовий (відображення в грн.)Анотація

Поле МЕМО 1. В режимі конструктора створіть таблицю ВИДАНО, яка міститиме інформацію про видані книги, параметри полів задано в таблиці 2. Примітка – таблиця не має ключового поля.


Таблиця 2. Параметри полів таблиці Видано

Имя поля

^ Тип даних

Опис

Властивості поля

Інв№

Числовий (цілі)

Інвентарний номер

Обов’язкове, індексоване.

ЧитКв№

Текстовий (розмір – 6 байт)

Номер квитка читача

Обов’язкове, індексоване.

Дата видачі

Текстовий

Дата видачі книги читачу
Дата повернення

Текстовий

Дата, коли читач повинен повернути книгу
Примітки

Поле МЕМО 1. В режимі Створення таблиці шляхом введення даних створіть таблицю ЧИТАЧІ. Таблиця повинна містити не менше шести записів, записи повинні бути побудовані за шаблоном : поле 1 - № квитка, поле №2 – ПІП, поле №3 – відділення, поле №4 – телефон, приклад дивись в таблиці 3

Таблиця 3. Приклад побудови таблиці Читачі

Поле 1

Поле 2

Поле 3

Поле 4

1

Поліщук Н.Ф.

ЕП

43-24-11

2

Душук В.А.

ОК

43-27-45

3

Івацко Л.М.

ЕП

43-22-75

4

Сидоренко Н.А

ОК

43-24-22

5

Іваниця М.П.

Ф

43-24-17

6

Яблонська І.М.

Ф

43-24-95

Не задаючи ключового поля закрийте створену таблицю.

^ Завдання №2. Проведіть роботи по введенню нових записів в існуючі таблиці.

 1. Відкрийте таблицю ЧИТАЧІ в режимі конструктора, змініть назви полів та задайте їх властивості керуючись значеннями таблиці 4.

Таблиця 4 . Параметри полів таблиці Читачі

Ім’я поля

^ Тип даних

Опис

Властивості поля

старе

нове

Поле 1

ЧитКв№

Текстовий (розмір – 6 байт)

Інвентарний номер

Обов’язкове, індексоване, ключове.

Поле 2

ПІП

Текстовий

Номер квитка читача
Поле 3

Відділення

Текстовий

Відділення, на якому навчається читач
Поле 4

Телефон

Текстовий (розмір – 8 байт)


 1. Заповніть поля таблиці КНИГИ даними таблиці 5


Таблиця 5 . Дані для заповнення таблиці Книги

Інв№

Шифр

Автор

Назва

Видавець

Місто

Рік

Ціна

Анотація

1

681.3

Пинчук В.П.

Об'єктно-орієнтоване програмування

ЗНТУ

Запоріжжя

2002

10,00 грн.

Конспект лекцій по програмуванню.

10

657.1

Овчаренко Е.К.

Фінансово-економічні розрахунки в Excel

Філінъ

Москва

1997

8,00 грн.

Книга в доступній формі знайомить з можливостями Excel

11

681.3

Праг, Каррі Н. та ін.

Секрети Access 97

Діалектика

Київ

1997

24,00 грн.

Особливості використовування Access 97 на прикладах

9

681.3

Гарнаєв А.

Самовчитель VBA. Технологія створення призначених для користувача додатків.

БХВ

Санкт-Петербург

1999

14,00 грн.

Є докладним довідником по VBA, а також самовчителем по розробці додатків за допомогою цієї мови.

8

681.3

Додж М., Стінсон К.

Эффективная работа с Microsoft Excel 2000.

Пітер

Санкт-Петербург

1998

28,00 грн.

Представляє нову версію програми електронних таблиць.

2

681.3

Біла Н.І.

Програмування мовою VBA.

ЗНТУ

Запоріжжя

2000

10,00 грн.

Конспект лекцій для студентів.

3

681.3

Гарнаєв А.

Использование Excel в экономике и финансах.

БХВ

Санкт-Петербург

1997

23,00 грн.

Містить повний перелік всіх функцій і приклади їх використовування.

4

681.3

Вейскас Дж.

Эффективная работа с Microsoft Access 2000

Пітер

Санкт-Петербург

2000

35,00 грн.

Нова версія популярної системи управління базами даних.

5

681.3

Керрі Н.Праг

Біблія користувача Microsoft Office 2000

Діалектика

Київ

2001

43,00 грн.

Описуються можливості Word, Excel, Access, Power Point, Outlook

6

517

Ефимов Д.В.

Сборник задач по высшей математике

Наука

Москва

1994

12,00 грн.

Для студентів технічних вузів

7

681.3

Бухвалов А.В., Ідельсон А.В.

Финансовые вычисления для профессионалов.

БХВ

Санкт-Петербург

2001

23,00 грн.

Розглядаються рішення численних фінансових задач в Excel.
 1. Заповніть поля таблиці ВИДАНО, даними таблиці 6.

Таблиця 6 . Дані для заповнення таблиці Видано

Інв№

ЧитКв№

Дата видачі

Дата повернення

Примітки

1

3

3.11.07

4.12.07
11

5

20.7.07

3.08.07
10

2

2.12.06

6.01.07
8

1

21.11.07

23.11.07
5

3

3.11.07

4.12.07
3

2

10.11.06

21.11.07
4

2

2.11.07

3.12.07
6

6

10.11.07

12.12.07

Книга має дефекти

7

1

10.12.07

11.12.07

Не можна затримувати

Примітка – при заповненні слідкуйте за вірністю введення даних в поля Інв№ та ЧитКв№ (не видавайте неіснуючих книг неіснуючим читачам), при допущенні такої помилки ви не зможете встановити необхідні зв’язки між таблицями.
^ Завдання №3.

 1. Встановіть постійні зв’язки між таблицями за полями ЧитКв№ та Інв№ з параметрами Забезпечення цілісності даних, Каскадне оновлення зв’язаних полів, Каскадне видалення зв’язаних полів.

 2. Після збереження таблиці зв’язків перегляньте існуючі таблиці бази даних , проекспериментуйте з елементами, що появилися в таблицях після встановлення зв’язків, зробіть висновки.

Завдання №4. Проведіть стандартні роботи з даними в режимі Таблиця.

 1. В межах бази даних створіть резервну копію таблиці КНИГИ, копії задайте назву КН_резерв.

 2. Доповніть таблицю ЧИТАЧІ записом ще одного читача (дані задайте самостійно, але слідкуючи за тим, щоб номер його читацького квитка не повторював вже зроблені записи).

 3. Видаліть з таблиці ЧИТАЧІ запис, введений при виконанні попереднього завдання.

 4. В таблиці КНИГИ проведіть пошук та заміну всіх шифрів 281.3 на 195.1 (з використанням відповідної команди віконного меню Access).

 5. Відсортуйте таблицю ЧИТАЧІ за відділеннями.

 6. Фільтруйте таблицю КНИГИ:

 1. накладіть фільтр за шифром 195.1 (після перегляду дії фільтр видаліть);

 2. накладіть фільтр за шифром 195.1 та видавцем Пітер;

 3. налаштуйте накладений фільтр так, щоб відображалися книги під шифром 195.1 виданих на видавництві Пітер, видання проведено після 1999 року.


Завершення роботи

Прозвітуйте керівнику роботи про завершення роботи над завданнями, по його розпорядженню перейдіть до виконання наступного:

 • після відмітки про перегляд керівником роботи вашого власного каталогу, видаліть власний каталог, вимкніть комп’ютер.

 • або проведіть роботу над додатковими завданнями, після відмітки про перегляд керівником роботи вашого власного каталогу, видаліть власний каталог, вимкніть комп’ютер.


Завдання №5 (додаткове, виконується за розпорядженням керівника роботи)

Створити базу даних АКЦІОНЕРИ (розмістити в власні папці), що містить дві таблиці з назвами ВЛА­СНИКИ й АКЦІЇ. Таблиця ВЛАСНИКИ вміщує інформацію про акціоне­рів деякого акціонерного товариства, таблиця АКЦІЇ — про кількість ак­цій, наявних у цих акціонерів. Поле Код_рахунку містить інформацію про номер рахунку власника акцій(десяткове ціле, максимум – 3 цифри). У полі ПІБ розміщені прізвище, ім’я, по-батькові акціонера, у полі Документ — тип документа (паспорт, військовий квиток тощо), поле Реквізити вказує на серію та номер документа. Поле Код_акцій містить інформацію про серію випуску акцій.. Таблиці мають таку структуру, як показано нижче.


Таблиця ВЛАСНИКИ

Таблиця АКЦІЇ

Код_рахунка

Код_рахунка

ПІБ

Код_акцій

Адреса

Кількість

Документ
Реквізити
Дата_реєстрації
При створенні таблиць вказати тип кожного поля і визначити ключові поля. Встановити зв'язок між таблицями.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв\Гідромеліорація” Херсон 2010
Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки за кредитно-модульною системою навчання та виконання розрахунково графічної...
Навчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв\Навчально-методичний посібник (Частина І) для студентів заочної форми...
Фінанси: Навчально-методичний посібник (частина І) для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка...
Навчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв\Навчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв\Навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять...
Затверджено науково-методичною радою юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (протокол №1...
Навчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв\Навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт для...
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”
Навчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв\Навчально-методичний посібник до виконання самостійних та індивідуальних...
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”
Навчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв\Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання,...
Маркетинг: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Навчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв\Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання...
Схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського державного університету внутрішніх справ
Навчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв\Завдання по ргр І графік її виконання
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Цифрові пристрої " для студентів напряму 050901 – "Радіотехніка"...
Навчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв\З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи римського права» для студентів 1 курсу юридичного факультет нні права та безпеки денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка