Програма та методичні вказівки
Скачати 327.92 Kb.
НазваПрограма та методичні вказівки
Сторінка1/7
Дата конвертації26.06.2013
Розмір327.92 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання переддипломної практики


СУМИ 2011
МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
Кафедра технології молока і м’яса

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання переддипломної практики

для студентів V курсу

ОКР «Магістр»

Спеціальність :8.091707 Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса

з напряму підготовки 0917 «Харчова технологія та інженерія»

СУМИ 2011

ББК 36.92

М 54
Укладач: Тищенко В.І., к.с-г.н., доцент, Божко Н.В., к.с-г.н., доцент,

Головко М.П., д.т.н., професор.
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. - 23 с. – Бібл.19.
Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам щодо виконання переддипломної програми. Містять загальні методичні рекомендації, програму практики, індивідуальні завдання, основні вимоги до написання звіту
Рецензенти:

^ Якуба О.Р., доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інженерних технологій харчових виробництв Сумського національного аграрного університету

Тарельнік В.Б. доктор технічних наук, завідувач кафедри технологічного сервісу Сумського національного аграрного університету
Відповідальний за випуск: ^ Тищенко В.І., доцент кафедри технології молока і м’яса


Рекомендовано до видання методичною радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту Сумського національного аграрного університету. Протокол №_7_ від “_21___” _03_» 2011 р.


© Сумський національний аграрний університет, 2011

Зміст

ВСТУП 4

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 4

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 5

2.1 Загальний алгоритм практики 5

2.2. Завдання, які вирішуються в межах переддипломної практики 6

3. ЗМІСТ РОБІТ 7

3.1. Загальне ознайомлення з закладом, де проходить практика 7

3.2. Практика в межах наукового закладу 8

3.2.1. Інформаційне забезпечення досліджень 8

3.2.2. Експериментальні дослідження (в інтересах галузі, магістерської роботи) 8

3.3 Проходження практики на переробних підприємствах 8

3.3.1. Загальні завдання 8

3.3.2. Вивчення системи забезпечення якості харчової продукції, що випускається підприємством 9

3.4. Проходження практики з межах ВНЗ 11

3.4.1. Проведення занять (лабораторних, практичних і лекційних) 11

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 11

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

Приклади оформлення
бібліографічного опису у списку використаних джерел 16

ДОДАТОК А 18ВСТУП


На сучасному етапі розвитку економічних відносин на ринку праці галузі ставляться досить високі вимоги до фахівців, насамперед, до випускників вищих навчальних закладів, які повинні мати не тільки великий теоретичний запас знань, але й достатню практичну підготовку. За цих умов впровадження до навчального процесу системи поетапної практичної підготовки студентів з послідовним нарощуванням рівня їх практичних навичок дає змогу значно підвищити рівень професійних знань.

Програма переддипломної практики студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» становить частину наскрізної практики, яка передбачена навчальним планом підготовки за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса».

Підготовка студентів спрямована на досягнення ними найвищого кваліфікаційного рівня, що забезпечує здійснення професійної діяльності ви­щого адміністративно-управлінського персоналу у сфері наукової, педагогічної та управлінської діяльності. Тому проходження практики організовується як на підприємствах харчової промисловості, так і у пошуково-дослідних установах, вищих навчальних закладах, комітетах по сертифікації, стандартизації тощо.

Практика згідно з навчальним планом проводиться після дев'ятого семестру по закінченні вивчення дисциплін «Оптимізація технології галузі», «Інноваційні технології харчових вирорбництв» та ін. і становить 4 тижні.

Переддипломна практика студентів мас три складові:

- перша - пов'язана з науково-дослідною роботою та здійснюється у науково-дослідних інститутах, лабораторіях, бібліотеках та обчислювальних центрах;

- друга - пов'язана з викладацькою діяльністю і реалізується під час участі студента у навчальному процесі, що організує випускаюча кафедра;

- третя - спрямована на підготовку магістрів, які здатні до розробки нових продуктів і втіленні їх у вигляді кінцевої товарної форми.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма та методичні вказівки iconПрограма практики та методичні вказівки
Програма практики та методичні вказівки до виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності 091709 – Технологія...
Програма та методичні вказівки iconІ методичні вказівки
Робоча програма І методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні...
Програма та методичні вказівки iconПрограма вступного випробування та методичні вказівки
Програма вступного випробування та методичні вказівки щодо підготовки до творчого конкурсу для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним...
Програма та методичні вказівки iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік". – Київ, нту, іебт нту, 2006 – с
Програма та методичні вказівки iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електричні машини» для студентів напряму 050702...
Програма та методичні вказівки iconГ. А. Усик методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни „Інженерне обладнання споруд”
Програма та методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання І захисту дипломної роботи студентами напряму 030601 «Менеджмент». – Полтава: пнту, 2013. – 41 с
Програма та методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Вступ до мовознавства”. Методичні вказівки для студентів лінгвістичних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. Е. Пчелінцева....
Програма та методичні вказівки icon«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи студентів із спеціальності «Обслуговування інтегрованих інтелектуальних...
Програма та методичні вказівки iconМетодичні вказівки та завдання
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" (для студентів заочної форми навчання): Укладені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка