1. Дати визначення поняття “масова комунікація”. Масова комунікація в житті суспільства. 2
Назва1. Дати визначення поняття “масова комунікація”. Масова комунікація в житті суспільства. 2
Сторінка7/28
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.24 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28
^

11.Масова інфо: особливості продукування та поширення.


Масова інф – це соціальна інфо, яка надається широким аудиторіям, які розпорошені в часі та просторі за допомогою штучних каналів. При цьому соціальна інфо поділяється на підвиди, що відображають її специфіку.

Змiстом - весь спектр психологiчного впливу в діапазоні вiд iнформування i навчання до переконання i навiювання.

Цілі масової інформації визначаються через суб’єкта, що використовує цю інфо через призму саму масової інфо, через задачі, які намагалися вирішити з її допомогою.

Специфіку "масової інформації" визначають такі атрибутивні ознаки:

1. Змістова актуальність. Повинна мати загальносуспільне значення.

2. Хронологічна актуальність або оперативність. Новини повинні бути "останніми", відзначатися свіжістю..

^ Виробництво масової інформації завжди здійснюється на двох рівнях:

1) творцем її може бути кожен громадянин в силу творчої приро­ди людини;

2) масова інф створюється інституційно, тобто спеціальними суспільними інститутами.

^ Звідси — два рівні масової інформації:

1) стихійний;

2) організований;

З погляду функціонування є три форми існування масової інфор­мації:

1) пасивна - тексти, законсервовані у фондах сховищ

2) стихійна- її складають анонімні повідомлення

3) активна- її складають масово-інформаційні потоки (тобто, журналістика)

Поширення: Друкованими засобами масової інформації (преса) - газети, журнали, бюлетені тощо і разові видання з визначеним тиражем. Аудіовізуальними засобами масової інформації є: радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо.

^ Важливою особливiстю процесу поширення масової інформації є використання машин, технологiчних процесiв, рiзних технiчних пристроїв, якi дають можливiсть швидко збирати, обробляти, випускати i розповсюджувати iнформацiю в масовому масштабi на великiй території i майже одночасово.

^

12. Засоби передачі масової інформації.


Засоби масової інформації це розгалужена мережа установ, що займаються збором, обробкою, поширенням інфо. В цю мережу входять телерадіопрограми, газети, журнали, інформаційні агенства, кінодокументалістика, Інтернет та ін.

^ Характерні риси засобів масової інформації:

• публічність (необмежене, неперсоніфіковане коло споживачів);

• наявність спеціальних технічних засобів;

• непряма, розділена в просторі та часі взаємодія комунікаційних парт1 нерів;

• непостійний характер аудиторії;

• переважна односпрямованість впливу від комунікатора до реципі­єнта.

Найбільш масовий і сильний політичний вплив на суспільство мають аудіовізуальні засоби масової інформації, насамперед телебачення.

Поширення: Друкованими засобами масової інформації (преса) - газети, журнали, бюлетені тощо і разові видання з визначеним тиражем. Аудіовізуальними засобами масової інформації є: радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо.

^

13. Особливості масової аудиторії.


Масова аудиторія характеризується неоднорідністю, рассредоточенностью (за територіальною ознакою) і анонімністю. У соціології індивіди, що утворюють цю аудиторію, розглядаються як особистості, включені в мережу реальних суспільних відносин і зв'язків. Саме за допомогою масової комунікації ці особистості можуть встановити і підтримувати відносини і зв'язки не тільки усередині своєї соціальної групи, але і з більш широким соціальним середовищем.

Аудиторії можуть бути стійкими чи нестійкими у своїх перевагах, звичках.

Багато в чому залежать від соціально-демографічних характеристик (стать, вік і т.д.). Чим більше аудиторія, тим більш важлива інформація і значуще джерело.

Споживання масової інформації залежить від рівня підготовленості аудиторії до сприйняття інформації. Найважливішим показником рівня підготовленості є інформованість.

Важливим об'єктом уваги в сучасних дослiдженнях є поняття спецiалiзованої i масової аудиторiї.

У межах аудиторiї рiзних джерел масової iнформацiї поняття спецiалiзованої та цiльової аудиторiї зближуються, хоча межi мiж ними не зникають. Справа у тому, що спецiалiзована аудиторiя передбачає (на рiзницю вiд цiльової) стiйкий характер інтересу до визначеного кола тем i систематичного споживання iнформацiї з визначеною читацькою адресою. У той же час цiльова аудиторiя може обмежуватися епізодичним i коротким iснуванням у зв'язку з актуалiзацiєю визначеного кола проблем, що висвiтлюється.

Усi численні пiдходи до типологiзацiї аудиторiї ЗМК мають кiнцевою метою максимально точне виявлення оцiночного ставлення аудиторiї не тiльки до конкретних засобiв масової комунiкацiї, але i до проблем, якi висвiтлюються в їх матерiалах. Ставлення формується як результат взаємодiї двох груп характеристик. Першу з них складають ознаки аудиторiї, другу створюють характеристики джерела iнформацiї та результатiв цiєї дiяльностi.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

Схожі:

1. Дати визначення поняття “масова комунікація”. Масова комунікація в житті суспільства. 2 icon1. Дати визначення поняття “масова комунікація”. Масова комунікація...
Обки та передачі інформації. Також це діяльність з добору нових сенсів, які наближають людину до осягнення морального знання. Крім...
1. Дати визначення поняття “масова комунікація”. Масова комунікація в житті суспільства. 2 iconМасова культура у ХХ ст
Американський соціолог Б. Розенберг пише: “Чи є масова культура мерзенністю, нешкідливим заспокійливим засобом або ж благословенням...
1. Дати визначення поняття “масова комунікація”. Масова комунікація в житті суспільства. 2 iconНавчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий...
Змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний
1. Дати визначення поняття “масова комунікація”. Масова комунікація в житті суспільства. 2 iconПлан Теоретичні засади аналізу сучасних тенденцій розвитку культури....
Динаміка розвитку культури ХХІ ст за формою (масова, елітарна, субкультура) І за процесом (культурна експансія, глобалізація культури,...
1. Дати визначення поняття “масова комунікація”. Масова комунікація в житті суспільства. 2 iconПитання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська...
Поняття мовної норми. Види мовних норм. Орфоепічні норми української літературної мови
1. Дати визначення поняття “масова комунікація”. Масова комунікація в житті суспільства. 2 icon2 Міжкультурна комунікація. Національно-культурна специфіка максим...
Тема Міжкультурна комунікація. Національно-культурна специфіка максим спілкування. Комунікативні табу (4 год.)
1. Дати визначення поняття “масова комунікація”. Масова комунікація в житті суспільства. 2 iconПлан Спілкування І комунікація. Функції спілкування. Види, типи І...
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. – Вц «Академія», 2004. – 344 с
1. Дати визначення поняття “масова комунікація”. Масова комунікація в житті суспільства. 2 iconПитання до екзамену з курсу нзл для 5 курсу
Сучасна «масова література»: проблема дефініції. Мотив долі в романі Девіда Мітчелл «Хмарний атлас»
1. Дати визначення поняття “масова комунікація”. Масова комунікація в житті суспільства. 2 iconТема : усна професійна комунікація. Контрольна робота
Користуючись дидактичними матеріалами. Виконайте самостійну роботу (пункт 4). Зверніть увагу: у посібнику подано матеріал до 4-го...
1. Дати визначення поняття “масова комунікація”. Масова комунікація в житті суспільства. 2 iconСуть моєї Ідеї ось у чому
Ми пропонуємо гуманне вирішення цієї проблеми, тобто стерилізацію та вакцинацію тварин. Досвід багатьох країн світу довів, що масова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка