Миргородський художньо-промисловий коледж
Скачати 231.13 Kb.
НазваМиргородський художньо-промисловий коледж
Дата конвертації04.07.2013
Розмір231.13 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИРГОРОДСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ

ІМЕНІ М.В. ГОГОЛЯ

ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи

_____________ О. О. Тараненко

« ___» ____________2013 року

ПАКЕТ

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Дисципліна «Системи керування базами даних»

Галузь знань 0201 «Культура»

Спеціальність 5.02010501 «Діловодство»

Миргород
2013

Пакет комплексної контрольної роботи дисципліни «Системи керування базами даних» складена на основі галузевого стандарту підготовки молодшого спеціаліста і навчального плану спеціальності 5.02010501 «Діловодство»
Укладач: _________(Овсяннікова С.М., вища категорія, викладач-методист)
Пакет комплексної контрольної роботи розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії математичних, природничо - наукових дисціплін

Протокол № 6 від 09.01. 2013 року.
Голова циклової комісії _________ (С.М.Овсяннікова)
^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комплексна контрольна робота призначається для перевірки знань студентів навчальної дисципліни «Системи керування базами даних за спеціальністю 5.02010501 "Діловодство"

Завдання комплексної контрольної роботи складені на основі діючої робочої програми затвердженої в 2013 році директором Миргородський художньо-промисловий коледж імені М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Комплексна контрольна робота складається з 6 завдань:

Тематичний план включає два розділи:

 1. Якісний аналіз.

 2. Кількісний аналіз.

Зміст контрольних завдань визначається метою і завданнями вивчення навчальної нормативної дисципліни «Системи керування базами даних» орієнтованими на потреби спеціальності та професійної діяльності.

Завдання дають можливість перевірити обов'язковий мінімум знань студентів, якими вони повинні володіти, і їх уміння застосовувати ці знання для вирішення практичних задач.

На проведення комплексної контрольної роботи відводиться 80 хвилин.
^

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну ро­боту. Контрольна робота передбачає виконання практичних завдань засобами MS Access. Про виконану роботу студент має оформити звіт за допомогою програми MS Word. На титульній сторінці звіту студент вказує прізвище, ім'я, індекс групи, номер залікової книжки, номер варіанта контрольної роботи. Наприкінці звіту слід навести список використаної літератури, поставити дату та підпис.

Практичні завдання передбачають створення бази даних засобами ^ MS Access. Хід виконання завдань відображається у звіті. Результа­ти виконання практичних завдань студент зобов'язаний записати на диск, який вкладається в конверт і додається до звіту контрольної роботи. На диску має бути підпис маркером, що і на титульній сторінці звіту. Без диска контрольна робота не приймається.

На диску повинні бути файли:

 • база даних^ MS Access, в якій зберігається результат виконання завдань;

 • документ MS Word, який містить звіт про виконання контроль­ної роботи.

Номер варіанта контрольної роботи визначається за номером комп’ютера, який закріплений за студентом. Студентам забороняється самостійно змінювати варіант конт­рольної роботи, бо вона може бути визнана недійсною.
^

ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

дисципліни «Системи керування базами даних»

для студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

Галузь знань 0201 «Культура»

Варіант 1

 1. Створити базу даних, в якій передбачити збереження в кількох таблицях (визначити самостійно) наступної інформації: код продавця, прізвище продавця, паспортні дані продавця, дата народження продав­ ця, адреса продавця, код покупця, прізвище покупця, паспортні дані покупця, адреса покупця, код продажу, дата продажу, назва товару, кількість, ціна од. товару.

 2. За допомогою конструктора таблиць створити структури таб­ лиць. Передбачити поля, що дозволяють встановити зв'язки між таб­ лицями.

 3. Використовуючи схему даних зв'язати таблиці між собою з па­ раметром підтримки цілісності даних, каскадним оновленням та кас­ кадним вилученням зв'язаних полів.

 4. Створити форми для введення даних. Ввести дані (4-5 записів для довідникових таблиць та 8-10 записів для облікової).

 5. За допомогою створеної бази даних розв'язувати наступні задачі:

а) виводити на екран дані про покупців;

б) виводити на екран дані про вказаного продавця;

в) виводити на екран дані про придбаний товар та його вартість;

г) виводити на екран дані про продані товари за вказаний термін.

6. Створити звіт за останнім запитом.

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії математичних, природничо - наукових дисціплін

Протокол № 6 від 03. 01.2013 року

Голова циклової комісії ________ С.М.Овсяннікова
^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

дисципліни «Системи керування базами даних»

для студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

Галузь знань 0201 «Культура»

Варіант 2

 1. Створити базу даних, в якій передбачити збереження в кількох таблицях (визначити самостійно) наступної інформації: код блюда, назва блюда, ціна блюда, код клієнта, прізвище, ім'я та по батькові клієнта, адреса клієнта, код заказаного блюда, кількість заказаних блюд, день доставки заказу.

 2. За допомогою конструктора таблиць створити структури таб­ лиць. Передбачити поля, що дозволяють встановити зв'язки між таб­ лицями.

 3. Використовуючи схему даних зв'язати таблиці між собою з па­ раметром підтримки цілісності даних, каскадним оновленням та кас­ кадним вилученням зв'язаних полів.

 4. Створити форми для введення даних. Ввести дані (4-5 записів для довіднщових таблиць та 8-10 записів для облікової).

5. За допомогою створеної бази даних розв'язувати наступні задачі:

а) виводити на екран дані про всіх клієнтів;

б) створити підсумковий звіт - розрахувати вартість всіх заказа­ них блюд;

в) вивести дані про вказане блюдо;

г) отримати дані про заказані блюда, обрахувати вартість кожно­ го заказу.

6. Створити звіт за останнім запитом.

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії математичних, природничо - наукових дисціплін

Протокол № 6 від 03. 01.2013 року

Голова циклової комісії ________ С.М.Овсяннікова

^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

дисципліни «Системи керування базами даних»

для студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

Галузь знань 0201 «Культура»

Варіант З

 1. Створити базу даних, в якій передбачити збереження в кількох таблицях (визначити самостійно) наступної інформації: код робітника, прізвище та ініціали робітника, паспортні дані робітника, дата народ­ ження робітника, адреса робітника, код підрозділу, назва підрозділу, керівник підрозділу, код призначення, дата призначення на роботу, мі­ сячна ставка.

 2. За допомогою конструктора таблиць створити структури таб­ лиць. Передбачити поля, що дозволяють встановити зв'язки між таб­ лицями.

 3. Використовуючи схему даних, зв'язати таблиці між собою з па­ раметром підтримки цілісності даних, каскадним оновленням та кас­ кадним вилученням зв'язаних полів.

 4. Створити форми для введення даних. Ввести дані (4-5 записів для довідникових таблиць та 8-10 записів для облікової).

 5. За допомогою створеної бази даних розв'язувати наступні задачі:

а) виводити на екран дані про робітників вказаного підрозділу;

б) виводити на екран дані про робітників пенсіонерів;

в) виводити на екран дані.про робітників, які отримують заро­ бітну плату менше вказаної суми;

г) виводити на екран відомість на виплату заробітної плати з на­ рахуванням премії (25 %).

6. Створити звіт за останнім запитом.

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії математичних, природничо - наукових дисціплін

Протокол № 6 від 03. 01.2013 року

Голова циклової комісії ________ С.М.Овсяннікова

^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

дисципліни «Системи керування базами даних»

для студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

Галузь знань 0201 «Культура»

Варіант 4

 1. Створити базу даних, в якій передбачити збереження в кількох таблицях (визначити самостійно) наступної інформації: код складу, назва складу, завідувач складом, адреса завідувача, код товару, назва товару, кількість товару, одиниці виміру, категорія (взуття, верхній одяг тощо), ціна, код замовлення, дата замовлення, кількість замовле­ ного товару.

 2. За допомогою конструктора таблиць створити структури таб­ лиць. Передбачити поля, що дозволяють встановити зв'язки між таб­ лицями.

 1. Використовуючи схему даних, зв'язати таблиці між собою з па­ раметром підтримки цілісності даних, каскадним оновленням та каскадним вилученням зв'язаних полів.

 2. Створити форми для введення даних. Ввести дані (4-5 записів для довідникових таблиць та 8-10 записів для облікової).

 3. За допомогою створеної бази даних розв'язувати наступні задачі:

а) виводити на екран дані про наявність вказаного товару на складах;

б) виводити на екран відомості про наявність товарів певної ка­ тегорії на вказаному складі;

в) виводити на екран дані про замовлені товари та їх загальну вартість;

г) виводити на екран дані про замовлення, які поступили за ос­ танній тиждень.

6. Створити звіт за останнім запитом.

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії математичних, природничо - наукових дисціплін

Протокол № 6 від 03. 01.2013 року

Голова циклової комісії ________ С.М.Овсяннікова

^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

дисципліни «Системи керування базами даних»

для студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

Галузь знань 0201 «Культура»

Варіант 5

 1. Створити базу даних, в якій передбачити збереження в кількох таблицях (визначити самостійно) наступної інформації: код товару, назва товару, код виробника, найменування виробника, адреса вироб­ ника, код надходження, дата надходження товару, ціна, кількість.

 2. За допомогою конструктора таблиць створити структури таб­ лиць. Передбачити поля, що дозволяють встановити зв'язки між таб­ лицями.

 3. Використовуючи схему даних зв'язати таблиці між собою з па­ раметром підтримки цілісності даних, каскадним оновленням та кас­ кадним вилученням зв'язаних полів.

 4. Створити форми для введення даних. Ввести дані (4-5 записів для довідникових таблиць та 8-10 записів для облікової).

 5. За допомогою створеної бази даних розв'язувати наступні задачі:

а) виводити на екран дані про товари;

б) вивести на екран дані про виробника;

в) отримувати інформацію про наявність товару та його кількість;

г) отримувати інформацію про товари та визначити їх вартість.

6. Створити звіт за останнім запитом.

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії математичних, природничо - наукових дисціплін

Протокол № 6 від 03. 01.2013 року

Голова циклової комісії ________ С.М.Овсяннікова
^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

дисципліни «Системи керування базами даних»

для студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

Галузь знань 0201 «Культура»

Варіант 6

1. Створити базу даних, в якій передбачити збереження в кількох таблицях (визначити самостійно) наступної інформації: код абітурієн­та, прізвище, ім'я та no-батькові абітурієнта, середній бал атестату, дата народження абітурієнта, адреса абітурієнта, телефон абітурієнта, код спеціальності, спеціальність, факультет, код іспитів, одержані оцінки на вступних іспитах в університет (укр. мова, математика,...).За допомогою конструктора таблиць створити структури таб­ лиць. Передбачити поля, що дозволяють встановити зв'язки між таб­ лицями.

 1. Використовуючи схему даних зв'язати таблиці між собою з па­ раметром підтримки цілісності даних, каскадним оновленням та кас­ кадним вилученням зв'язаних полів.

 2. Створити форми для введення даних. Ввести дані (4-5 записів для довідникових таблиць та 8-10 записів для облікової).

 3. За допомогою створеної бази даних розв'язувати наступні задачі:

а) виводити на екран дані про всіх абітурієнтів;

б) за заданою спеціальністю отримати дані про абітурієнтів;

в) за заданим конкурсом виводити дані про абітурієнтів, що за­ числені в університет;

г) одержати інформацію про абітурієнтів, які здали математику на 4 та 5.

6. Створити звіт за останнім запитом.

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії математичних, природничо - наукових дисціплін

Протокол № 6 від 03. 01.2013 року

Голова циклової комісії ________ С.М.Овсяннікова

^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

дисципліни «Системи керування базами даних»

для студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

Галузь знань 0201 «Культура»

Варіант 7

 1. Створити базу даних, в якій передбачити збереження в кількох таблицях (визначити самостійно) наступної інформації: код книги, назва книги, автор книги, видавництво, вартість книги, код читача, прізвище читача, адреса читача, паспортні дані читача, код замовлен­ ня, дата видачі книги, дата повернення книги.

 2. За допомогою конструктора таблиць створити структури таб­ лиць. Передбачити поля, що дозволяють встановити зв'язки між таб­ лицями.

 3. Використовуючи схему даних зв'язати таблиці між собою з па­ раметром підтримки цілісності даних, каскадним оновленням та кас­ кадним вилученням зв'язаних полів.

 4. Створити форми для введення даних. Ввести дані (4-5 записів для довідникових таблиць та 8-10 записів для облікової).

 5. За допомогою створеної бази даних розв'язувати наступні задачі:

а) виводити на екран дані про книги вказаного видавництва;

б) виводити на екран дані про читачів, які не повернули вчасно книгу (тримали більше ЗО днів);

в) вивести на екран дані при загальну вартість книг;

г) виводити на екран дані про замовлені читачем книги.

6. Створити звіт за останнім запитом.

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії математичних, природничо - наукових дисціплін

Протокол № 6 від 03. 01.2013 року

Голова циклової комісії ________ С.М.Овсяннікова

^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

дисципліни «Системи керування базами даних»

для студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

Галузь знань 0201 «Культура»

Варіант 8

1. Створити базу даних, в якій передбачити збереження в кількох таблицях (визначити самостійно) наступної інформації: код міста, назва міста, країна, відстань, код робітника, прізвище робітника, посада робітника, відділ, код відрядження, дата відрядження, тривалість, мета.

 1. За допомогою конструктора таблиць створити структури таб­ лиць. Передбачити поля, що дозволяють встановити зв'язки між таб­ лицями.

 2. Використовуючи схему даних зв'язати таблиці між собою з па­ раметром підтримки цілісності даних, каскадним оновленням та кас­ кадним вилученням зв'язаних полів.

 3. Створити форми для введення даних. Ввести дані (4-5 записів для довідникових таблиць та 8-10 записів для облікової).

 4. За допомогою створеної бази даних розв'язувати наступні задачі:

а) виводити на екран дані про робітників вказаного відділу;

б) виводити на екран дані про відрядження до вказаного міста;

в) виводити на екран дані про довготермінові відрядження (біль­ ше 1 тижня);

г) виводити на екран дані про відрядження до інших країн.

6. Створити звіт за останнім запитом.
Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії математичних, природничо - наукових дисціплін

Протокол № 6 від 03. 01.2013 року

Голова циклової комісії ________ С.М.Овсяннікова

^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

дисципліни «Системи керування базами даних»

для студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

Галузь знань 0201 «Культура»

Варіант 9

 1. Створити базу даних, в якій передбачити збереження в кількох таблицях (визначити самостійно) наступної інформації: код касира, прізвище касира, його дата народження, адреса касира, код пасажира, прізвище пасажира, паспортні дані пасажира, адреса пасажира, код рейсу, дата рейсу, пункт призначення, вартість квитка, кількість прид­ баних квитків.

 2. За допомогою конструктора таблиць створити структури таб­ лиць. Передбачити поля, що дозволяють встановити зв'язки між таб­ лицями.

 3. Використовуючи схему даних зв'язати таблиці між собою з па­ раметром підтримки цілісності даних, каскадним оновленням та кас­ кадним вилученням зв'язаних полів.

 4. Створити форми для введення даних. Ввести дані (4-5 записів для довідникових таблиць та 8-Ю записів для облікової).

 5. За допомогою створеної бази даних розв'язувати наступні задачі: а) виводити на екран дані про пасажирів вказаного рейсу;

б) виводити на екран дані про вказаного касира;

в) виводити на екран дані про придбані квитки на вказаний рейс та їх вартість;

г) виводити на екран дані про продані квитки за вказаний термін.

6. Створити звіт за останнім запитом.
Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії математичних, природничо - наукових дисціплін

Протокол № 6 від 03. 01.2013 року

Голова циклової комісії ________ С.М.Овсяннікова

^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

дисципліни «Системи керування базами даних»

для студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

Галузь знань 0201 «Культура»

Варіант 10

 1. Створити базу даних, в якій передбачити збереження в кількох таблидях (визначити самостійно) наступної інформації: код типу транспортного засобу, тип транспортного засобу, річний податок, код транспортного засобу, реєстраційний номер транспортного засобу, марка, колір, заводський номер двигуна, заводський номер кузова, сума сплаченого річного податку, код власника, прізвище, ім'я та по батькові власника, адреса власника.

 2. За допомогою конструктора таблиць створити структури таб­ лиць. Передбачити поля, що дозволяють встановити зв'язки між таб­ лицями.

 3. Використовуючи схему даних зв'язати таблиці між собою з па­ раметром підтримки цілісності даних, каскадним оновленням та кас­ кадним вилученням зв'язаних полів.

 4. Створити форми для введення даних. Ввести дані (4-5 записів для довідникових таблиць та 8-10 записів для облікової).

 5. За допомогою створеної бази даних розв'язувати наступні задачі:

а) виводити на екран дані про всіх власників, які мають транс­ портний засіб визначеної марки;

б) по заданому номеру транспортного засобу визначати власни­ ка та характеристики транспортного засобу;

в) створити підсумковий звіт — розрахувати суму сплаченого по­ датку з усіх транспортних засобів;

г) одержати довідку про всіх власників, які не сплатили податок.

6. Створити звіт за останнім запитом.
Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії математичних, природничо - наукових дисціплін

Протокол № 6 від 03. 01.2013 року

Голова циклової комісії ________ С.М.Овсяннікова

^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

дисципліни «Системи керування базами даних»

для студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

Галузь знань 0201 «Культура»

Варіант 11

 1. Створити базу даних в якій передбачити збереження в кількох таблицях (визначити самостійно) наступної інформації: код автора, прізвище автора, адреса автора, паспортні дані автора, код жанру, жанр, код книги, її назва, кількість сторінок, кількість ілюстрацій, дата видання, вартість 1 примірника, кількість примірників.

 2. За допомогою конструктора таблиць створити структури таб­ лиць. Передбачити поля, що дозволяють встановити зв'язки між таб­ лицями.

 3. Використовуючи схему даних зв'язати таблиці між собою з па­ раметром підтримки цілісності даних, каскадним оновленням та кас­ кадним вилученням зв'язаних полів.

 4. Створити форми для введення даних. Ввести дані (4-5 записів для довідникоьих таблиць та 8-Ю записів для облікової).

5. За допомогою створеної бази даних розв'язувати наступні задачі: а) виводити на екран дані про авторів, що працюють у вказано­ му жанрі;

б) виводити на екран дані про книги написані у вказаному жанрі;

в) вивести на екран загальну вартість тиражу вказаної книги;

г) виводити на екран дані про книги, які були видані у вказаний термін.

6. Створити звіт за останнім запитом.

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії математичних, природничо - наукових дисціплін

Протокол № 6 від 03. 01.2013 року

Голова циклової комісії ________ С.М.Овсяннікова

^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

дисципліни «Системи керування базами даних»

для студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

Галузь знань 0201 «Культура»

Варіант 12

 1. Створити базу даних, в якій передбачити збереження в кількох таблицях (визначити самостійно) наступної інформації: код автомобі­ ля, дата виготовлення автомобіля, виробник, марка, колір, код покуп­ ця, прізвище покупця, паспортні дані покупця, його адреса, код про­ дажу, дата продажу автомобіля, вартість автомобіля, продавець.

 2. За допомогою конструктора таблиць створити структури таб­ лиць. Передбачити поля, що дозволяють встановити зв'язки між таб­ лицями.

 3. Використовуючи схему даних зв'язати таблиці між собою з па­ раметром підтримки цілісності даних, каскадним оновленням та кас­ кадним вилученням зв'язаних полів.

 4. Створити форми для введення даних. Ввести дані (4-5 записів для довідникових таблиць та 8-10 записів для облікової).

 5. За допомогою створеної бази даних розв'язувати наступні задачі:

а) виводити на екран дані про автомобілі визначеної марки;

б) виводити на екран дані про продані автомобілі за вказаний термін;

в) вивести на екран дані про покупців;

г) виводити на екран дані про обслуговування вказаним продав­ цем покупців;

д) розрахувати вартість проданих автомобілів за вказаний день.

6. Створити звіт за останнім запитом.

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії математичних, природничо - наукових дисціплін

Протокол № 6 від 03. 01.2013 року

Голова циклової комісії ________ С.М.Овсяннікова
^

Зразок виконання комплексної контрольної роботи

Тема. Система управління базами даних MS Access


Виконати завдання. Звіт з виконання завдання засобами СКБД MS Access повинен містити умову задачі, структуру таблиць, формули полів, що обчислюються, вміст таблиць, запитів, звітів.

Варіант 8


1. Створити базу даних, в якій передбачити збереження в кількох таблицях (визначити самостійно) наступної інформації: код міста, назва міста, країна, відстань, код робітника, прізвище робітника, посада робітника, відділ, код відрядження, дата відрядження, тривалість, мета.

 1. За допомогою конструктора таблиць створити структури таб­ лиць. Передбачити поля, що дозволяють встановити зв'язки між таб­ лицями.

 2. Використовуючи схему даних зв'язати таблиці між собою з па­ раметром підтримки цілісності даних, каскадним оновленням та кас­ кадним вилученням зв'язаних полів.

 3. Створити форми для введення даних. Ввести дані (4-5 записів для довідникових таблиць та 8-10 записів для облікової).

 4. За допомогою створеної бази даних розв'язувати наступні задачі:

а) виводити на екран дані про робітників вказаного відділу;

б) виводити на екран дані про відрядження до вказаного міста;

в) виводити на екран дані про довготермінові відрядження (біль­ ше 1 тижня);

г) виводити на екран дані про відрядження до інших країн.

6. Створити звіт за останнім запитом.

Виконання

За допомогою конструктора таблиць створити структури таблиць:

а) завантажити Access- Новая база данных - ввести ім'я бази даних ;

б) вибрати вкладку Таблицы/Создание таблицы в режиме /конструктора» - ввести структуру таблиці- зерегти таблицю під ім'ям «Відрядження», «Журнал», «Робітник», «Місто» - закриваємо конструктор таблиць;
3.Використовуючи схему даних зв'язати таблиці між собою з параметром підтримки цілісіості даних, каскадним оновленням та кас­кадним вилученням зв'язних полів;

а) завантажити схему даних ^ Сервис/Схема данных;

б) двічі клацнути мишкою по лінії зв'язку між двома таблицями. У вікні «Изменение свюей» встановити «Обеспечение целостности дганых», «каскадное обновление связанных таблиц», «каскадное удаление связанных таблиц»
Якщо таблиця не відображається на схемі даних необхідно на вільному місці вікна «Схема данных» викликати контекстне меню та вибрати команду «Добавить таблицу»; Якщо лінія зв'язку не відображається на схемі даних необхідно встановити зв'язок самостійно. Для цього необхідно потягти за допо­могою мишки потрібне поле з однієї таблиці на потрібне поле іншої, в) аналогічно встановити зв'язки між іншими таблицями закрити вікно «Схема данных».
4. Створити форми для введення даних. Ввести дані (4-5 записів для довідникових таблиць та 8-10 записів для облікової):

а) вибрати вкладку «Формы»/«Создание формы с помощью мастера»

б) у полі «Таблицы и запросы» вибрати потрібну таблицю;

в) з вікна «Доступные поля» перемістити потрібні поля у вікно «Выбранные поля» за допомогою кнопок та натиснути

кнопку «Далее»;

г) вибрати зовнішній вигляд форми та інші потрібні параметри. Натиснути кнопку «Готово»;

д) ввести дані;

е) аналогічно створити інші форми та ввести дані.

Дані вводяться спочатку у довідникові таблиці, а потім в облікову.

5. За допомогою створеної бази даних розв'язувати наступні задачі:

а) виводити на екран дані про робітників вказаного відділу;

б) виводити на екран дані про відрядження до вказаного міста;

в) виводити на екран дані про довготермінові відрядження (біль­ше 1 тижня);

г) виводити на екран дані про відрядження до інших країн.
Необхідно створити запит з параметром у зв'язку з тим, що не ві­домо який саме тип номерів потрібно вибрати з бази даних:

 • перейти на вкладку Запросы/Создание запроса в режиме конструктора;

 • у вікні «Добавление таблицы» виділити таблиці «Довідник номеру» та «Довідник типу номера» та натиснути кнопку «Добавить». Потім натиснути кнопку «Закрыть»;

 • у вікні конструктора запитів вибрати потрібні поля та перетягти їх у бланк запиту;

 • у стовпчику «Тип номера» визначити параметр запиту, тобто ввести в рядочку «Условие отбора» замість конкретного значення умову відбору в квадратних дужках. А саме: [Введіть тип] Зберегти та закрити запит;

 • для перегляду запиту завангажити його. У вікні введення пара­ метру ввести потрібнийтип номеру, наприклад, «Вкажіть відділ». Натиснути кнопку «ОК»;

 • на екрані буде виведено всі записи по запиту

Створити звіт за останнім запитом

а) вибрати вкладку «Отчеты»/«Создание отчетов с помощью мастера»;

б) у полі «Таблицы и запросы» вибрати запит- «Запит 4-інші країни»

в) з вікна «Доступные поля» перемістити всі поля у вікно «Выбранные поля» за допомогою кнопки. Натиснути кнопку «Далее»;

г) при потребі вибрати рівні групування. Натиснути кнопку «Далее»;

д) при потребі вказати поля та порядок сортування по цим по­ лям. Натиснути кнопку «Далее»;

е) вибрати вигляд макету. Натиснути кнопку «Далее»; є) вибрати стиль звіту. Натиснути кнопку «Готово».
^ РОБОТА ПОВИННА ВІДПОВІДАТИ ЗРАЗКУ
4 РЕЦЕНЗІЯ

на комплексну контрольну роботу з дисципліни «Системи керування базами даних»

Спеціальність 5.02010501 «Діловодство»

Подана на рецензію комплексна робота розроблена викладачем Овсяннікова С.М. Миргородського художньо-промислового коледжу імені М.В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

ККР призначена для комплексного оцінювання рівня готовності студентів із зазначеної спеціальності. Склад ККР охоплює різні аспекти фундаментальних (спеціальних) знань дисципліни. ККР складається з 6 завдань, які виконуються кожним студентом на своєму робочому місці. Завданняь відповідають програмним вимогам та вимогам Освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.02010501 «Діловодство».

До ККР додаються критерії оцінювання. Вони базуються на інтегрованій системі оцінювання знань і враховують повноту пояснень, чіткість формулювань та якість оформлення відповідей, включаючи володіння державною мовою. Розроблені критерії оцінювання ККР є обґрунтованими і повністю відповідають типовим критеріям оцінювання знань у навчальних закладах I-II рівнів акредитації. Кожен з розроблених варіантів ККР має чітку професійну спрямованість, а зміст завдань враховує особливості майбутньої професії.

В цілому комплект завдань ККР придатний для оцінювання рівня професійно орієнтованої підготовки студентів в якості молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

Голова циклової комісії _________ (С.М.Овсяннікова

Рецензент ____________ ___________________________
^ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ККР

5.1 Загальні положення

Знання та уміння студентів оцінюються за результатами виконання теоретичної та практичної частини комплексних контрольних завдань.

^ 5.2 Оцінювання виконаних завдань базується на використанні таких критеріїв.

Відмінно - студент вичерпно знає весь програмний матеріал, відмінно розуміє і міцно засвоїв його, свідомо і впевнено застосовує ці знання для вирішення поставленої проблеми; у відповідях користується літературною мовою і не допускає помилок; у практичному завданні дотримується встановлених методик, свідомо і впевнено вирішує поставлену задачу, робить вірні висновки з отриманих при виконанні практичного завдання результатів.

Добре-студент знає увесь, програмний матеріал, добре розуміє і міцно засвоїв його, свідомо застосовує набуті знання для вирішення поставленої проблеми, у відповідях користується літературною мовою і не допускає грубих помилок у практичній частині уміє застосовувати набуті знання, свідомо вирішує поставлену задачу, робить вірні висновки з отриманих при виконанні практичного завдання результатів. Відповіді задовольняють в основному ті самі вимоги, що й на відмінну оцінку, але допущені незначні помилки, невеликі неточності.

Задовільно - студент виявляє знання основного програмного матеріалу, в застосуванні знань для вирішення поставленої проблеми має деякі труднощі, у відповідях допускає помилки при викладі матеріалу; у практичній частині уміє застосовувати набуті знання, робить вірні основні висновки з отриманих при виконанні практичного завдання результатів. Знає і розуміє основні положення, але: а) не досить глибоко володіє матеріалом; б) допустив помилки при визначенні понять; в) у відповідях немає послідовності, чіткості, обґрунтованості.

Незадовільно - студент виявляє незнання більшої частини програмного матеріалу, не має твердого розуміння своїх знань, не може вирішити поставленого проблемного завдання, у відповідях допускає часті і грубі помилки; у практичній частині не може застосувати свої знання при складанні програми, не може зробити вірних висновків з отриманих при виконанні практичного завдання результатів. На більшість питань не дано правильної відповіді. Допущено помилок більше ніж на задовільну оцінку.

Схожі:

Миргородський художньо-промисловий коледж iconМиргородський художньо-промисловий коледж
Україні після її виходу зі складу СРСР — до прийняття відповідних власних законів. Тому визначальними є тенденції другого виду, пов'язані...
Миргородський художньо-промисловий коледж iconМиргородський художньо-промисловий коледж
Конституції України проголошує Україну правовою державою, в якій одним із головних завдань є створення реального та діючого механізму...
Миргородський художньо-промисловий коледж iconЗміст І правила оформлення художньо-технічного опису зразка моделі одягу
Суть художньо-технічного опису зразка моделі закладена в самій його назві, яка констатує, що в ньому має обов'язково бути присутнім...
Миргородський художньо-промисловий коледж iconХристиянська етика
Филип (Осадченко Р. А.), архієпископ Полтавський І миргородський, доктор богослов’я, голова Місіонерського відділу при Священному...
Миргородський художньо-промисловий коледж iconГромадянська війна причини війни (економічні І політичні)
ПН. Схід – промисловий переворот, розв промисловості. До початку Гром війни – США 4 місце в світі за обсягами пром виробн
Миргородський художньо-промисловий коледж icon1. Визначте призначення мистецтва. Назвіть види мистецтва та охарактеризуйте...
Визначте призначення мистецтва. Назвіть види мистецтва та охарактеризуйте особливості їх художньо-образної мови
Миргородський художньо-промисловий коледж iconПитання до заліку з курсу «Художньо-публіцистичні жанри»
Прийоми комічного й іронічного на рівні зображально-виражальних засобів телебачення
Миргородський художньо-промисловий коледж iconНаддніпрянська україна в другій половині ХІХ ст. Промисловий переворот...
Основна частина цукрових заводів була розташована на Правобережжі й Лівобережжі України. На першому місці стояла Київська губернія,...
Миргородський художньо-промисловий коледж iconКонкурс капітанів Режисура та інтерпретація Акторська майстерність...

Миргородський художньо-промисловий коледж icon3. Художні напрями І стилі Великі європейські стилі. Античність
Стиль епохи – це ідейно І художньо зумовлена спільність художніх засобів певної доби
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка