Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Сторінка1/6
Дата конвертації27.06.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Інформатика > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6
Навчально-методичний посібник

для самостійної роботи

та практичних занять

з навчальної дисципліни

“основи інформатики

та обчислювальної техніки”
(відповідно до вимог ECTS)
для студентів І курсу

Харків

2007

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної техніки” (відповідно до вимог ECTS) для студентів І курсу / Уклад.: В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 53 с.

У к л а д а ч і: В.Г. Іванов,

В.В Карасюк,

М.В. Гвозденко,

С.М. Іванов,

Ю.В. Ломоносов,

Н.А. Кошева,

Н.І. Мазниченко.
Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 7 від 05.09.2007 р.)
© Національна юридична академія України, 2007

ЗМІСТ

  1. Вступ............................................................................................3

  2. Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських занять,

самостійної роботи.....................................................................5

  1. Програма навчальної дисципліни “Основи інформатики

та обчислювальної техніки”.......................................................6

  1. Завдання для практичних занять та самостійної роботи.......12

  2. Самостійна робота студентів...................................................20

  3. Словник термінів......................................................................21

  4. Програмні питання з навчальної дисципліни “Основи

інформатики та обчислювальної техніки”..............................38

  1. Критерії оцінки успішності студентів з навчальної

дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної

техніки”......................................................................................48

  1. Список рекомендованої літератури........................................49


1. ВСТУП
Навчальна дисципліна “Основи інформатики та обчислювальної техніки” належить до групи загальноосвітніх дисциплін, яка забезпечує підготовку студентів по використанню у своїй професійній юридичній діяльності сучасних комп’ютерних і інформаційних технологій.

У межах дисципліни вивчаються: теорія побудування ПЕОМ і операційних систем, принципи побудови та функціонування комп’ютерних мереж. Методологічну основу складають методи використання додатків та програмних засобів, у тому числі текстових процесорів, архіваторів, програм проти­вірусного призначення, електронних перекладачів, засобів створення Web-сайтів тощо.

Практичну спрямованість дисципліні надає застосування ПЕОМ у комп’ютерному класі під час практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, набуття студентами вмінь і навичок використання комп’ютерів за вимогами спеціальних кафедр. Потрібний рівень практичних навичок забезпечується проведенням практичних занять у сучасних комп’ютерних класах, виконанням індивідуальних завдань та самостійною роботою.

Iндивідуалізація навчання забезпечується індивідуальною роботою студентів та виконанням індивідуальних завдань на практичних заняттях. Впродовж терміну навчання забезпечується вільний доступ студентів у комп’ютерні класи для індивідуальної та самостійної роботи.

^ Студент повинен знати: поняття інформації та інформатики, апаратурний склад ПК, склад програмного забезпечення ПК, поняття файла, файлової структури, характеристики ОС Windows, основні прийоми роботи з об’єктами ОС Windows, характеристики текстового редактора MS Word, принципи функціонування систем автоматизованого перекладу та автоматизованих бібліотечних систем, поняття комп’ютерного вірусу та антивірусних засобів, принципи архівації файлів та характеристики сучасних програм архівації, технічні основи функціонування Internet, адресацію в Internet, сервіси Internet, принципи створення та публікації Web-документів.

^ Студент повинен вміти: користуватися апаратними засобами ПК, виконувати операції з об’єктами ОС Windows, працювати у локальній комп’ютерній мережі, виконувати налагодження ОС Windows, користуватися стандартними програмами ОС Windows, використовувати текстовий редактор MS Word для створення, редагування, форматування та друку документів, користуватися програмою електронного перекладу PROMT та автоматизованим бібліотечним комплексом НЮАУ, користуватися антивірусними засобами AVP, Dr. Web та ін., програмами архівації файлів WinRar, WinZip, броузером Internet Explorer, створювати web-сторінки з використанням програми Front Page.

^ 2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи

№ теми

Тема


Всього годин

У тому числі

лекції

практичні заняття

самостійна робота

1

Інформація, інформатика та обчислювальна техніка

4

2
2

2

Технічні засоби персональних

комп’ютерів

6

2

2

2

3

Файлова структура представлення інформації на ПК та в локальній мережі

6

2
4

4

Програмне забезпечення ПК.

4

2
2

5

Робота користувача в ОС

Windows

10
6

4

6

Налагодження ОС Windows

4
2

2

7

Стандартні програми Windows

12

2

6

4

8

Текстовий редактор MS Word

6

2

2

2

9

Системи автоматизованого

перекладу та автоматизовані

бібліотечні системи

10

2

4

4

10

Комп’ютерні віруси та антивірусні

засоби

6

2

2

2

11

Архівація файлів

6

2

2

2

12

Глобальна комп’ютерна мережа

Internet

10

2

4

4

13

Створення і публікація Web-

документів

6

2

2

2

Разом

90

22

32

36


Затверджено

Вченою радою Національної юридичної

академії імені Ярослава Мудрого

(протокол № 6 від 13 червня 2007 р.)
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з логіки для студентів I курсу денних факультетів...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з логіки для студентів I курсу денних факультетів / Уклад.:...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів
Навчально-методичний посібник обговорений І затверджений на засіданні кафедри вищої математики дуікт
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка