Прийняті позначення, символи, скорочення
НазваПрийняті позначення, символи, скорочення
Сторінка1/9
Дата конвертації28.06.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЗМІСТ


ПРИЙНЯТІ ПОЗНАЧЕННЯ, СИМВОЛИ, СКОРОЧЕННЯ ………….

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………..

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 1. ПРЯМОКУТНІ ПРОЕКЦІЇ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ…………………….

1.1 Точка………………………………………………………………..

1.2 Пряма. Взаємне положення прямих……………………………...

1.3 Площина. Точка і лінія в площині………………………………..

1.4 Контрольний тест до інформаційного модуля 1………………...

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 2. ПОЗИЦІЙНІ ЗАДАЧІ НА ПРЯМОКУТНИХ ПРОЕКЦІЯХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ…………………………………………...

  1. Взаємне положення площин. Перша позиційна задача…………

2.2 Взаємне положення прямої та площини. Друга

  1. позиційна задача…………………………………………………...

2.3 Контрольний тест до інформаційного модуля 2…………………

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 3. БАГАТОГРАННИКИ………………

3.1 Прямокутні проекції багатогранників……………………………

3.2 Задачі інцидентності на багатогранниках (точка, лінія в

гранях, перерізи, отвори)………………………………………………...

3.3 Контрольний тест до інформаційного модуля 3………………...

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 4. МЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ НА ПЕРЕТВОРЕНИХ ПРЯМОКУТНИХ ПРОЕКЦІЯХ……………………

4.1 Заміна площин проекцій…………………………………………...

4.2 Плоско-паралельне переміщення…………………………………

4.3 Контрольний тест до інформаційного модуля 4…………………

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 5. КРИВІ ПОВЕРХНІ…………………

5.1 Загальна характеристика формоутворення кривих поверхонь

5.2 Прямокутні проекції поверхонь обертання………………………

5.3 Прямокутні проекції поверхонь переносу…………………….....

  1. 5.4 Задачі інцидентності на кривих поверхнях (точка, лінія,

перерізи, отвори)…………………………………………………………

5.5 Контрольний тест до інформаційного модуля 5…………………

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 6. ПОЗИЦІЙНІ ЗАДАЧІ НА ПРЯМОКУТНИХ ПРОЕКЦІЯХ ПОВЕРХОНЬ………………………..

6.1 Третя позиційна задача………………………………………….....

6.2 Четверта позиційна задача………………………………………...

6.3 П’ята позиційна задача………………………………………….....

6.4 Контрольний тест до інформаційного модуля 6…………………

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 7. ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ В СЕРЕДОВИЩІ КОМПАС-3D…………………………........................

7.1 Загальні відомості……………………………………………….....

7.2 Панелі інструментів………………………………………………..

7.3 Створення нових документів……………………………………...

7.4 Інструментальні засоби геометричної побудови об’єктів

системи КОМПАС-3D…………………………………………….

7.5 Створення робочого креслення……………………………………

7.6 3D – моделювання в графічній системі КОМПАС………………

7.7 Контрольний тест до інформаційного модуля 7…………………

ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………..

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК НАЙБІЛЬШ УЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ…………………………………

5

6
10

10

16

24

31

34

34
37

43

47

47
49

53
55

55

64

69

71

71

72

79
89

95
97

97

101

105

112
118

118

118

122
123

125

135

143

144
146
^ ПРИЙНЯТІ ПОЗНАЧЕННЯ, СИМВОЛИ, СКОРОЧЕННЯ


 1. Точки – A, B, C, D, E,…, Z; 1, 2, 3, …

 2. Прямі – a, b, c, d, …z.

 3. Горизонталь – h, фронталь – f.

 4. Площини – α, β, γ, δ, …

 5. Поверхні – Α, Β, Γ, Δ, Θ, Λ, Π,…

 6. Кути – α, β, γ, δ, …

 7. Площини проекцій: Π1 - горизонтальна, Π2 - фронтальна, Π3 – профільна.

 8. ∩ перетин фігур.

 9. ║ - паралельність.

 10. ≡ - збіг.

 11. Осі проекцій: X12 – поділяє площини проекцій Π1 та Π2, Y13 – поділяє площини проекцій Π1 та Π3, Z 23 – поділяє площини проекцій Π2 та Π3.

 12. Позначення проекцій фігур такі же самі, але з доданням індексу відповідної площини проекцій.


ПЕРЕДМОВА
Сьогодення сучасної науки та техніки характеризується необхідністю створення, передачі та обробки великих обсягів інформації. Тому важливу роль у підготовці фахівця будь-якого інженерного напряму відіграють знання сукупності методів та засобів візуалізації технічних рішень. Однією з дисциплін, що дозволяють отримати навички, пов’язані з побудовою математичних і графічних моделей інженерних об’єктів, процесів та явищ, розробкою та оформленням різноманітної графічної і текстової конструкторської документації, є інженерна графіка, яка перш за все, вивчає методи синтезу та аналізу плоских зображень тривимірних об’єктів сучасними комп’ютерними засобами.

Останнім часом, завдяки розвитку та застосуванню в багатьох галузях науки і техніки комп’ютерного моделювання, що успішно замінює натурний експеримент, виникла можливість використання теоретичної основи інженерної графіки – нарисної геометрії як моделюючого інженерного апарата.

У цьому посібнику викладені основні методи відображення формоутворюючих елементів простору – точок, прямих, площин, методи геометричного моделювання, тобто створення об’єкта, що відповідав би наперед заданим умовам, складних фігур – багатогранників, кривих поверхонь, а також методи розв’язання на графічних моделях метричних та позиційних задач.

Весь матеріал розподілено на 7 інформаційних модулів, кожен з яких подано за наступною структурою: теоретичні відомості, комплект практичних задач з прикладами покрокового розв’язування типових задач, тест для самоперевірки. Таким чином, посібник орієнтований на дистанційне опанування дисципліни. Він з успіхом може бути використаний як студентами, що навчаються як на очній, так і заочній формах навчання всіх напрямів інженерії.

На базі можливостей віртуального навчального середовища eLearning Server 3000 кафедрою інженерної та комп’ютерної графіки Вінницького національного технічного університету розроблений та впроваджений дистанційний курс з дисципліни «Інженерна графіка». Для того, щоб навчатись в дистанційному курсі або використовувати його матеріали для вивчення дисципліни, Ви повинні:

 1. Зайти на сайт дистанційного навчання ВНТУ за адресою:


http://elearn.vstu.edu.ua/
2. Ви потрапляєте на першу сторінку навчального порталу та входите в Подати заявку.


3. Вам відкриваються рубрики, на які розділені всі дистанційні курси. Вибираєте рубрику «Інженерія».


4. Після цього відкриється панель з переліком всіх дистанційних курсів. Ви знаходите дистанційний курс «Інженерна графіка» і натискаєте Подати заявку.


4. Відкривається форма, яку Ви повинні заповнити. Пункти, які позначені зірочкою (Облікове ім’я, Прізвище, Ім’я, По-батькові, Е-mail), заповнити обов’язково. Облікове ім’я (логін) Ви вибираєте самі, пишете його англійськими літерами (це ім’я, під яким Ви будете входити в систему). Наприклад, Денисюк Л. в системі зареєстрований під ім’ям denis; Ковальчук О. – kovalchyk; Шенгович В. – SHeng і т.д. В графі Примітки вкажіть свою групу.


Після заповнення карточки натисніть ОК.

5. Після цього система Вам повідомить, що Вашу заявку прийнято. Через деякий час на Вашу електронну адресу адміністратор центра дистанційної освіти (ЦДО) надішле логін і пароль, за якими Ви будете входити до дистанційного курсу. Всі запитання надсилайте електронною поштою викладачу (його електронну адресу Ви отримаєте в дистанційному курсі). Бажаємо Вам успіхів!!!
^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 1

ОРТОГОНАЛЬНІ ПРОЕКЦІЇ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОБУДОВ


         1. 1.1 Точка


Теоретичною основою побудови технічних зображень є метод проекцій, який дає змогу діставати зображення просторових фігур на площині чи поверхні.

На рис.1.1 зображений приклад центрального проекціювання точок. Якщо взяти довільну точку S і сполучити її з іншими точками, то дістанемо в’язку прямих.

S – центр проекціювання;

SA, SB, SC – проекціювальні проміні;

П΄ - площина проекцій;

A, B, C - точки;

A’, B’, C’ - проекції точок на П΄
Рисунок 1.1 – Просторова модель

системи центрального проекціювання

Якщо проекціювальні промені спрямувати у одному відповідному напрямку то дістанемо метод паралельного проекціювання (рис.1.2). Паралельне проекціювання може бути прямокутним (ортогональним) або косокутним.
АA’, BB’, CC’ - проекціювальні

промені;

П΄ - площина проекцій;

A, B, C - точки;

A’, B’, C’ - проекції точок на

площину П΄.

Рисунок 1.2 – Просторова модель

системи паралельного проекціювання
Залежно від положення площин проекцій та центрів проекціювання можна діставати різні проекційно-зображувальні системи. Найбільш поширеною є система прямокутних ортогональних проекцій або метод Монжа. За цим методом обираються площини, які перпендикулярні одна до одної (рис. 1.3, а).а) б)в)
Рисунок 1.3 – Перетворення просторової моделі системи площин проекцій в проекційне креслення: а) просторова модель; б) проміжний етап трансформації; в) проекційне креслення.
Якщо горизонтальну площину проекцій, обернути навколо осі Х проти часової стрілки на 900, а профільну площину проекцій так саме навколо осі Z (рис. 1.3, б), то отримаємо плоске зображення проекцій точки А (рис.1.3, в). Таке зображення має назву проекційного креслення або епюра Монжа.

Горизонтальна і фронтальна площини проекцій поділяють простір на чотири октанти. На рисунках 1.4, 1.5 показані приклади проекцій точок, що розташовані в різних октантах.Рисунок 1.4 – Просторова модель системи площин проекцій з чотирьох октантівРисунок 1.5 – Проекційне креслення точок розташованих в чотирьох октантах простору

^ Задачі для самостійного розв’язування
Задача №1Записати координати точок А, В, С:

А(…, …, …);

В(…, …, …);

С(…, …, …).

Задача №2
Побудувати епюри точок А і В. Проаналізувати їх положення відносно площини Π1.

Задача №3
Побудувати епюри точок за заданими в таблиці 1.1 значеннями координат.
Таблиця 1.1

A

B

C

D

E

F

G

X

15

0

20

8

0

10

0

Y

4

1

0

3

6

0

0

Z

4

3

2

0

0

0

5Задача №4

За двома заданими проекціями точок побудувати їх треті проекції.
Задача №5
Визначити положення горизонтальної

осі проекцій ОХ.

Задача №6


Побудувати горизонтальні проек-ції точок K і L за умови, що точка К знаходиться на відстані 25 мм від площини проекцій Π1, а точка L належить до площини проекцій Π1.


Задача №7
Для наданого рисунка:

а) побудувати епюри точок зображених на просторовій моделі системи площин проекцій;

б) записати координати побудованих точок;

в) знайти точки(у), найбільш віддалені від площини проекцій Π1;

г) знайти точки(у), найбільш віддалені від площини проекцій Π2;

д) знайти точки(у), найбільш віддалені від площини проекцій Π3;

е) визначити, чи є точки, що рівновіддалені від однієї площини проекцій.1.2 Пряма. Взаємне положення прямих

Відомо, що пряма лінія ℓ в просторі визначається положенням двох її точок, наприклад А і В, які показані на рис. 1.5. Це означає, що достатньо виконати комплексне креслення вказаних точок, з’єднати однойменні проекції точок прямими лініями та отримати відповідно горизонтальну А1В1, фронтальну А2В2, профільну А3В3 проекції прямої, заданої відрізком AB ( див. рис.1.5).


Рисунок 1.5 – Утворення прямокутних

проекцій прямої лініїВідносно площин проекцій пряма може займати різне положення. Пряма, яка не паралельна жодній з площин проекцій має назву прямої загального положення. Комплексне креслення такої прямої показано на рис. 1.6.

Пряму, паралельну одній з площин проекцій, називають прямою рівня. Пряму, перпендикулярну одній з площин проекцій, називають проекціювальною прямою.


Рисунок 1.6 - Комплексне креслення

прямої загального положення
Точки, в яких пряма перетинає площини проекцій, називають слідами. На рис. 1.7 показано пряму загального положення, яка утворена двома точками N і M, кожна з яких належить відповідній площині проекцій. Тому сліди прямої лінії можна розглядати як точки, які одночасно належать прямій та площині проекцій.Рисунок 1.7 - Сліди прямої загального положення
Пряма загального положення перетинає три площини проекцій, тому має три сліди.

Пряма рівня перетинає дві площини проекцій. На рис. 1.8 показано побудову слідів горизонтальної прямої АВ. Точка M (M1,M2) – фронтальний слід прямої, точка N (N1,N3)- профільний слід прямої.


Рисунок 1.8 - Сліди прямої рівня

Проекціювальна пряма перетинає одну площину проекцій. На рис.1.9 показано побудову сліду фронтально-проекціювальної прямої АВ. Точка M (M1,M2) – фронтальний слід прямої АВ, або точка, яка одночасно належить площині проекції Π2 та прямій.


Рисунок 1.9 - Слід проекціювальної прямої

Дві прямі в просторі можуть перетинатись, бути паралельними та мимобіжними.Якщо дві прямі a і b перетинаються в деякій точці А (показано на рис. 1.10), то проекції цієї точки повинні належати однойменним проекціям прямих, тобто точки перетину однойменних проекцій прямих, що перетинаються, повинні належати одній лінії зв’язку А1А2.
Рисунок 1.10 - Утворення прямокутних

проекцій прямих, що перетинаються

Якщо дві прямі a і b паралельні ( показано на рис. 1.11), то на комплексному кресленні їх однойменні проекції також паралельні a2//b2, a1//b1.
Рисунок 1.11 - Утворення прямокутних проекцій паралельних прямих
Якщо дві прямі a і b мимобіжні, то на комплексному кресленні їх однойменні проекції перетинаються в точках, що не належать одній лінії зв’язку. На рис. 1.12 горизонтальні проекції прямих а1 і b1 перетинаються в точці А1=В1, яка відповідає горизонтальній проекції двох конкуруючих відносно площини проекцій Π1 точок А і В, а фронтальні проекції прямих а2 і b2 перетинаються в точці C2=D2, яка відповідає фронтальній проекції двох конкуруючих відносно площини проекцій Π2 точок C і D.

Рисунок 1.12 - Утворення прямокутних

проекцій мимобіжних прямих
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Прийняті позначення, символи, скорочення icon3 Позначення І скорочення
Сфера застосування
Прийняті позначення, символи, скорочення iconМетодичні рекомендації до виконання дипломних робіт у галузі комп’ютерних систем
Наведено поради щодо виконання, оформлення та захисту дипломних робіт, проаналізовано структуру дипломної роботи, правила оформлення...
Прийняті позначення, символи, скорочення iconПитання до екзамену за І семестр
Поняття множини та її елементу, їхні позначення. Загальноприйняті позначення основних числових ножин. Способи задання множин
Прийняті позначення, символи, скорочення icon1. Поняття та сутність транснаціональної злочинності Термін транснаціональний,...
Термін транснаціональний, як правило, використовується для позначення переміщення потоків інформації, грошей, людей, матеріальних...
Прийняті позначення, символи, скорочення icon1. Одиниці вимірювання фізичних величин Міжнародна система одиниць...
Міжнародна система одиниць вимірювання (The System of the International – si, українське скорочене позначення сі) прийнята як основна...
Прийняті позначення, символи, скорочення iconОсновні терміни та скорочення ΙΙΙ частини курсу «Історія України»

Прийняті позначення, символи, скорочення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Символи, що використовуються при побудові Блок-схеми алгоритму програми наведено в Додатку Д. 8
Прийняті позначення, символи, скорочення iconСкорочення
У доповіді наведені регіональні порівняння показників з Україною та іншими регіонами
Прийняті позначення, символи, скорочення iconВизначення та скорочення
Нтуу «кпі» – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Прийняті позначення, символи, скорочення iconУрок тема уроку : Музичні символи України
Навчальна: показати учням та допомогти їм усвідомити важливе значення музичних творів – пісень, що стали державним та духовними символами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка